Saung Luu - Poem


စိ တ္ ကူ း
ေဆာင္းလူ
ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၃


ပိတ္ခ်င္သလုုိ ပိတ္ ...
ဖြင့္ခ်င္သလုုိ ဖြင့္ ...

ကုုိယ့္ဘာသာ
မရည္ရြယ္သေလာက္ ..
ျမဴ ထူထူအရပ္
လူ ထူထူအရပ္
အသက္႐ႈ ၾကပ္တပ္တပ္ ...။

အလ်ားလည္း မရွိ
အနံလည္း မရွိ ...
ဘာဆုုိ ဘာမွ မရွိ ..
ဘာဆုုိ ဘာမွ မသိ ...။

ကုုိယ္လုုိရာ ကုုိယ္ဆြဲေတြးမယ္ဆုုိ
ဘုုိင္က်ေနတဲ့ မနက္ခင္း
ေနသာသလုုိ
မုုိးရြာ
ႏွင္းတုုိ႔လည္း က်ေစပါ..။

တကယ္ပါပဲ
ကုုိယ့္ဘာသာ
မရြည္ရြယ္သေလာက္
ျမဴ ထူတဲ့အရပ္
လူ ထူတဲ့အရပ္
ခုုိေတြနဲ႔ က်ီး
အ၀ါေရာင္ ေခ်ာင္းေပၚမွာ
ေျမာင္းေပါက္လုုမတတ္ အာ
စိတ္ေတြကုုိ မွ်ားလုုိ႔ ...။

Comments