Maung Kyay Yay - Removing Iron from Underground Water


ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္သံဓါတ္ပါ၀င္မႈ
ေမာင္ေက်းေရ၊ ဧျပီလ  ၂၇၊ ၂၀၁၃
စကားဦး
ဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္အတြင္း၊ တိုးခ်ဲျမိဳ့သစ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေျမေအာက္ေရကို ေသာက္သံုးေရအျဖစ္အသံုးျပဳေနၾကရပါသည္။ မဟာရန္ကုန္နယ္ေျမေဒသရိွ ေျမေအာက္ေရအမ်ားစုသည္ သံဓါတ္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့မ်ားပါသည္။ သံဓါတ္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့ (၃) ပီပီိအမ္ အထက္တြင္ ရိွသည္ကို ေလ့လာသိရိွထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔သံဓါတ္မ်ားျပားေနပါက ထိုေရျဖင့္ အ၀တ္ေလ်ာ္ ၊ ခ်က္ျပဳတ္၊ ေသာက္သံုးပါက အ၀တ္မ်ား စြန္းထင္းျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ထမင္းမ်ား ၀ါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့အေရာင္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္၍ မေကာင္းျခင္း၊ စသည့္ မေကာင္းေသာ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေနၾကရပါသည္။ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး ယုဇနဥယ်ဥ္ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုေန” ဆိုသည့္ သတင္းကို  လြန္ခဲ႔ေသာ လမ်ားက ျမစ္မ ခမိဒီယာအဖြဲ႔ဂ်ာနယ္ (Myit Ma Kha Media Group) တြင္ေဆာင္းပါးရွင္ ထက္္ေအာင္ခန္႔ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္ ကို စာေရးသူဖတ္ခဲ့ရပါသည္။
            မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္၊ တိုးခ်ဲျမိဳ့သစ္မ်ားရိွ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲေနၾကရသူအားလံုး ဤကဲ့သို႔ သံဓါတ္ပါ၀င္ေနမွဳ့ကို ေနစဥ္ရင္ဆိုင္ေနၾက ရပါသည္။ သံဓါတ္မည္ကဲ့သို႔ေပ်ာ္၀င္ေနသည္ကို မိုးမခအင္တာနက္စာမ်က္ႏွုာ၌ စာေရးသူေရးသားခဲ့သည့္  ေျမေအာက္ေရ၊ေရအရည္အေသြး (ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ား)ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊  ေဆာင္းပါး၊ တြင္ အေသးစိတ္ေရးသားထား ေဖၚျပျပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ စာေရးသူ တတ္သိနားလည္ထားသည့္ လုပ္အေတြ႔အၾကံဳရိွခဲ့ေသာ ေျမေအာက္ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္ သံဓါတ္ဖယ္ရွားနည္းကို ေျမေအာက္ေရ အသံုးျပဳေနသုူမ်ားအတြက္ ေဖၚျပ အပ္ပါ သည္။
