Dr. DamaPyiya (ITBMU) - Articles

ဘုိးဘြားအေမြႏွစ္မို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေပ
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)
မတ္လ ၂၄၊ ၂၀၁၃

 သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ - ေပၚဦးသက္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလမွာ …။  အေတြးခ်င္း၊  အျမင္ခ်င္း မတူညီႏိုင္ၾကေသးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ျပည္သူေတြအၾကား ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေတြလုပ္ သင့္ၿပီ၊ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုတာ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ရန္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားျခင္းျဖစ္တယ္။ အကယ္ ၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ယဥ္ေက်းမွု အေမြအႏွစ္ခိုင္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္လို တယ္ဆိုရင္…။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သမိုင္းဦးကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အု႒္ျမစ္မ်ဳိးကို ခ်ထားႏိုင္ဖို႔ပါ။ ထိုအတြက္ ျမန္မာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျပန္လွန္သုံးသပ္ၿပီး ဘယ္မူကို စံျပဳလို႔၊ ဘယ္သူကို စံထားမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အေရးတႀကီးေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္လာျခင္းပါ။ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ အေနာ္ရထာ မင္းႀကီးဆိုတာ ပုဂၢဳိလ္ေရးရမွာလည္း အဖက္ဖက္က စံျပဳလို႔ရႏိုင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ိဳး၊ တိုင္းေရးျပည္ရာ ေဆာင္ရြက္ရာ မွာလည္း စံထားလို႔ရႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းျပည္ကုိ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့တယ္။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးရဲ့ တိုင္းျပဳ၊ ျပည္ျပဳ၊ သာသနာျပဳနည္းစနစ္မ်ားကို တိုက္ရုိက္ေကာ္ပီယူရန္ အႀကံျပဳတာမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ သူ႕နည္း၊ သူ႕ ဟန္မ်ားဟာ သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ အံ၀င္ဂြင္က် ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ပုဂံရာဇ၀င္မွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ အေနာ္ရထာ မင္းႀကီးဆိုတာ ဘယ္သူလဲ။ ေႏွာင္းေခတ္ လူငယ္တို႔ ဂဃနဏ သိခ်င္မွသိမယ္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ေပးဆပ္ရဲတဲ့သတၱိလည္းရွိ၊ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္စြမ္းျဖစ္တဲ့ဗ်တၱိလည္းရွိၿပီး၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ ဥစၥာဓနအင္အား၊ စစ္အင္အားလည္းရွိတဲ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီး တစ္ပါးပါ။ သို႔ေသာ္ ဥစၥာဓနအင္အား၊ စစ္အင္အားမ်ား ျပည္စုံၾကြယ္၀မွုအတြက္ မာန္မေထာင္၊ အတၱမဖက္ဘဲ ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္သာသနာကို ဂုဏ္တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ခဲ့တဲ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ပုဂံျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြကို မဆင္းရဲ၊ မႏြမ္းပါးေစခ်င္တဲ့ ေမတၱာဓာတ္ကို အေျခခံထားတဲ့ ျဖဴစင္တဲ့ႏွလုံးသား၊ ဆင္းရဲတဲ့တိုင္းသူ၊ ျပည္သားမ်ားကို ေတြ႔ရ၊ ျမင္ရတဲ့အခါ သနားၾကင္နာတတ္တဲ့ ကရုဏာႏွလုံးသားရွိတဲ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးကို စဥ္းစားတဲ့အခါ ပညာေရးဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သူသေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။  ထို႔ေၾကာင့္ ပညာခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို တားဆီးေပးႏိုင္ရန္ ပညာေရးကို ဗဟုိမ႑ဳိင္ျပဳလွ်က္ တိုင္းက်ဳိး၊ ျပည္က်ဳိးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ တယ္။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးဟာ ဘုရားလက္ထက္က မဟာနာမ္မင္းႀကီးကို အားက်အတုယူထားတဲ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္တာေၾကာင့္ သာသနာေတာ္အေရးဟာ တိုင္းျပည္အေရးျဖစ္သလို၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ အေရးဟာလည္း သူ႔အေရးဆိုတာ မမွိတ္မသုံ ယုံၾကည္ထားသူျဖစ္တယ္။ ဘုရားလက္ထက္က မဟာနာမ္ မင္းႀကီးဆိုတာ - ̏အကယ္၍မ်ား အေၾကာင္းတစ္စုံတခုေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေလးပါး (ရဟန္းေယာက္်ား၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမမ်ား) ႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားကတစ္ဖက္ ဘုရားရွင္ကတစ္ဖက္ ျဖစ္ေနခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားရွင္ဖက္မွာပဲ အၿမဲတမ္း ရွိေနမွာပါ˝ လို႔ ဘုရားရွင္အား ရဲရဲေတာက္စကားကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးဟာ သူေဆာင္ရြက္သမွ် ကိစၥအ၀၀အတြက္ ဘုရားကို ̏အရွင္˝၊ သံဃာကို ̏သခင္˝အရာမွာထားၿပီး၊ အရွင္ေဟာသမွ်ကို နာခံ၊ သခင္ညႊန္ၾကားသမွ်ကို လိုက္နာေနခဲ့တဲ့ ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေနျခင္းပါ။ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚမွာ က်ဳိးႏြံသည့္ စိတ္ထားရွိၿပီး၊ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ ျဖဴစင္မြန္ျမတ္တဲ့ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို စုစည္းညီညြတ္တဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အစပ်ဳိးထူေထာင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာဆိုတဲ့ သမိုင္းေျခရာမ်ားဟာ ထင္ထင္ရွားရွား ထင္က်န္ေနခဲ့တယ္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ ေျဖရွင္းရန္ အခက္အခဲဆုံးႏွင့္ အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာဟာ တိုင္းသူ၊ ျပည္ သားမ်ား ပညာေရးခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အသိတရားေခါင္းပါးျခင္းဆိုတဲ့ ျပႆနာပါ။ တိုင္းျပည္မွာ ပညာတတ္နည္းပါးမွုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆင္းရဲ့သားမ်ားရဲ့ ဘ၀ျပႆနာအဖုံဖုံ၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဒီျပႆနာမ်ဳိးစုံကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ခ်ည္း မၿပီးႏိုင္ပဲ၊ ျပည္သူမ်ားကပါ ပါ၀င္ေျဖရွင္း ပါမွ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥမ်ဳိးပါ။ တိုင္းသူ၊ ျပည္သားအမ်ားစုဟာ ပညာေရးႏွင့္ အသိတရားမ်ား အားနည္းေနေသးရင္ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ျပႆနာေတြက တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္လက္ျဖစ္ေနဦးမွာျဖစ္တယ္။

