Maung Luu Yae - Articles


တတုိင္းျပည္လံုး ကုသုိလ္တရား မပြားႏိုင္ၾကေတာ့ပါ
ေမာင္လူေရး
ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၃အခုေလာေလာဆယ္ လက္ပေတာင္းေဒသခံေတြ အလြန္ပူျပင္းတဲ့ေနပူႀကီးထဲမွာ ငရဲခံေနရသလုိ ေနေနၾကရတယ္။

သူတို႔ဝန္းက်င္မွာ ငရဲေခြးေတြရဲ႕ေဟာင္သံ အူသံ၊ ဟိန္းသံ ေဟာက္သံေတြလဲ ညံလို႔ေပါ့။ 

ဒီငရဲကို ဖန္တီးတဲ့အေျခအေနေတြဟာ အစီရင္ခံစာမွာပါပါတယ္။

လူမႈဝန္းက်င္အေျခအေန ဆိုၿပီးေလ့လာတင္ျပထားခ်က္ေပါ့။ ဖတ္ၾကည့္ပါအံုး။

“လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရာအေျပာင္းအေရြ႕တည္ေထာင္ေပးျခင္းခံရေသာ ေက်းရြာသစ္မ်ားမွာ သင့္ေတာ္ေသာ စံျပေက်းရြာအဆင့္ မမီေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမရယူျခင္းႏွင့္ ေပးေလ်ာ္ျခင္းတို႔တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံတို႔ႏွင့္ ၾကိဳတင္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းအားနည္းသည့္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ  ေဒသခံတုိ႔အား ေျမယာသိမ္းယူမႈ၊ ေပးေလ်ာ္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအသိေပးေျပာၾကားမႈ မရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေျမႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ဟု ေၾကာညာခဲ့သည့္ ေျမပိုင္ရွင္ လက္မွတ္ထိုးရသည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္မူ ေျမယာအား စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိေၾကာင္းဟု ေရးထားေၾကာင္းစသည့့္ ေရွ႕ေနာက္မညီမညြတ္မႈမ်ား (Inconsistencies) ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေရး ထုိးရသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လက္မွတ္မေရးထုိးမီ ေသခ်ာစြာရွင္းျပျခင္း၊ ဖတ္ၾကားျပျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေျမယာစြန္႔လြတ္ရသူအတြက္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား စာရြက္တစ္စံုတစ္ရာကို စနစ္တက် ျပန္လည္းေပးအပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးသည္လည္းကာလေပါက္ေစ်း (Maker Value) အတိုင္း မဟုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္” တဲ့ဗ်ာ။

အဲသလိုမ်ဳိး ကိုယ့္ျပည္သူ ေဒသခံေတာင္သူေတြအေပၚ လူစိတ္ေပ်ာက္၊ ဘီလူးစိတ္ေရာက္လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ၊ ပက္စက္ခဲ့တဲ့သူေတြ၊ ယုတ္ကန္းခဲ့တဲ့သူေတြအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္က ပုဒ္မ ၁၄၄ ႀကီးထုတ္ၿပီး အကာအကြယ္ေတြမျပတ္တမ္းေပးလုိ႔။

သားစဥ္ေျမးဆက္ ယုတ္ခ်င္တုိင္းယုတ္၊ ကန္းခ်င္တုိင္းကန္းလုိ႔ရေအာင္၊ ေျမယာေတြ မတရားအႏုိင္က်င့္သိမ္းလို႔ရေအာင္ ကူညီညာၿပီး ေတာင္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ေပးလုိ႔၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္ရုိက္ႏွက္ေပးလို႔၊ ဖမ္းဆီးေပးလို႔။

တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ႀကီး တရုတ္ျပည္ပိုင္ျဖစ္ေအာင္ အားသစ္ အင္သစ္ေတြျဖည့္လို႔၊ ရဲစိတ္ ရဲမာန္ေတြ တက္ႀကြလို႔။

