Than Win Hlaing - Articles

ေရႊနန္းထက္မွ ဧကရီသုံးပါး (၂)
 သန္း၀င္းလႈိင္
ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂


ဒိန္းမတ္ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မႀကီး
ဥေရာပတုိက္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပရွိ အျခားေသာ ဘုရင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ နန္းသက္အ႐ွည္ အၾကာဆံုးေသာ ဘုရင့္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏ ထီးနန္းကို စိုးစံေနသူမွာ ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မႀကီး (Queen Margrethe II of Denmark) ျဖစ္သည္။

၁၄ ရာစု ႏွင့္ ၁၅ ရညစုအတြင္း စကင္ဒီေနးဗီးယားႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ မွ ၁၄၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေပါင္းစည္းထားေသာ ‘ကာလ္မာျပည္ေထာင္စု’ (Kalmar Union) ၏ ပထမဆံုးေသာ ဧကရီဘုရင္မမွာ ပထမေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၆၀ ေက်ာ္အတြင္း ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သီးျခားေပၚထြန္းလာၿပီးေနာက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဘုရင္မႀကီးမွာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ နန္းစံခဲ့သည့္ ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မျဖစ္သည္။ ဘုရင္မႀကီး နန္းတက္စဥ္က အသက္ ၃၁ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။

ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မသည္ န၀မေျမာက္ ဖရက္ဒရစ္ဘုရင္ (King Frederik IX) ႏွင့္ ဆြီဒင္မင္းသမီးျဖစ္ေသာ မိဖုရားႀကီး အင္းဂရစ္ (Queen Ingrid of Sweden) တို႔မွ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕႐ွိ Amalienborg နန္းေတာ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းသံုးဦးအနက္ အႀကီးဆံုးသမီးေတာ္ျဖစ္သည္။ ညီမေတာ္မ်ားမွာ ဘီနီဒိုက္ မင္းသမီးႏွင့္ အဲန္းမာရီမင္းသမီးတို႔ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မႀကီး၏ နာမည္အျပည့္အစံုမွာ Margrethe Alexandrine Porhidur Ingrid ျဖစ္သည္။ ဘုရင္မႀကီး၏ ခမည္းေတာ္မွာ ဒႆမေျမာက္ ခရစၥတီးယန္းဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား ဒိန္းမတ္မင္းသမီး အလက္ဇျႏၵားတို႔မွ ဖြားျမင္သည့္ အႀကီးဆံုးသားေတာ္ျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္မွာ ဆြီဒင္ ဘိုနာေဒါ့ဖ္မင္းဆက္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ဆြီဒင္အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသား ဂုစတပ္ဗ္အေဒါ့ဖ္ႏွင့္ အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသမီးမာဂရက္တို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေတာ္ ျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္သည္ ပန္းခ်ီ၀ါသနာထံု၍ နန္းတြင္းပန္းခ်ီေက်ာ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕႐ွိ ဟိုးမန္းဘုရား႐ွိခုးေက်ာင္း၌ မာဂရက္မင္းသမီးအား ခရစ္ယာန္သာသနာ့ေဘာင္သို႔ သြတ္သြင္းသည့္ ကင္ပြန္းတပ္မဂၤလာအခန္းအနားက်င္းပၿပီး ေခါင္းကိုင္မိဘမ်ားအျဖစ္ ဒိန္းမတ္ ဒႆမေျမာက္ ခရစ္တီးယန္းဘုရင္၊ ဒိန္းမတ္ ကနတ္မင္းသား (Prince Knud of Denmark) ဒိန္းမတ္ အက္ဆဲ မင္းသား (Prince Axel of Denmark) ဆြီဒင္ဘုရင္ ပဥၥမေျမာက္ ဂုစတပ္ဖ္၊ ဆြီဒင္အိမ္ေ႐ွ႕စံမင္းသား ဂုစတပ္ဖ္အေဒါ့ဖ္၊ ဆြီဒင္ ဂုစတပ္ဖ္အေဒါ့ဖ္ မင္းသား ႏွင့္ Connaught ႏွင့္ Strathearn ၿမိဳ႕စား အာသာမင္းသားတို႔က ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

