Aung Din - Regime's Hluttaw in Perspective 15(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၃၉၊ မတ္လ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂)ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၁၅)
ေအာင္ဒင္၊ ဧျပီ ၃၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၁၅) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

လူထု၏ အခြင့္အေရး၊ျပည္သူလူထုဟာ မိမိတို႕ရဲ့ မဲဆနၵနယ္ေျမကေန လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို အမ်ားဆနၵနဲ႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိသလို လူထုရဲ့ ဆနၵနဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့အခါမွာလဲ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို အမ်ားဆနၵနဲ႕ ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ ရွိသင့္ပါတယ္၊ ပံုမွန္သက္တမ္းတစ္ခုျပီးတဲ့အထိေစာင့္ေနဖို႕မလိုသင့္ပါ၊ ဒါေပမည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို ျပည္သူလူထုက ျပန္လည္ေခၚယူခြင့္ (Recall) ေပးမထားပါ၊ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ သုံးပံု ႏွစ္ပံုေထာက္ခံမဲနဲ႕ပဲ လႊတ္ေတာ္ကသာ ဖယ္ရွားႏိုင္ (Expulsion) ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ဟာ သူကိုယ္တိုင္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္တာ၊ ေသဆုံးတာ၊ လႊတ္ေတာ္မွ အေရးယူျပီး ဖယ္ရွားခံရတာမဟုတ္ရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းက ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္ျပီး အထက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းက ၆ ႏွစ္ပါ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၃၉၆ အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခြင့္အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အပ္ႏွင္းထားျပီး ျပည္သူလူထုကိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တိုင္တန္းခြင့္ေပးထားပါတယ္၊ ဒီျပ႒န္းခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာမဲဆနၵနယ္ရဲ့ မူလမဲဆနၵရွင္မ်ားအနက္မွ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္ႏႈံးက သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပန္လည္ေခၚယူဖို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုင္တန္းရင္ ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ မွန္ကန္လို႕ စြပ္စြဲခံရသူဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း သေဘာရရွိလ်င္ ဥပေဒနဲ႕အညီ အေရးယူႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုထားပါတယ္၊ တခါ ပုဒ္မ ၄၀၂ အရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ဟာ ေနာက္ထပ္အယူခံတက္ခြင့္မရွိေတာ့ပဲ အျပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ေစရမည္လို႕လဲ အာဏာကုန္ေပးထားပါေသးတယ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕စြဲနဲ႕ ထုတ္ျပန္တဲ့ "ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒ" မွာလဲ မဲဆနၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈံးရဲ့ တိုင္တန္းခ်က္ကို ေကာ္မရွင္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ (ဂ) (ဃ) (င) မ်ားအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူရမယ္ ဆိုတာကို ပုဒ္မ ၁၀ (ည) မွာ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ အဲဒီမွာ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒနဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေပမည့္ လိုအပ္တဲ့ "တာဝန္မွျပန္လည္ရုတ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ" ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒န္းေပးရမွာပါ၊ ဒီကေန႕အထိေတာ့ အဲဒီ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒န္းတာ မေတြ႕ရေသးပါ၊

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြမွာ လူထုရဲ့ ဆနၵသေဘာထားနဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ခုရွိေနတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္တစ္ခုပါ၊ ဒီအခြင့္အေရးကို မွန္မွန္ကန္ကန္အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႕ပဲလိုပါတယ္၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊

ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစ၊ အာဏာရသြားျပီးတဲ့အခါ ေဖာက္ျပန္တတ္တာအစဥ္အလာပါ၊ လူထုအက်ိဳးစီးပြါးကို အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စဥ္ကာလမွာ ကတိေတြအလြန္အကြၽံေပးခဲ့ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရျပီးတဲ့ေနာက္ ကတိကဝတ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ပ်က္ကြက္တဲ့၊ လူထုနဲ႕အလွမ္းေဝးျပီး စီးပြါးေရးသမားေတြရဲ့ အိပ္ထဲေရာက္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအမ်ားၾကီးရွိခဲ့ဘူးပါတယ္၊ ရွိလဲရွိေနပါတယ္၊ ဒီလို လူထုရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တာဝန္မွ ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႕ ဆိုတာ လူထုကိုယ္တိုင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာေနမွျဖစ္မွာပါ၊ 

