Aung Khine Myint - Human Rights & Animal Rights


လူသားတစ္ဦးသည္ တိရိစၦာန္ တစ္ေကာင္ထက္ပင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံ့ႈးေနျပီလား....
ေအာင္ခိုုင္ျမင့္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ေကာက္ႏုုတ္၊ ၀၅ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၃
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးအိုလင္း တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့့ေသာ Hurricane Katrina ကိုအမွတ္ရႀကဦးမည္ ထင္ပါသည္ ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၏ ဟာရီကိန္းသမိုင္းမ်ားအနက္ ပ်က္ဆီး ဆံုးရံႈမႈတြင္ နံပါတ္ ( ၅ ) ၌ ခ်ိတ္ေသာ အဆိုပါ Katrina ဟာရီကိန္းသည္ လူေပါင္း ၁၈၃၃ ဦး၏အသက္ကို ဆံုးရံႈးခဲ့ေစယံုမက အေဆာက္အဦးအပါအ၀င္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈတန္ဘိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၁ ဘီလီယံမွ် ရိွခဲ့ပါသည္ ။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အစိုးရမွ လူထုသို ့ဟာရီကိန္းျဖစ္ေပၚမႈကို ႀကိဳတင္ သတိေပးအေႀကာင္းႀကားခဲ့ေသာ္လည္း ဟာရီကိန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ အစိုးရမွ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ထိုအခ်ိန္က အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ့ဘုရ္အားု ႏိုင္ငံေရးအရ အထိနာေစခဲ့ေသာ ပံုရိပ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ ။
ဒီေနရာ၌ က်ေနာ္ အဓိကထား တင္ျပလိုသည္မွာ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ လူသားမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္ ေခြး ၊ ေႀကာင္စေသာ တိရိစၦာန္မ်ားသည္ပင္ အဆိုပါ Katrina ဟာရီကိန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ စနစ္တက်ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးကို ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါသည္ ။
မေန ့ညက တီဗီြတြင္ ထိုအေႀကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိရိစၦာန္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေသာ အဖဲြ ့တစ္ခုမွ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ျပီးေနာက္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေခြးမ်ားကို စနစ္ကက် ကယ္တင္ပံုကိုရိုက္ကူးထားေသာ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကို ျပသခဲ့သည္ ။ မုန္တိုင္းက်ေရာက္မည္ကို ႀကိဳတင္သိေသာ အခါ လူတစ္ခ်ိဳ ့သည္ မုန္တိုင္းႏွင့္ေ၀းရာသို ့ေရွာင္ရွားက်စဥ္ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ားကို ၄င္းတို ့ႏွင့္အတူ ေခၚသြားခဲ့သူမ်ားရိွသလို တစ္ခ်ိဳ ့ကေတာ့ အိမ္မွာထားရစ္ခဲ့က်သည္ ။ ထိုအခါ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ျပီးေသာအခါ၌ ေသဆံုးေသာ တိရိစၦာန္မ်ားအေျမာက္အမ်ား ရိွသလို ျမိဳ ့ေပၚတြင္ မေသပဲ က်န္ရစ္ေသာ ပိုင္ရွင္မဲ့ သြားလာေနသည့္ ေခြးမ်ား ၊ေႀကာင္မ်ား အမ်ားအျပားရိွခဲ့ပါသည္ ။
ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ ့မ်ားသည္ ထိုတိရိစၦာန္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ် ေဘးကင္းရာသို ့ေခၚေဆာင္ျပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရိွ ( humane society ) လိုေနရာမ်ိဳးသို ့ ပို ့ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ ။ ထို ့ေနာက္ ( humane society ) မွ တိရိစၦာန္မ်ားကို မူရင္း ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းအပါအ၀င္ ၄င္းတို ့ကို ေမြးစားမည့္ ပိုင္ရွင္သစ္ကို ရွာေဖြေပးခဲ့ေလသည္ ။
