Tu Maung Nyo -On The Verdict of LPD Commession


အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍
တူေမာင္ညိဳ။ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္)
လက္ပံေတာင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ “အၿပီးသတ္အစီရင္စာ” (၁၁ - ၃ - ၂၀၁၃) ထြက္လာခဲ့ၿပီ။
            အစီရင္ခံစာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာကေတာ့ “လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း” ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မီးစိမ္းျပ လုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စစ္ခရိုနီကုမၸဏီ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမီတက္ (MEHL)ကို ျပတ္ျပတ္သားသား မဂၤလာေရစင္သြန္း၍ ခ်ီးျမွင့္လုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ “လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း”လံုးဝဖ်က္သိမ္းေရးဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရန္ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ အတြက္ အခ်က္ေကာင္းရသြားျခင္းျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း လံုးဝဖ်က္သိမ္းလိုေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကိုလ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
 “မီးခိုးဗံုး”ဟုေျပာသည့္အခ်က္ကလည္း “မီးေလာင္ဗံုး”ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံခဲ့ၾကရသူမ်ားအသည္းကို ကၽြဲခတ္ခံရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ရ သည္။   
ယခုဆုိလွ်င္ “လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း” လံုးဝဖ်က္သိမ္းလိုသူမ်ားႏွင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုသူတို႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾက ဖုိ႔ ပိုၿပီး၍ နီးစပ္သြားၿပီ။
            တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး/တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး၏ တစ္ဦးတည္းေသာသမီးကေလး အေပၚ ေမတၱာသက္ဝင္ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ေလးစားၾကသည္။ အလြန္႔အလြန္ ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးတႀကီးရွိလွသည္။
ျပည္သူမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းစစ္ပြဲမ်ား၊ လက္ပံေတာင္းအေရး အခင္းမီးေလာင္ဗံုးျဖင့္အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈ၊ ေနာက္ဆံုး မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပေလာင္ေက်းရြာ လယ္သမားမ်ားပဋိပကၡအထိ ျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ေအးစက္ေသာ သေဘာထားအေပၚ စိတ္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။
ယခု “အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ” ထြက္လာသည့္အခါ ျပည္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္အေပၚ စိတ္ကြက္ေနရာမွာ စိတ္ပ်က္သြားၾကသည္အထိ ေလသံမ်ားကိုပို၍ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားသိလာရပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ “အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ” ကို လံုးဝလက္မခံထုတ္ေဖၚေျပာၾကားေနၾကသည္။
ဤေနရာတြင္ DESERT ISLAND DISCS တြင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားအေပၚ  ဒီခ်ဳပ္နာယကႀကီး ဦးဝင္းတင္ ၏ မွတ္ခ်က္ကို  ကိုးကားခ်င္ပါသည္။
 “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကအၿမဲတန္း တပ္မေတာ္ကို အလြန္ကို ၾကင္နာတဲ့စိတ္ ၊ အလြန္ကို သံေယာဇဥ္ရွိတဲ့စိတ္ ၊ အလြန္ ကို ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ စိတ္နဲ႔ အၿမဲတန္းခ်ဥ္းကပ္တယ္။ ေမတၱာေစတနာနဲ႔ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ သို႔ေသာ္ လူထုၾကားထဲမွာေတာ့ တခါတေလ က်ေတာ့(စစ္) တပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီလို ေစတနာမ်ိဳးေတြက တခါတေလက်ေတာ့ ေလ်ာ့ပါးေနတုန္း ပဲရွိ ေသးတယ္။ ဆိုပါေတာ့ ကခ်င္ တို႔ ဘာတို႔မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြက ဒါေတြကသက္ေသပါပဲ လုိ႔က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။   အဲဒီေတာ့ လူထုနဲ႔ကင္းကြာတဲ့ စိတ္ထားရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ တခါတေလေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ႏွလံုးသား ခံစားခ်က္နဲ႔ လူထုရဲ႕ ႏွလံုးသား ခံစားခ်က္ဟာ တခါတေလက်ေတာ့ နဲနဲအလွမ္းေလးကြာတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနမယ္”

တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦးမွာဆုိသကဲ့သုိ႔ ေမတၱာသည္ေရာင္ျပန္ဟပ္စၿမဲဟုလည္းေျပာၾက ရိုးရွိသည္ မဟုတ္ေလာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ႏွလံုးသားခံစားခ်က္ႏွင့္ လူထု၏ႏွလံုးသားခံစားခ်က္ျခားနား၊ကြာေဝးသြားၿပီဆိုသည့္အခ်က္မွာ ယခုထြက္လာသည့္ “အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ”တြင္ အလြန္ထင္ရွားေနပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေအးစက္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား /ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္၊ ႏွလံုးသားႏွင့္ ျခားနား၊ ေဝးကြာသြားေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား က ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ”ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို မုခ်ထိခုိက္ေစပါလိမ့္မည္။

ၫြန္း
- ဦးဝင္းတင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး - ဘီဘီစီ (ညပိုင္းအစီအစဥ္) ၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃

Comments

ကိုုစိုုး said…
လူထုုဆႏၵ ဆိုုတာ ဘယ္သူ. ဆႏၵလဲဗ်။ ခင္မ်ားက မၾကိဳက္ဘူး၊ က်ဳပ္က ဒီ အစီရင္ခံစာကိုု ၾကိဳက္တယ္ ဗ်ာ။ အဲေတာ့ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ လူထုုဆႏၵဆိုုတာၾကီးက ခင္းဗ်ား ဆႏၵဘဲ ဗ်။ က်ဳပ္တိုု. ဆႏၵမွ မဟုုတ္ဘဲ။