About Nay Myo Zin -

ေနမ်ဳိးဇင္
ေနမ်ဳိးဇင္ ၊ ဧျပီ ၂၄၊ ၂၀၁၃

အဖြဲ႕အစည္းၾကီး တခုက က်ေနာ္႕ရဲ႕ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္းနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံလာပါသည္။ ယခု အတိုင္း ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

(၁) အမည္ ေနမိ်ဳးဇင္ / အျခား အမည္ မရွိပါ။

(၂) မိမိသေဘာထား အေလ်ာက္ တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္လာခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရးလူမႈ လႈပ္ရွားမႈ နယ္သို႕ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကုန္မွ စတင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပညာ အရည္အခ်င္း B.Sc (D.S.A) 

(၃) ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၉၇၅ ဇြန္လ(၁၀)ရက္ / ေမြးရပ္ဇာတိ ရန္ကုန္တိုင္း သု၀႑ျမိဳ႕ အမွတ္ ၇၄ အခန္း  (၁) ကမာလမ္း၊ ၂၄ ရပ္ကြက္။ တြင္ ေမြးဖြါးခဲ့ျပီး ၁၇၈ အခန္း(၄) ေကာက္လ်င္လမ္း ၊ သု၀႑ျမိဳ႕တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့သည္။ အထက္တန္းကို အထက စိုက္ေမြး(၁) ေလးေထာင့္ကန္ မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး။ မိဘ ျဖစ္ေသာ ဦးေငြဇင္ ႏွင့္ ေဒၚခင္သီတို႕မွာ တနသၤာရီတိုင္း မွ ျမိတ္သူျမိတ္သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၄) လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္ အမည္ျဖင့္ ျပည္သူလူထု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ၊ မတရားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး။ အသိပညာ အတတ္ပညာျပန္႕ပြားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေနရာတိုင္းမွ ျပည္သူ႕ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။

နယ္လွည္႕ အခမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳနည္း သင္တန္း ေပါင္း ၂၄ ခု ကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ ေက်းလက္ ေန လူငယ္ေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ကို ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳနည္း အခမဲ့ သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားလူသူ အေရာက္ေပါက္ နည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းလက္စာၾကည္႕တိုက္ေပါင္း (၈) ခုကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္း အတြင္း ရွိ လယ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး လယ္သမား သမဂၢမ်ား လိုက္လံ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။၊

လယ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဧရာ၀တီတိုင္းအ တြင္း ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ မတရားမႈမ်ား လယ္ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား၊ လုပ္အား ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား၊ အင္းသူၾကီးမ်ားဧ။္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကို လိုက္လံ ေဖၚထုတ္ျခင္း၊ လယ္သမားထု ပိုင္ဆိုင္ေသာလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ လြဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လူထု လိုအပ္ခ်က္မ်ား အရ စုစည္းတည္ေဆာက္ျပီး လြႊတ္ေတာ္ျပင္ပ တြန္းအားမ်ား အျဖစ္ လူထု အတြက္ ဦးေဆာင္ စံနမူနာျပသကာ လူ႕အခြင့္အေရး လယ္လုပ္သားမ်ား အခြင့္အေရးတို႕ကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနပါသည္။

လက္ရွိအားျဖင့္ အင္းသူၾကီးမ်ား မတရားသိမ္းယူထားခဲ့ေသာ လယ္ဧကေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ျပီး၊ ဆက္လက္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

(၅) စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံေနမႈမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ အသိုက္အ၀န္းမွ အမွန္တကယ္ ေပးဆပ္ေနေသာမ်ဳိးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးသမား ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းၾကီးမ်ားေလာက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးပါ။( သို႕ပါေသာ္လည္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ ကူးေျပာင္း ေရး တာဆူေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန အပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ေနေသာ အင္အားစုၾကီးမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အတိုက္အခံျပဳျပီး အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ေနသည္႕ မိမိတို႕တြင္ မည္သူ႕ အေထာက္အပံ့မွမပါ ျပည္သူမွ ျပည္သူသို႕ ပံ့ပိုးကူညီသမွ်ျဖင့္သာ ျဖစ္သလို သြားလာလႈပ္ရွား ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ ေနရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အခက္အခဲတို႕ ရွိေနပါေသးသည္)

(၆) တပ္မေတာ္တြင္းမွ စစ္သည္ အရာရွိမ်ား ၊ အားလံုး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကို အမွန္တကယ္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုလွ်င္ မိမိကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္မွ တရား၀င္ ႏႈတ္ထြက္ကာ လူထု အက်ဳိး အမွန္တကယ္ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ ေစတနာ အရင္းခံျပီး ၊ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ျပည္သူျပည္သား ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား တန္းတူ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း စံနမူနာကို ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္သားတိုင္း ျပည္သူ႕ အတြက္ ျပည္သူ႕ဘက္မွ ေခတ္အခါ လိုအပ္လာတိုင္း ယခုကဲ့သို႕ ေပးဆပ္သမႈျပဳသင့္သည္ ဟူေသာ စံနမူနာကိုျပသပါသည္။

ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္စြာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ မည္သည္႕ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ စိုးထိတ္ေျခာက္ျခား ေၾကာက္လန္႕စရာမလိုပဲ ႏိုင္ငံသားတဦးဧ။္ အခြင့္အေရးကို အျပည္႕အ၀ အသံုးခ်ကာ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ေမးျမန္းစူးစမ္း ျပန္လည္ျပီး ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းတို႕အေပၚ ေမးျမန္းေျဖၾကားခြင့္ ရွိသည္ ဟူေသာ စံနမူနာေကာင္းတို႕ကို ေနာက္လာေနာင္သားမ်ား အတြက္ ျပသလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။

(၇) လတ္တေလာအားျဖင့္ လယ္သမားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ( ဧရာ၀တီတိုင္းလံုးဆိုင္ရာ ) ညီလာခံၾကီးကို ယေန႕ပင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီးေတာင္သူလယ္သမား သံုးေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ စုစည္းထားေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ သိရွိေစရန္ တင္ျပျပီးျဖစ္သည္။

(၈) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႕မွ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္ဧ။္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ - ညီညြတ္ေရး၊ တိုးတက္ေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သည္။

ညီညြတ္ေရး.........
အတြက္ စိတ္ရင္းေစတနာႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ( တပ္မေတာ္သား၊ အရပ္သား ၊ ၀န္ထမ္း ) အားလံုးႏွင့္ လက္တြဲခ်ိတ္ဆက္ျပီး သမိုင္း စာမ်က္ႏွာသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းသည္။

တိုးတက္ေရး ..................
အတြက္ မိမိတို႕ တတ္ႏိုင္သမွွ် ( အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား) ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး နည္းပညာ အသိအေတြးဆင္ျခင္တံုတရား ႏွင့္ ရဲရင့္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္တို႕ကို စံနမူနာျပ သင္ၾကားျပသေပးသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အခမဲ့သင္တန္းမ်ား၊ စာေပ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေက်းလက္စာၾကည္႕တိုက္မ်ား ဆက္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ေပးေနသည္။ အျခား တဖက္မွလည္း တိုးတက္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳေနေသာ ၀ိသမေလာဘသား ခရိုနီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားဧ။္ မတရားမႈမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဖၚထုတ္ျပီး လူထုကို အေျချပဳေသာ လူထု အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည္႕ စီးပြားေရး လူမႈေရး ေနထိုင္ေရး ရပ္၀န္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ရဲမွန္သမွ် ေခါင္းပင္ ေမာ္မၾကည္႕၀ံ့ခဲ့ေသာ ေက်းရြာေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီျပီး လြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ရဲတင္းပြင့္လင္းစြာ မည္သူကိုမွ် ေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့ေသာ ပြင့္လင္း ယဥ္ေက်းမႈကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဗီဒီယို အေခြမ်ားမွ တဆင့္ တႏိုင္ငံလံုးသို႕ မေၾကာက္တရား မေၾကာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပန္႕ႏွံ႕ကူးစက္ မွ်ေ၀ ေပးခဲ့သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး.................
အတြက္ ကခ်င္ေဒသ စစ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ တႏိုင္ငံလံုး စစ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕သို႕ ေလးေခါက္ တိတိ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္တြင္ ျမစ္ၾကီးနား၊ လိုင္ဇာ ၊ ဗန္းေမာ္ လမ္းကို လူထု နည္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ ထိုးေဖါက္ျပီး ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕ပိတ္ဆို႕ထားေသာ ကားလမ္းကို မိမိတို႕ ကြန္ရက္မွ ကိုယ္တိုင္ မိုင္းရွင္း လမ္းဖြင့္ၾကိဳးပမ္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ လမ္းေလ်ာက္ခ်ီတက္လာသူ ညီအကိုေမာင္ႏွမ မ်ား ေဘးမသီ ရန္မခေစရန္ တတ္စြမ္းသမွ် သြားေရာက္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိအားျဖင့္ အမွတ္ (၆၁၃) စည္ပင္လမ္း၊ (၁၉) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂံု ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ မိဘမ်ား အတူ ေနထိုင္ျပီး ဇနီး မဇင္မ်ဳိးေမာ္ သား ေမာင္ေအာင္ျပည္႕စံု ( ၁၀) ႏွစ္သားတို႕ျဖင့္ အိမ္တြင္း အင္တာနက္ ဆိုင္ငယ္ဖြင့္လွစ္ကာ ၀မ္းစာရွာေဖြရင္း အျခားတဖက္မွ ျပည္သူ႕ ၀န္ကို မိမိအသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မွတ္ပံုတင္ နံပတ္မွာ ၁၂/သဃက (ႏိုင္) ၀၀၀၆၆၀ ျဖစ္ျပီး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပတ္မွာ 0949328559 ျဖစ္ပါသည္။ အီးေမးလ္မွာ msdn.myanmar@gmail.com ျဖစ္ပါသည္။

(၁၀) စား ၀တ္ ေနေရး အေျခအေန.... မရွိ မရွား၊ သာမန္ လူတန္းစား နည္းတူ ျဖစ္ပါသည္။

ေနမ်ဳိးဇင္


Comments