Dr Damapiya (ITBMU) - Articles

ႀကဳိဆိုပါသည္ ... သို႔ေသာ္ ....
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)
စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းလာၿပီဆိုေတာ့ … ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ မူ၀ါဒျဖစ္တဲ့ “လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္” တို႔ “လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္” တို႔ “လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္” တို႔ဆိုတာ စနစ္ႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာခဲ့ျခင္းပါ။ ျပည္သူေတြအား ̏လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္˝ကို ဥပေဒျပဳ၍ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းအတြက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအား ေက်းဇူးတင္မိျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ရၿပီဆိုေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့မူ၀ါဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ား စနစ္တက်နားလည္မထားၾကေသးဘူးဆိုရင္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ ကို ထိုက္ခိုက္သြားႏုိင္ျခင္းပါ။ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကိုထိန္းသိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ လိုတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ား၊ အင္တာနက္မီဒီယာမ်ားမွ ဘာစာမူကိုပဲ ထုတ္ထုတ္၊ ဘယ္႐ုပ္ပုံမ်ဳိးကိုပဲ ေဖၚျပေဖၚျပ၊ ဘယ္ဘေလာ့ဂ္မွာပဲတင္တင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့စာမ်ဳိး၊ ပုံမ်ဳိး၊ ဗီဒီယုိဖိုင္မ်ဳိးကို စိစစ္ၿပီးမွ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိေပးသင့္ျခင္းပါ။ ကိုယ္ေရးခ်င္တာေတြကို ေရးလို႔ရတယ္ဆိုတိုင္း၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားမွာ ကိုယ္တင္ခ်င္တာေတြကို တင္လို႔ရတယ္ဆိုတိုင္း ထင္ရာစိုင္းၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ားေသကို အသက္သြင္းမိလို႔ ဒုကၡေရာက္သြားတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္လို႔ု႔ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူ၊ ျပည္သား မ်ား အခ်ဳပ္အခ်ယ္ အဖိအႏိွပ္ဒဏ္မ်ားကို အလူးအလဲခံခဲ့ရျခင္းပါ။ ဒီသင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္တဲ့အခါ ဟုိယခင္အခါမ်ားက ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းကိစၥမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိခဲ့ေလေတာ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား အမွန္တရားကိုမသိႏိုင္ၾကပဲ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့ၾကရတာပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားရဲ့ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္မူကို ျပ႒ာန္းေပးလုိက္ၿပီမို႔ ထိုဥပေဒကို ႀကဳိဆိုမိျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားေရး ယဥ္ေက်းမႈကို မသိနားမလည္ေသးတဲ့ (သို႔မဟုတ္) အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈရဲ့တန္ဖိုးကို မျမတ္ႏိုးတတ္ေသးတဲ့ လူငယ္၊ လူရြယ္အမ်ားစုက မီဒီယာကြန္ယက္မ်ားကို အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳေနၾကတာဆိုေတာ့ … ။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ မူ၀ါဒတစ္ခုကို ဥပေဒျပဳ၍ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အား တိုက္တြန္းလိုျခင္းပါ။

ႏိုင္ငံေရးမွာ လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္မရွိလို႔ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား မ်ားစြာနစ္နာဆုံးရွုံးမႈမ်ား ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ လက္ခံႏိုင္ျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔နီတိလို႔ေခၚတဲ့ အက္သစ္ခ္ (Ethics) ကို စနစ္တက် ေလ့လာထားမႈမရွိတဲ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ ေ၀ခြင့္မူကို လုံးလုံးလ်ားလ်ားႀကီး ခြင့္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုိရင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ဆိုးက်ဳိး ဘယ္သင္းက ပိုမ်ားလာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား ႀကိဳတင္စဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