ထို ့ေႀကာင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို ့တြင္ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာျပည္လို လမ္းေဘးေခြးမ်ား မေတြ ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ဒီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္မွာ ကဲ့သို ့လမ္းေဘးေခြးမ်ားကို အမဲလံုး ေကြ်းသတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရိွေခ် ။လမ္းတြင္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေခြးမ်ား ၊ ေႀကာင္မ်ားေတြ ့ရိွ ပါက အဆိုပါ တိရိစၦာန္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ humane society သို ့ ဖုန္းဆက္ေခၚပါက ၄င္းတို ့မွ လာေရာက္ ကယ္ယူပါသည္ ။ humane society ဆိုသည္မွာ ေခြးမ်ား ၊ ေႀကာင္မ်ား ၊ ငွက္မ်ား ၊ ယုန္မ်ား အပါအ၀င္ တိရိစၦာန္မ်ားကို စနစ္တက်ေမြးျပီး ေမြးစားမည့္ ပိုင္ရွင္ကို ၄င္းတို ့အဖဲြ ့မွ ရွာေဖြေပးပါသည္ ။
ဒါတင္မက  http://www.petfinder.com/shelters/glwr.html ၀က္ခ္ဆိုက္မွလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ တိရိစၦာန္မ်ားကို ရွွာေဖြေပးပါသည္ ။ 
ဒီေနရာတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိရိစၦာန္မ်ားကို တန္ဘိုးထားေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ ကိုယ္ေတြ ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပလိုပါသည္ ။
က်ေနာ္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ခါစတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေရခဲအမွတ္ေအာက္ -၂၀ ဒီကရီစင္တီဂရိတ္ ထိေအး ေသာ ေဆာင္းတြင္း၏ေအးခ်မ္းမႈဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံေနခဲ့ရသည္ ။တစ္ေန ့တြင္ က်ေနာ္တို ့ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေနထိုင္ရာ အိမ္ေပၚသို ့အ၀ါေရာင္ ၊ အျဖဴေရာင္ ၊ အနက္ေရာင္မ်ားျဖင့္ ေဆးဆိုးထားသလို လွပသာ ေႀကာင္မေလးတစ္ေကာင္ တက္ေရာက္ လာပါသည္ ။ ေႀကာင္မေလးကို သတိထားမိသည္မွာ သူမ၏ တစ္ကိုယ္လံုးအေရာင္ျဖစ္သည့္ အ၀ါေရာင္အား ထူးဆန္းစြာ အမဲေရာင္မ်ား ေျခႏွစ္ဖက္တြင္ ရိွေနေပရာ အမွတ္တမဲ့ ႀကည့္လိုက္လွ်င္ အမဲေရာင္ ေျခအိပ္ေလး၀တ္ထားသလို ထင္ထင္ရွားရွားေပၚေနေပသည္ ။ ထို ေႀကာင္မေလးသည္ တေညာင္ေညာင္ႏွင့္ အစာေတာင္းရာ အိမ္တြင္ ေႀကာင္စာလည္းမရိွသျဖင့္ အိမ္ရိွ ငါးပိကို ထမင္းႏွင့္နယ္ျပီး ေကြ်းရာ ဆာေလာင္ေနေသာ ေႀကာင္မေလးမွ အငမ္းမရ စားပါသည္ ။ ထိုသို ့စားေသာက္ျပီး ေနာက္ အိမ္ေအာက္သို ့ဆင္းကာ ႏွင္းမ်ားျပည့္ေနေသာ လမ္းေပၚသို ့ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္ ။ အစပထမတြင္ လမ္းထဲရိွ အိမ္တစ္အိမ္မွ ေႀကာင္မေလးျဖစ္မည္ ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိေသာ္လည္း ညေနေစာင္းတိုင္း အစာလာေတာင္းျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ တျခားသို ့မျပန္ပဲ အိပ္ယာေဘးတြင္ ေကြးပါေလေတာ့သည္ ။က်ေနာ္တို ့ေကြ်းေသာ ျမန္မာျပည္က ငပိကို အႀကိဳက္ေတြ ့ျပီး မျပန္ေလေတာ့သည္ လားမသိပါ ။ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေႀကာင္စာ ၊ ေခြးစာ ၊ ငွက္စာမ်ားကို Pet Store မ်ားဖြင့္ျပီး ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က အိမ္တြင္ ေႀကာင္စာကို ၀ယ္ရေကာင္းမွန္း မသိေသးပါ ။ 
