Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,


ေကာက္လိုက္ၾကစို႔…အတူတူ
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
ေမ ၁၅၊ ၂၀၁၃ယေန႔ကမၻာႀကီးသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နည္းပညာမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုတိုး တက္လာေသာ နည္းပညာ၏ေနာက္မွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား တပါတည္း ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားထဲတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ “အမႈိက္” ဟုေခၚသည့္ လူတို႔အသံုးျပဳၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔တြင္ ေန႔စဥ္အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ေျမာက္မ်ားစြာထြက္ရွိေနၿပီး ထိုအမိႈက္မ်ား ထဲတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမွစ၍ ဓါတုစြန္႔ပစ္အမိႈက္အထိပါဝင္သည္။ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား သည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ပ်က္စီးေဆြးေျမ့လြယ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္၍ အသက္အႏၲရာယ္ထိပါးေစႏိုင္ေသာ ဓါတ္ခဲအေဟာင္းမ်ား၊ မီးေခ်ာင္း၊ မီးေခ်ာင္းခ်ဳပ္၊ မီးလံုး၊ Electronic Circuit မ်ားအျပင္ အဆိုးဆံုးမွာ ပလတ္စတစ္ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပလက္စတစ္သည္ သူ႔သဘာဝအတိုင္း ေဆြးေျမ့ပ်က္စီးႏိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုးႏွစ္ေပါင္း (၄ဝဝ) ခန္႔ၾကာျမင့္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔တြင္ ပလက္စတစ္အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အေလးထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ စစ္ေဘးတို႔အျပင္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္း စိုေျပေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္အဝွမ္း အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ျဗဟၼာစ္ိုရ္တရားလက္ကိုင္ထားကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္လည္း တတပ္တအား ပါဝင္ခဲ့သည္။

 

၁၁.၅.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၆းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ဦးေဆာင္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလူငယ္အဖြဲ႔” အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ လုပ္အားေပး အသင္း သား/သူ (၄၆) ဦးတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူစည္ကားရာေနရာျဖစ္သည္ ပန္းဆိုးတန္းဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ အတြင္းရွိ ခရီးသည္နားေနေဆာင္ႏွင့္ ဆိပ္ခံေဗာတံတားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတို႔တြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ စြန္႔ပစ္ထားေသာ အမႈိက္မ်ားအား လိုက္လံေကာက္ယူသိမ္းဆည္းျခင္း၊ တံျမတ္စည္းလွည္းျခင္း၊ အမႈိက္ မ်ား စနစ္တက် ခြဲျခားထုတ္ပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ လူစည္ကား သည့္ ေျမာက္ဥကၠလာပအဝိုင္း ကားမွတ္တိုင္အနီး ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္လည္း အမႈိက္မ်ားေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ မိမိတို႔အေန ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ထံမွ အားတက္ဖြယ္ရာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ၾကားသိခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ပန္းဆိုးတန္းေဗာတံတားေပၚတြင္ ေဈးသည္အခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔အမႈိက္ေကာက္၊ တံျမတ္စည္းလွည္းေန သည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကေသာအခါ ၎တို႔၏ ေဈးဗန္းအနီးရွိ ၎တို႔စြန္ပစ္ထားေသာ အမိႈက္မ်ားကို တာဝန္ သိစြာ ျပန္လည္ေကာက္ယူေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသလို အခ်ိဳ႕မွာ မိမိတို႔စားၿပီး လႊတ္ပစ္လိုက္ေသာ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ အမႈိက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ေကာက္ယူကာ အမႈိက္ပံုးထဲသို႔ စနစ္တက်ျပန္လည္၍ စြန္႔ပစ္ေနၾကသည္ကို အားရေက်နပ္ဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာေတာ့ အမိႈက္ေကာက္ေန သည္ကို ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုေသာ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏စိတ္ထဲတြင္ “သူတို႔လုပ္ေနတာျမင္မွ ငါ … ဝင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ႐ွက္စရာ” ဟူေသာ အၾကည့္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုစိတ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ားထက္ တာဝန္ယူလိုစိတ္မညံ့ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားဟု ေတြးျမင္မိေတာ့သည္။ “သဘာဝ ပတ္ ဝန္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလူငယ္အဖြဲ႔” သည္ နံနက္ (၁ဝး၃ဝ) နာရီအခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေရး အစီအစဥ္ၿပီးဆံုး၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ အမိႈက္မ်ားအား ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ထားဝယ္ေခ်ာင္ သုႆန္အနီး႐ွိ အမႈိက္ပံုသို႔ စနစ္တက်သြားေရာက္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကသည္။


နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ယခုကဲ့သို႔ အမႈိက္မ်ား လိုက္လံေကာက္ေနျခင္းသည္ အခ်ိန္မ်ား ပိုလွ်ံေန၍ အပိုအလုပ္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ အမိႈက္ပစ္ျခင္းကို အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ထိေရာက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ယခုကဲ့သို႔ ေသာ လူအမ်ားတို႔၏ ယံုၾကည္အားကိုးအားထားျပဳေနေသာ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုမွ အမႈိက္ေကာက္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ ျပည္သူတစ္ဦး၏ အသိအျမင္သည္ စည္ပင္သာယာမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ပင္ပန္းႀကီးစြာ အမိႈက္သိမ္းေနသည္ကို ျမင္ေနေသာအသိအျမင္ႏွင့္ ကြာျခားလွပါသည္ဆိုလွ်င္ မိဘျပည္သူအမ်ားစုက လက္ခံၾကလိမ့္မည္ထင္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အေတြးအျမင္မ်ား ျပည္သူမ်ားထံတြင္ ရွိေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပထမဦးဆံုးအမႈိက္ေကာက္သည့္ေန႔မွာပင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါ သည္။ ထိုသည္ကား ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူ တို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ရွိၾကကုန္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲအစည္းအသီးသီး တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ေနရာေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ အမိႈက္မ်ားအား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္၍ အ မိႈက္ကင္းစင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ဤကဲ့သိုေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းရပ္အား ပူးေပါင္းပါဝင္၍ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါက မၾကာမီအခ်ိန္ကာလတြင္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာတြင္ အမိႈက္ကင္းစင္မည္ မလြဲေပ။


အထူးသျဖင့္ တစ္ေခတ္တခါက ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကိုျခင္းကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ ၾကသည့္ ျပည္သူ႔ရင္မွျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲမ်ား၊ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ထိုမြန္ျမတ္လွစြာေသာ လုပ္ငန္းရပ္ႀကီးအား ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ ပိုမိုခရီးတြင္လိမ့္မည္ဟု ခံယူမိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾက ျခင္းသည္ မည္သည့္မီဒီယာကမွ ႏိႈးေဆာ္စရာမလို၊ မည္သူမွ်တိုက္တြန္းစရာ မလိုအပ္ပါပဲ ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ အမိႈက္ပစ္မည့္သူမ်ား ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္သလို ေနာင္တြင္လည္း မိမိတို႔ အမိႈက္ေကာက္စရာလိုေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။  ဤကဲ့သို႔ ေသာ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲအစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္သို႔ သြားေရာက္ရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေသာ အမိႈက္ ကင္းစင္ သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အားလံုးတက္ညီလက္ညီ ေရွ႕သို႔ခ်ီကာ ျပည္သူ႔ေရွ႕ ေမွာက္ အမိႈက္ေကာက္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ “ေကာက္လိုက္ၾကစို႔ … အတူတူ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေလး ျဖင့္ အမိႈက္ကင္းစင္ေရးအတြက္ တပ္လွန္႔ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။

Comments