အထက္္ေဖၚျပပါပံုမွာ ၂၀၀၀ခုနစ္က ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ား ဌားရန္းေနထိုင္သည့္အိမ္၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ့သစ္၌ စာေရးသူတပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္ ့ “သံဓါတ္ဖယ္ရွားေပးေသာယူနစ္”  Iron Removal Unit (IRU) မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုျဖစ္ပါသည္။ (ထိုေရ၏သံဓါတ္ပါ၀င္မွဳ (့၁၀) ပီပီအမ္ (ppm) ျဖစ္ပါသည္။ WHO  ဒဗလူအိပ္ခ်္အိုက သတ္မွတ္အဆင့္ (၁) ပီပီအမ္ရေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေျမေအာက္ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္ေနေသာ သံဓါတ္ဖယ္ရွားနည္းမွာ
ေျမေအာက္ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္ေနေသာသံဓါတ္ကို ေလႏွင့္ထိ ေတြ႔ဓါတ္ျပဳေစျခင္း၊ (Aeration) ကာဘြန္ (Carbon / C) ျဖင့္ စုတ္ယူေစျခင္း၊ (Absorption) ေက်ာက္စရစ္ ျဖင့္ အနယ္စစ္ေစျခင္း (Filtration) နည္းမ်ား ျဖင့္သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ျပီး ေသာက္သံုး၍ရသည္ အထိ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ေရအေရာင္၀ါျခင္း၊ နီျခင္း၊ သံေခ်းေရာင္ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေရတြင္ သံဓါတ္၊ မဂၢနီဓါတ္မ်ား ေပ်ာ္၀င္ေန၍ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဓါတ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွား၍ ေသာက္သံုးရန္ သင့္ေတာ္ေသာေရရရိွေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“သံဓါတ္ဖယ္ရွားေပးေသာယူနစ္” Iron Removal Unit (IRU) ျပဳလုပ္တတ္ဆင္နည္း၊

(၁) တိုက္ခမ္း၊အိမ္းခမ္းသံုးသံဓါတ္ဖယ္ရွားေပးေသာေရစစ္ကရိယာျပဳလုပ္ပံု
၁) အ၀န္း ၁၈ လကၼ၊ အျမင့္ ၁၀ လကၼရိွသံပံုး (၁)ခု။ အ၀န္း ၁၈ လကၼ၊ အျမင့္ ၂၄ လကၼရိွ သံပံုး(၁)ခု။ အ၀န္း ၁၈ လကၼ၊ အျမင့္ ၁၄ လကၼရိွ သံပံုး (၁)ခု စုစုေပါင္း သံပံုး(၃) ခု ျပဳလုပ္ပါ။  ပဌမ(၂)ခု၏ ဖင္ကို ပံုပါအတိုင္း အေပါက္ေသးေသးေလးမ်ား (၁၆ ပိုင္း ၁ ပုိင္းလကၼ အရြယ္ အေပါက္မ်ား) ေဖါက္ပါ။ (သံျဖဴဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခိုင္းရပါသည္။)
၂) ပံုပါအတိုင္း သံေခ်ာင္း(၃)ေခ်ာင္းေထာက္ (သို႔) ၄ ေခ်ာင္းေထာက္ စင္ (၁) ခု လည္း ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စင္၏ ပဌမဆင့္သည္ ေအာက္ေျခမွ (၂၀) လကၼ ကြာရပါမည္။ ပဌမဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယဆင့္သည္ ၃၊ ၄ လကၼ ကြာရပါမည္။
၃) ပံုး (၂) ထဲသို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေက်ာက္စရစ္၊ စပါးခြံ၊ မီးေသြး၊ အုန္းဆံဖတ္တို႔ကို ထဲ့ပါ။ (အဆိုပါပစၥည္းတမ်ိဳးျခင္း၏ ေအာက္တြင္ ႏွိင္လြန္ဇာမ်ား ခံေပးရပါမည္)
