Khin Aung Aye - Poem

တူ း ထာ း တဲ့ ျမ စ္
ခင္ေအာင္ေအး
စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂
အားလံုးေလာက္နီးပါးကိုတင္ေဆာင္ၿပီးတဲ့အခါ
ထူးဆန္းတဲ့ယာဥ္ဟာ ထြက္ခြာဖို႔အသင့္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ ...။

အပိုင္းပိုင္းျပတ္ေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ
မေသမရွင္ျဖစ္ေနတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာမႈေတြ ...

ေနကြယ္၀င္ေနက် ေဟာဟိုေတာင္စြယ္မွာ
သားရဲေတြတင္းက်မ္းျပည့္လို႔ (သြားရည္တျမားျမားနဲ႔ ..)

႐ုပ္ခႏၶာဟာ စိတ္အလိုနဲ႔ နသားပါးယားၾကည္ေမြ႕လွ်က္
အဆီ၀င္း၀င္းနဲ႔ သဲတရွပ္ရွပ္ေတြခ်ည့္သာ ႏိုင္လိုခံခက္ ...

ကမ္းပါးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ မ်က္ႏွာေသနဲ႔၀ိညာဥ္ေလာကသားမ်ား
ၿပီးေတာ့ စီး၀င္စရာပင္လယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ တဟုန္ထိုးေရအလ်ဥ္။ ။

စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ ေခ်လ္တန္ဂ႐ုိ႕ဖ္၊ လန္ဒန္။ ၀၃ း ၄၉ နာရီ။

Comments