Begger Citizen - Unhuman Acts in Burma


လူမဟုတ္ေသာသူတုိ႔၏ေဘး
ကယ္ပါတုိင္းသား၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃
မအူပင္နယ္က မလက္တုိ၊ အဒိတ္၊ ပေလာင္ရြာေတြမွာ ေတာင္သူေတြေသြး ေျမခရၿပီ။
ေျမမခခင္က ေျမသိမ္းခံရလို႔ ဘဝေတြ ေၾကမြၿပီးႏွင့္ၿပီ။
လက္ပေတာင္းေတာင္မွာ ေတာင္သူေတြကိုယ္စား သံဃာေတြ မီးေလာင္တိုက္သြင္းခံခဲ့ရသည္။
ဆားလင္းႀကီးတနယ္လံုးက ေတာင္သူေတြ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာဒုကၡေတြ ေရာက္ၾကသည္။
ေရႊဘိုနယ္တြင္ ေရႊဘုရင္မအရက္ခ်က္စက္ရုံက ေရဆိုးမ်ား ႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္အဆင္ျခင္မဲ့၊ အညွာတာမဲ့ထုတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ရြာေပါင္း ၁၂ ရြာေလာက္ ေသာက္သံုးေရဒုကၡေရာက္ေနၾကၿပီး ရြာ (၂၀)ေက်ာ္ အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ား သားစဥ္ေျမးဆက္ရွဴရွဳိက္ေနၾကရသည္တဲ့။
ေရႊဘိုပတ္လည္ရွိလယ္ေျမမ်ားခရိုနီကုလားမ်ားေၾကာင့္ ငါးကန္အသြင္ေျပာင္းကာ ေတာင္သူေတြလယ္ယာလုပ္ကိုင္မရျဖစ္ေနၾကၿပီ။ လယ္တခ်ဳိ႕လုပ္မရသျဖင့္ ဆင္းရဲလာကာ ထုိငါးကန္ ကုလားမ်ားလက္ ထုိးအပ္ေနၾကရၿပီတဲ့။ ပီးရင္ ေျမကိုယူသည္၊ ေရကိုယူသည္၊ ပီးေတာ့ လူကိုပါယူမည္ေပါ့ေလ။
ထုိ႔ျပင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၏ေသာက္သံုးေရမ်ားမွာလဲ ငါးကန္မ်ားႏွင့္ထိစပ္ေနရာ စိတ္ခ်ရသည့္ ေရအရည္အေသြးမဟုတ္ေတာ့ပါတဲ့။ ၿမိဳ႕တြင္းက်ဳံးမ်ားပါ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ လူမႈဝန္းက်င္ေကာင္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ၿမိဳ႕ျပတန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့ေသးသိမ္ေနေပၿပီ။
ေရႊဘိုခရိုင္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္တေက်ာလံုး MEC မွ သၾကားစက္နဲ႔ အီသေနာစက္ရုံတည္ဖို႔ႏွင့္ ႀကံစိုက္ဖို႔သိမ္းထားလုိက္တာ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္မ်ားျပားပါသည္တဲ့။
စက္ရုံမွ ေအာ္ဂလီဆန္စရာ အနံ႔အသက္ဆိုးႀကီးကေတာ့ လူဦးေရေပါင္းသိန္းနဲ႔ခ်ီ ရွဴရိုက္ေနၾကရသည္မွာလည္း ၾကာေလလွပါၿပီတဲ့။
အထက္ျမန္မာျပည္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ အလယ္၊ ေတာင္တန္း၊ ေျမျပန္႔၊ ေျမမွန္သမွ် ဤသို႔ပင္ သိမ္းထားၾကရာ ခရိုနီေတြ၊ ခရိုျပာေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ဗိုလ္ျပဳတ္ေတြ တဦး တဦးလွ်င္ စိုက္ဧကေပါင္းေသာင္းခ်ီ၊ အိမ္ေျမေပါင္း ရာခ်ီ ပိုင္ဆိုင္ေနၾကသူေတြခ်ည္းျဖစ္ေနၿပီ။
ဦးခင္ေရႊေၾကာင့္၊ ဦးေတဇေၾကာင့္၊ ဦးဝင္းေအာင္ေၾကာင့္၊ ဦးေဌးျမင့္ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္ … … … … … … … … … …
ဝမ္ေဘာင္ေၾကာင့္၊ ဦးပိုင္ေၾကာင့္၊ စစ္တပ္ေၾကာင့္၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္…………….