တိုင္းျပည္အေပၚ ဘယ္လိုျဖင့္ေကာင္းခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဘယ္ေနရာက အစထုတ္ျပရမွန္္းမသိတဲ့ ဘီလူးမႏိုင္ ဦးပုိင္ေတြအတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ကိုယ့္သေဘာျဖဴ လူရိုး ေတာင္သူေတြကို ပစ္သတ္လုိ႔။

ဦးပိုင္ဆိုတာ တုိင္းျပည္အေပၚေစတနာထားဖုိ႔ေဝးလို႔၊ ေသခ်ာေပါက္ဘယ္လိုေနေန ျမတ္ေနတဲ့ဖုန္းကဒ္ေတာင္ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးနဲ႔ ကမၻာလံုးခ်ီ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႀကီးထဲမွာ သူခုိးေစ်းနဲ႔ ေမွာင္ရိပ္ခုိလုပ္ပိုင္ခြင့္ယူၿပီး တလ တလ ဘယ္၍ ဘယ္မွ် မသံုးရင္ ဘယ္လိုျဖတ္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့ စီးပြားေရးမုဒိမ္းက်င့္တဲ့ MEC ရဲ႕ဆရာ၊ လူအယုတ္ကန္းဆံုးႀကီးေတြေလ။

ဘီလူးေတြအကုန္လံုးက ဦးခ်ရတဲ့ဦးပိုင္ေပါ့။

အဲဒီလူ႔သဘက္၊ ဥပေဒမဖက္၊ တရားကင္းပ်က္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က၊ လယ္သမားေတြက ျပည္သူေတြက ဘာေတြဆက္ ေပးဆပ္ေနရအံုးမွာလဲ။

တျပည္လံုး အုိးအိမ္စြန္႔ေပးရမွာလား။

တျပည္လံုး တိုင္းျပည္ႀကီးထားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားထြက္ ကြ်န္ခံၿပီး ဘ႑ာေတာ္ဆက္ေနရမွာလား။

ျခံဳငံုသံုးသပ္အၾကံဳျပဳခ်က္ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာေလး ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါအုံးခင္ဗ်ာ။

“(က) လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းနယ္ေျမ၏ လက္ရွိ ေဂဟစနစ္ (Ecosystem or Ecological System) သည္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အရည္အေသြးက်ဆင္းမႈ၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ ၾကီးၾကီးမားမား မရိွေသးေသာ္လည္း ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သတၱဳသန္႔စင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရွ႕တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဤနယ္ေျမရွိ သစ္ပင္၊ သစ္ေတာ၊ သက္ရွိသတၱဝါ၊ တိရစာၦန္၊ ေရ၊ ေျမတိုကို ဧကန္မုခ်ေျပာင္းလဲကာ သိသာထင္ရွားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ (Environmental Management System) တစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းမစမီကပင္ ျပင္ဆင္၍  က်င့္သံုးသင့္သည္ဟု သံုးသပ္အၾကံအပ္ပါသည္။

(ခ) လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမႈဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားသည္ ေျမယာ သိမ္း ဆည္းမႈႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈအေပၚတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အေျချပဳခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေၾကးနီ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အား ပြင့္လင္းျမင္သာေစမႈ (Transparency)၊ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ထုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမ လုိအပ္ခ်က္အား စနစ္တက် သိရွိနားလည္ေစမႈႏွင့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအရပ္ေဒသအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိႏိုင္ပုံမ်ားအား သိသာေသာအေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ား ျပသမႈ၊ ထိုက္တန္ေသာ ေပးေလ်ာ္မႈ၊ အစားထိုး တည္ေဆာက္ေပးမႈႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈုစီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဘဝအတြက္ ထိေရာက္ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးမႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု သုံးသပ္အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

