Zaw Aung (Mone Yar) - Articles

Singapore, USA ေဆးပညာ၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ CT Scan
ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)
စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၂ကြၽႏ္ုပ္ေခါင္းမူးေရာဂါရွိသည္။ လူတိုင္း ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းခဲ စသျဖင့္ ဦးေခါင္းေရာဂါ အနည္းနွင့္အမ်ား ခံစားဖူးၾကသည္ ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ပင္နေဒါ၊ ဘတ္စပ႐ို၊ ပါရာစီတေမာ့ စသည့္ အက္စပရင္ေဆးမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားကို စားလိုက္ပါက သက္ သာသြားေလ့ရွိပါသည္။

ေရာဂါျပင္းထန္လာတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ေခါင္းမူးရသည္မွာ ဦးေႏွာက္အေမွးေယာင္၊ ဦးေႏွာက္ပ်က္ၿပီလား ထင္လာမိသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားစြာ တြင္ CT Scan, MRI စက္မ်ားျဖင့္ ေဆးစစ္ဖူးပါသည္။ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္စစ္ေဆးျခင္းမွာ ဆီး၊ ေသြး၊ ႏွလံုး၊ ပံုမွန္ေဆး စစ္ျခင္းတခုကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ မတိုးတက္ေသးေသာႏိုင္ငံ (ဆင္းရဲႏိုင္ငံ) မ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္စစ္ေဆးျခင္းကို သာမန္စစ္ေဆးျခင္းအျဖစ္ မသတ္မွတ္ပါ။ စစ္ေဆးေသာစက္မွာ ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္သျဖင့္ စက္ပစၥည္းေစ်းႀကီး လွေသာေၾကာင့္ ေတာ္ရံုေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ထိုစက္မ်ဳိးမရွိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ CT Scan, MRI စက္မ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ Ultra Sound စက္ကဲ့သို႔ စမ္းသပ္ခမွာလည္း ေစ်းႀကီးလွပါသည္။ ေရွးက အ႐ိုးစစ္ေဆးသည့္ အိတ္စ္ေရး X-ray (ဓါတ္မွန္) ႐ိုက္ျခင္းမွာ ယခုေခတ္တြင္ ေစ်းခ်ဳိေသာ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္လာပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း CT Scan, MRI, Ultra Sound စသည့္ အသား၊ အေသြးမ်ားကို ထိုးေဖာက္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ စက္ မ်ားလည္း ေစ်းႏႈန္းႀကီးရာမွ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာလာပါသည္။ ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား Custom ဌာနမ်ား၊ ေလဆိပ္အ၀င္မ်ားတြင္ လက္နက္ပါမပါ စစ္ ေဆးေသာ x-ray စက္မ်ားမွာ အစြမ္းထက္လွပါသည္။ ပိတ္ထားေသာအိပ္အတြင္း အပ္ကေလးတခုပင္လွ်င္ ျမင္ႏိုင္သည့္စက္မ်ားျဖစ္သည္။ ေစ်းႀကီးလွေသာ္လည္း စက္ထုတ္လုပ္ စရိတ္မွာေစ်းမႀကီးလွပါ။ သို႔ေသာ္ တိက်မႈ (Quality) တြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံစက္မ်ားကို တ႐ုတ္၊ အိႏိၵ ယစက္မ်ား မယွဥ္ႏိုင္ေသးျခင္းမွာ Quality အရည္အေသြးတြင္ မမွီေသးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္တြင္လည္း Sumsung vs Apple မ်ားကဲ့သို႔ Patents မူပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားမႈလည္း ပါမည္ျဖစ္သည္။ တေန႔တြင္ (အႏွစ္ ၃၀ အတြင္း၊ စာေရးသူအသက္ရွင္ေနစဥ္) အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား တက္ကႏိုလိုဂ်ီတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္သြားေတာ့မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ကြာလတီ Quality အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းမူးေရာဂါတခုကို စစ္ေဆးသည့္ CT Scan စက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းကို (လူၿပိန္းအျမင္ Dummy View) အနည္းငယ္ေရးပါမည္။

