Nyan Oo Maung - With Green Loving Kindness


စိမ္းလန္းေသာခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင့္
ဥာဏ္ဦးေမာင္၊ စက္တင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂
ျမက္ခင္းတစ္ခင္းဟာ ေဘာလုုံးကြင္းတစ္ခုုလည္းျဖစ္ႏုုိင္တယ္။ ဒီလုုိဆုုိလ်င္ေတာ့ ကမၻာေက်ာ္ ေဘာသုုံးသမားေတြအတြက္ က်င္လည္ရာ ေနရာတစ္ခုုျဖစ္မွာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ျမက္ခင္းတစ္ခုု ဟာ ေဂါ့ဖ္ကြင္းတစ္ကြင္းလည္း ျဖစ္ႏုုိင္တာေပါ့။ ဒါဆုုိလ်င္ေတာ့ လူဂုုဏ္ထံအထက္တန္းလႊာ မ်ားရဲ့ စိတ္အနားေျဖရာ၊ ကမၻာေက်ာ္မီလ်ံနာမ်ားရဲ့ ေငြေၾကးေဖြရွာရာ ေနရာတစ္ခုုျဖစ္ေပလိမ့္ မယ္။ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ျမက္ပင္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ျမက္ရုုိင္းလြင္ျပင္တစ္ခုုျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုုိ လ်င္ေတာ့ ႏြားအုုပ္ေတြ၊ သုုိးအုုပ္ေတြ၊ ျမင္းရုုိင္းေတြ၊ ေတာသမင္ငယ္ေတြ စားေသာက္ေပ်ာ္ ေမြ႔ရာ ျမက္ခင္းျပင္တစ္ခုု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမေပါ့။ ဆုုိင္ရာအေၾကာင္းတစ္ခုုကုုိ အစြဲျပဳၿပီး အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ထားတဲ့ ျမက္ခင္းေတြ ဒီထက္မကလည္း ရွိႏုုိင္ပါတယ္။
တကယ္လုုိ႔သာ ေဘာလုုံးကြင္းတစ္ခုုျဖစ္ခဲ့မယ္၊ ေဂါ့ဖ္ကြင္းတစ္ခုုျဖစ္ခဲ့မယ္၊ ဒါမွမဟုုတ္ ေတာ ရုုိင္းလြင္ျပင္တစ္ခုုျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုုိလ်င္ ဆုုိင္ရာဆုုိင္ရာ အေၾကာင္းနဲ႔ ႏွီးႏြယ္တဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ မ်ိုုးမ်ိဳးစီ ရွိေကာင္းရွိႏုုိင္ေပလိမ့္မယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာ မက္ဆီ၊ ဒါမွမဟုုတ္ ခရစ္စတီနာ ေရာ္ နယ္ဒုုိဟာ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုုိင္သလုုိ ေဂါ့ဖ္ဘုုရင္ တုုိက္ဂါး၀ုုဒ္တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မယ္။
ေဘာလုုံးကြင္းတစ္ခုုလုုိလည္း မက်ယ္၊ ေဂါ့ဖ္တစ္ခုုလုုိလည္း မခမ္းနား၊ ေတာတန္းလြင္ျပင္တစ္ ခုုလုုိလည္း မရုုိင္းတဲ့ ျမက္ခင္းငယ္ေလးတစ္ခုုမွာလည္း ကုုိယ္ပုုိင္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ခုု ရွိႏုုိင္ပါ တယ္။ ဒီေလာက္ဆုုိလ်င္ျဖင့္ ဒီဇာတ္လမ္းေလးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနမယ့္သူဟာ မက္ဆီတုုိ႔ ေရာ္နယ္ တုုိ႔လုုိ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ အားကစားတစ္ေယာက္ မဟုုတ္သလုုိ ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္းလုုိ ကမၻာ ေက်ာ္သူတစ္ဦး မဟုုတ္ေပဘူးဆုုိတာကုုိ ခန္႔မွန္းမိေလာက္ၿပီေပါ့။