မာဂရက္ဘုရင္မသည္ ငယ္စဥ္က ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ျပည္ ဟမ္႐ႈိင္းယားၿမိဳ႕ North Foreland Lodge ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားအျဖစ္ ပညာသင္ၾကားခဲ့၍ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၆၀ မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္အထိ ဘြဲ႕လြန္ပညာအျဖစ္ ကင္းဘရစ္႐ိုင္တန္ေကာလိပ္္၌ သမိုင္းမတင္မီကာလ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ထိုမွတဖန္ ၁၉၆၁ မွ ၁၉၆၂ အထိ Aarhus တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို ဆက္လက္ ဆည္းပူးသည္။ ၁၉၆၃ မွ ၁၉၆၅ အထိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေဆာ္ဘြန္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ လန္ဒန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒဘာသာရပ္တို႔ကို ဆည္းပူးခဲ့သည္။ မာဂရက္မင္းသမီးသည္ လန္ဒန္ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဗိမာန္၌ သုခမိန္အဖြဲ႔၀င္ ပညာရွင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ အဂၤလိပ္၊ ဆြီဒင္၊ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားတို႔ကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္သည္။

ထို႔ေနာက္ မာဂရက္မင္းသမီးသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံမွဴးျဖစ္သူ ေမာင့္ပီဇက္ၿမိဳ႕စား ဟင္နရီဒီလာေဗာ့ဒ္ႏွင့္ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ ဟိုးမန္းဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ ထိမ္းျမားၿပီး ေနာက္ ၾကင္ယာေတာ္ၿမိဳ႕စားအား ဒိန္းမတ္ဟင္နရီမင္းသားဘြဲ႕ (His Royal Highness Prince Henrik of Denmark) အပ္ႏွင္းခဲ့ သည္။ ယင္းမွ ထြန္းကားခဲ့ေသာ သားသမီးမ်ားကိုလည္း ဒိန္းမတ္ထီးနန္း၌ ဆက္ခံခြင့္႐ွိေသာ ထီးေမြးနန္းလ်ာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

မာဂရက္မင္းသမီးသည္ ဟင္းနစ္မင္းသားႏွင့္ သားႏွစ္ဦးထြန္းကားခဲ့ရာ သားဦး ဖရက္ဒရစ္မင္းသားကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္၍ ဒုတိယသား ဂ်ိဳးခရင္းမင္းသားကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သားေတာ္ႀကီးသည္ အသက္ (၄၄) ႏွစ္ အ႐ြယ္႐ွိၿပီး၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္ေ႐ွ႕စံမင္းသား ျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္မာဂရက္မင္းသမီးက သားေတာ္ အသက္ ၁၈ အ႐ြယ္ကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ဒိန္းမတ္အိမ္ေ႐ွ႕စံနန္းလ်ာမင္းသား ဖရက္ဒရစ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသူ ဥပေဒပညာ႐ွင္ ႐ိုး႐ိုးသာမာန္အရပ္သူ ကေလး မာရီအယ္လီဇဘက္ေဒၚနယ္ဆင္ (Mary Elizabeth Donaldson) (၃၂ ႏွစ္) ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား၍ သားေတာ္ႏွစ္ပါး သမီးေတာ္ ႏွစ္ပါး ထြန္းကားခဲ့သည္။

မာဂရက္မင္းသမီးသည္ ဒုတိယသားေတာ္ ဂ်ိဳးခရင္းမင္းသားသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ အလက္ဇျႏၵားခရစၥတီးနာမန္ေလ (၃၁ ႏွစ္) ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္မေျပလည္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၈ ရက္ေန႔ ကြာျခားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မာရီအဂၢါသာအိုဒီလီကာဗာလီယာ (Marie Agathe Odile Cavallier) (၃၂ ႏွစ္) ႏွင့္ ထိမ္းျမား၍ သားေတာ္ ၃ ပါး၊ သမီးေတာ္ ၁ ပါး ထြန္းကားခဲ့သည္။

