Rakhine Minister U Kyaw Khin miss 24 billion kyats budget


ညံ့ဖ်င္း ရခိုင္၀န္ႀကီး ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား က်ပ္ ၂၄ ဘီလီယံ နစ္နာ
By han maung Thein,  စစ္ေတြ၊ ၀၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [သတင္း]
ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ သံုးစြဲရန္က်ၿပီးသား က်ပ္ေငြ ၂၄ ဘီလီယံ ခန္႔ ကို သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ စာရင္း ပိတ္သိမ္းျခင္း ခံရေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးက Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာေရးကာလအတြက္ သံုးစြဲရန္ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ဘီလီယံေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည့္အနက္မွ ဘီလီယံ (၆၀) နီးကပါးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ျဖစ္ေလရာ၊ ထို ဘီလီယံ (၆၀)အနက္မွ (၂၄)ဘီလီယံကို စာရင္းပိတ္သိမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလမွစတင္သည့္ ေျခာက္လတာ ဘက္ဂ်က္ကာလအတြင္း (ရခိုင္ ျပည္နယ္) ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းတံတားထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန တစ္ခု တည္း အတြက္ က်ထားေသာ ဘက္ဂ်က္မွာ ဘီလီယံေပါင္း (၄၀)ေလာက္ ရွိသည့္ အနက္က၊ ေျခာက္လကုန္သည္အထိ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ် မသံုးစြဲ ရေသးသည္ကို အံ့ဖြယ္သရဲ ၾကားသိရခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္အမတ္က ေျပာျပသည္။
အဆိုပါေငြမ်ားကို လမ္းျပဳျပင္ရန္မသံုးရေသးေသာ္လည္း၊ တစ္ခ်ိန္နည္းမွာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ တစ္၀န္းလံုးက လမ္းမ်ားမွာ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ပ်က္စီးေနသည္မွာ ယေန႔ ထက္တိုင္ လူတကာ မ်က္ျမင္ပင္ ျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ျဖစ္သည့္ အဆိုပါ ‘ပထမအႀကိမ္ စတုတၳပံု မွန္အစည္း အေ၀း’တြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ‘မူလခန္႔မွန္းေျခ’ ႏွင့္ ‘ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ’ တို႔အၾကား ကိန္းဂဏန္းကြာျခားခ်က္ အလြန္ႀကီးမားလွသည္ကို အမတ္မ်ားက ေမးျမန္းသည့္အခါက်မွ သံုးစြဲရန္က်ၿပီးသား ဘက္ဂ်က္ေငြပမာဏအား သံုးစြဲမည့္ တြက္ခ်က္တင္ျပမႈကို အခ်ိန္မီ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ စာရင္း ပိတ္သိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
ယင္းအတြက္တာ၀န္ရွိသူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ခင္က ယင္းေငြမ်ားကို ‘ျပန္လည္ ဆြဲထုတ္’ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကမူ ထိုေငြမ်ားကို ျပန္ရရန္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာၾကသည္။
ရခိုင္ပါတီတစ္ခုမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ခင္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ Coral Arakan အားေျပာျပသည္မွာ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘက္ဂ်က္ကာလ ေျခာက္လအတြင္းမွာ စီမံကိန္းေတြကို သူဘာမွ အကြက္ခ် ေရးဆြဲနိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ကေတာ့ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မအီဖက္က ေက်ာက္ထုတ္တဲ့ ေနရာေတြကို သူ သြားၾကည့္တာေလာက္ကိုပဲ ၾကားဖူးတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ရခိုင္၀န္ႀကီးေတြ ဘက္ဂ်က္ရတာ၊ ေမ်ာက္ အုန္းသီးရသလိုမ်ိဳး၊ ဘာမွ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ ျဖစ္ေနတယ္ ဟု ၄င္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ ယခင္ႏွစ္က ဘက္ဂ်က္တြင္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ က်ၿပီးသား စုစုေပါင္း ပမာဏထဲမွ၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က မစီမံတတ္ ေသာေၾကာင့္ က်ပ္ေငြေလးဘီလီယံ ပိတ္သိမ္းခံရၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ နေမာ္နမဲ့ ႏိုင္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီး တစ္ပါးမွာ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီး ဦးျမေအာင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၄င္းသည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ားလစာကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ေတာင္းဆိုရန္ ေမ့ေလ်ာ့ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာေပးရန္ ဘက္ဂ်က္မရွိ ျဖစ္ေနေလရာ၊ ယခု အစည္းအေ၀းတြင္က်မွ ျဖည့္စြက္ဘက္ဂ်က္အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာကို ေတာင္းရသည္ဟု ဆိုသည္။
ရခိုင္၀န္ႀကီးတို႔၏ ေနအိမ္တို႔တြင္ မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚမွ မီးပန္းဆိုင္းမ်ားျပဳတ္က်ျခင္း အစရွိသည့္ အႏၱရာယ္ရွိ ယိုယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနေလရာ၊ ယင္းတို႔ကို ျပဳျပင္ရန္ အတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေလးရာခန္႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမတ္မ်ားက ကန္႔ကြက္သျဖင့္၊ ယင္းတို႔ အား ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ Max Myanmar ၊ ဂ်ီအီး အစရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေစရန္ကိုသာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ထပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည့္ ဘက္ဂ်က္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏ မ်ိဳးစပါး စိုက္ခင္း (၁၀)ဧကအတြက္ ျပဳျပင္စရိတ္ တစ္ဧကလွ်င္ (၁၅)သိန္းႏႈန္းျဖင့္ သိန္း (၁၅၀) ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ လယ္တစ္ဧကကို အပိုင္၀ယ္လွ်င္မွ အၾကမ္းဖ်င္း ငါးသိန္းကုန္က်ၿပီး၊ တစ္ဧကအတြက္ တစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မွာ ရွစ္ေသာင္း ႏွင့္ တစ္သိန္းက်ပ္အၾကားတြင္သာရွိသည္ ဟု ေတာင္သူအခ်ိဳ႕က Coral Arakan ကို ေျပာၾကားသည္။
 (ဟန္ေမာင္သိန္း ေရးသားသည္။)

Comments