အလ်ားေပသုုံးဆယ္ခန္႔၊ အနံ တစ္ဆယ့္ငါးေပခန္႔သာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အလယ္မွာ အနီရင့္ေရာင္ ဂ်ပန္နီးစ္ ေမပယ္ေလးႏွစ္ပင္ စုုိက္ထားတဲ့ ၿခံေရွ႔က ျမက္ခင္းေလးတစ္ခုုဟာ ကမၻာေက်ာ္ေဘာ လုုံးသမားေတြအတြက္ ေနရာ၊ လူကုုံထံမ်ားရဲ့ ေဂါ့ဖ္ကစားရာ၊ ႏြားအုုပ္သုုိးအုုပ္ေတြ၊ ျမင္းရုုိင္း နဲ႔ေတာသမင္ေတြ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးရာ ေနရာတစ္ခုု မဟုုတ္ခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီလုုိျမက္ခင္းျပင္ႀကီးေတြလုုိ မခမ္းနား မထယ္ဝါသလုုိ က်ယ္လည္း မက်ယ္ျပန္႔ပါဘူး။ လူ ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေတာရုုိင္းသတၱဝါမ်ားစြာအတြက္ ရင္ခုုံလႈပ္ရွားဖြယ္၊ ဝမ္းစာျဖည့္ဖြယ္ ေနရာမ်ိဳး လည္း မဟုုတ္ခဲ့ပါဘူးး။ သုုိ႔ေပမယ့္ ၿခံေရွ႕ကေန အမွတ္မထင္ ျဖတ္သြားတဲ့ ကေလးေလးတစ္ ေယာက္ရဲ့ ခဏတာ ခုုန္ေပါက္ေပ်ာ္ရႊင္ရာ၊ ယာယီလဲေလ်ာင္းရာ၊ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ေမြ႔ေပ်ာ္ရာ ေန ရာတစ္ရာေတာ့ ျဖစ္ႏုုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုုိျဖစ္ႏုုိင္ေစခဲ့တာအတြက္လည္း ဂုုဏ္ယူေက်နပ္မိပါ တယ္။
နံနက္အလုုပ္သြားခ်ိန္၊ ညေနအလုုပ္ျပန္ခ်ိန္မွာ စားစရာအထုုပ္ကေလးတစ္ထုုပ္ဆြဲလုုိ႔ ၿခံေရွ့က ေန ပုုံမွန္ျဖတ္ေလွ်ာက္တတ္တဲ့ အလယ္ပုုိင္းအေမရိက ဂြြါတီမာလာႏုုိင္ငံသား မိတ္ေဆြတစ္ဦး ရွိတယ္။ သူအလုုပ္တက္ခ်ိန္၊ အလုုပ္ဆင္းခ်ိန္ေတြမွာ ၿခံထဲမွာကုုိယ္ရွိေနတယ္ဆုုိလ်င္ မပီက လာ ပီကလာနဲ႔  ‘My friend how are you’ ရယ္လုုိ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္တတ္တယ္။
တခါခါမွာ ေတာ့လည္း  ‘Como easta’ ရယ္လုုိ႔ သူတုုိ႔ဘာသာစကားနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္တတ္တယ္။ ဒီအခါမ်ိဳး မွာေတာ့ ‘Muy bien, gracias- ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါ’လုုိ႔ တစ္ခြန္းတည္းသာတပ္တဲ့ သူတုုိ႔ စကားနဲ႔ ကုုိယ္ကလည္း ျပန္လည္ေျဖျဖစ္တတ္တယ္။
