ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဆရာေတာ္ဦး၀ိသုုတစာရႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံျခင္း


ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဆရာေတာ္ဦး၀ိသုုတစာရႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံျခင္း
စီစဥ္တင္ဆက္ အရွင္ပညာနႏၵ၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊
မိုုးမခရုုပ္သံ၊ ေမ ၇၊ ၂၀၁၃

Comments