က်ေနာ္တို ့ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေႀကာင္မေလးကို သူမ သခင္ထံ ျပန္အပ္ဖို ့humane society သို ့ဖုန္းဆက္ခ်င္ ေသာ္လည္း ဖုန္းနံပါတ္မရိွပဲျဖစ္ေနေပသည္ ။ ဒီႏိုင္ငံတြင္ လူသတ္မႈမေျပာႏွင့္ ေႀကာင္သတ္မႈ ၊ ေခြးသတ္မႈတင္မက ေႀကာင္ကို ညွင္းဆဲမႈသည္ပင္ ေထာင္ ( ၆ ) လက်ေႀကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ ့ေနခဲ့ရသည္ ။ ဒီလိုဆိုရင္ျဖင့္ခက္ေခ်ျပီ ၊ ပိုင္ရွင္ရိွေသာေႀကာင္ကို တရားမ၀င္ ေခၚယူ ေမြးထားမႈျဖင့္ တရားစဲြ ခံရႏိုင္သည္ကို ေတြးႀကည့္ျပီး ၊ ေနာက္တေန ့တြင္ တကၠစီခ အကုန္ခံကာ humane society သို ့ပို ့ေဆာင္ခဲ့ႀကသည္ ။ humane society မွလည္း ပိုင္ရွင္ရွာေပးမည္ ဟုေျပာဆို သျဖင့္ စိတ္ေအးခဲ့ရသည္ ။
သို ့ေသာ္ က်ေနာ္တို ့ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေနာက္တစ္ပတ္အႀကာတြင္ညေနေစာင္း၌ humane society သို ့သြားရာ ေႀကာင္မေလးမွာ ပိုင္ရွင္မရိွေသးေႀကာင္း သိခဲ့ရသည္ ။ humane society တြင္ ေခြးမ်ား ၊ ေႀကာင္မ်ားကို သီးသန္ ့စီ ခဲြကာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ေလးထဲတြင္ ထည့္ထားပါသည္ ။
ထိုအခ်ိန္က humane society တြင္ တျခားေႀကာင္မ်ားသည္ အိပ္ေနေသာ္လည္း ေႀကာင္မေလးမွာ ငပိႏွင့္ အစာေကြ်းခဲ့ဘူးေသာ က်ေနာ္တို ့ကို မွတ္မိကာ တေညာင္ေညာင္ႏွင့္ အသံတစာစာ ေအာ္ပါေလေတာ့သည္ ။ ထိုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ျပီး ေတာ္လွန္ေရး ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စဥ္အခါက ေထာင္အႀကိမ္ႀကိမ္က်ခဲ့ဘူးေသာ က်ေနာ္တို ့( ၂ ) ေယာက္သည္ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွ ေအာ္ေနေသာ ေႀကာင္မေလးကို ကိုယ္ခ်င္းစာ သနားစိတ္ ၀င္ကာ အိမ္၌ ျပန္လည္ေခၚယူေမြးစားဖို ့သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေပသည္ ။
humane society မွ လူတစ္ေယာက္ကို ေမြးစားသကဲ့သို ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လတ္မွတ္ေရးထိုးကာ ကေနဒါ ေဒၚလာ ( ၁၀၀ ) ေက်ာ္ကုန္ခဲ့ ရပါသည္ ။ humane society မွ ကြန္ျပဴတာတြင္ က်ေနာ္တို ့၏ အသက္ ၊ ေနရပ္လိပ္စာ ၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေတာင္းျပီး ေႀကာင္မေလး၏ အသက္ ၊ အေရာင္ စေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါေသာ computer data chip ကို ေႀကာင္မေလး၏ လည္ပင္းတြင္ ထည့္ေပးခဲ့ပါသည္ ။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ေႀကာင္မေလးေပ်ာက္ပါက ေႀကာင္မေလး၏ လည္ပင္းတြင္ ျမွပ္ထားေသာ ၄င္း computer data chip ကို ႀကည့္ယံုျဖင့္ ပိုင္ရွင္မည္သူ ဆိုတာ သိႏိုင္ေႀကာင္း ၊ ေကြ်းရမည့္ ေႀကာင္မေလး၏ ေန ့စဥ္အစားအစာ ၊ ႏွစ္စဥ္ထိုးရမည့္ ေဆး အပါအ၀င္ အိမ္သာတက္ရမည့္ ပလစ္စတစ္ပုန္းကို ေပးကာ တနာရီ နီးပါး humane society ရိွ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္ ။ 
ထိုေႀကာင္မေလးနာမည္ကို မီးမီးဟု အမည္ ေပးထားခဲ့ျပီး သူမႏွင့္ အေဖာ္ရဖို ့ရာ ေနာက္ေႀကာင္မေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္ေသာ Sun shine ( ဆနး္ရိႈင္ ) အား ရုရွားသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ထံမွ ေခၚယူေမြးစားခဲ့ျပန္ပါသည္ ။