၄) ထိုကရိယာကို ေလေကာင္းစြာရမည့္ လသာေဆာင္၊ ၀ရံတာစသည့္ အခမ္းအျပင္ (Open space) တြင္ထားရပါမည္။ အိမ္ခမ္းထဲ၌ ထား၍ မျဖစ္ပါ။
၅) သံပံုး (၁)ထဲသို႔ သံဓါတ္ပါသည္ ေရေလာင္းထဲ႔ပါ။ ေျဖးေျဖးျခင္းေလာင္းထဲ႔ပါ။ (လက္နွိပ္တံုကင္သံုး ေရတြင္းမ်ားအတြက္ ပိုေကာင္းပါသည္)
၆) ေအာက္ဆံုးသံပံုးထဲသို႔ သံဓါတ္ဖယ္ထုတ္ထားေသာ ေရမ်ား က်ဆင္းလာေပမည္။ ေသာက္သံုး၍ရေနပါမည္။ (ပံုပါအတိုင္း ေရထြက္ေပါက္တခု ေဖါက္၍ ေရပိုက္ေခါင္းတခု တပ္ရပါမည္။ ေရပိုက္ေခါင္း တတ္ဆင္ရာတြင္ ေရပိုက္ေခါင္းႏွင့္ သံပံုးၾကား ေရမယိုစိမ့္ႏွိင္ေအာင္ အတြင္း အျပင္ ၀ါရွာ (၂) ခု၊ (အတြင္းတခု၊ အျပင္တခု) ခံရပါမည္။  ေရပိုက္ေခါင္း ခိုင္ခန္႔ေစရန္ ေရတိုင္ကီအတြင္းမွ အရစ္ပါေသာ ပီဗီစီပိုက္အတိုတခုႏွင့္ ေရပိုက္ေခါင္းတို႔ ဆက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။)
၇) ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းနည္း၊ ၊
သံပံုး(၂) ထဲရိွ အုန္းဆံမ်ွင္မ်ား မည္းလာပါကအသစ္လဲရန္၊ စပါးခြံမီးေသြးအေပၚပိုင္းသည္ သံေခ်းေရာင္ အနယ္မ်ား ျဖစ္လာပါက
ထိုေနရာတ၀ိုက္ရိွ စပါးခြံမီးေသြးကို အသစ္လဲ ပစ္ရပါမည္။


(၂) မိမိအိမ္၀င္းအတြင္း၊ စက္ေရတြင္းအနီး ျပဳလုပ္ပံု (Outdoor Type)
၁)         အလ်ား ၆ ေပ၊ အနံ ၃ ေပ၊ အျမင့္ ၃ ေပ ရိွ ေျမေပၚအုတ္ကန္တခုကို စက္ေရတြင္းႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ ေဆာက္ပါ (အနည္းဆံုး ၅ ေပ ခြာ၍ ေဆာက္လုပ္သင့္ပါသည္။)  (ေရစစ္တိုင္ကီမွ က်လာေသာ ေရသန္႔ ခံယူသိုေလွာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္္။)
၂)         အလ်ား၊ ၄ ေပ။ အနံ ၃ ေပ။ အျမင့္ ၃ ေပ။ အရြယ္ေ ရတိုင္ကီတခ ုျပဳလုပ္ပါ။ သြတ္ျပားႏွင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရတိုင္ကီကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ အန္ကလ္္ဘား (Angle bar) ႏွင့္ ေဘာင္ျပဳလုပ္ရပါသည္။ သံျဖဴဆိုင္က ေရတိုင္ကီျပဳလုပ္သည္သူမ်ား နားလည္ပါသည္။ ပံုပါအတိုင္း ပီဗီစီ ပိုက္ တစ္လကၼခြဲ အရြယ္ အေပါက္ (၃) ေပါက္ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ (တာေမြေစ်းနားတြင္ ေရတိုင္ကီျပဳလုပ္သည့္အလုပ္ရံုမ်ား ရိွပါသည္။)
(ထိုေနာက္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါ)
၂ က) ၁ လကၼခြဲအရြယ္ ပီဗီစီပိုက္(၁)ေပ အရွည္ကို လက္ကိုင္သံလြန္ (Hand Drill) ျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ အေပါက္မ်ားေဖါက္ပါ၊ တစ္ေပါက္ႏွင့္ တစ္ေပါက္၊ ေလးပုိင္းသံုးပိုင္းလကၼ ကြာေ၀းရပါမည္။ အေပါက္အရြယ္အစားမွာ တမတ္အရြယ္ (ေလးပိုင္းတပိုင္းလကၼ) ခန္႔ရိွေသာ အေပါက္္ေသးေသး ေလး ေပါင္း အနညး္ဆံုး (၃၀) ခန္႔ ရိွရပါမည္။ စုစုေပါင္း (၃) ခု ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂ ခ) အေပါက္ေသးေသးေလးမ်ား ေဖါက္ျပီးေသာ ပီဗီစီပိုက္မ်ား၏တဖက္စီကို ပီဗီစီအဖံုး (PVC Cap) တခုစီျဖင့္ ေရပိုက္သံုးေကာ္(ပီဗီစီဂလူး) သံုး၍ပိတ္ပါ။ က်န္တဖက္စီကို အတြင္းရစ္ပါေသာ၊ အမ၊ ေဆာ့ကက္(PVC Socket / Female) တခုစီျဖင့္ ့ေရပိုက္သံုးေကာ္ (ပီဗီစီဂလူး) (PVC Glue) သံုး၍ တြဲဆက္ပါ။