ပထမဆံုး ဦးေနွာက္စစ္ေဆးျခင္းမွာလြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ခန္႔ကျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား သံုးခုတြင္ စမ္းသပ္ဖူးပါသည္။ ေခါင္းမူေရာဂါေလးအတြက္ ဆရာ၀န္မ်ားက ေစ်းႀကီးလွသည့္ဦးေႏွာက္စက္ျဖင့္ စစ္ေဆးစရာမလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ကုမၸဏီစရိတ္ သံုးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကုမၼဏီဆရာ၀န္မ်ားက မလိုအပ္ေသာ ဦးေႏွာက္စစ္ေဆးမႈကို မသံုးေစလိုပါ။ ေနာက္ဆံုး မိမိစရိတ္ျဖင့္ Glan Eagle ေဆး႐ုံ၊ NUH National University Hospital ႏွင့္ Orchard Lab မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားေျပာသည့္အတိုင္း ဦးေႏွာက္ေကာင္းပါသည္ဆိုေသာအေျဖကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဒါဆို၊ အစားမွား၊ အေနထိုင္၊ စိတ္ေနစိတ္ထားမွားလို႔လား ..စိတ္ညစ္စရာေတြေၾကာင့္ ေခါင္းမူးရသလား .. အျခားျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ဆင္ခ်င္ရပါသည္။ CT Scan အားျဖင့္ မိမိဦးေႏွာက္ေကာင္းသည္ဟုသိရေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္ ရသည္။ ပတမေဆးရံုတြင္ ေဒၚလာ US$ 1000 ခန္႔ က်သင့္သည္။ စက္အ႐ုပ္ပံု Image သိပ္မၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ ေဆးထိုးၿပီးထပ္မံ စမ္းျပန္သည္။ US$ 300 ခန္႔ အပိုကုန္သြားသည္။ အျခားေဆး႐ံုမ်ား၊ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္လည္း စက္အသစ္၊ အေဟာင္းကို မူတည္ၿပီး US$ 300 - US$ 1000 ေစ်းရွိပါသည္။ စက္ကာပူတြင္ ေဆးရံုသူနာျပဳအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ျမန္မာစသည့္ ႏိုင္ငံျခားမွ အရည္ အခ်င္းရွိေသာ ငယ္ရြယ္သူ၊ သူနာျပဳအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တလလွ်င္ US$ 500 - 1000 ခန္႔ လစာေပးထားသည္။ လူနာကို မ လိုအပ္လွ်င္ မကိုင္ရဲၾကပါ။ အခ်ဳိ႕ေငြခ်မ္းသာသူမ်ား၏လူနာမ်ားသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာေၾကာင့္ (ေငြစကားေျပာလြန္းသျဖင့္) ေဆး႐ံုကို တရားစြဲတတ္ပါသည္။ သူနာျပဳႏွင့္ဆရာ၀န္မ်ားမွာ လူနာႏွင့္၊ လူနာရွင္မ်ားကို Customer အျဖစ္ အထူးသတိထားဆက္ဆံရသည္။ လူနည္း စု လူတန္းစားျဖစ္သည္။ သူတို႔က ေဆး႐ံု၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားကိုေငြေပးၿပီး သူတို႔က်န္းမာေရးကို ၀ယ္ယူသည့္ပံုစံမ်ဳိး ဆက္ဆံေသာ ေငြ သာပဓာနလူမ်ား၏ရန္ကို ကာကြယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူနာကို ေစ်းႀကီးေသာ iPhone, Galaxy မိုဘိုင္းဖုန္းကဲ့သို႔ အလြန္သတိထား၊ ေစတနာထား၊ ကိုင္တြယ္ရပါသည္။ သူနာျပဳ၊ ဆရာ၀န္မ်ားမွာ ေလးစားဖြယ္ လူတန္းစားျဖစ္သည္။

မေလးရွားတြင္ CT Scan လုပ္လွ်င္ ေစ်းပိုခ်ိဳသျဖင့္ မိတ္ေဆြတဦး၏ မိခင္၊ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ နာမက်န္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ CT Scan, Chemotherapy လုပ္ရာတြင္ စင္ကာပူမွ မေလးရွားသို႔သြားေရာက္ ေဆးကုသည္ကို ေတြ႔ဖူးသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕သို႔ ေဆးကုေပးေသာ အက်ဳိးေဆာင္ (Agent) မ်ားရွိသလို၊ ေစ်းႀကီးလွေသာစင္ကာပူသို႔ လာေရာက္ကုသေပးသည့္ အက်ဳိးေဆာင္မ်ား လည္း ရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ခရစ္ယာန္ေဆး႐ုံတြင္ ဇနီးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဦးေခါင္းဒါဏ္ရာေၾကာင့္ CT Scan လုပ္ရာတြင္ US$ 200 ပင္ မကုန္က်ခဲ့ဖူးပါသည္။