ဘုန္းအာဏာႀကီးမားလွတဲ့ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးလို ရွင္ဘုရင္မ်ား လက္ထက္မွာပင္ ျပႆနာဆိုတာ ရွိေနျခင္းပါ။ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးဟာ ျဖဴစင္မြန္ျမတ္တဲ့ စိတ္ေစတနာတို႔ႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ သာသနာအတြက္ ဂုဏ္တက္ေအာင္ ဘယ္လိုပင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေစကာမူ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ပညာ ဥာဏ္မ်ား၊ အသိတရားမ်ား နည္းပါးေနမွုေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီျပႆနာေတြကေတာ့ ဘိုး ေဘး ဘီ ရွင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္က အၾကြင္းအက်န္မ်ားျဖစ္တဲ့ အရည္းႀကီးဂိုဏ္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အရည္ႀကီး၀ါဒဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မွုဓေလ့ထုံးစံမ်ားကတစ္မ်ဳိး၊ တိရစၦာန္မ်ားႏွင္႔ ယာဇ္နတ္ပူေဇာ္ပသေနမွုမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ နတ္ကိုးကြယ္မွုမ်ားကတစ္ဖုံ မ်ဳိးစုံေနတဲ့ ျပႆနာေတြ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးမွာ ႏွလုံးစိတ္၀မ္း မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရျခင္းပါ။

