Maung Paris - Learn to speak French 3 - 2


ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၃၊ ဒုတိယပိုင္း)
ပါရီေမာင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)
Lesson 3 ( Leçon 3 )    အပိုင္း (၂ )

Noun , Accents & Vocabulary ( Nom,Accents et Vocabulaire )
နာမ္မ်ား ၊အသံထြက္ သေကၤတမ်ား ႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား

နာမ္မ်ား ရဲ႕ေရွ႕မွာအျမဲလိုလိုတြဲ သံုးရတဲ့ Article ေတြကိုပါ ထဲ့ေျပာေနရေတာ့ ဒါေတြကို ဘယ္လို အသံထြက္ ရမလဲဆိုတာ မျဖစ္မေန သိဖို႕ လိုလာပါျပီ။ ကိုယ္ေလ့လာထားျပီး တတ္ထားတဲ့ ျပင္သစ္စာ ကို တလံုးပဲျဖစ္ေနပါေစ အသံထြက္ မွန္မွန္ထြက္ျပီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ေရး တတ္ရင္အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ပါလား။

ေဝါဟာရတိုးပြါးရန္ ဆက္လက္ေလ့လာဖို႕ လင့္ေတြေပးလိုက္ပါတယ္
အဲဒီလင့္ေတြကေန ဆက္စပ္ျပီး တျခားျပင္သစ္စာ ဗီဒီယို ကလစ္ေတြကို ႀကိဳးစား က်က္မွတ္တဲ့သူေတြ ရွိရင္လဲ ပါရီေမာင္ စိတ္မဆိုးဘူးေနာ္။ အသံထြက္ေကာင္းတဲ့ သင္ခန္းစာျဖစ္ျပီး စာလံုး ေရးျပထားတာကို ေရြးေစခ်င္တယ္။ နားေထာင္ရင္း တလက္စထဲ ေဝါဟာရေတြကို ေရးမွတ္ထားပါ။  အင္တာနက္ ကိုးနတ္ရွင္ မရွိတဲ့ အခါေတြမွာပါ ေလ့လာနိုင္ေအာင္လို႕ပါ။ ဗီဒီယိုကလစ္ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားျပီး ေလ့လာနိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးေပါ့။

အမ်ဳိးသမီး အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား
Les vêtements et et accessoires pour femme


 သတိထားႀကည့္ရင္ "e" နဲ႕ အဆံုးသတ္ေပမဲ့ အဖိုနာမ္  Masculin ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။
ပစၥည္းေတြရဲ႕ အေခၚအေဝၚ နဲ႕ပါတ္သက္လို႕ကေတာ့ ဦးထုပ္၊ အက်ၤ ီ၊ လက္ကိုင္အိတ္ ေတြမွာ ပံုစံအလိုက္ ကြဲျပားတဲ့ အေခၚအေဝၚေတြကို လည္း ခြဲျခား မွတ္သားႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပဲေပါ့ ။

အမ်ဳိးသား အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား
Les vêtements et et accessoires pour homme
http://www.youtube.com/watch?v=mlfZT7DO9yk


ဒီမွာလဲ အေသးစိတ္ခြဲျခားေျပာတာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။
un pull  အန္ ျပဴးလ္    ဆိုတာကို  ဆြယ္တာ လက္ရွည္ လို႕ပဲ မွတ္ရင္ရပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ သံုးတဲ့ အေသးစိတ္ေဖၚျပတာကို မ်ားေသာအားျဖင့္ မေျပာႀကပါဘူး
une chemise   အယူးန္ ရွမီးဇ္    အက်ၤ ီ ၊ လို႕ေျပာပါမယ္။ -ette ႏွင့္ အဆံုးသတ္ လွ်င္ ပိုေသးငယ္ေသာ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္သြားပါသည္။ une chemisette  အယူးန္း ရွမီးဇက္ထ္         အက်ၤ ီေသး
ဥပမာ  une fillette            အယူးန္းဖီးယက္ထ္  အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလး      
                            
Noun ( Noms )အနည္းငယ္ နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ အသံထြက္ကို ထပ္မံ ေဖၚျပရရင္  
Une voiture (a car) အယူးန္း  ဗါြးက်ဴး      ကားတစ္စီး       La voiture (the car)  လာ ဗါြးက်ဴး  ထိုကား
Une rose ( a rose) အယူးန္း  ႐ုိ႕ စ္၊ ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္   La rose ( the rose ) လာ ႐ုိ႕ စ္    ထို ႏွင္းဆီပန္း  
Un avion (an aeroplane ) အန္ နာဗီယြန္၊ ေလယာဥ္တစ္စီး  L’ avion ( the aeroplane ) လာဗီယြန္ ထိုေလယာဥ္
Un colier ( a necklace ) အန္ ကိုလီေယ   ဆြဲႀကိဳးတစ္ကံုး      Le colier( the necklace ) ကိုလီေယ ထိုဆြဲႀကိဳး