(ဂ) မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း၏ အေထာက္ အထားမ်ား၊ ရည္ညႊန္းအကိုးအကားမ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာစိစစ္ခ်က္အရ ယေန႔တိုင္္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းေဘာင္ဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္၊ လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၊ လူမႈဝန္းက်င္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ားေရးဆဲြက်င့္သံုးလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေၾကာင္းသံုးသပ္ရပါသည္။

ေၾကးနီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွ/မရွိ

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး။ ဤေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခိုင္ေၾကး (Royalty) 4%၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္း (Commercial Tax) ၈%ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ (Income Tax) ၁၅% တို႔ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အခြန္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း၏တူးေဖာ္မႈႏွင့္ ထုပ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို ႏုတ္ပယ္၍ ေနာက္ဆံုးဝင္ေငြအားခဲြေဝရာ ျမန္မာစီပြားေရးဦးပိုင္လီမိတတ္မွ ၅၁% ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝမ္းေပါင္ကုမၸဏီမွ ၄၉% ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရရွိမည့္အက်ဳိးကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္-

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ (သို႔) ေၾကးနီေရာင္းရေငြ (Total Revenue)   = ၁၀၀%
ထုပ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ (Total Cost)      =    ၅၆%
ခုိုင္ေၾကး (Royalty) ၄% + ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
(Commercial Tax) ၈%       = ၁၂%

အခြန္မေဆာင္မီ အျမတ္ဝင္ေငြ (Income before Tax)   = ၃၂%
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ ၁၀၀ အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရရွိမည့္ခိုင္ေၾကး
(Royalty)

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ ၁၀၀ အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရရွိမည့္ကုန္သြယ္
ခြန္ (Commercial Tax)        = ၈%

အခြန္မေဆာင္မီ ဝင္ေငြ ၃၂ အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရရွိမည့္ဝင္
ေငြခြန္( Income Tax)        = ၄.၈%

ႏိုင္ငံေတာ္အစိိုးရကရရွိမည့္ အခြန္ေငြစုုစုေပါင္း     = ၁၆.၈%

အခြန္မေဆာင္မီဝင္ေငြ ၃၂- ဝင္ေငြခြန္၄.၈=၁၇.၂ ၏

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိီမိတက္၏ ဝင္ေငြ ၅၁%    =၁၃.၈၇၂%

အခြန္မေဆာင္မီဝင္ေငြ ၃၂-ဝင္ေငြခြန္၄.၈=၁၇.၂၏

ဝမ္ေပါင္ သတၳဳတြင္းကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြ ၄၉%     =၁၃.၃၂၈%

(၁) အထက္ပါ တြက္ခ်က္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရရွိမည့္အက်ဳိးအျမတ္ကို ၁၆.၈% ဟုတြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတတ္ႏွင့္ ဝမ္းေပါင္ကုမၸဏီတို႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အေပၚမႈတည္ျပီး ၁၆ .၈ % ဟု တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၂) သုိ႔ရာတြင္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒအရ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၈% ေပးသြင္းရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ခံစားရမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးထဲမွ ၈% ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးသည္ ခိုင္ေၾကး ၄% ႏွင့္ဝင္ေငြ ခြင္ေပၚမွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ဤၾကီးမားေသာ လုပ္ငန္းၾကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း ရရွိသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ နည္းပါးပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတတ္မွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤအခ်က္ကို ေတြရွိသံုးသပ္ျပီး အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္” တဲ့။

ကဲ ေျပာပါအံုး ...