အစြန္းေရာက္ ဘာသာ၀ါဒ ယုံၾကည္မွုမ်ားႏွင့္ နတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသျခင္းမ်ားဟာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ပညာနည္းပါးသူတို႔မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိျခင္းပါ။ နတ္မ်ားကို အစြန္းေရာက္ ပူေဇာ္ပသေနျခင္းမ်ားကို မသိက်ဳိးႏြံျပဳ၍ ခြင့္ျပဳထားလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ မကၠစီကိုႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အက္ဇတက္ (Aztecs) လူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားလို လူသားမ်ားကိုပင္ ယာဇ္နတ္ပူေဇာ္ပသသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္တာကို အေနာရထာမင္းႀကီး သိထားျခင္းပါ။ ဒါကို ႏွလုံးသြင္းမိတဲ့ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးဟာ သူ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမရွိေတာ့ပဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္သာသနာအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ရန္ သႏၷိ႒ာန္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

သူ႔အေတြး၊ သူ႔အျမင္၊ သူ႔အသိ၊ သူ႔အာရုံ၊ သူ႔အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအရ နတ္ကုိးကြယ္မွုမ်ဳိးဆိုတာ မိစၦာအယူမွားမ်ဳိးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာက အက်ဳိးစီးပြား၊ သံသရာအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ေၾကာင္းကို အေနာ္ရထာမင္းႀကီး ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ သိရွိထားျခင္းျဖစ္တယ္။ နတ္ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ပသမွုမ်ဳိးကို မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳ၍ ခြင့္ျပဳထားလုိက္မည္ဆိုလွ်င္ မွားယြင္းေသာအယူ၀ါဒမ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြား လာႏုိင္၍ ျပည္သူေတြအတြက္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး စိုးရိမ္ေနမိတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိး၌ သူမွမကယ္လွ်င္ ကယ္မည့္သူ မရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သူနားလည္ထားတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္္ သာသနာပိုင္ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ အရွင္အရဟံ၏ အဆုံးအမႏွင့္ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားကို ရုိရိုေသေသ ေလးေလးစားစား ခံယူ၍ ဓမၼ၀ိနယႏွင့္မညီေသာ အယူ၀ါဒမ်ား လြဲမွားေနေသာ နတ္ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ပသမွု မ်ားကို ဓမၼ၀ိနယႏွင့္အညီ ႏိွမ္ႏွင္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ နတ္ပူးသေယာင္ေယာင္၊ စုန္းပူးသေယာင္ေယာင္ျပဳ၍ ေသာက္စား၊ မူးယဇ္ ေပ်ာ္ပါးေနသူမ်ားကိုလည္း မင္းမိန္႔၊ မင္းအာဏာျဖင့္ ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူနီတိ အသိရွိတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ စာတတ္၊ ေပတတ္ ရဟန္းရွင္လူ ပညာရွင္မ်ား ေျမွာက္စားခ်ီးေျမာက္မွုမ်ားကို ျပဳခဲ့တယ္။ ထိုေနာက္ ရဟန္းရွင္လူ ပညာရွင္မ်ား အဆက္မျပတ္ ေပၚထြန္း လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ နယ္ေျမအသီးသီး၊ ေဒသအသီးသီးသို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေစလြတ္၍ ပိဋကတ္ စာေပမ်ား၊ ေလာကနီတိကဲ့သို႔ေသာ ေလာကအသိတရားမ်ား၊ ဂဏန္းအတတ္၊ သခ်ၤာအတတ္စတဲ့ ၀ိဇၨာပညာရပ္မ်ားကို ျပည္သူ၊ ျပည္သားတို႔အား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ခဲ့တယ္။ ဤသည္မွစ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားဆိုတာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေလာကဓမၼ ႏွစ္ျဖာေသာ အသိတရားမ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂံျပည္သူ၊ ျပည္သားတို႔ရဲ့ ပုံရိပ္မ်ားကို ပုဂံေျမက ပုဂံျပည္သူမ်ားသာ ခံစားသိရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေတြးဆမိျခင္းပါ။