အဲဒီလို ေလ့လာရင္းနဲ႕ ေကာင္းတာ၊ မွန္တာလုပ္ရင္ ေထာက္ခံဖို႕၊ မွားတာ၊ မဟုတ္တာလုပ္ရင္ ေဝဘန္ဖို႕၊ အမွားေတြမ်ားသထက္မ်ားလာရင္၊ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္တာေတြအခိုင္အမာေတြ႕ရွိလာရင္ မဲဆနၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈံးကို ရေအာင္စည္းရုံးျပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တိုင္တန္းသင့္ပါတယ္၊
အဲဒီလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္တာကို ျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ လူေလး၊ငါးေယာက္ေလာက္နဲ႕ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တစ္ခုကို အေျချပဳျပီး စတင္ႏိုင္ပါတယ္၊ ရန္ပံုေငြမလိုပါ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီကမွ ဦးေဆာင္ဖို႕မလိုပါ၊ ရုံးခန္းမလိုပါ၊ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ့ မိမိတို႕ ျမိဳ႕နယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ပါတ္သက္ျပီး၊ မိမိတို႕ျမိဳ႕နယ္ရဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး လြတ္လပ္စြာ စုေဝးေဆြးေႏြးၾကျခင္းပါ၊ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႕ လႊတ္ေတာ္စံနစ္ေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားတတ္ဖို႕ေတာ့လိုပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒီလို အစုအဖြဲ႕ေလးေတြက သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ရဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သုံးေယာက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမွာပါ၊ သုံးေယာက္ဆိုတာက ျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ နဲ႕ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္စီ ရွိတာမို႕ပါ၊

ဘာေတြကို ေလ့လာၾကမွာလဲ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့အခါ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ ေလ့လာသုံးသပ္သင့္ပါတယ္၊

(၁)ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈဟာ အေရးၾကီးပါတယ္၊ ခ်မ္းသာတာအျပစ္မဟုတ္ပါ၊ ဒါေပမည့္ တရားမွ်တေသာနည္းနဲ႕ ခ်မ္းသာဖို႕လိုပါတယ္၊ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ေပါင္းသင္းလို႕ အထူးအခြင့္အေရးေတြရျပီး ျပိဳင္သူကင္းစီးပြါးရွာႏိုင္သူေတြ၊ ျပည္သူလူထုကို ဆင္းရဲတြင္းထဲနက္ေအာင္ တြန္းပို႕ခဲ့ၾကသူေတြ ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္သင့္ပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ လစာဟာ က်ပ္ သုံးသိန္း သတ္မွတ္ထားတာမို႕ တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္ ၃၆သိန္း ရပါလိမ့္မယ္၊ ခရီးစားရိတ္နဲ႕ အစည္းအေဝးစားရိတ္ေတြေပါင္းရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္ ၄၅သိန္းေလာက္ရပါလိမ့္မယ္၊ ဒီေတာ့ သူတို႕ေနတဲ့ အိမ္၊ သူတို႕စီးတဲ့ကား၊ သူတို႕ပိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ၾကည့္ရင္ သူ႕တို႕ဝင္ေငြနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိမရွိ သိႏိုင္ပါတယ္၊ အျခားကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ဝင္ေငြေတြရတယ္ ဆိုရင္လဲ အဲဒီလုပ္ငန္းမ်ားဟာ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားဟုတ္မဟုတ္၊ လူထုဘဝကိုနစ္နာေစတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားဟုတ္မဟုတ္ ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္၊

(၂)မိသားစုဟာလဲ အေရးၾကီးပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ လာဘ္ေငြ ဆိုတာ တာဝန္ရွိသူဆီ တိုက္႐ိုက္လာတာမဟုတ္ပဲ ေနာက္ေဖးေပါက္ကဝင္တာပါ၊ တာဝန္ရွိသူေတြရဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ၊ သားသမီး၊ သားမက္၊ ေခြၽးမေတြဟာ လာဘ္ေငြလက္ခံရာ တံခါးေပါက္ၾကီးမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္၊ ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ မိသားစုဝင္မ်ားကိုလဲ ေလ့လာသင့္ပါတယ္၊ လာဘ္ယူျခင္းတင္မက  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ အရွိန္အဝါကိုသုံးျပီး ဒီမိသားစုဝင္ေတြက လူထုအေပၚေမာက္မာ႐ိုင္းပ်တာ၊ အထူးအခြင့္အေရးေတြ ရယူေနတာ ရွိမရွိကိုလဲ ေလ့လာရမွာပါ၊

(၃) ကိုယ္စားျပဳပါတီ ကလဲ အေရးၾကီးပါတယ္၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာတုံးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ သက္ဆိုင္ရာပါတီက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးလို႕မဟုတ္ပဲ မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္ ၅သိန္းေဆာင္ႏိုင္လို႕၊ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စားရိတ္ေတြတတ္ႏိုင္လို႕ ပါတီေတြနဲ႕ နားလည္မႈရျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတာရွိပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရျပီးတဲ့ေနာက္ မိမိပါတီ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ပါတီက ႏႈတ္ထြက္ျပီး အျခားပါတီတစ္ခုကို ကူးေျပာင္းသြားသူမ်ားလဲ ရွိၾကပါတယ္၊ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ပါဝင္တဲ့ ပါတီကိုေတာင္ သစၥာမရွိသူဟာ မဲဆနၵရွင္မ်ားအေပၚမွာလဲ သစၥာရွိလိမ့္မယ္မထင္ပါ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလဲ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသူေတြက နံမည္ၾကီးပါတီၾကီးေတြကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကဦးမွာပါ၊