( တကယ္ အတိ အက် ေျပာရရင္ La voiture ဆိုတာ အဂၤလိပ္စာနဲ႕ ေျပာရရင္ the car  ကား လို႕ပဲ အဓိပါယ္ရပါတယ္။
ထိုကား၊ ဒီကား၊ ဟိုက ကားဆိုရင္ သပ္သပ္ အတိအက်သံုးရတာေတြ ရွိပါတယ္။)
 အထက္ပါ နာမ္မ်ားကို ႀကည့္ရင္  ေရွ႕မွာ သံုးထားတဲ့ Article အရ   "ကား"  " ႏွင္းဆီပန္းဆိုတာ  အမနာမ္ ေတြျဖစ္မွန္း၊ "ေလယာဥ္ပ်ံ"  "ဆြဲႀကိဳး"  ဆိုတာေတြက အထီးနာမ္ ေတြျဖစ္မွန္း  သိႀကပါျပီ။ အဲဒီ နာမ္ေတြရဲ႕ အထီး၊အမ ျဖစ္မွဳကို ဘယ္ေသာအခါမွ မည္သည့္ အေႀကာင္းေႀကာင့္ ေျပာင္းလဲ၍ မရပါ။  ပံုေသမွတ္ထားျပီးသားမို႕ အေသမွတ္ထားရမွာပါ။

နာမ္မ်ားကို အနည္း ကိန္းမွ အမ်ားကိန္း သို႕ေျပာင္းရန္

ပံုမွန္ အားျဖင့္ နာမ္မ်ားသည္ သက္ရွိ သို႕မဟုတ္ သက္မဲ့နာမ္ မ်ားျဖစ္ႀကျပီး အနည္းကိန္းမွ အမ်ားကိန္းသို႕ ေျပာင္းရာတြင္
၁။ သာမန္နာမ္မ်ား အတြက္ နာမ္စာလံုးအဆံုးတြင္  "s" ထဲ့ေပးရသည္။
အထက္ပါပံုတြင္ႀကည့္ပါ။
un ennui  အန္ ေနာ္န္ႏြီ  ၊ စိတ္ပူပန္ျခင္း တခ (သို႕) ျငီးေခြ႕ျခင္း တခု (ennui  ေအာ္န္ႏြီ )
un lit  အန္လးီ  ကုတင္ တလံုး

  ျခြင္းခ်က္ အေနႏွင့္  " s "    " x "    " z "  ႏွင့္ ဆံုးေသာနာမ္မ်ား အမ်ားကိန္း ျဖစ္ေစရန္
 "s"  ကို မေပါင္းရေတာ့ပါ ။
ဥပမာ un bois သစ္သားတခု   --  des bois  သစ္သားမ်ား
          une noix    အေစ့တေစ့   -- des noix  အေစ့မ်ား
          un nez      ႏွာေခါင္းတခု  -- des nez  ႏွာေခါင္းမ်ား


၂။  " -al "  ႏွင့္ အဆံုးသတ္လွ်င္ "-aux"  သို႕ေျပာင္းရမည္။
သို႕ေသာ္ bal, canaval, cérémonial, chacal, choral, festival, pal, récital, régal, santal ....
တို႕ ကို မေျပာင္းရပါ။
un cheval အန္ရွဗါးလ္ ျမင္းတေကာင္      ---     des chevaux  ေဒရွဗိုး ၊ ျမင္းမ်ား
un chacal အန္ရွကားလ္ ၊ ေခြးအ  တေကာင္ ---   des chacals   ေဒ ရွ ကားလ္ ၊ ေခြးအ မ်ား၃။ "eau"   "au"   "eu"  "oeu"  ႏွင့္ အဆံုးသတ္ေသာစာလံုးမ်ားကို " x " ေပါင္းထဲ့ေပးရပါသည္။
un veau  အန္ဗိုး၊ ႏြားေပါက္စကေလးတေကာင္      - des veaux  ေဒဗိုး ၊  ႏြားကေလးမ်ား
un feu  အန္ ဖွား  မီးတခု  - des feux ေဒ ဖွား ၊ မီးမ်ား( feu ကိုအသံထြက္အမွန္ေရးျပ၍ မရပါ။ )
un pneu အန္ပနား ၊ ကားဘီးတလံုး-des pneus ေဒပနား ၊ ကားဘီးမ်ား ( pneu လည္းေရးျပရန္ ခက္ပါသည္)