ေခတ္သမိုင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ထိုေခတ္၊ ထိုအခါက ပုဂံျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားရဲ့ အေနအထားမ်ားဟာ လူမ်ဳိးအတြက္လည္းဂုဏ္ထည္၊ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ဂုဏ္ရွိ၊ သာသနာေတာ္ကိုလည္း သိကၡာရွိရွိျဖင့္ တိုးတက္၊ စည္ပင္၊ ျပန္႔ပြားေစႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အိမ္နီးနားျခင္းႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ တေလးတစား ဆက္ဆံမွုမ်ားကို ခံယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဤသုိ႔ ဤႏွယ္ ဂုဏ္ထယ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဘာသာ သာသနာယဥ္ေက်းမွု အေမြအႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ဘိုးဘြားအေမြႏွစ္မ်ဳိးကိုလည္း ေႏွာင္းေခတ္လူမ်ား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတတ္ၾကဖို႔ပါ။ ဆိုလိုတာက ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို နယ္စည္းပယ္စည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေျမယာမ်ားကိုသာ ဘိုးဘြားအေမြႏွစ္လို႔ မယူဆပဲ လူမ်ဳိးရဲ့ဂုဏ္သိကၡာကို ထည္၀ါေစႏုိင္တဲ့ ပညာေရးကိုလည္း ဘိုးဘြားအေမြ အႏွစ္ရယ္လို႔ ေႏွာင္းေခတ္လူငယ္တို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ၾကဖုိ႔ပါ။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ပညာေရးအေျခအေနကို သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေခတ္မီေသာ္လည္း ေခတ္ႏွင့္ရင္ေဘာင္ မတန္းႏိုင္တဲ့ ပညာေရးမ်ဳိး တိုင္းျပည္မွာ ရွင္သန္ေနဆဲပါ။  ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ပညာေရးမွာ ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီတဲ့ မူစနစ္မ်ား မခ်မွတ္ ႏိုင္ေသး၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ျပည္သူေတြအၾကား နားလည္မႈမ်ား အလွမ္းေ၀းေနဆဲပါ။ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ႀကီးထြားေနဆဲပါ။ ပညာေရးအားနည္းတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သား အမ်ားစုဟာ အထက္တန္းပညာရပ္မ်ားကို မသင္ခဲ့ၾကရ၍ တိုင္းေရးျပည္ရာ အျဖာျဖာတို႔အတြက္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲပါ။ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားရဲ့ ပညာေရး အဆင့္အတန္းမ်ား နိမ့္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးဟာ ပညာေရးကို တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္၊ တိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတို႔အတြက္ အဓိကဗဟုိမ႑ိုဳင္ျပဳလွ်က္ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေစခဲ့တယ္။ ကမၻာ့အလယ္မွာ ႏိုင္ငံကို ဂုဏ္ထယ္ေစခဲ့တယ္။ ထိ႔ုေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္ကို တိုင္းျပည္တြင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန႔္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ထို႔မွေနာက္ ျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္ဟာလည္း အေနာ္ရထာရဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို အတုယူလွ်က္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္ကို ဗဟိုမ႑ဳိင္ျပဳ၍ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေအာင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္ သူရဲ့ မူလေဖါင္ဒါဟာ အေနာ္ရထားမင္းႀကီးဆိုတာ သိထားႏိုင္ဖို႔ပါ။ သူ႔ေခတ္၊ သူ႔အခါႏွင့္ေလွ်ာ္ညီတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ပုဂံျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားရဲ့ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးအျပင္ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္စတဲ့ ဗိသုကာပညာရပ္မ်ားမွအစ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုပညာရပ္မ်ားအထိ အထက္တန္းေရာက္ခဲ့ သည္မွာ ပုဂံျပည္သူတို႔ရဲ့ ပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ား ေကာင္းမြန္မွုေၾကာင့္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ဘိုးဘြားအေမြႏွစ္ဆိုတာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေလာက္သာ စိတ္အာရုံထဲမွာမထားပဲ အထက္တန္းပညာရပ္ မ်ားကို သင္ယူႏိုင္ျခင္းဟာလည္း ဘိုးဘြားအေမြႏွစ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ဖို႔ ဆိုတာကိုလည္း ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား ေမ့မထားသင့္တဲ့အခ်က္ဆိုတာ သိရွိႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။ ထ႔ိုေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို ဘက္စုံ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ ရင္ေသြးငယ္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အထက္တန္းပညာရပ္မ်ားကို အခမဲ့သင္ယူႏိုင္ရန္ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ၾကမလဲဆိုတာ စဥ္းစားေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ တုိင္းျပည္တြင္းမွာ ေမြးဖြားသူမွန္သမွ် ဆိုလိုတာက ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး အထက္တန္း ပညာေရးကို တေျပးညီ သင္ယူခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဘယ္ပုံ၊ ဘယ္နည္းျဖင့္ လုပ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္လိုျခင္းပါ။

