Tauk kyar Tattoo - Poem

ေအာင္စာရင္း
ေသာၾကာတက္တူး
စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂
အျဖဴလား ...
အမဲလား ....
အျဖဴလည္းမဟုတ္
အမဲလည္းမဟုတ္
ၿပိဳင္သူ ၀င္မႏႊဲတဲ့
ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္
ျပည္ေတာ္ျပန္ပဲြ ...။

Comments