(အခုအခါ စစ္တပ္ကေတာ့ျဖင့္ သူသိမ္းခဲ့တဲ့ေျမမ်ားအတြက္ကုစားတဲ့အလုပ္ကို စလုပ္ကုိင္ေနပါၿပီ။)
(က်န္ေျမဓျမမ်ားကေတာ့ ခပ္တည္တည္မွိန္းေနၾကတုန္း။ ေမာင္ေတဇေတာ့ျဖင့္ နဲနဲပါးပါး ျပန္ေပးပါၿပီ)
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္၊ တုိးတက္ေရးအတြက္၊ ဖူလံုေရးအတြက္၊ စက္မႈဇုန္အတြက္၊ ၾကက္မႈဇုန္အတြက္၊ ဝက္မႈဇုန္အတြက္၊ အရက္မႈဇုန္အတြက္၊ ခရီးသြားလာေရးအတြက္၊ ဇနီးမယားသာေရးအတြက္၊ ဒုကၡိိတမ်ားအတြက္၊ သုခိတမ်ားအတြက္၊ အတြက္၊ အတြက္၊ အတြက္ … … … … … … …
ေၾကာင့္မွန္သမွ် ေတာင္သူေတြခံ။
အတြက္မွန္သမွ် ေတာင္သူေတြခံ။
အခက္မွန္သမွ် ေတာင္သူေတြခံ။
ေတာင္သူေတြခမ်ာ ခံစရာမွ ဆုတ္စရာမွရွိေသးရဲ႕လား။
မအူပင္အျဖစ္အပ်က္သည္ ေနာက္ဆုတ္စရာမရွိေတာ့ဆုိသည့္သေဘာပင္။
လက္ပေတာင္းေတာင္အျဖစ္အပ်က္သည္ ေနာက္ဆုတ္စရာမရွိေတာ့ဆိုသည့္သေဘာပင္။
ရန္ကုန္တဝိုက္မွာလဲ ဒုနဲ႔ေဒး။ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစံု။
ေနာက္ထပ္   ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္ေတာင္သူေတြ ဘယ္လုိေတြဆက္ ဆက္ခံေနရအံုးမွာလဲ။
တကယ္တန္းက် တုိင္းျပည္မွာ ေတာင္သူလုပ္ခ်င္သူေတြ သိပ္နဲပါးသြားပါၿပီ။
ေတာင္သူလူရြယ္မွန္သမွ် ထုိင္းႏွင့္ မေလးမွာ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ ရႊံ႕မကုိ္င္ခ်င္ၾကေတာ့ေပ။
တျဖည္းျဖည္း ေတာင္သူေတြစားဝတ္ေနမႈက်ပ္တည္းလာကာ ေတာင္သူခြင္မဆူၿဖိဳးေတာ့သည့္အတြက္ လယ္လုပ္ခမ်ားေကာင္းေကာင္းမေပးႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ေတာင္သူလူငွားလုပ္ခ်င္သူ ပါးလ်ားလာၿပီး အလုပ္အကိုင္ေရာ လူေနမႈအဆင့္ေရာျမင့္ရာ ႏိုင္ငံျခားသ္ိို႔ အလုပ္ထြက္လုပ္ၾကေတာ့သည္။
ဝမ္းနည္းစရာအေကာင္းဆံုးမွာ ယင္းလူငယ္အလုပ္သမားမ်ားေနရာတြင္ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ ကေလးလုပ္သားမ်ားအစားထုိးဝင္ေရာက္လာျခင္းပင္။