၂ ဂ) ႏွိင္လြန္စကာ(ႏွိင္လြန္ဇာ)ျဖင့္ ထိုပိုက္တခုစီကို (၂)ထပ္ခန္႔ ပတ္၍ အုန္းဆံၾကီဳး(သို႔) ဂံုနီၾကီဳးႏွင့္ စီထားပါ။
၂ ဃ) အထက္အပိုက္ပါ အတိုင္း ျပဳလုပ္ျပီးပါက ထိုပိုက္မ်ားကို ေရတိုင္ကီအတြင္း ေအာက္ေျခမွာ ေရထြက္ေပါက္ (၃) ေပါက္ ေဖါက္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အတြင္းရစ္ပါေသာ ေဆာ့ကက္ (PVC Socket / Female) တခုစီကို ေရတိုင္ကီအျပင္ဖက္က အျပင္ရစ္ပါေသာ ၊ အဖိုေဆာ့ကက္ (PVC  Socket / Male) တခုစီႏွင့္ အတြင္းအျပင္၌ ၀ါရွာခံျပီး ဆီလ္တိပ္သံုး၍ တင္းၾကပ္ေနေအာင္ တြဲဆက္ပါ၊ ပိုက္ဂိုက္ အသံုးျပဳရပါမည္။ (ထို အကူးအဆက္၊ ေရမယိုရန္ အေရးၾကီးပါသည္။)
၂ င) ထိုေနာက္ တိုင္ကီအျပင္မွာ ေဆာ့ကက္ႏွင့္ ပီဗီိစီအလ္ဘိုး (Elbow) ကို အတြင္းက ပီဗီစီပိုက္တို (၂လကၼခြဲ အရွည္ခန္႔) တခုစီခံ၍ ဆက္ပါ။ (ပံုတြင္ျပ ထားပါသည္)
၂ စ)  စက္ေရတြင္းမွ ေရတင္စက္ႏွင့္ ေမာင္းတင္သည့္ေရကို ေရပန္းဇကာျဖင့္ ေရစစ္ကန္သို႔ က်ဆင္းေစရပါမည္။ သို႔ပါ၍ ေရပန္းတခု ျပဳလုပ္ရပါမည္။
ျပဳလုပ္ပံုမွာ၊ ေရထြက္ပိုက္ႏွင့္ အရြယ္တူ (same size) ပီဗီစီပိုက္ အတို(၄)ေခ်ာင္း (အရွည္၊ လကၼ ၂၀ - ၂ ေခ်ာင္း လကၼ ၁၄ - ၂ ေခ်ာင္း ျဖတ္ပါ။ အဆိုပါပိုက္ (၄)ေခ်ာင္းကို ၁/၈ လကၼ အရြယ္ အေပါက္မ်ား၊ အတန္းလိုက္ (၃) တန္း ေဖါက္ပါ။ တစ္ေပါက္ႏွင့္တစ္ေပါက္ အန္လြဲ၊ လက္မ၀က္ ကြာရပါမည္။ (ပိုက္၏ တဖက္တခ်က္ (၂)လကၼစီ ခ်န္၍ ေဖါက္ပါ။ ေရပန္းပံုၾကမ္းႏွင့္ ေရက်ပိုက္အေပါက္ပံုကို၊ ပံုၾကီးႏွင့္ တြဲေဖၚျပထားသည္)
မွတ္ခ်က္။ ။ ပီဗီစီပိုက္ ၁လကၡမခြဲ အရြယ္ ေပ ၂၀ တစ္ ေခ်ာင္း (ပိုက္ေပအရွည္ကို မိမိလိုအပ္သေလာက္ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္) ႏွင့္ Sockets, elbows, seal tapes, union, washers, etc.. pipe wrench  ေဆာ့ကက္၊ အလ္ဘိုး၊ ဆီလ္းတိပ္၊ ယူနီယံ၊ ၀ါရွာ၊ စသည့္ ေရပိုက္လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္း အျပည့္အစံု ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃) ေက်ာက္စရစ္ (တစ္မတ္အရြယ္) ကိုု အုတ္ သဲ ေက်ာက္ ေရာင္းေသာေနရာမွ ၀ယ္ပါ (အဆိုပါ ေက်ာက္စရစ္ကို ေရစင္က်ယ္စြာ ေဆးေက်ာျပီး ပီနံအိပ္ မ်ားႏွင့္ ထဲ့ထားပါ။ (ျပဳလုပ္ျပီး ေရတိုင္ကီကို ပဌမ မိမိတတ္ဆင္လိုသည့္ေနရာသို႔ သယ္ယူျပီး အုတ္ကန္ေပၚ၌ အထိုင္က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ထိုေနာက္ သံေရတိုင္ကီထဲသို႔ ထိုေက်ာက္စရစ္ကို ေအာက္က ႏွိင္လြန္ဇာခံ၍ ထဲ့ပါ။ ေက်ာက္စရစ္ထု ၆ - ၈ လကၼခန္႔ထူေအာင္ ထ့ဲပါ)
