electric vehicle


ေမာင္းၾကမလား လွ်ပ္စစ္ကား
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၄
စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂

 
ဆန္ဟုိေဆးျမိဳ႕ The Tech Museum of Innovation အမည္ရိွ နည္းပညာျပတုိက္တြင္ ေတြ႔ရေသာ လွ်ပ္စစ္ကား (ဓာတ္ပုံ - ဂ်န္းဂင္း)

မနက္ျဖန္ စက္တင္ဘာ ၂၃ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ပလပ္ေပါက္ထုိးသည့္ေန႔ကုိ က်င္းပရန္ အေမရိကန္ျမိဳ႕ႀကီး ၆၀ ေက်ာ္တြင္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္မည့္သူတုိ႔မွာ အေရအတြက္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံး ကားႀကီးကားငယ္ ဆုိင္ကယ္ အသုံးျပဳေနသူတုိ႔က ပလပ္ေပါက္ထုိးသည့္ေန႔က်င္းပစဥ္ ၎တုိ႔၏ စီးေတာ္ယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း ပရိသတ္က စုံစမ္း ေမးျမန္းလာပါက လုိလုိလားလား ေျဖၾကားၾကမည္ဟု အြန္လိုင္းလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႔ေနရသည္။

ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ားအျပား သုံးစဲြေနၾကသည္။

တျခားေလာင္စာသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထက္  လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တုိ႔က ေစ်းႀကီးျမင့္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္က အကုန္အက် သက္သာသည္။

ဓာတ္ဆီမ့ဲေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏဲြေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ကားကုိ တျဖည္းျဖည္း လူႀကိဳက္မ်ားလာသည္။  မနက္ျဖန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံး ကားႀကီးကားငယ္ ဆုိင္ကယ္မ်ား လမ္းတကာ လွည့္လည္ၾကသည့္အခါ ဓာတ္ဆီမ့ဲ၊ ဓာတ္ေငြ႔မ့ဲ လွ်ပ္စစ္ကားတုိ႔ကုိ ပုိမုိ အာရုံစုိက္လာၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္သုံးယာဥ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စက္သံဆူညံျခင္း၊ မီးခုိးထြက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ႀကဳံရမည္ မဟုတ္ေပ။

Fed Ex, Coca Cola, Duane Reade က့ဲသုိ႔ေသာ အထင္ကရ ကုမၼဏီႀကီးမ်ားက ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းသုံး လွ်ပ္စစ္ထရပ္ကားမ်ားကုိ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ျပသၾကမည္ျဖစ္သည္။

"အေမရိကန္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္ အေရအတြက္ ငါးေသာင္းက ၂ ႏွစ္အတြင္း ေရာင္းကုန္သြားတယ္ ဆုိေတာ့ အေမရိကန္ေတြဟာ ဓာတ္ဆီအားျပဳေနရတ့ဲ အေျခအေနကုိ ေက်ာ္လြန္ဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနျပီ ဆုိတာ ျပသေနပါတယ္" ဟု  Sierra Club မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Michael Brune က ေျပာသည္။ Sierra Club သည္ အေမရိကန္တြင္ နာမည္ႀကီးေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ဆီျဖည့္လွ်င္ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ျပီးစီးေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖည့္သည့္အခါ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ သြင္းလွ်င္ပင္ အနည္းဆုံး နာရီ၀က္ခန္႔ အခ်ိန္ၾကာသည္။

"ပလပ္ေပါက္ထုိး အားျဖည့္ျပီး ေမာင္းရတ့ဲကားေတြက ဓာတ္ဆီကားေတြထက္ ပုိျပီး ေလာင္စာဖုိး သက္သာတယ္။ အားျဖည့္ေနတုန္းမွာလည္း အိပ္ေနလုိ႔ ရေသးတယ္" ဟု  Plug In America အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ Chad Schwitters က ေျပာသည္။

"ဒီသတင္းေကာင္းေတြကုိ အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ ေျပာျပဖုိ႔အတြက္ ဒီအခမ္းအနားေတြ လုပ္ေနတာပါ" ဟု သူက ဆက္လက္ေျပာသည္။

နုိင္ငံတကာတြင္ ပါတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ဦးစားေပး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တုုိးျမႇင့္ ထုုတ္လုပ္လ်က္ရိွျပီး တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ဓာတ္အားျဖည့္နုိင္သည့္ ဆုိင္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရးကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ဂက္စ္ ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ ပူးတဲြသုံးယာဥ္ ထုတ္လုပ္သက့ဲသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီသုုံး ကားမ်ားကုိလည္း စမ္းသပ္လ်က္ရိွသည္။

နုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားထုုတ္လုုပ္ေသာ  ကုမၼဏီတုိ႔က ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ဗဟုိအစုိးရထံမွ အေထာက္အပ့ံ၊ အကူအညီ ရေနၾကသည္။

ထုိင္းနုိင္ငံတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္ကား သုံးစဲြမႈ အစပ်ဳိးေနေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္ အေျခစုိက္ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းစာ အြန္လုိင္းတြင္ ေရးထားသည္။

ထုိင္းတြင္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဓာတ္အားျဖည့္ဆုိင္ ၂၀ တည္ေဆာက္မည္ဟု ဆုိသည္။  ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္  ျပီးခ့ဲေသာလက တဆုိင္၊ ၾကာသပေတးေန႔က တဆုိင္ ဖြင့္ခ့ဲသည္ဟု သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ယာဥ္တုိ႔ကုိ အားျဖည့္ဆုိင္တြင္ ဓာတ္အား ျဖည့္နုိင္သက့ဲသုိ႔ ေနအိမ္တြင္လည္း ပလပ္ေပါက္ထုိးျပီး ဓာတ္အားျဖည့္နုိင္သည္။

အားျဖည့္ဆုိင္ အေရအတြက္
အေမရိကန္ - ၈,၀၀၀ ခန္႔
ေနာ္ေ၀း - ၃,၂၃၉
ဂ်ပန္ - ၈၀၀
တရုတ္ - ၁၆၈
ထုိင္း - ၂
 

Comments