Anti Jihad & My Jihad Campaign head to head in USAလြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ သူတပါးကိုု အမုုန္းပြားေစျခင္း ပဋိပကၡ ဆန္ဖရန္နဲ႔ နယူးေယာက္မွာ ျဖစ္
ႏိုုင္ငံတကာသာဂိ၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၃
လြန္ခဲ့တဲ့ တလက နယူးေယာက္မွာ အေမရိကန္အဖြဲ႔တခုုက ဂ်ီဟတ္စကားလုုံးကိုု အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ သိမ္းက်ဳံးစြတ္စြဲတဲ့ ေၾကာ္ညာကင္ပိန္းေတြကိုု ေျမေအာင္ရထားေတြ၊ ဘတ္စကားေတြေပၚမွာ လုုပ္တယ္။

(ဂ်ီဟတ္ဆန္႔က်င္ေရးေၾကာ္ျငာတခုု၊ ထည့္္သြင္းသူက ေအာက္မွာေရးထားတယ္။ The American Freedom Defense Initiative တဲ့။ အဲသည္ အစၥလာန္ဆန္႔က်င္ေရး လႈံေဆာ္သူ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပုုံ)

အေမရိကန္ျပည္က အေျခခံဥပေဒ ပထမဦးဆုုံးျပဌာန္းခ်က္ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ ဆိုုေတာ့ အခေၾကးေငြေပးျပီး အမ်ားျပည္သူမ်က္စိေရွ႔မွာ ေၾကာ္ညာဆိုုင္းဘုုတ္ထုုတ္ေဖာ္တာကိုု အာဏာပိုုင္ေတြေကာ၊ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြေကာက မပိတ္ပင္ပါဘူး။

(သည္ပုုံက အေမရိကန္စစ္စခန္း လုုပ္ၾကံမႈက တရားခံဓာတ္ပုုံနဲ႔ ဂ်ီဟတ္ကိုု တြဲျပထားတယ္၊ လူသတ္သမားရဲ့ ဂ်ီဟတ္ေပါ့ ဆိုုတဲ့ အဓိပၺါယ္)

သိုု႔ေသာ္ အဲသည္ေၾကာ္ညာရွင္ေတြက ဘာေျပာတာလဲဆိုုေတာ့ … အဲသည္လုုိ ဂ်ီဟတ္ဆိုုတာ အစၥလာန္ေတြ အားလုုံးရဲ့ ဘာသာေရးစစ္ပြဲျဖစ္တယ္။ အစၥလာန္ေတြဟာ အျခားဘာသာ၀င္ေတြကိုု အၾကမ္းဖက္ျပီး ေျဖရွင္းတယ္။ အဲဒါကိုု သူတိုု႔ဘုုရားသခင္က ခ်ီးမြန္းတယ္၊ ဂ်ဴးေတြကိုုလည္း သတ္ပစ္ရမယ္ ဆိုုတာမ်ဳိးေတြကိုု တနည္းမဟုုတ္ တနည္း ထုုတ္ေဖာ္ ၀ါဒျဖန္႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္လိုု အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြအားလုုံးကိုု အဲသည္လိုု အထင္အျမင္ရႈပ္ေထြးေစတဲ့ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ ရန္စသလိုု ကန္႔သတ္သလိုု လုုပ္လာတာေၾကာင့္ အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြအျပင္၊ အျမင္က်ယ္သူေတြကပါ လက္မခံဘဲ တန္ျပန္ ကန္႔ကြက္မႈေတြ လုုပ္လာၾကပါတယ္။ မူလအစလာန္ဘာသာ၀င္ေတြကိုုယ္တိုုင္က “ဂ်ီဟတ္ဆိုုတာ လူတိုုင္းအတြက္ ေကာင္းမႈလုုပ္တာကိုု ဆိုုလိုုတဲ့အေၾကာင္း” ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္တဲ့ ေၾကာ္ျငာကင္ပိန္း ဆင္ႏြဲၾကရပါေတာ့တယ္။