Ethics ဆိုတာ ဘာလဲ။ Ethics ဆိုတာ ျပည္သူ႔နီတိကို ေျပာတာ။ အဓိပၸါယ္က လူ႔ယဥ္ေက်းမႈရဲ့ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ကိုယ္က်င့္သီလ၊ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာကိုအေလးထားျခင္း၊ ယဥ္ေက်းတဲ့အမူအယာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ႏြယ္တဲ့ ျမန္မာဂုဏ္ကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ဳိးကို Ethics လို႔ေခၚတာ။ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထုံးစံ၊ ကိုယ္ပိုင္၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ စာေပမရွိရင္ ထိုလူမ်ဳိး၊ ထိုတုိင္းျပည္ဟာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္တာဟာ ဓမၼတာပါ။ ဒါကုိ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ား သိနား လည္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ျမန္မာျပည္ဖြား အမ်ားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပါ။ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္မ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈကိုေရာ၊ ေလာကလူသားမ်ားကိုပါ မပ်က္မစီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တဲ့ တရားႏွစ္ပါး (ေလာကပါလ တရား - ေလာကကိုေစာင့္ေရွာက္တဲ့တရားႏွစ္ပါး) ကို ေဖၚျပ ထားျခင္းပါ။ အဲဒီတရားႏွစ္ပါးက ဟိရီ (မေကာင္း မႈကိုျပဳျခင္း၊ မလုံတလုံံ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကို ရွက္ျခင္း) ႏွင့္ ၾသတၱပၸ(မေကာင္းမႈကိုျပဳျခင္း၊ မလုံတလုံံ၀တ္စားဆင္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း) တို႔ကို ေဖၚညႊန္းထားျခင္းပါ။ ဒီတရားႏွစ္ပါးက ေလာကႀကီးကိုေကာ လူသားမ်ားကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္းျဖစ္လို႔ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာသင့္တဲ့့တရားႏွစ္ပါးပါ။ အရွက္အေၾကာက္ကင္းတဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိးဟာ ျမန္႔မာယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုပါဖ်က္ဆီးႏိုင္တာမို႔ သတိမ်ား ႀကိဳတင္ရွိထားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ေနာက္ၿပီး အခုေခတ္မွာ စတုိင္တစ္ခုလိုျဖစ္လာတဲ့ မလုံတလုံ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုရွယ္ျပႆနာမ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈ ေရးျပႆနာမ်ားဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးပြားလာေနျခင္းပါ။ ဥပမာ- ပတ္ဘလစ္ဂ္ဧရိယာ (Public Area) မ်ား၌ မိန္းကေလးမ်ား မလုံမၿခဳံ ၀တ္ ဆင္ထားျခင္းဟာ ျပႆနာကို ႏႈိးဆြေပးျခင္း၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ားကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တိုက္တြန္းေပးသလို ျဖစ္ပြားေစျခင္း ပါ။ ယထာဘူတက်က် သုံးသပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ မလုံတလုံ ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ညီမ (သို႔မဟုတ္) အမတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ေလွာင္ေျပာင္ၾကည္ စယ္ခံရတဲ့ ေမာင္တစ္ေယာက္ရဲ့ ေဒါသ၊ မုဒိန္းမႈ၊ လူသတ္မႈမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လူမႈေရးျပ ႆနာ၊ မလုံတလုံ ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ သမီးႏွင့္ ဟုိနားဒီနား အတူသြားလို႔မွ မသင့္ေတာ္တဲ့ ဖခင္ရဲ့အျဖစ္၊ မေပၚတေပၚ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ အမ သို႔မဟုတ္ ညီမႏွင့္ ဟုိနား ဒီနား အတူတကြ မသြားလာရဲတဲ့ ညီအကုိေမာင္ဘြားတို႔ရဲ့ဒုကၡ၊ ဒါေတြကို ျခဳံငုံစဥ္းစားၾကည့္ရင္ ျမန္မာယဥ္ေက်း မႈ၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ၀တ္ဆင္ထားျခင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပဲမဟုတ္လားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္လိုသူမ်ားလည္း ရွိ ေကာင္းရွိမွာပါ။ ကုလသမဂၢမွ ၁၉၄ဂ ခုႏွစ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႀကီး (Human Rights) မွာ ̏ဤကမၻာတြင္ လူဟူ သမွ်တို႔သည္ မိသားစုအဖြဲ႔၀င္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားသဖြယ္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ လူခ်င္းဆက္ဆံရာ၌ ၾကင္နာစြာ ေဖာ္ေရြစြာ ယဥ္ ေက်းစြာျပဳမူသင့္၏˝ လို႔ ေဖၚျပထားျခင္းပါ။ အေဖႏွင့္သမီး၊ အကိုႏွင့္ ႏွမ၊ ေမာင္ႏွင့္ အမတုိ႔အၾကား မလုံတလုံ၀တ္ဆင္ထားမႈဟာ ယဥ္ေက်း စြာ ျပဳမႈေနျခင္းပါလို႔ မည္သူမွ်ေျပာ၀ံ့မည္မဟုတ္ပါ။

“လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္” မူကို အလြဲသုံးစားျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခုကို ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာ နယ္မွာ ဖတ္လိုက္ရျခင္းပါ။ ျဖစ္ပုံက - မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ခ်စ္သူ (ဘြဳိင္းဖရင့္ဒ္) တစ္ေယာက္ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္လက္ပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဳတာ အင္တာနက္လိုင္းမွတဆင့္ ခ်က္တင္ (စကားေျပာ) ေျပာခဲ့ၾကျခင္းပါ။ ထိုသို႔ေျပာၾကားေနစဥ္ မိန္းကေလးက မလုံတလုံ၀တ္ဆင္ထားၿပီး သူမရဲ့ ဘြဳိင္းဖရင့္ဒ္အား ကြန္ပ်ဳတာမွတဆင့္ ခ်က္တင္လုပ္ၾကျခင္းပါ။ တစ္ဖက္မွ အက္သစ္ခ္မရွိတဲ့ ဘြဳိင္းဖရင့္ဒ္က ၀က္ဘ္ကင္ (ကင္မရာ) ျဖင့္ ထိုပုံကိုရုိက္ကူးၿပီး၊ ထိုဓာတ္ပုံကို အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာတင္ထားခဲ့ရာ ထိုပုံကို ထိုမိန္းကေလးရဲ့အေဖကေတြ႔ရွိ၍ ထိုဓာတ္ပုံမ်ားမွာပါတဲ့ မိန္းကေလးဟာ သူ႔သမီးႏွင့္တူသလိုလိုရွိတာမို႔ ထိုပုံကို အေသအျခာၾကည့္ရွုရာ သူ႔သမီးရဲ့ဓာတ္ပုံျဖစ္ေန၍ ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုပါ။ အက္သစ္ခ္မရွိတဲ့ သို႔မဟုတ္ အက္သစ္ခ္ရဲ့တန္းဖိုးကို အလြဲသုံးစားျပဳလိုသူမ်ားႏွင့္ စာေပစိစစ္ ေရး၌ အထိန္းအကြပ္မရွိေတာ့တဲ့ “လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္” ဆိုတဲ့ ဒီမူ၀ါဒတို႔အၾကား ဘာေတြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမလဲဆိုတာ ရင္တမမျဖင့္ ဆက္လက္ရွုစားၾကဖို႔ပါ။

̏သားသမီးေတြကို လြတ္မထားပါနဲ႔ အင္တာနက္က ဒုကၡေပးလိမ့္မယ္˝ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေလးကိုေတြ႔ရလို႔ ဖတ္ၾကည့္မိတယ္။ အင္တာနက္နဲ႔ လူငယ္တို႔ရဲ့ဘ၀ဟာ စိတ္ပူစရာအဆင့္ထိေရာက္ေနေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ားကိုသိေစလိုတဲ့ ေစတနာအရင္ခံနဲ႔ ေရးသားထားျခင္းပါ။ ေလာ ကႀကီးက တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ စိတ္႐ႈပ္စရာႀကီးပါ။ ရုိးသားသူႏွင့္ ေကာက္က်စ္သူ၊ ပြင့္လင္းသူႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္သူ၊ ေျဖာင့္မတ္သူႏွင့္ လိမ္ တတ္သူ၊ လယ္သူႏွင့္ အသူ၊ ဒီလူေတြ အားၿပိဳင္လာၾကရင္ ရုိးသားသူေတြ၊ အသူေတြသာ အမ်ားဆုံး ခံၾကရတာပါ။ နယ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမဳိ႕က အျဖစ္ အပ်က္ေလးတစ္ခုပါ။ ငယ္ရြယ္သူတို႔ရဲ့သဘာ၀က စူးစမ္းခ်င္တဲ့သဘာ၀။ ျဖစ္ပုံက မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ဟာ အိမ္ခန္းထဲမွာ အ၀တ္ အစားေတြခြၽတ္ၿပီး ဓာတ္ပုံရုိက္ၾကတဲ့ျဖစ္ရပ္ပါ။ ဓာတ္ပုံေတြ စိတ္တိုင္းက်ရုိက္ၿပီးတဲ့အခါ အဲဒီထဲက တစ္ေယာက္က ဒီဓာတ္ပုံေတြကို အင္ တာနက္ေပၚမွာတင္မယ္ဆိုၿပီး ေငြညႇစ္ယူတဲ့ကိစၥပါ။ ကိုယ္လုံးတီးအရုိက္ခံရတဲ့ မိန္းကေလးက သူ႔ပုံေတြ အင္တာနက္ေပၚမွာ တင္ခံရမွာကို ေၾကာက္ေတာ့ ေတာင္းသမွ်ေငြကို ေပးေနရင္း မေပးႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆုံးမွာမွ ဒီဇာတ္ထုပ္က ေပၚလာခဲ့ျခင္းပါ။ ဒီေနရာမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔ကို ေျပာလုိတာက မလယ္ပဲနဲ႔ မဆန္းခ်င္ပါနဲ႔လို႔။ ဒီလိုေျပာရတာက္ ေလာကႀကီးထဲမွာ အႏၱရာယ္ေတြကမ်ားလြန္းလို႔ပါ။ သားသမီးရွိသူတိုင္း စဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