မာဂရက္မင္းသမီးတြင္ ညီမေတာ္ႏွစ္ပါး႐ွိရာ ညီမေတာ္ ဘီနီဒိုက္မင္းသမီးသည္ ဆိုင္း၀စ္ဂ်င္စတိန္းဘာလီဘတ္ၿမိဳ႕စား ရစ္ခ်တ္မင္းသားႏွင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ လက္ထပ္ခဲ့၍ သားေတာ္ ဂူစတပ္ဖ္ထြန္းကားခဲ့သည္။

ညီမေတာ္အေထြးဆံုးအဲန္းမာရီမင္းသမီးသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဂရိဘုရင္ ဒုတိယေျမာက္ ကြန္စတင္တင္း (King Constantine II of Grece) ႏွင့္ ထိမ္းျမား၍ သမီးေတာ္ အလက္ဇန္းဒရား၊ သားေတာ္ ေပါလ္ႏွင့္ နီကိုလပ္စ္တို႔ထြန္းကားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဂရိႏိုင္ငံသည္ ဘုရင္စနစ္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာေၾကာင့္ မင္းသမီးႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္တို႔ သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။

ထို႔ေနာက္ မာဂရက္မင္းသမီး၏ခမည္းေတာ္ န၀မေျမာက္ ဖရက္ဒရစ္ဘုရင္ႀကီးသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ နာဖ်ားေနသည့္ၾကားမွ တုိင္းျပည္သို႔ ႏွစ္သစ္မဂၤလာႏႈတ္ခြန္းဆက္ျမြက္ၾကားၿပီးေနာက္ ၁၄ ရက္အၾကာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ျပည္စံခဲ့ရာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က်ပ္ အိမ္ေ႐ွ႕စံမာဂရက္မင္းသမီးသည္ ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မဘြဲ႕ ခံယူ၍ ဒိန္းမတ္ထီးနန္းကို ဆက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဂ်င္းေအာ့တိုခရက္ (Jens Otto Krag) က ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ `ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ အင္အားေတာင့္တင္းဖို႔ ဘုရားသခင္သည္ ျပည္သူမ်ားအား ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္မူပါ´ (God’s help, the love of the People, Denmark’s Strength) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

နန္းတက္သည့္ေန႔မွာ ဒုတိယေျမာက္မာဂရက္ဘုရင္မႀကီးသည္ တိုင္းျပည္သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္-

“ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ကို ၂၅ ႏွစ္တာမွ် ေက်ပြန္စြာ ထမ္း႐ြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နတ္ျပည္စံသြားေသာ ကၽြန္မ၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ဖခမည္းေတာ္၏ တာ၀န္အရပ္ရပ္သည္ ယခုအခါ ကၽြန္မ၏ ပုခံုးေပၚတြင္ အလံုးစံု က်ေရာက္ခဲ့ရပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ေပး ေသာ ဤတာ၀န္ကို ကၽြန္မသည္ ဖခမည္းေတာ္ကဲ့သို႔ သစၥာ႐ွိစြာျဖင့္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚတြင္ အမႈေတာ္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္း႐ြက္ပါမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။”