အေမရိကန္တြင္မူ ေဆးစစ္ျခင္းမွာ အထူးလုပ္ငန္းတခုျဖစ္သည္။ အသက္အာမခံကုမၸဏီမ်ားက ျပည္သူလူထုကို မထားမေနရ၊ အစိုးရဥပေဒ ကုမၸဏီမ်ားကို ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီစရိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္စက်ဳရတီ Social Security အစိုးရစရိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ City Scan လုပ္ျခင္းမွာ အေမရိကန္တြင္ အလြန္ေစ်းႀကီးလွပါသည္။ အေမရိကန္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို တြင္ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ေခါင္းမူးေရာဂါျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္ ဦးေႏွာက္မ်ားထိခိုက္သြားၿပီလားစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသြားျပခဲ့သည္။ ဦးေႏွာက္ မစစ္ေဆးသည္မွာ ၂ ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ CT Scan လုပ္လိုပါသည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ အစိုရေဆး႐ုံက အပိုအ လုပ္ဟုယူဆၿပီး၊ ခ်ိဳသာစြာ ေျဖာင္းျဖေျပာဆိုၿပီး ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္လည္း ဦးေႏွာက္ေရာဂါရွိေနပါက ေဆးကုရန္ ေငြမတတ္ႏိုင္ပါ။ ျမန္ မာျပည္ျပန္ၿပီး မိမိေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားကို ဘုရား (ဘာသာေရး) အလုပ္မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ေတာ့မည္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ဦးေႏွာက္ အေမွးေယာင္ ရွိ/ မရွိ သိလိုလွသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ SETON Private Hospital ဆရာ၀န္မ်ားကို သြားျပခဲ့သည္။ သူတို႔က မ လိုအပ္ပါဟုေျပာေသာ္လည္း လူနာကလုပ္လိုပါသည္ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ CT Scan လုပ္ေပးလိုက္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ေကာင္းသည္ .. ဆိုသည့္အေျဖရရွိေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္ရသည္။ ထိုေက်နပ္မႈအတြက္ US$ 5000 က်သင့္ပါသည္။

ယခု ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လာလုပ္စဥ္၊ ေခါင္းမူးေရာဂါျဖစ္လာေသာအခါ အစားအေသာက္၊ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဟုယူဆမိသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ မိရိုးဖလာကိုလည္း သံသယျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသြးစစ္ရန္၊ ဗီယက္နမ္ေဆး႐ုံတခု Hoar Hao Hospital တြင္ ဗီယက္နမ္အေဖာ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ သြားျပပါသည္။ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ ေဆး႐ုံမွာ သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္ၿပီး၊ ေဖာ္ေရြေသာ ဗီယက္နမ္ အမ်ိဳး သမီးငယ္၊ သူနာျပဳ၊ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားစြာက ပ်ဳငွာစြာၾကိဳဆိုၾကသည္။ အားလံုး အဂၤလိပ္စကား မေျပာႏိုင္၊ နားမလည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဗီယက္ နမ္ဆရာ၀န္တေယာက္ကိုလိုက္ရွာၿပီး ေမးျမန္းသည္။ ဆရာ၀န္က မနက္ဖန္ေဆးစစ္ရန္ Diabetic ဆိုပါက မနက္ေစာေစာ ၇ နာရီလာပါ။ အစားလံုး၀မစားခဲ့ရန္ ေတာ္သင့္ေသာအဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ေျပာျပခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ေနာက္ေန႔မွသြားမည္ဆံုးျဖက္ခဲ့သည္။ ေမးျမန္းစံုစမ္း ရာမွာ ေနာက္ဆံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ဖြင့္ထားသည့္ Columbia Asia Hospital ေဆး႐ုံအသစ္ႀကီးသို႔ ေရာက္သြားပါသည္။