(My Jihad လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အစၥလာန္ေတြဖက္က အေပါင္းလကၡဏာနဲ႔ တုုန္႔ျပန္တဲ့ ေၾကာ္ျငာကင္ပိန္း)

သိပ္မၾကာခင္ ဆန္ဖရန္က ျမဴနီဘတ္စကားေတြနံရံမွာ ဂ်ီဟတ္ စကားလုုံးကိုု အသုုံးခ်ျပီးေတာ့ အစၥလာန္ေတြအားလုုံးကိုု အမုုန္းပြားေစတဲ့ ေသြးထုုိးလႈံေဆာ္ေၾကာ္ျငာေတြ ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာဆိုုတာကလည္း အေတြးအေခၚေခတ္ဆန္သူေတြ အမ်ားစုုေနရာေဒသဆိုုေတာ့ အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြ အပါအ၀င္ လြတ္လပ္ေသာေတြးေခၚသူေတြကပါ အဲသည္ ဂ်ီဟတ္ဆိုုတဲ့ စကားလုုံးကိုု အခုုလိုုအသုုံးခ် ရႈတ္ခ်တာေတြနဲ႔ အစၥလာန္ေတြကိုုပါ ထိခုုိက္ေနတာကိုု ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကပါေတာ့တယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ရွိတယ္ ဆိုုတိုုင္း လူတစုု တဖြဲ႔ကိုု ရန္စတာ၊ အမုုန္းပြားေအာင္လုုပ္တာဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးလိုု႔ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုု ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
(အမုုန္းပြားေစတဲ့ ေၾကာ္ျငာကိုု အဖမ္းခံျပီး ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေနသူ)

အရင္းရွင္ေတြပီပီ ပိုုက္ဆံေပးရင္ ေၾကာ္ျငာထည့္လိုု႔ရတယ္။ သူတပါးထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ လြတ္လပ္မႈကိုု တားျမစ္လိုု႔ မရဘူးလိုု႔ ဆိုုေပမယ့္ အခုုလိုု လူေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အမုုန္းပြားေအာင္ ရန္ျငိဳးရန္စမ်ားေအာင္ လုုပ္တာကိုု (Hate crime) ဆိုုတဲ့ ျပစ္မႈသေဘာမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မိမိတိုု႔ ဆန္ဖရန္ျမိဳ့ေတာ္က စည္ပင္သာယာလူၾကီးေတြက လက္မခံပါေၾကာင္း သေဘာထားထုုတ္ျပန္မယ္လိုု႔ ျမိဳ့ေတာ္၀န္ရုုံးက ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။ ျမဴနီဆိုုတာကလည္း ျမိဳ့ေတာ္က ပိုုင္တဲ့ လုုပ္ငန္းတခုုပါပဲ။ အစကတည္းက သူတိုု႔ လက္မခံခဲ့ရင္ သည္လိုု ျဖစ္စရာမရွိပါ။ အခုုလိုုမ်ဴိး မျငိမ္မသက္ အသံေတြထြက္လာမွ ျမိဳံေတာ္လူၾကီးေတြက ၀င္ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဆန္ဖရန္ျမိဳံေတာ္ဘတ္စ္ေတြမွာ အစၥလာန္ေတြရဲ့ ေၾကာ္ျငာထည့္လိုု႔ တန္ျပန္ကန္႔ကြက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာ)
(ဒီလိုုေၾကာ္ျငာတာဟာ အမုုန္းပြားတဲ့ ရန္စပ်ဳိးတဲ့ ေၾကာ္ျငာဆိုုျပီး ကန္႔ကြက္တဲ့ ပိုုစတာ)