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပ႐ွိ အျခားေသာ ဘုရင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဘုရင္ (၀ါ) ဘုရင္မသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ ဘုရင္မႀကီးသည္ ႏိုင္ငံျခားသံအမတ္မ်ား၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာမ်ားကို လက္ခံရယူျခင္း၊ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးတံဆိပ္ ေပးအပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားမ်ား၊ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္း၊ လမ္း၊ ေက်ာင္း၊ တံတားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ တျခားႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္သည္အျဖစ္ ၾကြေရာက္လာေသာ ဘုရင္၊ ဘုရင္မမ်ား၊ သမၼတမ်ားကို လက္ခံေတြ႕ဆံု၍ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲတည္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရင္မႀကီးသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေန၍ မည္သည့္ပါတီအဖြဲ႕အစည္း ကိုမွ် ဘက္လိုက္မႈ မ႐ွိေပ။ လူထုအျမင္ တိမ္းေစာင္းမည္စိုး၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သည့္ပါတီကိုမွ မဲမေပးေခ်။

လူထုဆႏၵအတိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရ႐ွိေသာ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းသည္ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးပါက ေဖာ့ကက္ကင္း (Folketing) လႊတ္ေတာ္၌ ဘုရင္မႀကီးသည္ အႏုိင္ရပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ လႊတ္ေတာ္အဖြင့္စကား ျမြက္ၾကားသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ အမတ္ဦးေရ မျပည့္မီပါက အျခားပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ေစသည္။ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးအရဖြဲ႕ရန္ အမတ္အေရအတြက္ မည္သည့္ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမွ မျပည့္မီပါက ဘုရင္မကိုယ္တိုင္ သဘာပတိအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဘုရင္မအထူးအစည္းအေ၀း (Dronnigerunde) ကို ခ်က္ခ်င္း ေခၚယူ၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပန္လည္က်င္းပေစသည္။

ဒုတိယေျမာက္မာဂရက္ဘုရင္မႀကီးသည္ ၾကင္ယာေတာ္မင္းသားႀကီးႏွင့္အတူ အမာလီယန္ေဗာ့ဂ်္ နန္းေတာ္ (Amalienborg Palace) ႏွင့္ ဖရက္ဒန္းစ္ေဗာ့ဂ်္နန္းေတာ္ (Fredensborg Palace) ၌ တလွည့္စီ နန္းစံ၍ ေႏြရာသီတြင္ ဂရားစ္တင္းနန္းေတာ္ (Grasten Palace) ၌ နန္းျမန္းသည္။

ဘုရင္မႀကီး အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၌ ပန္းခ်ီေရးဆြဲ၍ ႏွစ္စဥ္မိမိပန္းခ်ီေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ျပပြဲတင္၍ ျပသေလ့႐ွိသည္။ ဘုရင္မႀကီးေရးဆြဲေပးေသာ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားကို ၁၉၇၇ ခုနွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ The Lord of the Rings ၀တၳဳစာအုပ္၌ ထည့္သြင္းပံုႏွိပ္ထားသည္။ ၾကင္ယာေတာ္မင္းသားႀကီး ေရးဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္၌ လည္း ဘုရင္မႀကီးသည္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘုရင္မႀကီးသည္ ေတာ္၀င္ ဒိန္းမတ္ ဘဲေလးအဖြဲ႕အတြက္လည္း အ၀တ္အစားဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။ ဘုရင္မႀကီး၏ ပြဲတက္၀တ္စံုမ်ားကို နာမည္ေက်ာ္ ဒီဇိုင္းနာ ပီယာေဘာ္မိန္းစ္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်င္ဘင္ဒါတို႔က ပင္တိုင္ခ်ဳပ္လုပ္ေပးၾကသည္။

ဘုရင္မႀကီး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ စီးကရက္ကို မီးခုိးမျပတ္ ေသာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္နားေနခန္း၌သာ သံုးေဆာင္ရန္ ေတာ္၀င္တရား႐ုံးက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ… ဒိန္းမတ္ထီးနန္း၌ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ မွစ၍ ထီးနန္းစံခဲ့ေသာ ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္ဘုရင္မႀကီးသည္ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ နန္းစံသက္ ၄၁ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ နန္းစံသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၌ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမင့္မား၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္၀င္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးေသာင္းခန္႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတဂ်ာမနီႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္လ်က္႐ွိေနေပသည္။

Comments