● Columbia Hospital
ေစ်းႀကီးလွသည္ဟု ဗီယက္နမ္မိတ္ေဆြကေျပာသည္။ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္စကားသူမသိ၊ သနားပါဘိ၊ ပါပီကေလး ပုတုတုဘ၀ကို မေရာက္ လိုေသာေၾကာင့္ ေငြကုန္လဲ မတတ္ႏိုင္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံေလာက္ေတာ့ ေစ်းမႀကီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ပင္ ေစ်းခ်ဳိမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္တြက္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ရွိ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတခုကိုေလ့လာသည့္ လူနာတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆး႐ံုတြင္းသို႔၀င္လာပါ သည္။ ရံုးကားဒရိုင္ဘာျဖင့္ ၀င္လာေသာအခါ ယူနီေဖါင္း၊ တဆိပ္တပ္ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ႐ုိေလးစားစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ အဲယား ကြန္းခမ္းမႀကီးသို႔ တခါးဖြင့္ေပးၿပီး၀င္လာခ်ိန္ အေနာက္တိုင္း၀တ္စံု၊ အနက္ေရာင္၊ ကုတ္အက်ႌ၀တ္ဆင္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ ၃ ဦးက ပ်ဳငွာစြာ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းစြာေျပာဆို ႀကိဳဆိုပါသည္။ လူသားပီသစြာ ခ်ဳိသာပ်ဳငွာမႈကို သာယာေက်နပ္မိသည္။ မိမိ ပတ္စပို႔ MYANMAR Passport ကိုေပးလိုက္သည္။ အမ်ဳိးသား၀န္ထမ္းက ေကာင္တာမွကင္မရာအလံုးေလးကို ၾကည့္ရန္ေျပာဆိုျပီး ဓါတ္ ပံု႐ုိက္သည္။ တမိနစ္အတြင္း ေဆး႐ံုးကပ္ျပား ID ဓါတ္ပံုႏွင့္ ပံုႏွိပ္ၿပီးသားထြက္လာၿပီး၊ ေနာက္ကို ေဆး႐ံုလာလွ်င္ ဒီကဒ္ျပားကိုသံုးရန္ ေျပာကာ၊ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ရန္ ေခၚသြားသည္။ ဆရာ၀န္ႏွင့္မေတြ႔ခင္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ ငယ္ရြယ္သည့္ သူနာျပဳ ၅ ေယာက္က ပ်ဳငွာစြာ ႀကိဳဆိုၿပီး၊ တေယာက္က စစ္ေဆးအခန္းတခုတြင္ ေခၚသြားသည္။ တံခါးပိတ္လိုက္ၿပီး အသက ္၂၀ အရြယ္ သူနာျပဳအမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးႏွင့္ ၂ ေယာက္တည္း ၁၀ မိနစ္ခန္႔၊ ေသြးဖိအားတိုင္း၊ ေသြးခုံႏႈန္းစစ္၊ အေလးခ်ိန္၊ အရပ္တိုင္း၊ လုပ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားကို နားလည္ၿပီး၊ အသင့္တင့္ေျပာတတ္သည့္ သူနာျပဳငယ္ျဖစ္သည္။ လက္ေကာက္၀တ္ကို တမိနစ္ၾကာေအာင္ႏွိပ္ၿပီး တမိနစ္ေသြးခုန္ႏႈန္းကို စိတ္ျဖင့္ေရ တြက္သည္။ ေရတြက္ၿပီး မွတ္တမ္းတြင္ေရးသြင္းလိုက္သည္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အားလံုးကိုလို္က္ၾကည့္ေတာ့ ေသြးဖိအား၊ 120/80, ေသြးခုန္ ႏႈန္း 72, အရပ္ေမာင္း 1.70m, အေလးခ်ိန္ 67kg အားလံုးေကာင္းပါသည္။

● ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ျခင္း၊
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး လာေခၚသည္။ ဆရာ၀န္ခန္းတြင္ Dr. Lam အသက္ ၅၀ ခန္႔ ႏွင့္ ေတြ႔သည္။ အဂၤလိပ္လို ကြၽမ္းက်င္စြာေျပာဆိုႏိုင္သည့္ ဆရာ၀န္ျဖစ္သည္။ မိမိ ေခါင္းမူးေရာဂါရာဇ၀င္ႏွင့္ Diabetic သံသယျဖစ္မႈမ်ားကို ေျပာျပသည္။ ဦးေႏွာက္ပံုမွန္ျဖစ္သလား လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္း သည္။ လက္ဆန္႔တန္းခိုင္းသည္။ ကုတင္တြင္ ပက္လက္လွန္ၿပီး ဗိုက္ကိုလွန္ေလွာစမ္းသပ္သည္။ အသက္႐ႈႏႈန္း၊ နား၊ ႏွာေခါင္းမ်ားကို စက္ျဖင့္ ထိုးၿပီးစစ္သည္။ လက္ႏွိပ္မီးျဖင့္ ပါးစပ္အာေခါင္ကို စစ္ေဆးသည္။ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ေမးျမန္းစစ္ေဆးၿပီး၊ ေသြးစစ္ရန္ ဦးေႏွာက္အတြက္ CT Scan လုပ္မည္ေျပာသည္။ ကြၽႏ္ုပ္က CT Scan ဘယ္ေလာက္က်သင့္သလဲ ေမးျမန္းေသာအခါ US$ 70 က်သင့္သည္ဟု ေျပာပါသည္။ ဆရာ၀န္ခက ပိုေစ်းႀကီးမယ္ထင္တယ္ေမးေသာအခါ Doctor Fee is US$ 20 only. ေျဖပါသည္။ ရယ္စရာအျဖစ္ ဟာ.. ဆရာ၀န္က ပိုၿပီး ေစ်းႀကီးရမွာ ဘာျဖစ္လို႔ စက္စရိတ္က ေစ်းပိုၾကီးေနရသလဲဟု ေျပာဆို၊ ႏႈတ္ဆက္ထြက္လာခဲ့ပါသည္္။ မိန္းမငယ္တဦး လာေရာက္ၾကိဳဆိုျပီး ေသြးစစ္တဲ့ေနရာသို႔ ေခၚသြားျပန္ပါသည္။

● Blood Test & CT Scan ေဆးစစ္ျခင္း
ေသြးစစ္တဲ့ လူငယ္ေယာက်္ားေလးက ကြၽမ္းက်င္စြာ၊ စမ္းသပ္ၿပီး ညာလက္ဖ်ံကိုစည္းၿပီး ေသြးေၾကာရွာပါသည္။ ေသြးေၾကာကို ေကာင္း ေကာင္းမျမင္ရပါ။ စင္ကာပူတြင္ သူနာျပဳဆရာမ ႀကီး/ငယ္မ်ားစြာႏွင့္ ေသြးထုတ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကေဆးသြင္းျခင္းမ်ား လုပ္ဖူးပါသည္။ မကြၽမ္း က်င္မႈ၊ ေသြးေၾကာေကာင္းေကာင္း မျမင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ အပ္ႏွင့္အသားထဲ သြင္းလုိက္၊ ထုတ္လိုက္ လုပ္ခံရဖူးပါသည္။ နာက်င္ေသာ္လည္း ခံရပါသည္။ ယခု ဗီယက္နမ္ သူနာျပဳအမ်ိဳးသားငယ္ေလးက လက္ဖ်ံမွ ေသြးထုတ္မယ္စမ္းေသာအခါ စိုးရိမ္မိပါသည္။ ဖတ္ကနဲ အပ္စိုက္မႈကို ခံစားလိုက္ၿပီး မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ပင္နယ္စလင္ပုလင္းငယ္တြင္ ေသြးမ်ားအျပည့္၀င္လာေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေၾသာ္.. ဒီလူငယ္ေလးက ျမန္မာျပည္က သူနာျပဳမ်ားလို လူကိုကိုင္တြယ္တာ ကြၽမ္းက်င္လွေၾကာင္း လက္ေတြ႔ၾကံဳရပါသည္။ စင္ကာပူ၊ အေမရိကား မ်ားတြင္ လူကို အပ္ႏွင့္စိုက္မည့္အေရးဆိုလွ်င္ လူနာေရာ၊ သူနာျပဳေရာ သိပ္မလုပ္ခ်င္ၾကပါ။ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ဗီယက္နမ္မ်ားတြင္ လူနာေရာ၊ သူနာျပဳေရာ အပ္စိုက္သြင္းျခင္းအလုပ္ကို ထမင္းစားေရေသာက္လို သေဘာထားၾကပါသည္။