(၄) ကိုယ္က်င့္တရားဟာလဲ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္၊ သာမာန္လူတစ္ေယာက္မဟုတ္ပဲ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာမွာ ျပည္သူက စံထားရေလာက္ေအာင္ စင္ၾကယ္သင့္ပါတယ္၊ လူဆိုတာ အမွားနဲ႕မကင္းတတ္တာမို႕ အနည္းဆံုံးေတာ့ အမွားနည္းသူျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္၊ လူငယ္ဘဝမွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အမွားအယြင္းေတြရွိခဲ့ရင္ေတာင္မွ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲဝင္ေရာက္ခ်ိန္မွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုးစင္ၾကယ္သင့္ပါတယ္၊ အမ်ားအက်ိဳးျပဳခဲ့တဲ့ စံနမူနာေတြရွိသင့္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာ အားနည္းသူေတြအေပၚ အင္အားသုံးအႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့သူ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ တျပိဳင္ထဲမွာ အမ်ားၾကီးရွိတဲ့သူ၊ မေကာင္းတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူ၊ မျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္၊

(၅)ေရြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္မ်ားနဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိုလဲ ေလ့လာသင့္ပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာတုံးက သက္ဆိုင္ရာမဲဆနၵနယ္မွာ ၂၄ နာရီမီးလင္းေစရမယ္လို႕ ကတိေပးခဲ့ျပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေဖာ္ေပးႏိုင္တာ၊ ေရတြင္းေရကန္ေတြ တူးေဖာ္ေပးမယ္၊ စာသင္ေက်ာင္းမွာ ဆရာေတြခန္႕ထားေပးမယ္၊ ေဆး႐ံုမွာ ဆရာဝန္နဲ႕ ေဆးဝါးအလံုအေလာက္ရွိေစရမယ္လို႕ ကတိေပးျပီး အေရြးခံရျပီးတဲ့ေနာက္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ အစြမ္းကုန္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ ကတိေပးခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို ေရႊလက္နဲ႕ ေခၚလို႕မရရင္ က်ည္ဆံနဲ႕ေခၚရမယ္လို႕ ၾကိမ္းဝါးတာ၊ စသျဖင့္ ကတိကဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္ဖို႕လဲလိုပါတယ္၊

(၆)ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လိုႏိုင္ခဲ့သလဲ ဆိုတာလဲ ေလ့လာသင့္ပါတယ္၊ ႐ိုး႐ိုးသားသား ျပိဳင္ဆိုင္ျပီး ႐ိုး႐ိုးသားသား အႏိုင္ရခဲ့သူေတြ ရွိသလို မဲ႐ံုမႉးနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ေပါင္းျပီး မဲခိုးလို႕၊ မေတာ္မရားလုပ္ျပီး အႏိုင္ရသူလဲ ရွိတတ္ပါတယ္၊ တစ္ဦးတည္းေသာျပိဳင္ဘက္ကို ေအာက္လမ္းနည္းေတြနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲက ထြက္သြားရေအာင္ ဖန္တီးျပီး အႏိုင္ရသူေတြလဲ ရွိတတ္ပါတယ္၊ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္တဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕စစ္လို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြကို ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ျပီး မဲရခဲ့သူေတြလဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္၊ မတရားရရွိထားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႕ မဲဝယ္ျပီး အႏိုင္ရခဲ့သူေတြလဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္၊

(၇)လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘယ္လို ရပ္တည္သလဲ၊ ဘယ္လို ဥပေဒေတြကို တင္သြင္းခဲ့၊ ေထာက္ခံခဲ့၊ ကန္႕ကြက္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုလဲ ေလ့လာရမွာပါ၊ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူေတြကို ခ်ိဳးႏွိမ္ဖို႕ရည္ရြယ္ျပ႒န္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ အမိန္႕ေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ဦးေဆာင္အဆိုျပဴရင္၊ အဆိုကို ေထာက္ခံရင္ ဒါေလးစားရမည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ပါ၊ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးဘက္ကရပ္တည္ရင္၊ ဘာမွဝင္မေျပာရဲလို႕ ၾကားေနရင္ေတာ့ ေလးစားေလာက္သူမဟုတ္ႏိုင္ပါ၊ လူထုရဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြ၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ကန္႕သတ္တဲ့၊ ပိတ္ပင္ဟန္႕တားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒န္းျပီ ဆိုရင္ မိမိတို႕ရဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဘယ္ဘက္ကရပ္တည္သလဲဆိုတာ ေလ့လာသုံးသပ္ဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္၊

