Kyaw Nyein Moe - Burmese Buddhism where to ? (1)


အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ႏွင့္ ဟိုေလာ ... သည္ေလာ ... (၁)
ေက်ာ္ျငိမ္းမိုး၊ ဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃
(ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္)
            ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ထပ္တခါေျပာလိုက္ရျခင္းမွာ ေျပာေလာက္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ား ရွိ၍လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သည္လို ... ။
            ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာစံုျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႔ေျပာျခင္း၊ သတ္မွတ္ျခင္းက ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။ တရားမွ်တပါရဲ႕လားတဲ့။
            ျမန္မာႏိုငံဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႕့အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆို၊ က်င့္သံုးဖို႔ၾကိဳးစားေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္လို႔ ေတြးေခၚျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း၊ သတ္မွတ္ျခင္းက ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕့လား။ တရားမွ်တပါရဲ႕လားတဲ့။
            ေနာက္ထပ္ယူလာေသးတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိရဲ႕စကားပဲ။ ဆိုလုိတာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္ေတြပါ ပါဝင္ေနထိုင္ျပီး၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အတူတိုက္လာခဲ့ျပီး ခုက်မွ အခုလို ဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္အျဖစ္ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းဟာ၊ ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕့လား။ တရားမွ်တပါရဲ႕လား။ “ႏိုင္ငံေရးက ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးက ဘာသာေရး သက္သက္လုပ္စမ္းပါ ဆရာရယ္ … ” ဆိုတဲ့စကား ...
            ေတြ ့ရွိခ်က္ကိုေျပာမယ္ေနာ္ ... ။      
            တရားဝင္စစ္တမ္းေတြအရ ကမၻာ့လူဦးေရးရဲ ့ ၃၃% (၂ ဘီလ်ံ)က ခရစ္ယာန္၊ ၁၈% (၁.၃ ဘီလ်ံ)က အစၥလမ္၊ ဟိႏၵဴက ၁၆% (၉၀၀ မီလ်ံ)၊ ဘာသာမဲ့က ၁၆% (၈၅၀ မီလ်ံ)၊ ျပီးေတာ့မွ ဗုဒၶဘာသာက ၆% (၃၆၀ မီလ်ံ)လို႔ ေတြ ့ရွိရတယ္။ (buddhist studies: statistics on buddhists, 2008)
            ကိုးကြယ္သူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယန္ႏိုင္ငံေတြအမ်ားစုဟာ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စစ္ေရး၊ နည္းပညာ၊ စက္မႈနဲ႔ အေတြးအေခၚေျမာ္ျမင္မႈပိုင္းမွာ တိုးတက္ျပီး၊ ေရွးေရာက္ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရမွာ ျဖစ္သလို၊ အဲ့ဒီႏိုင္ငံမ်ားဟာ ၂၁ရာစုမွာ ဂုဏ္ယူစြာေၾကြးေၾကာ္ေလ့ရွိတာတခုက သူတို႔ရဲ႕ လူ႕့အဖြဲ႕အစည္းဟာ OPEN SOCIETY (ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း)၊ DIVERSITY လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာစံု၊ အတန္းအလႊာ၊ အယူဝါဒစံု ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့၊ လြတ္လပ္ျပီး လူ ့အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြတဲ့။
            အဲဒီလို တိုးတက္ျပီး DIVERSITY ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမ်ားမွာေတာင္ သူတို႔ရဲ႕တရားဝင္ဘာသာတရားဟာ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ အျငင္းမပြားၾကဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္္းအနားေတြ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕့အားလပ္ရက္ သတ္မွတ္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ သီခ်င္းေတြကအစ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရားကို အေျခခံထားၾကျပီး၊ ခရစ္ယာန္အယူဝါဒကို ေရာင္ျပန္ဟပ္၊ ကိုယ္စားျပဳထားတာေတြ ့ရမယ္။