( ဆနး္ရိႈင္ )ေလးသည္ အလြန္အေဆာ့သန္ကာ အိမ္ေရ့၀ရန္တာ တြင္ လာနားေသာ ငွက္ကို ပင္ အလြတ္မေပးပဲ ဖမ္းႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရိွပါသည္ ။ သို ့ေသာ္( ဆနး္ရိႈင္ )ေလးသည္ ကံအေႀကာင္းမလွစြာ က်ေနာ္တို ့ေနထိုင္ရာ ( ၇ ) ထပ္ apartment မွ ေအာက္ကို ေျခေခ်ာ္က် သြားခဲ့သည္ထင္ပါသည္ ။ေႀကာင္မေလးမွာ ေႀကာင္က်က်ေသာ္လည္း တိုက္ေအာက္ ေျမႀကီးတြင္ ေျခေလးက်ိဳးျပီး မ်က္လံုးေလးကလည္ကလည္ႏွင့္ ျငိမ္သက္ေနရာ က်ေနာ္တို ့မွ humane society သို ့ဖုန္းဆက္ အေႀကာင္းႀကားရာ အေရးေပၚ ေရွးဦးသူနာျပဳကား (ambulance emergency car ) မွ လာေရာက္ေခၚယူကာ ေဆးကုသေပးခဲ့ပါသည္ ။
က်ေနာ္တို ့ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ ကေလးမရိွသျဖင့္္ ေႀကာင္မေလးမီးမီးကို က်ေနာ္တို ့ကေလးတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ပါသည္ ။ တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး က်ေနာ္တို ့ေနထိုင္ရာ ကေနဒါ ေအာ္တာ၀ါသို ့ႀကြလာရာ ေႀကာင္မေလး မီးမီးအတြက္ရည္စူးျပီး မီးမီးနာမည္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္သည့္ ေက်ာက္ျပားကို လွဴဒန္းဘူးခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ ေႀကာင္မေလး မီးမီးသည္ က်ေနာ္တို ့ႏွင့္ ( ၁၃ ) ႏွစ္မွ်အတူေနျပီး ေႀကာင္မေလး ( ၁၅ )ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေလာကႀကီးမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္ ။ ေႀကာင္မေလးအတြက္ အိမ္တြင္ ခရစ္ယာန္လို ဆုေတာင္းယံုမက ျမန္မာျပည္မွ အေမမွလည္း ေႀကာင္မေလးမီးမီးအတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဆြမ္းပို ့ေပးခဲ့ေပသည္ ။ ဒီေလာက္ ႏူးညံ့ေသာ ႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေပမဲ့ ( ၂၅ ) ႏွစ္ႀကာ ေတာ္လွန္ေရးသမား သူပုန္ျဖစ္ေနေသာ မိမိကိုယ္မိမိ အံ့ႀသမိသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။
ေႀကာင္မေလး မီးမီး ကြယ္လြန္ေသာ အခါ အထက္ပါ humane society သို ့သြားေရာက္ ပို ့ေဆာင္ရာ သျဂိဳလ္မည့္ ေျမကိစၥ အ၀၀ကို ၄င္းတို ့မွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္ ။ ကေနဒါႏိုင္ငံ ရိွ ျမိဳ ့မ်ားတြင္ တိရိစၦာန္ သခ်ၤိဳင္းမ်ားရိွပါသည္ ။ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ တိရိစၦာန္တစ္ေကာင္ကို ပင္ လူသားတစ္ဦးလို တန္ဘိုးထား ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္ ။
ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရန္တို ျမိဳ ့ရိွ humane society တြင္ တိရိစၦာန္မ်ားကိုေကြ်းေမြးရမည့္ ဘတ္ဂ်တ္ကိုအလဲြသံုးစား လုပ္သျဖင့္ ေငြအလဲြသံုးစားလုပ္သူအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သည့္ အမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္ ။
အေနာက္ ႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ခါစ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တိရိစၦာန္တို ့၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအက် မသိေသးသျဖင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမႈမ်ား ရိွခဲ့ပါသည္ ။ က်ေနာ္တို ့ျမိဳ ့တြင္ ေႏြရာသီ၌ ေနေရာင္ျခည္ ႏုႏု၏ေအာက္တြင္ ငါးမွ်ားျခင္းသည္ အပ်င္းေျပသလို ကေနဒါလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဖက္ရွင္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါသည္ ။ အလုပ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပင္ အေပ်ာ္တမ္း ငါးဖမ္းခ်င္လွ်င္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ ငါးဖမ္းစက္ေလွ မ်ားကို စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး တစ္ဦးလွ်င္ ဘယ္ေလာက္က်မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ေႀကာ္ျငာမ်ားေတြ ့ရသည္ ။ ျမိဳ ့ေဘးရိွ ျမစ္အပါအ၀င္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မဆိုငါးဖမ္းခ်င္ ပါက လိုင္စင္လုပ္ရပါသည္ ။ ၄င္း လိုင္စင္ကို လမ္းေဘးရိွ ဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။
ကေနဒီယံ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေပ်ာ္တမ္း ငါးဖမ္းျပီး ဖမ္းမိေသာ ငါးမ်ားကို ဖမ္းမိမိခ်င္း ေရထဲသို ့ျပန္လႊတ္ေပးေသာ္လည္း က်ေနာ္တို ့ကိုယ္ေရႊျမန္မာေတြက မလႊတ္ယံုမက အခ်င္းခ်င္း အလကားေပးသူရိွသလို စီးပြားျဖစ္ ျပန္ေရာင္းသူမ်ားလည္းရိွပါသည္ ။
တစ္ခါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ယူတီကာျမိဳ ့သို ့သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္မွ ေျပာသည္မွာ အရင္က ဖမ္းမေလာက္ေအာင ္ေပါေသာငါးမ်ားသည္ ေရႊျမန္မာမ်ားလက္ခ်က္ႏွင့္ ရွားပါးကာ မ်ိဳးတုန္းလုနီးပါးျဖစ္ေနေႀကာင္းေျပာျပခဲ့ေပသည္ ။ ကိုယ္ေရႊျမန္မာမ်ားသည္ လိုင္စင္မဲ့ ငါးဖမ္းမႈအပါအ၀င္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရြယ္ထက္ ငယ္ေသာ ငါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈျဖင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမႈမ်ား မႀကာခဏႀကားခဲ့ရသည္ ။
ထို ့အျပင္ ရာသီဥတု ဆိုး၀ါးေသာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေျမာက္၀န္ရိုးစြန္းဖက္မွ အုပ္စုဖဲြ ့ပ်ံသန္းလာေသာ ဘဲအုပ္သည္ ေႏြးေထြးေသာ ရာသီရိွရာ ေတာင္ပိုင္းသို ့ပ်ံသန္းစဥ္ က်ေနာ္တို ့ျမိဳ ့ရိွ ကြင္းျပင္၌ တေထာက္နားပါသည္ ။ ေထာင္ေသာင္းမက ေသာ ဘဲမ်ားသည္ ကြင္းျပင္တြင္ အုပ္စုဖဲြ ့ကာ ဆူညံေနေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွဖမ္းဆီး ပစ္သတ္ ပိုင္ခြင့္မရိွေခ် ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အဆိုပါ ဘဲကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ပါက ေငြ ဒဏ္မက ေထာင္ဒဏ္ပါ က်ခံႏိုင္ေပသည္ ။
တစ္ခါက ျမိဳ ့ျပင္ဖက္ထြက္ျပီး ကားေမာင္းရာ ကားသည္ တစ္ေနရာ အေရာက္တြင္ ဘီးလွိမ့္ယံုသာ သြားႏိုင္ျပီး ကားတန္းရွည္ႀကီးျဖင့္ traffic ျဖစ္ေနေပသည္ ။ အေႀကာင္းအရင္း က ဘဲကေလး ( ၁၂ ) ေကာင္ကို ဘဲမႀကီးမွ ဦးေဆာင္ျပီး ကားလမ္းျဖတ္ကူးေနသျဖင့္ ကားအားလံုးမွ ဘဲမိသားစု လမ္းျဖတ္ကူးသည့္ အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။
အေနာက္ႏိုင္ငံတြင္ တိရိစၦာန္မ်ားသည္္ပင္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေနေပသည္ ။
က်ေနာ္တို ့ျမန္မာျပည္တြင္မူ  လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ တိရိစၦာန္ တစ္ေကာင္ထက္ပင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံ့ႈးေနျပီလား....၊
က်ေနာ္တို ့တိုင္းျပည္တြင္ လူကိုလူလို မျမင္ယံုမက လူ ့အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသ ေႀကေစသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ပါသည္ ။
ေအာင္ခိုင္ျမင့္
၀၅ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၃

(မိုးမခ - စာမူကိုု ႏွစ္သက္လိုု႔ ယူတင္လိုုက္ပါတယ္။ သည္ကေနျပီး စာမူရွင္ကိုု ခြင့္ေတာင္းလိုုက္သည္)

Comments