ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္ - ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားေတြ ျဖစ္ပါေစ


ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္ - ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားေတြ ျဖစ္ပါေစ
ေမ ၉၊ ၂၀၁၃
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေမလလည္မွာ ေရာက္ရွိျပီး အႏွံ႔အျပားေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံမယ့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္နဲ႕ ကိုကိုၾကီးတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္)

Comments