အသံထြက္နည္းမ်ား
ျပင္သစ္ဘာသာမွာ အသံထြက္နဲ႕ပါတ္သက္လို႕ေျပာရရင္
Un avion ဆိုတဲ့  အသံထြက္ ကိုႀကည့္ပါ ။  အန္ အာဗီယြန္  လို႕ မထြက္ပဲ ဘာလို႕  အန္ နာဗီယြန္ ဆိုျပီး ျဖစ္ရပါတယ္ ။ ျပင္သစ္ အသံထြက္ Phonetic သေဘာအရ  နာမ္တခု ရဲ႕ ေရွ႕ဆံုး စာလံုးဟာ
  a,e,i,o,u,h  ဆိုတဲ့  သရ (Voyel ) ေတြနဲ႕ စရင္  သူ႕ရဲ႕ ေရွ႕ကစာလံုးရဲ႕ အသံကဆက္ သြားရပါတယ္။  ျပင္သစ္ေတြက အသံထြက္ လွဖို႕ ဦးစားေပးပါတယ္။ စာဖတ္သူ အန္ အာဗီယြန္ ကို အျမန္ ရြတ္ဆိုႀကည့္ပါ။ အသံထြက္ ေထာက္ေနရာမွ  တဆက္တည္း  အန္ နာဗီယြန္   လို႕ဆိုေသာအခါ မွ အဆင္ေျပ တာကို ေတြ႕ပါမယ္။
ေနာက္စာလံုးတခု ျဖစ္တဲ့  L’ avion လာဗီယြန္ ကိုႀကည့္ပါ အာဗီယြန္ လို႕အသံထြက္ရင္ မလွပါဘူး၊ လာဗီယြန္ ဆိုမွ အသံထြက္ ေခ်ာမြတ္တာကို သတိျပဳမိႀကမွာပါ။
ျပင္သစ္စာရဲ႕ ထံုးစံျဖစ္တဲ့  ေရွ႕ျပစ္၊ ေနာက္ျပစ္၊ အေပၚက အစက္ေတြ " C "  စာလံုးရဲ႕ ေအာက္မွာဟထိုး လိုမ်ိဳးထဲ့တာ ဒါေတြကို ACCENT( ACCENTS ) လို႕ေခၚပါတယ္။ Graphic Sign လို႕လဲေခၚနိုင္ျပီး   a,e,i,o,u,h  ဆိုတဲ့  သရ (Voyel ) စာလံုးေတြေပၚမွာ အသံထြက္ အတြက္ ထဲ့ေပးရတာေတြပါ။  
( é,è,à,ç,ô,ê,ë,ö,û,ï  )  အသံထြက္ပံု သင္ခန္းစာတြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
(ျပင္သစ္စာလံုးရိုက္ရန္ ကြန္ျပဴတာတြင္ ျပင္သစ္စာ font ႏွင့္ ျပင္သစ္ keyboard ရွိလွ်င္  အဆင္ေျပနိုင္ပါမည္။)

Le avion  စာလံုးမွ  L’avion  ျဖစ္လာပံု ကို ရွင္းပါမည္။
Avion  သည္ အထီး နာမ္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္  သူ႕အတြက္ Masculin  Article ျဖစ္ေသာ  “ le ”  ကို ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။
သို႕ေသာ္  article ႏွင့္ noun ကို ေရးလိုက္ေသာအခါတြင္ သရ လံုးျဖစ္ေသာ  "e" ႏွင့္  "a" တို႕ ထပ္ေနသည့္အတြက္
Article တြင္ ရွိေနေသာ သရ " e "  ကို ဖ်က္၍  ဖ်က္လိုက္ေသာေနရာတြင္  “  ’  ” ကို ထည့္ေပးရပါသည္။
အလားတူပင္  l’ami  ( the friend ) ထိုသူငယ္ခ်င္း ဆိုေသာစာလံုးတြင္ le ႏွင့္ ami တို႕ေပါင္းသြားျပီး l'ami  လာသည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။
မေမ့ရန္ မွာ ami ဆိုေသာနာမ္သည္  အထီး ကိန္း ျဖစ္၍  ေယာက်ာ္းေလး သူငယ္ ခ်င္းဟု အဓၶိပါယ္ ရျပီး ထိုစာေႀကာင္းတခုလံုးကို ခ်ိန္ညိွျခင္း (Agreement) လုပ္ေသာ အခါတြင္ အထီးကိန္းမ်ားျဖင့္ သာလုပ္ရန္။
(အလ်င္းသင့္၍ ေျပာလိုသည္မွာ  နာမ္ noun မ်ားကို သက္ရွိ မ်ားအတြက္ အဖိုနာမ္မွ  အမ နာမ္ သို႕ ေျပာင္းရာတြင္ အႀကမ္းအားျဖင့္ နာမ္၏ေနာက္တြင္  ( e )  ထဲ့ေပးရင္ ရႏိုင္ပါသည္။ အားလံုးအတြက္ မဆိုလိုပါ။)
ထို႕ေႀကာင့္ amie  ဆိုလွ်င္ အမကိန္းျဖစ္သြားျပီး မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္း ဟု အဓၶိပါယ္ ရသြားပါမည္။ ထို႕ေႀကာင့္
Une amie ဆိုလ်င္ Article Indéfini အေနနွင့္  မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ဟု ဆိုႏိုင္ျပီး သူ႕အေႀကာင္းဆက္ေျပာလ်င္ Article Défini ျဖစ္ေသာ la ကိုသံုး၍ l’amie ဟု သံုးစြဲ ေျပာဆိုရျပီး စာေႀကာင္းကို အမကိန္းအေနႏွင့္ ခ်ိန္ညိွျခင္း ( Accord ) လုပ္သြားရပါမည္။
ယခု သိထားတဲ့ အထိ  Article  နဲ႕ Noun ေတြကို တြဲဖက္ျပီး အ႐ိုးရွင္းဆံုး ဝါက်တေႀကာင္း  လုပ္ႀကည့္ရေအာင္