ပုုံမွန္ႏႈတ္ဆက္တတ္တဲ့မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ မေတြ႔တာၾကာၿပီ။ တစ္ေနရာကုုိ ေျပာင္းသြား ေလသလား။ ဒါမွမဟုုတ္ သူ႔ႏုုိင္ငံကုုိပဲ ျပန္သြားေလသလားလုုိ႔ ေတြးခဲ့ဘူးတယ္။ တညေနမွာ ေတာ့ ဒီမိတ္ေဆြကုုိ ျပန္ေတြ႔ရတယ္။အခါတုုိင္းလုုိ အလုုပ္သြားအလုုပ္ျပန္အေနအထားနဲ႔ေတာ့ မဟုုတ္ဘူး။ သူက သူ႔မိသားစုုနဲ႔အတူ။ တစ္ေနရာက ျပန္လာၾကဟန္ရွိတယ္။
အလ်င္ သူေျပာဖူးတာက
 ‘မိသားစုုက သူ႔ႏုုိင္ငံမွာ။ သူက မိသားစုုအတြက္ ဒီမွာေငြလာရွာ ေနတာ။ သူ႔ဇနီးနဲ႔သမီးေလးက ဟုုိမွာက်န္ေနရစ္တယ္။ သူတုုိ႔ကုုိလြမ္းတယ္။ တခါတခါမွာ ကေလးတစ္ေယာက္လုုိပဲ ငုုိမိတယ္’
လုုိ႔သူေျပာတယ္။
‘အဆင္သင့္လ်င္ေတာ့ သူတုုိ႔ကိုုလည္း ဒီကုုိ အလည္ေခၚဦးမယ္။ သူ႔အေနအထားအရ အၿမဲေခၚဖုုိ႔ေတာ့ လုုံးဝမျဖစ္နုုိင္ဖူး’
လုုိ႔လည္း ေျပာဖူးတယ္။ ခုုလုုိ ဇနီးနဲ႔သမီးေလးကုုိေတြ႔ရတာ သူေျပာဖူးသလုုိ ခဏအလည္ေခၚထားတာ ျဖစ္ေပလိမ့္မယ္။
တေနရာကျပန္လာဟန္ရွိတဲ့ မိသားစုု ၿခံေရွ့ကုုိေရာက္ေတာ့ သမီးေလးက လက္ဆြဲထားတဲ့ သူ႔ မိခင္လက္ကေန အတင္းရုုန္းထြက္ေနတာကုုိ တံခါးဝက ရပ္ၾကည့္ေနခုုိက္ ျမင္ရတယ္။ မိခင္ လုုပ္သူက ေရွ႔ကုုိဆြဲ၊ သမီးေလးက ေနာက္ကုုိရုုံး။ ဆြဲရင္းရုုံးရင္း အားမတန္တဲ့အဆုုံး သမီး ေလးက ခ်ဳံးပြဲခ်ငုုိပါတယ္။ သူ႔ပုုံၾကည့္ရတာက ေရွ့ကုုိဆက္မေလွ်ာက္ခ်င္ဟန္။ ၿခံထဲကုုိ လက္ ညွိဳးတထုုိးထုုိးနဲ႔မုုိ႔ ၿခံထဲက ပန္းတစ္ပြင့္ပြင့္ကုုိ လုုိခ်င္လုုိ႔လားအထင္နဲ႔
 ‘သမီးကဘာလုုိ ခ်င္လုုိ႔ လဲ’လုုိ႔ လွန္းေမးမိေတာ့
‘သူကျမက္ခင္းထဲမွာ အိပ္ခ်င္လုုိ႔တဲ့’လုုိ႔ ျပန္ေျဖတယ္။ ဒါဆုုိ ခြင့္ျပဳ လုုိက္ပါ။ ဘာမွ ျပႆနာမရွိပါဘူး လုုိ႔ကုုိယ္ကေျပာတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူက မဝ႔ံမရဲျဖစ္ဟန္နဲ႔ သမီး ေလးကုုိ လႊတ္ေပးလုုိက္တယ္။
ေက်နပ္သြားတဲ့သမီးေလးက ၿခံထဲကုုိေျပးဝင္လာၿပီး ျမက္ခင္းေပၚမွာ လဲွအိပ္လုုိက္တယ္။ သူ႔မွာ ပါလာတဲ့အရုုပ္ကေလးနဲ႔ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္စြာ စကားတေျပာေျပာနဲ႔ ကစားေနဟန္က ပတ္ဝန္း က်င္တစ္ခုုလုုံးကုုိပါ အေပ်ာ္ကူးစက္ေစခဲ့တယ္။ သူတုုိ႔သမီးငယ္ေလးကုုိၾကည့္ၿပီး ၿပဳံးေပ်ာ္ေနတဲ့ မိဘႏွစ္ဦးရဲ့မ်က္ႏွာက တကယ့္ကုုိမွ ပီတိေတြလွ်မ္းလုုိ႔။ ကေလးငယ္ေတြရဲ့ အေပ်ာ္ဘဝဆုုိတာ ကမၻာႀကီးရဲ့ အနာဂတ္လွပေစေရးအတြက္ အဖုုိးမျဖတ္ႏုုိင္တဲ့ အရင္းအႏွီးမ်ားပဲ မဟုုတ္လား။
