Aung Sun Kyaw - Cartoon


မလိမ္ မျဖစ္မုုိ႔ပါကြာ
ကာတြန္း - ေအာင္ဆန္းေက်ာ္
ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၁၃ကာတြန္းေအာင္ဆန္းေက်ာ္ ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ကူးယူပါသည္။

Comments