ယင္းသုိ႔ကေလးလုပ္သားမ်ားေပါမ်ားလာျခင္းသည္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္ ေပ်ာက္ဆံုးမည့္အရိပ္လကၡဏာဟု ဆိုရေခ်ေတာ့မည္။
ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအားလံုးသည္ အလြန္မွ ရြံရွာစက္ဆုတ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာ့လယ္မႈဗရမ္းဗတာျဖစ္ေနတာၾကာပါၿပီ။
ထမင္းတနပ္စားခုိင္းတဲ့ဟာႀကီးမွတပါး၊ ခရိုနီလယ္ေျမသိမ္းေတြမွတပါး၊ ဦးပိုင္ေတြမွတပါး လယ္ေျမနဲ႔ပတ္သက္၍ အဆင္ေျပၾကြယ္ဝသူ မရွိပါ။
ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးခင္ဗ်ား
(ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုတာ ဘယ္ဟာလုိ႔ေတာ့ျဖင့္ မကြဲျပားလွပါ)
တနပ္စားခုိင္းသူႀကီးကို ျဖဳတ္ေပးပါ။
ေတာင္သူဘဝေခ်ဖ်က္ေနတဲ့ ခရုိနီေတြကုိ အေရးယူေပးပါ။
မတရားစာခ်ဳပ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးပါ။
တရားမွ်တမႈကို ရွာေပးပါ။
တနပ္စားခိုင္းသူႀကီးရဲ႕အႀကံဥာဏ္နဲ႔ ေတာင္သူမ်ားနလံထူႏိုင္မည္မဟုတ္လို႔ပါ။
ခရိုနီေတြကုိ အေရးယူမေပးရင္ ( သူတို႔ဆီက ရန္ပံုေငြေလာက္ေတာင္းေနရင္)
ေတာင္သူေသြးေတြ ေျမက်ေနရပါအံုးမည္။
မတရားစာခ်ဳပ္ေတြ မဖ်က္ဖူးဆုိလွ်င္
သံဃာေတြမီးေလာင္တိုက္သြင္းခံရ၍
ေတာင္သူေသြးေတြ ေျမက်ေနရပါအံုးမည္။
တရားမွ်တမႈကို ရွာမေပးႏုိင္ဘူးဆိုလွ်င္
ေတာင္သူေသြး ေျမက်ေနရပါအံုးမည္။
ေတာင္သူေတြကုိ အားလံုးက ခ်စ္ၾကပါသည္။ ရိုးသားလုိ႔ပါ။
ခရိုနီေတြကို၊ လယ္ဓျမေတြကို၊ ဦးခ်င္သလုိဦးၿပီးပိုင္တဲ့သူေတြကို အားလံုးက မုန္းၾကပါသည္။ ႏုိင္စားလုိ႔ပါ။
ဘီလူးမို႔ပါ။
တုိင္းျပည္ကို ဘီလူးေဘးမွ ကယ္တင္ေပးၾကပါခင္ဗ်ား။
မင္းက်င့္ယုတ္ႏွင့္
ေဟာင္ပုတ္နံ႔ညွီ
ခရိုနီသုိး
ေျမမုဆိုးတို႔
ေျမခို္းေျမသိမ္း
ေျမမုဒိမ္းေၾကာင့္
ကတိမ္းကပါး
တုိင္းကားျပည္ရြာ
မခ်မ္းသာၿပီ
ျမန္မာနိဂံဳးပါတကား။
(ကယ္ပါတုိင္းသား)
(ဓာတ္ပုံ - စုစုေႏြးနဲ႔ ဒဏ္ရာရ ေတာင္သူအမ်ဳိးသမီးၾကီးတဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃၊ မအူပင္ေဆးရုံ။ စုစုေႏြး ေဖ့စ္ဘြတ္)

Comments