Tu Maung Nyo - When will be the day for changing constitution


 ဒီခ်ဳပ္ ေျပာတဲ့ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ဘယ္ေတာ့ … ဘာေၾကာင့္ … ဘယ္လို
တူေမာင္ညိဳ၊ ၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂
          ကြယ္လြန္သူ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဘဘ ဦးေရႊအံုး (၁၉၂၃- ၂၀၁၀) ကို ေအာက္ေမ့ သတိရလို႔  ဒီလိုေခါင္းစဥ္ တတ္လိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရႊအံုး ၁၉၉၃ အမ်ိဳးသားညီလာခံ (က်ိဳကၠဆံ) သုိ႔ တင္ျပတဲ့ စာတမ္းအမည္က “တတိယ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ (ဘယ္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လုိ)”ဟူ၍  ျဖစ္ပါတယ္။
          ဒီခ်ဳပ္ ေျပာတဲ့ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ဆုိတာ “လာမယ္ - ၾကာမယ္- ေမွ်ာ္”ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးထင္ပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္ မွာ ဥကၠ႒ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြ၊ ညီလာခံေခၚယူေရးကိစၥေတြနဲ႔ လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္ေနေတာ့ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္အတြက္ အလွည့္မက်ႏုိင္ေသးဘူးလို႔ထင္ျမင္ယူဆစရာျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း “ဒီလိႈင္းစာေစာင္” အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃၂၊  (၂၇ - ၈ - ၂၀၁၂) မွာ  “အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းေပၚေပါက္လာလွ်င္” ဆိုတဲ့ “ဒီလိႈင္းအာေဘာ္” ကေန တို႔ထိထားတာေလး ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။
“ဒီလိႈင္းအာေဘာ္” ထဲမွာေရးထားသလို သမၼတက “ဖြင့္ဟေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔” ရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တစ္ခြန္းမွ မဟဘဲ၊  ဥပေဒေၾကာင္းအရမွန္တယ္ဘက္ကို ေထာက္ခံတယ္ဆုိၿပီး စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏုတ္ထြက္ေစတဲ့ လမ္း ေၾကာင္း ေနာက္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လုိက္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေပၚလာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္လမ္းေၾကာင္း ( ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး) နဲ႔ ဦးေရႊမန္းလမ္းေၾကာင္း ( စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ႏုတ္ထြက္ေစေရး) လမ္းေၾကာင္း ၂ ခု အနက္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြဟာ ဦးေရႊမန္းလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 “--- ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး မိမိထံ ခြင့္ပန္ၾကားရင္းနဲ႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကိစၥျပဳ လုပ္တဲ့အခါမွာ မိမိသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိပါတီေသာ္လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ဒီလိုလည္း မိမိထံ တင္ျပသြားတာရွိပါတယ္။ ” လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး မွာ ေျပာပါတယ္။ 
“ဒီလိႈင္းအာေဘာ္” မွာ ၫြန္းထားတဲ့ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖဳတ္ပယ္အစားထိုးရန္ လိုအပ္ ေသာ “အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ခု” ဆိုတာက လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ “အထူးေၾကညာခ်က္ ၄/၀၃/၀၈ ” ကို ရည္ၫြန္းပံုရပါတယ္။
 “လစ္ဟင္းခဲ့ပါတယ္” လုိ႔ က်မ္းသစၥာကိစၥမွာတုန္းကလို ထပ္ၿပီးမေျပာၾကရေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၊ ျဖဳတ္ပယ္အစားထိုးရန္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္မ်ားကို  ဒီခ်ဳပ္ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီး တိတိက်က်နဲ႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါ တယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခ့ဥပေဒ ပင္ဆင္ေရးဆိုတာ  ဒီကေန႔တည္ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက အမတ္အခ်ိဳးအစားနဲ႔ဆုိရင္ မလြယ္ကူဘူး/ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ လူၿပိန္းေတာင္သိပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြက စစ္သားအမတ္ေတြကို စည္းရံုးႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာင္ မလြယ္ကူပါဘူး/ မျဖစ္ ႏုိင္ပါဘူး။
စစ္သားအမတ္ေတြ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဘက္ ပါဝင္လာဖုိ႔ “စည္းရံုးတယ္” ဆိုတာကလည္း ေက်ာက္ခဲ ေရညွစ္တာကမွ အလြယ္တကူေရထြက္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္သားအမတ္ေတြဟာ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ “တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္အမိန္႔” နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ သြားထိုင္ၾကရ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြ ဟုိတိမ္း၊ ဒီယိမ္းလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကာခ်ဳပ္အမိန္႔ေပးတဲ့အတုိင္း ေထာက္ခံမဲ/ကန္႔ကြက္မဲ/ၾကားေနမဲ ေပးၾကရမယ့္ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။