ဘယ္ေနရာကမ်ား ဘယ္လုိအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ဘယ္သူေတြအတြက္ ရွိေနပါလိမ့္။

ဦးပိုင္ကိုငဲ့ၿပီး ဒီလိုမ်ဳိးစီမံကိန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳေနအံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မၾကာခင္မွာ ျမန္မာျပည္ဟာ တရုတ္ျပည္ျဖစ္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

တသက္နဲ႔တကိုယ္ ဘယ္လုိႀကံစည္လုိ႔မွ မရႏုိင္တဲ့စည္းစိမ္ေတြ စြန္႔လြတ္ရၿပီး လူေတြေအာ့ႏွလံုးနာမဲ့အတူတူဆိုၿပီး ဦးပိုင္ဟာ နယ္စားပယ္စားေလာက္ျဖစ္လဲ ေက်နပ္ေနမယ့္ အစားေတြဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ႀကီးထုိးအပ္ဖုိ႔ဝန္ေလးမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုလဲ လုပ္ရပ္တုိင္းက သက္ေသျပေနပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာ့ေရွ႕ေရး ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိၾကတဲ့၊ လူစိတ္ရွိတဲ့သူေတြအကုန္လံုး ဝိုင္းၾကဝန္းၾကမွ ေရႊဝါျပည္ ကေမၻကမၻာတည္ႏုိင္မွာပါ။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့ေရ၊ ျမန္မာ့ေျမက ျမန္မာေတြရဲ႕လက္ပေတာင္းဟာ

ေခါင္းေလာင္းသံေတြအတြက္ ေၾကးနီကို သိုမွီးထားတာပါ။

တတုိင္းျပည္လံုး ဓမၼေတးသီရမဲ့ ေၾကးနီအမြန္ေတြပါ။

ျမန္မာ့ဝိညာဥ္လက္ပေတာင္းဟာ

ေၾကးစည္သံေတြအတြက္ ေၾကးနီကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတာပါ။

တတိုင္းျပည္လံုး ကုသိုလ္အမွ်ေဝဖို႔ပါ။

လယ္တီဆရာေတာ္ကိန္းဝပ္စံေပ်ာ္ခဲ့တဲ့လက္ပေတာင္းဟာ

ဆည္းလဲသံေတြအတြက္ ေၾကးနီကို ေမြးဖြားလိုက္တာပါ။

တတိုင္းျပည္လံုး ခ်စ္ၾကည္ခ်မ္းျမဖို႔ပါ။

က်ည္ဆံေတြအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။

လူသတ္လက္နက္ေတြ ထုတ္ဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။

မ်က္ရည္ေတြ၊ မိဖမဲ့ကေလးေတြ၊ မုဆိုးမေတြ၊ သားေပ်ာက္မိခင္ေတြေပၚထြက္လာဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။

လူသားမ်ဳိးဆက္အေပၚ အနာဂတ္မေကာင္းမႈမ်ားစြာအတြက္

မျဖစ္စေလာက္ေငြေလးအတြက္

အခုကိုဘဲ ကိုယ့္ျပည္သူေတြ ေသြးပြက္ပြက္က်ေနပါၿပီ။

မ်က္ရည္စက္လက္ ျဖစ္ေနရပါၿပီ။

အခ်င္းခ်င္း ကမၻာမေက် ဆိုေနရပါၿပီ။

အမွ်မေဝႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ေမတၱာမပို႔ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

အမွ်ေဝသံ၊ ဆုေခၽြသံေတြအစား တက္ေခါက္သံ၊ အံႀကိတ္သံေတြ ၾကားေနရပါၿပီ။

တတုိင္းျပည္လံုး ကုသုိလ္တရား မပြားႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

သမတႀကီးေရာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေရာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ

အင္း ဦးပိုင္ေရာ

ေသခ်ာစဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ေကာင္းျမတ္တဲ့၊ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာတဲ့၊ ေအးခ်မ္းတဲ့၊ ကူညီတဲ့၊ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့၊ အားနာတတ္တဲ့၊ ေရာင့္ရဲတဲ့၊ ဥပုသ္သီတင္းသီလ နဲ႔ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျမန္မာ့ဓေလ့စရုိက္ေတြ အဆံုးရွဴံးခံၾကေတာ့မလားဆိုတာကိုပါ။

တာဝတႎသာ နတ္ရြာေလာဆိုတဲ့ အင္မတန္ေနခ်င့္စဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံကိုေရာေပါ့။

Comments