Suu's Speech to Congress Award Ceremonyေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ Rotunda ခန္းမေဆာင္မွာ ဂုုဏ္ျပဳမႈလက္ခံ
မိုုးမခရုုုပ္သံ၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၂

Comments