၄)  စပါးခြံမီးေသြး (အရပ္အေခၚ - အိုးတိုက္ဖြဲျပာ(တမီးက်) မွတ္ခ်က္ - ျပာမ်ား မပါေစရ) ကို ၀ယ္ပါ။ ေျမာက္ဥကၠလာ၌ ၀ယ္၍ ရပါသည္။ ပီနံအိပ္ၾကီးၾကီး ၄ ၅ လံုးခန္႔ ၀ယ္ရပါမည္။ ေက်ာက္စရစ္လြာႏွင့္ စပါးခြံမီးေသြးၾကားတြင္လည္း ႏွိင္လြန္ဇာ(၂)ထပ္ခံက ပိုေကာင္းပါသည္။ စပါးခြံမီးေသြးကို ေရတိုင္ကီအေပၚပိုင္း (၆)လကၼ အလိုထိ ျဖည့္ပါ။
၅)  အုန္းဆံဖတ္(အမ်ွင္မ်ား) (အုန္ဆံဖတ္ႏွင့္အတူရိွသည္ အဖတ္ အဖတ္မ်ား မပါရပါ။ ထိုအဖတ္မ်ားသည္ ေရသန္႔စင္ရာတြင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုး က်ိဳး သက္ေရာက္ေစပါသည္။ (ေရကို ေစး ေစပါသည္။) ထိုေၾကာင့္ အုန္းဆံအမ်ွင္မ်ားသာ ရယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ (အုန္းတံျပက္စီး အမ်ွင္မ်ားမ်ား ရယူ ရန္ျဖစ္ပါသည္။) (အုန္ဆံမ်ွင္ကို ပီနံအိပ္ (ပံုမွန္အရြယ္) ၃ ၄ အိတ္ခန့္ ၀ယ္ရပါမည္။ အဆိုပါ အုန္းဆံမ်ွင္ကို အမွံဳအမြားမ်ား ကင္းစင္ ေအာင္ျပဳလုပ္ ျပီး ႏွိင္လြန္ဇာျဖင့္ ေခါင္းအံုးပံု ခ်ဳပ္ရပါမည္။ ေခါင္းအံုးအရြယ္မွာ အလ်ား ၂ ေပ ၆ လကၡမ၊ အနံ ၁၄ လကၡမ၊ အျမင့္ ၄ သို႔မဟုတ္ ၆ လကၡမခန္႔ျဖစ္ရပါမည္။
၆)  အုန္းဆံမ်ွင္ ေခါင္းအံုးကို အေပၚဆံုးက တင္ပါ။ ထိုေခါင္းအံုးသည္ စက္ေရတြင္းလာေသာ ေရပန္း (ေရပိုက္ေအာက္တြင္ ရိွေနရပါမည္။)
၇)  လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအျပည့္အစံု၊ စုေဆာင္းရရိွျပီးပါက စက္ေရတြင္းႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာသို႔ ထိုပစၥည္းမ်ား အားလံုး သယ္သြားပါ။
ပဌမ၊ ေရတိုင္ကီကို အုတ္ကန္ေပၚသို႔ တင္ပါ။ အုတ္ကန္ႏွင့္ ေရတိုင္ကီၾကားတြင္ သစ္သားေခ်ာင္း( ၄ -၂ လကၼ ၃ ေပ။ ၂ ေခ်ာင္း) မ်ား ခံရပါမည္။   
အုတ္ကန္အေပၚတြင္ ေရစစ္သံတိုင္ကီ အထိုင္က်ျပီး ျဖစ္ပါက အထက္အပိုဒ္မ်ားပါအတိုင္း တခုျပီး တခုတတ္ဆင္ရပါမည္။
၈) စက္ေရတြင္းမွ ေရကိုေရသန္႔စင္ယူနစ္သို႔ မပို႔လြတ္မီ ေရနမူနာယူထားပါ။
စ) စက္ေရတြင္းမွ ေရကိုေမာင္းတင္ျပီး ေရစစ္ကန္သို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရပန္းပံုစံ (Sprinkler) ေရ က်ဆင္းပါေစ။
   (မွတ္ခ်က္ - ေရပန္းေရ ပိုက္ႏွင့္ အုန္းဆံမ်ွင္ေခါင္းအုန္းတို႔ အကြာအေ၀းသည္ ၁ ေပ၊ ၁ ေပခြဲ ခန္႔ရိွရပါမည္။)
