ေမ ၁၉ မိုုးမခေရဒီယိုု ဆစ္ဒနီ

old-radio
ေမ ၁၉ မိုုးမခေရဒီယိုု ဆစ္ဒနီ
ကဆုုန္လျပည့္ အထူးအစီအစဥ္ - ယဥ္ေက်းမႈဌာနနဲ႔ လကဆုုန္ - ကိုုမင္းေနာင္
သတင္းတိုုထြာ၊ သီခ်င္းပေဒသာ
ေမခလာအလွဴ သတင္းနဲ႔ သီခ်င္း
ရခိုုင္ပဋိပကၡ စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာ သုုံးသပ္ခ်က္ - ေရွ႔ေနဦးေအာင္ထူး
လက္ေတြ႔ကင္ဆာေပ်ာက္ေဆး သေဘာၤရြက္ - ဇာလီေဖ့စ္ဘြတ္
၈၃ ႏွစ္ ေမြးေန႔ရွင္ ဦး၀င္းတင္အတြက္ ဂုုဏ္ျပဳ သီခ်င္းနဲ႔ သူ႔စကား - ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဘေလာ့ဂ္
တပတ္အတြင္းအလွဴဒါန သတင္း
လူငယ္ဂုုဏ္ရည္ျမွင့္တင္ေစဖိုု႔ - သန္း၀င္းလႈိင္ (မိုုးမခ)
အားမေလ်ာ့နဲ႔ ေတးသစ္ - ဦးပန္တ်ာ
အထူးက႑ - ၾသစေၾတးလ်ႏိုုင္ငံ၊ ပါ့သ္ျမိဳံ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းဥကၠဌနဲ႔ ႏွင္းျမတ္ခိုုင္ ေတြ႔ဆုုံခန္း
စီစဥ္သူ - ဦးပန္တ်ာ၊ ေမရီ၊ ႏွင္းျမတ္ခိုုင္
(မိုုးမခမွတ္ခ်က္ - မိုုးမခေရဒီယိုု (ဆစ္ဒနီ)အစီအစဥ္တြင္ သတင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းတိုု႔အတြက္ ဦးပန္တ်ာတိုု႔ မိုုးမခေရဒီယိုအဖြဲ႔သိုု႔ upantra@gmail.com အီးေမးျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါေၾကာင္း)

Comments