ေခတ္မွီတဲ့ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အထက္တန္းပညာေရးကို တေျပးညီ သင္ယူႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးႏိုင္ဖို႔ပါ။ ထိုအတြက္ အဓိကအခ်က္သုံးခ်က္မွာ - (၁)အထက္တန္းပညာကို မသင္မေနရ ပညာေရးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ (၂) အထက္တန္းပညာေရးကို အခမဲ့သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရးမ်ဳိးေအာင္ျဖစ္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ (၃) ပညာကို သင္ၾကားေပးရာ၌ စာသင္ခန္းအတြင္းမွာပင္ တပည့္မ်ားကို သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးေအာင္၊ နားလည္ေအာင္၊ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ေပးၿပီး က်ဴရွင္မလိုတဲ့ ပညာေရးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အႀကံျပဳလိုျခင္းပါ။ (ေရတိုစီမံကိန္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္းပါ။)

အကယ္၍မ်ား တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြားေရးအေနထားေၾကာင့္ လတ္တေလာ တိုင္းျပည္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ယူႏိုင္ရန္ အခိုက္အတံ့အားျဖင့္ ခက္ခဲေနဦးမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားရဲ့ အကူအညီျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးေနေသာ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာကို အခမဲ့သင္ၾကား ေပးေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ တိုးျမွင့္ေပး၍ ပညာသင္ၾကား ေရးကို စြမ္းႏိုင္သမွ် ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္းပါ။

တစ္တိုင္းျပည္လုံး အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ အေျခပ်ဳိးအေနႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေနခဲ့လွ်င္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးသင့္ျခင္းပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပညာသင္ၾကားရန္ ပညာသင္ စရိတ္ မတတ္ႏုိင္ၾကေသာ ဆင္းရဲသားမိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အားထားမွီခို၍ အထက္တန္းပညာကို သင္ယူေနၾကရေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ တင္ျပရျခင္းပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို လူမ်ဳိးရဲ့ လူဦးေရအခ်ဳိးအစားအလိုက္ လိုအပ္ေသာေနရာ၌ လိုအပ္သလို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီ၍ ျမွင့္တင္ေပးေနျခင္းလို႔ ဆိုႏိုင္ျခင္းပါ။

အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲသား ကေလးသူငယ္မ်ား ပညာတတ္ေျမာက္လာတဲ့အခါမွာ ဘိုးဘြားအေမြႏွစ္ကို ေလးေလးစားစားႏွင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလာတတ္ဖို႔ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ပါမွ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာ၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ၊ တိုင္းရင္းသားေရးျပႆနာ၊ ကေလးလူငယ္ အလုပ္သမား ျပႆနာ၊ ကေလးစစ္သား ျပႆနာႏွင့္  ကေလးငယ္မ်ား ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသည့္ လူမွုေရးျပႆနာ မ်ားကို တကူးတက ေျဖရွင္းေပးရန္ မလိုေတာ့ပဲ ပညာေရးအဆင့္ရွိတဲ့ ျပည္သူတို႔ရဲ့ အသိတရားကပင္ အလိုအေလ်ာက္ ေျဖရွင္းေပးႏို္င္မည္ကို ယုံၾကည္မိျခင္းပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္ကို အတူတကြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးၾကဖို႔ပါ။ ျပည္သူေတြ အသိရွိဖို႔ ပညာေရးမူ၀ါမ်ားကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဘိုးဘြားအေမြႏွစ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး သူေတြ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေပါက္ဖြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြး  လိုက္ျခင္းပါ။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Comments