            ဘာေၾကာင့္လဲ။ သူတို႔့ကလူမ်ားစုေလ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြက အဲဒီႏိုင္ငံမ်ားမွာလူမ်ားစုျဖစ္ျပီး၊ သူတို႔ရဲ႕ေခြ်းေတြ၊ ေသြးေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႕ သူတို႕ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ထားၾကတာေလ။ သူတို႔ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို တရားဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ တိုက္ရိုက္သတ္မွတ္ျပီးလို႔ပဲ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္လို႔ပဲျဖစ္ေစ က်င့္သံုးတာ တရားမွ်တမႈရွိရဲ႕လား၊ ျဖစ္သင့္ရဲ႕လားလို႔ေမးခြန္းထုတ္တာဟာ ထုတ္တဲ့သူအေနနဲ ့ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္ရဲ႕လား၊ မ်ွတပါရဲ႕လားလို ့ျပန္ေမးစရာရွိလာတယ္။
            ကမာၻမွာ အင္အားအၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ၂၁ရာစု လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီရဲ႕ျပယုဂ္ၾကီး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို သီးျခားထားရွိေရး (Speration of Church and State) အယူအဆေရွ ့ေဆာင္ၾကီးကိုပဲၾကည့္ေပါ့။ သူ ့ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒရဲ ့ေက်ာရိုးျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းမွာ လူသားတို႔ရဲ႕့တန္းတူမႈနဲ ့ အခြင့္အေရး ေတြကို ဖန္းဆင္ရွင္ (ဘုရားသခင္) က ေပးအပ္ထားတယ္ဆိုတာကို အတိအက်ထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္။ (Documents from the Continental Congress and the Constitutional Convention, 1774-1789, n.d.) သမၼတအသစ္တက္လို႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရင္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ရဲ႕တိုင္ေပးမႈနဲ႔အတူ၊ အေမရိကန္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အသက္ေပးကာကြယ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကူညီပါဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္သည္။  တရားဝင္ႏိုင္ငံသံုးေငြ ေဒၚလာမွာ (IN GOD WE TRUST) ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ပါ၏ဆိုတဲ့ စာသားေလးကို ထည့္သြင္းထားတာလည္းေတြ႕ရမွာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္မွာ လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာစံုေနတာပဲ။ ဘယ္သူမွဘာမွ မတရားမေျပာပါဘူး။ အေမရိကန္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံလို ့ပဲသိၾကတယ္ မဟုတ္လား။
            သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးက်မွ၊ ထိုကဲ့သို႔ေဝဖန္မႈမ်ဳိး၊ ျငင္းခံုမႈမ်ဳိး အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာခဲ့ရ သနည္း။ ႏူရာဝဲစြဲ၊ လဲရာသူခုိးေထာင္း။ မုဆိုးမသြားရာမိုးလိုက္လို ့ရြာဆိုတဲ့သေဘာလား။
             ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗုဒၶသာသနာေရာက္ရွိတာ ဘုရားလက္ထက္ ကုန္သည္ (၂)ဦးကစလို႔ အေနာ္ရထာမင္း တိုင္တဲ့အထိ (၅)ၾကိမ္တိုင္ရွိခဲ့တယ္လို႔ အေထာက္အထားေတြကဆိုသည္။ အေနာ္ရထာမင္း ေအဒီ(၁ဝ၄၄)က စလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မင္းအဆက္ဆက္၊ နယ္စားျမိဳ႕့စားအဆက္ဆက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ သာသနာျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကတာကို ျမန္မာလိုေရာ၊ အဂၤလိပ္လိုပါေရးထားတဲ့ က်မ္းၾကီး က်မ္းခိုင္ေတြအျပင္၊ ဂူးဂဲလ္ျပီး၊ ဝီကီျခင္းနဲ ့လည္း အလြယ္တကူ သိႏိုင္သည္။ အထင္အရွားျဖစ္သည္။
            ပုဂံ၊ အင္းဝ၊ စစ္ကိုင္း၊ ေတာင္ငူ၊ ဟံသာဝတီ၊ မုတၱမ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ား ၾကိဳက္တဲ့ေနရာကို သြားပါ။ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေတြ လက္ညႈိးထိုးမလြဲ။
            ေယဘုယ်အခ်က္အလက္အျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့လူဦးေရ ၅၅သန္းမွာ ၈၉.၂% က ဗုဒၶဘာသာ။ ၅.၀၅% က ခရစ္ယာန္။ အစၥလမ္က ၃.၇၈% လို ့အေထာက္အထားေတြကဆိုသည္။