 တစ္ခုေတာ့ရွိတာေပါ့ ဒီခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဆိုသူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေနသလို ကာခ်ဳပ္နဲ႔ထိေတြ႔ၿပီး သူ႔သေဘာထား ဘယ္လိုရွိမယ္ဆုိတာ တီးေခါက္မၾကည့္သင့္ေပဘူးလား။ စစ္သားအမတ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးေအာင္ ထမင္းဖိတ္ေကၽြးရမလား လို႔ ရယ္သြမ္းေသြးၿပီးေျပာဖူးတာလဲရွိလို႔ အဆိုျပဳၾကည့္တဲ့သေဘာပါ။
ဒီေနရာမွ က်ေနာ္ သတိျပဳမိတဲ့ အခ်ကတစ္ခုတင္ျပပါရေစ။
ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ က “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ” ဖြဲ႔စည္းရာ မွာ စစ္သားအမတ္ တစ္ဦးထည့္ေပးဖုိ႔ အဆိုျပဳပံုရပါတယ္။
 ဒါကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္မွာ  
ကၽြန္မကေတာ့ တာဝန္တစ္ခုေပးအပ္မယ္ဆိုရင္ တာဝန္ ေက်ခ်င္တယ္။ ေက်ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္မယ္။ ေက်ေအာင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေကာ္မတီမွာ ပါဝင္ၾကမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြေကာ္မတီမွာ ထည့္ေပးပါ” ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လိုလားဆႏၵရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးကို ဒီေကာ္မတီထဲ ကိုေရာက္ရွိေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တာေတာ့ ဒါတစ္ဖြဲ႕တစ္ဦးပဲရွိပါ တယ္” 
ဆိုၿပီး ျငင္းပယ္လုိက္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေသခ်ာေစဖုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ (၁)ႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ (အျခားေကာ္မတီ)လုိ႔ဆိုတဲ့ ေကာ္မတီနဲ႔ ေကာ္မရွင္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္း က်ေနာ္ စိစစ္ၾကည့္ပါတယ္။ ယခုအခါ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ “အျခားေကာ္မတီ” ၂၀ နဲ႔ ေကာ္မရွင္ ၁ ခုဖြဲ႔ စည္းထားပါတယ္။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္) စာမ်က္ႏွာ ၅ ႏွင့္ ၆ မွာေဖၚျပပါရွိတဲ့ “အျခားေကာ္မတီ” (၁၉)ခုကို စိစစ္ၾကည့္ရာမွာ ေကာ္မတီ(၁၉)ခုအနက္ ေကာ္မတီ(၅) ခုမွာ စစ္သားအမတ္မ်ားအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါရွိေနတာကို ေအာက္ပါ အတုိင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။

- ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ကိုကို             ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
- ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင့္္ဆန္း             ႏုိ္င္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ
- ဗိုလ္မွဴးတက္ထြန္းေအာင္                 တရားစီရင္ေရးႏွင့္ဥပေဒေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
- ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဌးႏုိင္                         ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ
- ဗိုလ္မွဴးသန္းေဇာ္ဦး               ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ
         
ဒါ့အျပင္ တစ္ခုတည္းေသာေကာ္မရွင္ျဖစ္တဲ့ “ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္” မွာ လည္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခင္သိန္း ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
သုိ႔ေသာ္လည္း အခုေနာက္ပုိင္းမွာ စစ္သားအမတ္ေတြ “အျခားေကာ္မတီ”ေတြနဲ႔ေကာ္မရွင္ေတြမွာ မပါဝင္ေစဖုိ႔ (ကာလံု) ထဲမွာ သူတုိ႔ခ်င္း ညွိလိုက္ၾကပံုေပၚပါတယ္။သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမွာ စစ္သားအမတ္ေတြပါေနရင္ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီေတြရဲ႕ အစီရင္ခံစာ မ်ားကိုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲခြဲအဆံုးအျဖတ္ယူတဲ့အခါ စစ္သားအမတ္အမ်ားစုနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္မွာကို စုိးရိမ္ပံုရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မတီေတြမွာ ယခင္ကအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အျဖစ္ထည့္ထားခဲ့တဲ့ စစ္သားအမတ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္အစားထိုးလုိက္ပံုရပါ တယ္။
ယခုအခါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ website မွာ ကို ေဖၚျပထားတဲ့  “အျခားေကာ္မတီမ်ားစာရင္း” နဲ႔ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္) စာမ်က္ႏွာ ၅ ႏွင့္ ၆ မွာေဖၚျပပါရွိတဲ့ “အျခားေကာ္မတီမ်ားစာရင္း” ကိုႏႈိင္းယွဥ္စိစစ္ၾကည့္လွ်င္  အဆိုပါ စစ္သားအမတ္မ်ားကို အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ လဲလွယ္အစားထိုးထားတာေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးေရႊမန္းရဲ႕ခါးပုိက္ေဆာင္ေကာ္မရွင္(ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္)မွာ ပါဝင္တဲ့ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခင္သိန္းဟာ စစ္သားအမတ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း) စစ္ဥပေဒ ခ်ဳပ္ရံုးမွ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္၊ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၱပံုမွန္အစည္းအေဝး(၂၁) ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ (၂၀)ခုေျမာက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ” မွာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္စစ္သားအမတ္တစ္ေယာက္ ရရွိေရး ဒီခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေတာင္းဆိုခ်က္ မရႏုိင္ဘူး/မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာရွင္းသြားပါတယ္။
စစ္သားအမတ္အားလံုးဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အမိန္႔ေပးစီမံခန္႔ခြဲမႈ တစ္ခုတည္း ေအာက္မွာ ရွိရမွာပါ။
စစ္သားအမတ္ေတြအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြကို  ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္စီမံႏုိင္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြဟာ “ဒီလိႈင္းအာေဘာ္” မွာ ၫြန္းထားတဲ့ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖဳတ္ပယ္ အစားထိုးရန္လိုအပ္ေသာ “အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ခု” ထဲက အခ်က္အမွတ္ (၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀) တုိ႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ ေနတဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
 “အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ခု” ခုဆိုတာဟာ ေလာေလာဆယ္ ျပင္ဆင္အစားထိုးရန္သာျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕အရင္းမူလသေဘာထား အျဖစ္ ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရာရွိတဲ့ သေဘာထားကို “ဒီလိႈင္းအာေဘာ္” မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း  အတိအလင္း ထည့္သြင္းေရးသားေဖၚျပထားပါ တယ္။
“ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ကား ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖာေထးျပဳျပင္ေနရံုမွ်ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိေရာက္ထြန္းေပါက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မယံုၾကည္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္လံုးကို ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆီေလ်ာ္ အပ္စပ္မႈရွိေစရန္ အတြက္ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းသည္သာ အေလ်ာ္ကန္၊ အသင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုယူဆေပသည္။ ”
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းသည္ အေလ်ာ္ကန္ဆံုး၊ အသင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ဤအရာကား “ဒီလိႈင္းအာေဘာ္”မွ်သာျဖစ္သည္။ “ဒီခ်ဳပ္အာေဘာ္”မဟုတ္ ဟုေျပာလာလွ်င္ မည္သုိ႔ရွိမည္နည္း။
“ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ ေသာ့ခေလာက္ႀကီး အာေဘာ္ေဆာင္းပါး” တြင္ က်ေနာ္တို႔ မ်က္ေစ့လည္ခဲ့ရဖူးၿပီ။
သုိ႔အတြက္ ဒီခ်ဳပ္ ေျပာတဲ့ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ဘယ္ေတာ့ --- ဘာေၾကာင့္ --- ဘယ္လို ဆိုတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခြင့္အလန္းႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၊  ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ား၊ အျခားေသာ မဟာမိတ္ပါတီမ်ား ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိရွိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပ အသိေပးသင့္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ၫြန္း
- “ဒီလိႈင္းစာေစာင္” အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃၂၊  (၂၇ - ၈ - ၂၀၁၂)
-  အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၊ (အထူးေၾကညာခ်က္ ၄/၀၃/၀၈)  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔
- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွင္းလင္းခ်က္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၆)  ရက္ေန႔
- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္) စာမ်က္ႏွာ ၅ ႏွင့္ ၆
- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္) စာမ်က္နွာ ၆
- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ) စာမ်က္ႏွာ ၆

Comments