ဆယ္မိနစ္ခန္႔ကစားၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ သမီးငယ္ေလးက ေက်နပ္သြားပုုံရတယ္။ မာမီသြားၾက စုုိ႔ဆုုိၿပီး သူ႔ေမေမလက္ကုုိ ဆြဲေခၚပါတယ္။ ေနာက္လည္း ခုုလုုိသမီးေလးကုုိေခၚလာၿပီး ျမက္ခင္း ထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကစားႏုုိင္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြကုုိ ေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ မိတ္ေဆြမ်က္ႏွာ ခ်က္ျခင္းပဲ ညိွဳးလ်သြားတယ္။ သူ႔ဇနီးနဲ႔ သမီးေလးက ေနာက္ေန႔ဆုုိ ျပန္က် ေတာ့မွာ။ သူတုုိ႔ကုုိ ေနာက္သုုံးႏွစ္ေလာက္အတြင္း ခုုလုုိျပန္ဆုုံႏုုိင္ဦးေတာ့မယ္ မထင္ဘူးလုုိ႔ ဝမ္းနည္းသံနဲ႔ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။
သမီးေလးရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုုိေငးၾကည့္လုုိ႔ ၾကည္ႏူးေနရွာခဲ့တဲ့ မိဘႏွစ္ဦးရဲ့ ရင္ထဲမွာ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သူတုုိ႔ခ်စ္ရတဲ့ သမီးေလးအတြက္ ခုုလုုိျမက္ခင္းတစ္ခုုကုုိ ဖန္တီးေပးမယ္ဆုုိတဲ့ စိတ္ကူးတစ္ခုု ရွိေနေလမလား။ ဒါမွမဟုုတ္ တီတီတာတာ ေပ်ာ္ျမဴးေနရွာတဲ့ ခ်စ္သမီးေလးကုုိ ၾကည့္လုုိ႔ မၾကာမီခြဲခြါရမွာေတြးၿပီး ပူေဆြးေနေလမလား။ မိဘႏွစ္ပါးရဲ့ ခံစားမႈကုုိ မသိႏုုိင္ေသးတဲ့ သမီး ေလးရဲ့ ေပ်ာ္ျမဴးေနတဲ့ မ်က္လုုံးေလးေတြကုုိ ၾကည့္လုုိ႔ သူတုုိ႔ေတြရဲ့ အပူေတြ ယာယီအခုုိက္မွ် ၿငိမ္းေအးပါေစေၾကာင္းကုုိေတာ့ မွတ္မွတ္ရရ ဆုုေတာင္းေပးမိပါတယ္။
မိသားစုုဘဝ ရပ္တည္ေရးအတြက္ တေျပတရြာမွာ စီးပြားလာရွာေနရတဲ့ မိတ္ေဆြ ဂြြြါတီမာ လာလည္း ခ်စ္ဇနီးနဲ႔ သမီးေလးနဲ႔ ျပန္လည္ခြဲခြါရမွာမုုိ႔ ေသာကဒဏ္ကုုိ ခံစားေနရွာေပလိမ့္ မယ္။ ခ်စ္ရတဲ့ခင္ပြန္းကုုိ ထားရစ္ကာ ျပည္ေတာ္ျပန္ရရွာမယ့္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဇနီးသည္ရဲ့ ရင္မွာ လည္း ခုုခ်ိန္မွာ ဗေလာင္ဆူေနမွာ မလြဲပါဘူး။ တနယ္တရြာ ဝမ္းစာရွာသြားရလုုိ႔ ရင္နင့္ေအာင္ ခ်စ္ရသူေတြကုုိ ခြဲခြါထားရစ္ခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ေတြ ကမၻာေပၚက လူသန္းေပါင္း ဘယ္ေလာက္မ်ား မ်ားရဲ့ရင္ထဲမွာ ခုုလုုိပဲ ခံစားေနၾကရေလမလဲ။ ပိေယဟိ ဝိပၺေယာေဂါ ဒုုေကၡာ-မိကြဲဖကြဲ ေဆြကြဲ မ်ိဳးကြဲ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြကြဲ၊ ခ်စ္ခင္ရသူေတြနဲ႔ ကြဲကြာၾကရတယ္ဆုုိတာ ဆင္းရဲျခင္းတစ္မ်ိဳး ပဲ မဟုုတ္လား။
ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလမ္းေစဖုုိ႔၊ သန္႔ရွင္းသာယာျဖစ္ေစဖုုိ႔ သာမန္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရေလာင္း ေပါင္းသင္ လုုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီျမက္ခင္းေလးဟာ ခုုေတာ့ ဒီထက္ပုုိတဲ့အဓိပၺါယ္ရွိသြားသလုုိ ခံစား မိတယ္။ လူသားတစ္ဦး၊ မိသားစုုတစ္စုုရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈကုုိ အခုုိက္အတန္႔ေလးမွ်ျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ။ ဒါဟာဘယ္ေလာက္ ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္ဖြယ္အရာတစ္ခုုပါလဲ။
အေၾကာင္းသင့္လုုိ႔ ေနာင္ႏွစ္ ဒီအခ်ိန္ဒီအခါ ဒီေနရာေလးကုုိ သူတုုိ႔မိသားစုု စုုံစုုံညီညီ ေရာက္ လာခဲ့လ်င္ သမီးေလးေပ်ာ္ရႊင္ႏုုိင္ေစဖုုိ႔ ဒီျမက္ခင္းေလး စိမ္းလန္းေနေလေအာင္ ျပဳစုုေစာင့္ ေရွာက္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္လုုပ္ေနမိလိမ့္ဦးမယ္။
ဂရင္းပိစ္လုုိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိ္မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြက ကမၻာေျမႀကီး စိမ္းလန္းစုုိေျပျဖစ္ေစဖုုိ႔ လႈံ႔ ေဆာ္ၾက၊ ပညာေပးၾက လုုပ္ၾကတယ္။ သူတုုိ႔ေတြလုုိ ကမၻာေျမႀကီး စိမ္းလန္းစုုိေျပေအာင္လုုပ္ ဖုုိ႔ မစြမ္းႏုုိင္တဲ့ ကုုိယ္ကေတာ့ ကုုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ေလး စိမ္းလန္းစုုိေျပျဖစ္ေစဖုုိ႔၊ သန္႔ရွင္း သာ ယာ ကုုိယ္စြမ္းသမွ်ခြန္အားနဲ႔ လုုပ္ေနမိတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီပတ္ဝန္းက်င္ေတြကုုိ ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ဖုုိ႔ တာဝန္ရွိတဲ့ လူသားေတြရဲ့ ရင္ထဲႏွလုုံးသားထဲမွာ စုုိျပည္လန္းဆန္းျဖစ္ေစႏုုိင္ ဖုုိ႔၊ ၾကည္ႏူးေၾကနပ္ျဖစ္ေစႏုုိင္ဖုုိ႔ စိတ္အားသန္မိတယ္။
ဒီျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေလးဟာ မ်က္လုုံးေတာက္ေတာက္နဲ႔ ခ်စ္စရာ့ ကေလးငယ္ေလးတစ္ ေယာက္အတြက္ တစ္သက္တာ အမွတ္ရစရာ ေနရာေလးတစ္ေနရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္ မယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ မလုုပ္ႏုုိင္လုုိ႔ ဒီျမက္ခင္းေလး ညိွဳးႏြမ္း ေျခာက္ေသြ႔သြားခဲ့လ်င္ေတာင္ ေဟာဒီျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေလးရဲ့ ပုုံရိပ္ေလးတစ္ခုုဟာျဖင့္ တစ္ဦး ဦးရဲ့ ရင္ထဲမွာ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ လန္းဆန္းစုုိျပည္စြာ စိမ္းလန္းေနေပလိမ့္ဦးေတာ့မယ္။

Comments