ဆ) ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ ၂၅ မိနစ္ခန္႔ၾကာျပီးေနာက္ ေရစစ္ကန္ေအာက္ေျခ၊ ေရထြက္ပိုက္မွ ေရက်လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ကနဦး က်လာေသာေရသည္ အမဲေရာင္ ျဖစ္ေနႏွိင္ပါသည္။ ထုိေရကို မရယူပါနဲ႔။ ေဘးသို႔ထုတ္ပစ္ပါ။ ေနာက္တျဖည္းျဖည္းျခင္း ေရၾကည္မ်ား က် ဆင္းလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေရၾကည္ကို ေရသန္႔ပုလင္းျဖင့္ ရယူ၍ ေရ စမ္းသပ္ ဓါတ္ခြဲၾကည့္ပါ။သံဓါတ္ ေလ်ာ့နဲသြားသည္ကို ေတြ႔လာပါသည္။ ေရေႏြးၾကမ္းၾကိဳေသာက္ၾကည့္ပါ။ 
စာေရးသူ အေတြ႔အၾကံဳအရ ေျမေအာက္ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္ေနေသာ သံဓါတ္ ၁၀ ပီပီအမ္ (ppm) (part per millium) ကို ဒဗလူအိပ္အို WHO သတ္မွတ္အဆင့္ (၀.၅ - ၁.၀၀) ပီပီအမ္ အထိေလ်ာ့ခ်ႏွိင္ပါသည္။ (ေရေႏြးၾကမ္း ၾကိဳေသာက္ၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႔ ေကာင္းက်ိဳး ရပါမည္။ ေရသန္႔၀ယ္ရသည့္ ေငြကုန္က်စရိတ္ သက္သာလာပါမည္။)
အထက္ပါနည္းကို စာေရးသူ၏ ေက်းဇူးရွင္ ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္ေသာ ဆရာၾကီးဦးေငြသိန္း (Retired Water Supply Officer / UNICEF  အပူပိုင္းေဒသ၊ ေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္း၊/ အျငိမ္းစားပါေမာကၡ၊ ဘူမိေဗဒဌာန၊ ရန္ကုန္စက္မွုတကၠသိုလ္၊) က လက္ေတြ႔သင္ၾကားျပသ ေပးခဲ့ျပီး စာေရးသူႏွင့္ အတူ ၁၉၉၉-၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အတြင္း မဟာရန္ကုန္ တိုးခ်ဲ့ျမိ့ဳသစ္မ်ားရွိ၊ အိမ္ယာမ်ား၊ ေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဌာနမ်ားတြင္ နည္းပညာ ၀န္ေဆာင္မူွု၊ စရိတ္ရယူ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ နည္းျဖစ္ပါသည္။ (က်ြန္ေတာ္၏ ေက်းဇူးရွင္ဆရာကို ေဆာင္းပါး၊ စာေစာင္ျဖင့္ ကန္ေတာ့ပါသည္။)
ေရသည္ ကမၻာေလာကသားအားလံုးအတြက္ မရိွမျဖစ္ အေျခခံအလိုအပ္ဆံုးေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ေျမေအာက္ေရသည္ ေျမေပၚေရထက္ ပမာဏ၊ အဆမ်ားစြာ ျဖစ္တည္ေနပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရကို အဆိပ္အေတာက္၊ ေရာဂါပိုးပြားမ်ား ေပ်ာ္၀င္ညစ္ညမ္းမွဳ့မရိွေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္ ထိမ္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရအရင္းအျမစ္မွာ သဘာ၀ အေလ်ာက္ ျဖစ္တည္ေနေသာအရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွသာ လူသားအားလံုးအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးေသာ ေသာက္သံုးေရကို အျမဲရယူ သံုးစဲြႏွိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။
စိတ္ခ်စြာ ေသာက္သံုးႏွိင္ေသာ ေရႏွင့္ သန္႔စင္ေသာ ေလရရိွေရးသည္ လူသားအားလံုးအတြက္ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ပါသည္။
ေရေၾကာင့္စိတ္ဆင္းရဲမွဳ့မွ ကင္းၾကပါေစ။

Comments