C’est ” …  ေစ  ဆိုသည့္ စာလံုးကို  အေသးစိတ္ သ႐ုပ္မခြဲခင္မွာဤအရာ သည္ ”….( This is …) လို႕သာ ေလာေလာဆယ္ ပံုေသမွတ္ထားလိုက္ပါေတာ့။   (အနည္းကိန္းတြင္သာသံုးရန္)

C’est une pomme. ဒါ ပန္းသီးတလံုး ျဖစ္ သည္။  (ေစ တ်ဴး န္း ေပါင္းမ္ ) ( ေစ အယူးန္း ….. ဟုမထြက္ရပါ )
C’est une voiture. ဒါ ကားတစီး ျဖစ္သည္။       (ေစ တ်ဴး န္းဗြား က်ဴး )  ( ေစ အယူးန္း ….. ဟုမထြက္ရပါ )
C’est un avion. ဒါ ေလယာဥ္ တစီး ျဖစ္သည္။   (ေစ တန္ နာဗီယြန္ )      ( ေစ  အန္  အာဗီယြန္  ဟုမထြက္ရပါ)
C’est une tomate.  ေစ တ်ဴန္း တိုမတ္ ၊    ဒီဟာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တလံုး ျဖစ္တယ္။
 C’est un sac.    ေစ တန္ စပ္ခ္ ၊             ဒီဟာ အိတ္တလံုး ျဖစ္တယ္။

သရ (Voyel ) စာလံုးမ်ားရဲ႕ ေရွ႕ က အသံ ဆက္သြားတာကို သတိထားေလ့က်င့္ပါ။
ဒါဆိုရင္ သိသေလာက္စာလံုးေတြနဲ႕ (သင္ခန္းစာ ၂ ကစာလံုးေတြနဲ႕) တြဲျပီးသံုးရင္ျပင္သစ္လိုေျပာတတ္ျပီလို႕ ေျပာႏိုင္ျပီေပါ့ လူ႐ွိန္တာေပါ့ ေနာ္။
တြဲဖက္ျပီး ေလ့က်င့္ပါ။
         

အနီေရာင္ျဖင့္ အသံဆက္ပံု ကို ျပထားပါသည္။ စာဖတ္ရာတြင္ အသံထြက္၊အသံဆက္ မွန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရန္ ကိုယ္တိုင္ အမွတ္အသားျပဳႀကပါရန္။
 (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ နာမ္ အခ်ိဳ႕ကိုသာ မွတ္ရန္သာ)
Exception : အဆံုးသတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ စာလံုး တခ်ိဳ႕
un arbre  သစ္ပင္တစ္ပင္ ,un timbre တံဆိပ္ေခါင္းတခု,un livre စာအုပ္တအုပ္(အဂၤလိပ္ေငြ pound sterling ကိုလည္း livre ဟုသံုးသည္le paysage ရွဳခင္း, le passage လမ္းေႀကာင္း un verre  ဖန္ခြက္တခြက္
la saison ရာသီဥတု  , la moto ဆိုင္ကယ္ ,une part အစိတ္အပိုင္း( အသံုးျပဳပံုကိုလိုက္၍ အဓိပၸါယ္မ်ားလွပါသည္)
ဒီတပါတ္ သင္ခန္းစာမွာ ေဝါဟာရေတြ၊  နာမ္ကိုအမ်ားကိန္းေျပာင္းနည္း  အသံထြက္နည္း အနည္းငယ္ပါဝင္လို႕  စာမ်ားသြားရပါတယ္။ မႀကာခင္မွာ လူပဂၢိဳလ္ နာမ္စား၊ ႀကိယာေတြျပီးရင္ စာေႀကာင္းတည္ေဆာက္ျပီး စကားေျပာနိုင္ႀကေတာ့မွာပါ။

       ေနာက္တတ္မွာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာနာမ္စား Pronom Personnel ဆက္ပါမယ္

Comments