က်ားေသကို အသက္သြင္းေပးမိတဲ့ေယာက်္ား ဘာျဖစ္သြားလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကို စဥ္းစားသူက မရွိသေလာက္ပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ျပည္သူမ်ားရဲ့ ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀လာၿပီလို႔ဆိုလို႔ရေပမဲ့ တစ္ဖက္မွလည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမဲ့အရာေတြက မ်ားျပားလာေနျခင္းပါ။ လြတ္လပ္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ခြင့္မူကို ျပ႒ာန္းေပးလုိက္ျခင္းအတြက္ ႀကိဳဆိုေနမိေသာ္လည္း ေနရာတိုင္းမွာေတာ့ မႀကိဳဆိုခ်င္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ̏တင္းလြန္းရင္ ျပတ္၊ ေလွ်ာ့လြန္းရင္ ပတ္္˝ ဆိုတာမ်ဳိးလို လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္မူက သိပ္ေလွ်ာ့လြန္းေနရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို ရစ္ ပတ္ၿပီး ျမန္႔မာယဥ္ေက်းမႈကို အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈေတြႏွင့္ ဖုံးလြမ္းသြားမွာကို စိုးရိမ္မိလို႔ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ရင္ လူမ်ဳိးေပ်ာက္သြား ႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတည္ၿမဲေရးႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ႏိုင္ေရးမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွလာတဲ့ မူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္ မလုံေလာက္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာယဥ္ေက်းမ်ားကို ရွင္သန္ေစႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ မ်ား၊ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ ဥပေဒမူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲထားသင့္ျခင္းပါ။ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို အ တည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုစနစ္ျဖင့္ပင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို တပါတည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးရာမွာ ကာလေဒသအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ လူမ်ဳိးအလိုက္ က်င့္သုံးမႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းပါ။ ဥပ မာ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွစ္ခု၌ မိန္းကေလးမ်ား မ်က္ႏွာေပၚရုံမွ်တပါး ေခါင္းတစ္ေခါင္းလုံးကို အျပင္ထြက္တိုင္း ၿခဳံထားရျခင္း၊ လက္ ေကာက္၀တ္ဖုံးေအာင္၊ ေျခမ်က္စိဖုံးေအာင္ အၿမဲတမ္း၀တ္ထားရျခင္းတို႔ကို ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးထားျခင္းပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ ဒီမိုက ေရစီက်င့္ထုံးကို သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ဥပေဒျပဳ၍ ျပ႒ာန္းေပးရျခင္းလို႔ သူတို႔ယုံၾကည္ထားၾကျခင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတိုင္း ထင္ရာစုိင္းလို႔မသင့္ေတာ္ပါ။ ျဖစ္သင့္တာက စံုပု၀ါ ဘယ္ညာခ်ထားတဲ့ ျမန္မာပီသတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔ရဲ အလွၾကက္သေရကို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔ ဂုဏ္ယူတတ္ၾကဖို႔ပါ။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၌လည္း မေပၚတေပၚ၊ မလုံ႔ တလုံ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံမ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ီေနျခင္း၊ ေဖၚျပေနျခင္းမ်ိဳးေတြကို မျပဳေစပဲ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္း၍ တားဆီးပိတ္ပင္ေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းရျခင္းပါ။

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာဂုဏ္ေရာင္ကို ထြန္းေျပာင္ႏုိင္ေစဖို႔ စုံပု၀ါ ဘယ္ညာခ်ထားတဲ့ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ ယဥ္ေက်းတဲ့ဟန္အမူအယာ၊ ေက်ာ့ရွင္းတဲ့အက်ႌ၊ ခန္႔ထည္တဲ့ထမိန္ကို ၀တ္စားဆင္ယင္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ ၀တ္စားဆင္ ယင္မႈကို ကမၻာ့လူသားမ်ားက မၾကာမတင္မွာပင္ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကမွာပါ။ ယဥ္ေက်းမႈကိုညစ္ေထားေစႏို္င္တဲ့ လြတ္လပ္လြန္းတဲ့ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကိုလည္း တားဆီးေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ေျပာလိုတာကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားမပေပ်ာက္မီ ေလာကပါလတရားမ်ား ဆက္လက္ထြန္းကားေနေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကဖို႔ပါ။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Comments