ထိုေနာက္ Toshiba Aviator တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ CT Scan စက္ႀကီးတြင္ စမ္းသပ္ခံရပါသည္။ စမ္းသပ္သည့္ အမ်ဳိးသားမွာ၊ အဂၤလိပ္စကား လည္း ကြၽမ္းက်င္သည္။ ဘယ္ႏိုင္ငံကလည္းဟု ေမးျမန္းစကားေျပာရင္၊ စက္အ၀ိုင္းႀကီးတြင္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ စမ္းသပ္ၿပီး ၿပီးဆံုးသြားပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးတဦးေရာက္လာၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းရန္ေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားပါသည္။ အေနာက္တိုင္းကုတ္အက်ႌႏွင့္ Accounting ဌာနမွ အမ်ဳိး သမီးငယ္ေလးတဦး ထပ္မံေရာက္လာၿပီး က်သင့္ေငြမ်ားကို ေျပာျပသည္။ Insurance အာမခံရွိသလား၊ ကုမၸဏီနာမည္နဲ႔ ေငြရေျပစာ ေရး ရမလား၊ အသက္အာမခံ Insurance Claim Procedure မ်ားကို ရွင္းျပေျပာဆိုပါသည္။

● စကားခ်ပ္

Columbiaasia.com ေဆး႐ုံသည္ အာရွတြင္ ၂၁ ခု ဖြင့္လစ္ထားၿပီး၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၃ ခုဖြင့္ထားသည္။ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ထဲတြင္ တခု၊ ၿမိဳ႕ျပင္ ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔စက္ရံုရွိရာ ဗီယက္နမ္-စင္ကာပူ စက္မႈဇံု VSIP အနားတြင္တခု၊ ေနာက္တခုမွာ ဗီယက္နမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕တြင္ တခုဖြင့္ ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရမွာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကို လစာ 3,000,000 d (US$ 150) သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုေငြျဖင့္ လူတိုင္း စား၀တ္ေနေရး၊ အိုေက၊ အဆင္ေျပၾကသျဖင့္ ေဆး႐ုံတြင္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားစြာ ခန္႔ထားႏိုင္ပါသည္။ ေဆး႐ုံလုပ္ငန္းမွာ ကုသိုလ္လည္းရ၊ ၀မ္းလည္း၀ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀ိသမစီးပြားေရးသမ်ားမ်ားေၾကာင့္ အသျပာေဆး႐ုံမ်ား ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီ ယက္နမ္တြင္ အစိုးရက ထိန္းေက်ာင္းေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားေဆး႐ံု ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေဆး႐ံု ၂ မ်ဳိးရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ပါက ေဆး႐ုံသူနာျပဳမွာ လစာ US$ 300 အထက္ရႏိုင္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္စကားမတတ္ပါက US$ 200 ေအာက္သာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားကို ပ်ဳငွာျခင္းမဟုတ္၊ ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းပ်ဳငွာမႈဟု စာေရးသူ ယူဆပါသည္။ စာေရးသူေတြ႔ဆံုေသာ ဗီယက္နမ္အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လစာေဒၚလာေထာင္ေသာင္းခ်ီရေသာ္လည္း မနာလို၊ Chop ေခါင္းပံုျဖတ္လိုစိတ္မရွိသူ၊ ရတာ နဲ႔ေက်နပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ရာဇ၀တ္မႈလည္းနည္းပါးၿပီး၊ မိန္းမပ်က္လုပ္ငန္းလည္း မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား မရွိ သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လူမႈေရး၊ ၾကီး၊ ငယ္ ႐ိုေသေလးစားမႈ Seniority ရွိပါသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ အျဖဴေကာင္ဆိုသူ ဥေရာပ၊ အေမရိကား တိုက္သားမ်ားမွာ Not Welcome အဆင့္တြင္ရွိသည္။ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး၊ တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ စစ္ေအးေခတ္က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္လံုးပါးခဲ့သည္ကို ဗီယက္နမ္မ်ား မေမ့ၾကပါ။ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားရွိၾကၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ကိုးရီး ယားမ်ားပင္လည္း ဗီယက္နမ္စကားမတတ္ပါက လူရာသြင္းမခံရပါ။ ျမန္မာျပည္ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖက္မႈကို ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္၍၊ ယခုႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရာတြင္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္တို႔ထက္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအကူအညီကို အမ်ားဆံုးယူထားပါသည္။ ဗီယက္နမ္၏ အလြန္ႀကီးမားလွေသာ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ႐ုရွားေရနံကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး၊ လူငယ္ပညာ ေတာ္သင္ အမ်ားစုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔သြားေနဆဲျဖစ္သည္။

● ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုျခင္း
Dr. Lam ႏွင့္ေတြ႔ရန္ အမ်ိဳးသမီးတဦး ျပံဳးရႊင္စြာ လာေခၚပါသည္။ ဆရာ၀န္အခန္းတြင္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ဆရာ၀န္က ေသြးစစ္ရလဒ္၊ ဦးေႏွာက္စစ္ ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာတြင္ ျပသျပီးရွင္းျပပါသည္။ အားလံုးေကာင္းပါသည္။ ဦးေႏွာက္ အာ႐ံုေဆး (ေခါင္းမူးျခင္းအတြက္) Betaserc 24MG, Tanganil 500mg ေဆးမ်ား တပတ္စားသံုးရန္ ေပးလိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ပတ္ ျပန္လာရန္ ခ်ိန္းလိုက္ပါသည္။ ထို ေဆးမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ရွာေဖြၾကည့္ရာ ဦးေႏွာက္ေဆးမ်ားျဖစ္သည္။ တပတ္စားေသာက္ၿပီးပါ သက္သာသြားလွ်င္ ေနာက္ဆက္စား ရန္မလိုေတာ့ဟု Dr.Lam ကေျပာပါသည္။ ဦးေႏွာက္အားေဆး Neuro ႏွင့္မတူပါ။ ေက်နပ္ပါသည္။ မိမိဦးေႏွာက္ကို မလိုအပ္သည့္ စိတ္ ဖိစီးမႈမ်ား (ဥပမာ - ဇနီးသည္ႏွင့္ျငင္းခံုျခင္းမ်ား) မလုပ္ရန္၊ ဇနီး၊သားသမီးမ်ား ကြန္ပလိန္းအလုပ္မခံေအာင္ေနရန္၊ အလုပ္မွ ေဘာ့စ္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ကြန္ပလိန္း၊ Complain & Protest သိပ္မလုပ္ရန္ စိတ္ေနစိတ္ထား Attitude ေျပာင္းလဲဖို႔လိုသည္ဟု သိရပါသည္။ ဗီယက္နမ္ဆရာ၀န္ကေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈကိုမေျပာပါ။ စင္ကာပူမွ ဆရာ၀န္မ်ားကေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈကို အဓိကထားၿပီးေျပာပါသည္။

ေနာက္ဆံုး Billing Department တြင္ ေဆးစစ္ရလဒ္မ်ား၊ ဦးေႏွာက္ဓါတ္ပံုမ်ားကိုေပးအပ္က ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ US$ 140 ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ဗီယက္နမ္ ေဒါင္းေငြ 2,700,000 d ႏွစ္သန္း ၊ခုႏွစ္သိန္းကို ေပးလိုက္ပါသည္။ စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္၊ ေဆးေသာက္ၿပီးေနာက္၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားက်ဆင္းသြားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔တြင္ ေခါင္းမူးေရာဂါ ေပ်ာက္သြားပါသည္။

● နိဂံုး
CT Scan ကို အေမရိကန္တြင္ ငါးေထာင္ေပးရသည္။ စင္ကာပူတြင္ တစ္ေထာင္ခန္႔ေပးရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ရာခန္႔ေပးရၿပီး၊ ဗီယက္ နမ္တြင္ ခုႏွစ္ဆယ္သာေပးရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘယ္ေလာက္က်သင့္ပါသလဲ ေမးခ်င္ပါသည္။

ရည္ညႊန္း -
CT Scan - X-ray CT Computed Tomography
MRI - Magnetic resonance imaging
VSIP - Vietnam Singapore Industrial Park
Sumsung vs Apple - Patent and Loyalty court issue in 2012
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_computed_tomography

Comments

Anonymous said…
ဒီလို ဗဟုသုတရစရာ ေဆာင္းပါးေတြကို ေရးေပးတဲ ့အတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါသည္ ေနာက္ကိုလဲ ဒီလို ေဆာင္းပါးမ်ိဳးေတြ ေရးႏိုင္ပါေစလို ့