အေမရိကန္မွာ ဘာသာေရး၊ အယူအဆေရး၊ အစြန္းေရာက္သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ အဖြဲ႔ေတြလည္း အမ်ားၾကီးပဲ။ သူတိုု႔တေတြက ျပည္သူေတြကိုု မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ လႈံေဆာ္မႈေတြ၊ ေသြးထိုုးမႈေတြ မ်ဳိးစုုံလုုပ္တယ္။ တျမိဳ့ျပီးတျမိဳ့၊ တျပည္နယ္ျပီး တျပည္နယ္ ေလ်ာက္ျပီး သူတိုု႔ အေတြးအေခၚေတြ  အယူအဆေတြကိုု ၀ါဒျဖန္႔ လႈံေဆာ္ေနတာပဲ။
လိင္တံထိပ္က အေရျပားျဖတ္တာကိုု မတရားေၾကညာဖိုု႔၊ ကုုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ကိုု ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေအာင္လုုပ္ဖိုု႔၊ လိင္တူဆက္ဆံသူေတြကိုု ေခ်မႈန္းပစ္ဖိုု႔၊ လူျဖဴေတြသာလ်င္ အျမင့္ျမတ္ဆုုံးသတ္မွတ္ဖိုု႔၊ နိုုင္ငံျခားသားေတြကိုု အေမရိကန္ျပည္ကေန ႏွင္ထုုတ္ပစ္ဖိုု႔၊ စတဲ့ စတဲ့ အိုုင္ဒီယာေတြကိုု ျမွင့္တင္ေရးလုုပ္ေနတာေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ သူတိုု႔ေၾကာင့္ တခ်ုဳိ႔ေနရာေတြမွာ လူေတြ အျငင္းပြားရ၊ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ရတယ္။ အဲသည္က်ရင္ မီဒီယာေတြ၊ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူေတြ၊ အာဏာပိုုင္ေတြက လက္ပိုုက္ၾကည့္မေနဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုုျပီး ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။

      အခုု ဂ်ီဟတ္ျဖင့္ အစၥလာန္ေတြကိုု ႏွိမ္ခ်ေရးဆိုုတာလဲ အဆုုိပါ ကေမာက္ကမ၊ ပဋိပကၡေတြထဲက တခုုပါပဲ။ ဒါကိုု အေမရိကန္ျပည္ၾကီးသားေတြက သတိရွိရွိနဲ႔ ျပန္လည္ တုုန္႔ျပန္ၾကပါတယ္။ ခုုခ်ိန္မွာ အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြကိုု ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ေတြအျဖစ္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ စြတ္စြဲျခင္းေတြဟာ ေနရာတကာမွာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သာမန္ဘာသာေရးခ်င္း မတူသူေတြဟာ သံသယသားေကာင္ေတြ ျဖစ္ရတာဟာ ၂၁ ရာစုု လူေနမႈစနစ္မွာ ရွက္စရာလိုု႔ဆိုုရပါမယ္။

 (လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာလည္း ၇၈၆ နံပါတ္ကိုု အစြဲျပဳတဲ့ အစၥလာန္ေတြကိုု ကန္႔သတ္တဲ့ ၉၆၉  လႈံေဆာ္မႈ ပိုုစတာ)

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာလည္း နယ္စပ္ေဒသက လူမ်ဳိးျခားမ်ား ၀င္ေရာက္ေနထုုိင္မႈကိုု ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ၊ ေဒသခံမ်ားရဲ့ သေဘာသဘာ၀နဲ႔အညီ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡအသြင္ ပုုံသြင္းျခင္းအက်ဳိးကုုိ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းေတြၾကားမွာ ခံစားေနၾကရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမုုန္းရန္စ ပ်ဴိးေထာင္ျခင္းထက္ မူရင္းျပသနာကိုု တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းထုုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပည္သူအားလုုံးၾကားမွာ တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေဆာင္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုုံးျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။
အေမရိကန္ေတြမွာကေတာ့ ဂ်ီဟတ္ဆိုုတာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲလိုု႔ စြတ္စြဲရင္ မဟုုတ္ဘူး ဂ်ီဟတ္ဆိုုတာ ကုုသိုုလ္ျပဳျခင္းတခုုပဲလိုု႔ တုုန္႔ျပန္ပါတယ္။ အဲသည္ ဂ်ီဟတ္ဆိုုတဲ့ စကားလုုံးအစြဲလည္း ေက်ေရာေပါ့။

Comments