            ၂၀၀၈ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေပါင္း (၅၆၈၃၉)၊ သံဃာဦးေရ၊ ကိုရင္ အပါအဝင္ (၅၄၆၀၀၀)၊ မယ္သီလရွင္ဦးေရ (၄၃၃၀၀)ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးကို ေက်းရြာမွတဆင့္ အဏာပိုင္အဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆင့္အထိထိကို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာသာျပ႒ာန္း၍၊ သင္ၾကားျခင္း ျပဳေသာစနစ္ကို အဂၤလိပ္တို႔ ျမန္မာတျပည္လံုး မသိမ္းပိုက္ခင္အထိ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ စနစ္တက် ဖိႏွိပ္ကြပ္ကဲထားေသာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ားကို၊ တြန္းလွန္ဆန္႔က်င္ဖို႔ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္၊ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားစိတ္ မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာကို အေျချပဳ၍ ဗုဒၶဘာသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားက စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအင္အားအၾကီးဆံုးနဲ႔ ေတာင့္တင္းအခိုင္မာဆံုးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ယွဥ္ျပိဳင္အံတု ႏိုင္သည့္၊ တခုတည္းေသာ စနစ္တက်ဖြဲ႔ စည္းထားသည့္ အင္အားအရွိဆံုး အဖြဲ႕အစည္း (Single Institution) မွာ ဗုဒၶဘာသာ၊ သံဃာအဖြဲ ့အစည္းပင္ျဖစ္သည္။ (Steinberg, 2010)။
            အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စတင္မတည္ေထာင္မီ၊ လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းၾကီးမေရးသားမထုတ္ေဝခင္၊ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီကတည္းက သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား အခိုင္အလံုမ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အျပင္၊ လူဦးေရကပါ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြေနထိုင္တဲ့တိုင္းျပည္ကို ဗုဒၶဘာႏိုင္ငံျဖစ္သည္လို႔ သတ္မွတ္တာ၊ ေျပာတာကေတာ့ အေတြးအေခၚအရလည္းမမွားသလို၊ အခ်က္အလက္အရလည္းမမွားဘူး ျဖစ္သည္။
            ႏိုင္ငံေရးဆိုတာဘာလဲ?
            ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ လူေတြရဲ႕စားဝတ္ေနေရးအေရးအရာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့အေရးအရာေတြအျပင္၊ ပထဝီ ေဒသတခုမွာေနထိုင္တဲ့ လူေတြရဲ ့တန္ဖိုး၊ ကိုးကြယ္ရာ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အယူဝါဒေတြနဲ႔ စံေတြကိုပါေျဖရွင္းရတဲ့၊ တည္ေဆာက္ရတဲ့၊ ကာကြယ္ရတဲ့၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရတဲ့ အရာတခု မဟုတ္ေပဘူးလား ... ။
            ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္၍ အျခားဘာသာေတြကို မေလးစား ရေတာ့ဘူးလား၊ မေစာင့္ေရွာက္ရေတာ့ဘူးလား ဆိုသည့္ ေတြးေခၚမႈက တသီးတျခားစီပဲျဖစ္ပါသည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားဘာသာေတြ အတြက္ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလားဆိုတာက တသီးတျခားစဥ္းစားရမွာျဖစ္သည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခြန္ေတာ္ေငြကို၊ မည္သို႔မည္ပံု တရားမွ်တစြာ သံုးစြဲရမလဲဆိုသည္က သီးသန္႔ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္း အရာျဖစ္ပါသည္။
            အိုးမ်ား ေဘာင္ဘင္ခတ္ရင္ ေရဖိတ္စင္ရံုပဲရွိမည္။
            သို႔ေသာ္ … အေတြးအေခၚ၊ သေဘာတရားေဘာင္ဘင္ခတ္ရင္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ပ်က္ေပေတာ့မည္။

References

buddhist studies: statistics on buddhists. (2008). Retrieved from buddhanet: http://www.buddhanet.net/e-learning/history/bud_statwrld.htm
Documents from the Continental Congress and the Constitutional Convention, 1774-1789. (n.d.). Retrieved from The Library of Congress: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/bdsdcc:@field(DOCID+@lit(bdsdcc02101))
Steinberg, D. I. (2010). Burma/Myanmar (What Everyone Needs to Know). New York: Oxford University Press, Inc.

ေက်ာ္ျငိမ္းမိုး

Comments