(၈) လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မိမိတို႕ေဒသအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ မိမိတို႕ရဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဘာေတြေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလဲဆိုတာလဲ ေလ့လာရမွာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ မဲဆနၵနယ္အတြင္းမွာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လို၊ ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သလဲ၊ မီးရရွိမႈ၊ ေရရရွိမႈ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ နဲ႕ အေထာက္အကူပစၥည္းအလံုအေလာက္ရွိမႈ၊ ေဆး႐ံုမွာ ေဆးဝါးနဲ႕ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳေတြ အလံုအေလာက္ရွိမႈ၊ လမ္းေတြေကာင္းလာသလား၊ တံတားေတြခိုင္ခန္႕လာသလား၊ စီးပြါးေရးတိုးတက္မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့အေျခအေန စသျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာစံႏႈံးမ်ားနဲ႕ တိုင္းတာေလ့လာသင့္ပါတယ္၊

(၉) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ့ ဆက္ဆံေရးကိုလဲ ေလ့လာရမွာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာ မိမိရဲ့ မဲဆနၵနယ္အတြင္းက ျပည္သူမ်ားကို အဆင့္အတန္းမခြဲျခားပဲ ဆက္ဆံဖို႕၊ ကူညီဖို႕တာဝန္ရွိပါတယ္၊ မိမိကို မဲေပးသူ၊ ရန္ပံုေငြထည့္သူနဲ႕ မဲမေပးသူဆိုျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံလို႕မရပါ၊ မဲဆနၵရွင္မ်ားက မိမိထံလာေရာက္ႏိုင္ဖို႕ မိမိရဲ့ ရုံးတံခါးကို (ရုံးခ်ိန္အတြင္း) အျမဲဖြင့္ထားဖို႕လိုအပ္သလို မိမိထံမလာေရာက္ႏိုင္တဲ့ မဲဆနၵရွင္မ်ားထံကိုလဲ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျပီး သူတို႕အသံကို နားေထာင္ဖို႕၊ သူတို႕ျပႆနာကို ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႕လိုပါတယ္၊ ေဝဘန္မႈမ်ားကိုလဲ ေလးေလးစားစားလက္ခံဖို႕လိုပါတယ္၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကိုလဲ ေလးေလးစားစားေျဖရွင္းျပႏိုင္ရပါမယ္၊

အျပဳသေဘာေဆာင္၍ခ်ဥ္းကပ္ပါ၊ အမွားမ်ားရင္ တိုင္တန္းပါ၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို မဲဆနၵရွင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာမွာ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကို အနည္းဆံုးအေျခခံေလ့လာသင့္ပါတယ္၊ အဲဒီလို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ဖို႕လိုပါတယ္၊ ရန္သေဘာမေဆာင္သင့္ပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ မွ်မွ်တတေဝဘန္ဖို႕လိုပါတယ္၊ အမွားအယြင္းအနည္းငယ္ေတြ႕ရင္ (ဒါမွမဟုတ္) မွားတယ္လို႕ထင္ရင္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရဖို႕ ၾကိဳးစားျပီး မိမိတို႕ရဲ့စိုးရိမ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုလဲ ေျဖရွင္းခြင့္ေပးသင့္ပါတယ္၊ မွန္တာေတြလုပ္ရင္လဲ အမ်ားသိေအာင္ ေထာက္ခံအားေပးသင့္ပါတယ္၊ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရလို႕ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္မွာေရာ မိမိရဲ့ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားနဲ႕ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕လဲ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပး႐ံုနဲ႕တင္မျပီးပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က မဲဆနၵရွင္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳမျပဳ အစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႕လိုပါတယ္၊ အမွားအယြင္းေတြေတြ႕ျပီး အျပဳသေဘာေထာက္ျပေဝဘန္လို႕မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိရင္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေပးထားတဲ့ မဲဆနၵရွင္မ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးခ်ျပီး၊ မဲဆနၵရွင္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္ႏႈံးကို စည္းရုံးလို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုင္တန္းၾကဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီကိုယ္စားလွယ္ကို မဖယ္ရွားႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ေနာက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မထိုက္တန္သူကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္က ဖယ္ရွားႏိုင္မွာပါ၊

ဒီလိုနဲ႕  ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာေရးအစုအဖြဲ႕ကေလးေတြ ေပၚေပါက္လာျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားအၾကား အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မဲဆနၵနယ္မ်ားအတြက္ေရာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ပိုျပီးသန္႕စင္ျပီး ပိုျပီးအားကိုးရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ လႊတ္ေတာ္ၾကီးျဖစ္လာမွာပါ၊

ေလးစားစြာ

ေအာင္ဒင္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၃

Comments