Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,


“ဖြ”
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
ေမ ၁၉၊ ၂၀၁၃


အေဆာက္အဦးတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက အေျခခံေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ ခိုင္မာမႈရိွရန္ အေရးႀကီး လွသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈျဖစ္ရန္ သန္႔ရွင္းမႈသည္ အဓိကၾကသည္။ တိုင္းျပည္၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ထိုတိုင္း ျပည္၏ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ပူးေပါင္းစြမ္းေဆာင္မႈသည္ အေရးပါလွသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံထူေထာင္မႈ သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ေတာ့သည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ထင္ရွား၊ ေက်ာ္ ၾကား၊ စံနမႈနာျဖစ္ေစမည့္ ေခတ္မွီတိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးသန္႔ရွင္းေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ အင္တိုက္အားတိုက္ အားမာန္ျပည့္ဝစြာျဖင့္ စတင္ခ်ီတက္မႈကို ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုတို႔၏အားထားရာ၊ ျပည္သူလူထုတို႔တင္ ေျမွာက္ထားေသာ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း (Clean Governance) ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ (Change)ကို ျပဳလုပ္ လိုေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွလည္း ယင္းကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းတို႔အား ပံုေဖာ္မႈျပဳရာ တြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ႏွင့္အတူ လက္တြဲပံုေဖာ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တရားဝင္အမ်ားျပည္သူလူထုတို႔အား ေရဒီယိုမွ၄င္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားမွ၄င္း၊ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္မ်ားတြင္၄င္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုအခ်ိန္ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္  ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုကာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီႏို္င္ငံထူေထာင္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု လည္းသိရိွရသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္လည္း ယခုႏွစ္မဟာသႀကၤန္မက်ေရာက္မွီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ “ေပးဆပ္သူမ်ား” မဟာသႀကၤန္သံခ်ပ္အဖြဲ႔မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအၿပီးတြင္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြေပးအပ္ ခဲ့စဥ္ “တိုင္းျပည္ထူေထာင္ရာတြင္ သားတို႔ရဲ႕ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အင္အားေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္တယ္၊ အခုလိုတက္တက္ၾကြၾကြ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားအေပၚ အေမ အရမ္းေက်နပ္ဝမ္းသာ တယ္၊ အခုလိုေပးဆပ္မႈမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးလည္းအထူးတင္တယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း (အခမဲ့) နာေရးကူညီပံ့ပိုး ေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္hအျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ တိုင္း/ ၿမိဳ႕နယ္/ ရပ္ကြက္မ်ားရိွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ နာေရးကူညီမႈအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ နိဗၺာန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ နိဗၺာန္ေရယာဥ္၊ နိဗၺာန္္ယာဥ္ ေထာ္လာဂ်ီ၊ နိဗၺာန္္လက္ဆြဲလွည္းယာဥ္၊ စတီးဗန္း၊ အလူမီနီယံအေခါင္းအဖံုး၊ မီးသၿဂႋဳလ္စက္ စသည့္နာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နိဗၺာန္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလည္း လွဴဒါန္းမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးကာ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးရိွ ၿမိဳ႕နယ္/တိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား လူမႈေရးစြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ားအားလည္း ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရိွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ရံုးခ်ဳပ္တြင္ (Camp) စခန္းသြင္း၍ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိသည္။ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးမႈအျဖစ္လည္း ရန္ကန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း ဟူ၍ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသေပးမႈ၊ အရိုးအေၾကာ၊ အရိုး အဆစ္၊ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရး (Physiothraphy)၊ ကေလး၊ အေရျပား၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ ခြဲစိတ္(အေသးစား)၊ OG(ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္)၊ သြား၊ အေထြေထြ ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအား (အခမဲ့) ေန႔စဥ္လ ကုန္ ေနာက္ဆံုးရက္မွအပ ကုသေပးလွ်က္ရိွၿပီး နယ္ေဒသမ်ားသို႔လည္း နယ္လွည့္ေဆးကုသေပးမႈလုပ္ငန္းအား ပရဟိတဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပရဟိတလူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ သြားေရာက္ကုသေပးလွ်က္ရိွသည္။ ၄င္း အျပင္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း အခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံပရဟိတလူငယ္မ်ား ပရဟိတဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကုသိုလ္ျဖစ္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ကူညီမႈမ်ားကို ေပးဆပ္ကာ အစိုးရေဆးရံုႀကီးမ်ားတြင္ လိုအပ္လွ်က္ရိွေသာ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကုတင္၊ ေဆးကုသမႈ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ နယ္ေဆးခန္းမ်ားအတြက္လည္း လစဥ္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ားအားလည္း ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရိွသည္။ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုခအလင္း ပညာဒါန ဟူ၍ အမည္တပ္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွအစ အေမ့အိမ္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာေရး၊ ေဆးေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာ ဆရာဝန္ ေလာင္းလ်ာမ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ျဖစ္သည္အထိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားေပးဆပ္မႈ၊ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အား အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးျဖစ္ေသာ LCCI စာရင္းအင္းပညာသင္တန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈ အတတ္ပညာ (Hospitality) သင္တန္း၊ ကြန္ျပဴတာသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာ 4Skills သင္တန္း၊ ပန္းခ်ီသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္တြင္အလိုအပ္ဆံုးေသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားအား (အခမဲ့) သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးကာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရိွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္လည္း (TOT) သင္တန္းမ်ားအားလည္း (Camp)စခန္း သြင္း၍ သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွသည္။ နယ္ေဒသမ်ားရိွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစာၾကည့္တိုက္မ်ားအတြက္လည္း စာအုပ္ စာေပမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရိွကာ နယ္လွည့္ပညာ သင္ၾကားမႈမ်ားအားလည္း ပရဟိတဆရာ/မမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ နယ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာဒါနျပဳလုပ္ေပးကာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ား တြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားအားလည္း ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးလွ်က္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝေဘးဒါဏ္မ်ာျဖစ္ေသာ ေရေဘး၊ မီးေဘး၊ ေလေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔လည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ပရဟိတလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သြားေရာက္လွဴဒါန္းကူညီ ေဖးမမႈမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ အျပင္ စစ္ေဘးသင့္ေဒသမ်ားရိွ စစ္ေဘးဒါဏ္ခံ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔အား၄င္း၊  လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားၾကရရွာေသာ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ထံသို႔၄င္း၊ လွဴဒါန္းကူညီေဖးမအားေပး စကားမ်ားကို ေျပာၾကားကူညီခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္း ေႏြရာသီကာလမ်ားတြင္ ေသာက္/သံုးေရ ရွားပါး၊ နည္းပါး၊ လံုးဝမရိွေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔လည္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေရတြင္းေရကန္မ်ား၊ အဝီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္းမ်ား၊ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းေပးျခင္းမ်ား၊ ေရသိုေလွာင္ရန္ အုတ္ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးမႈမ်ား၊ ေရစုပ္စက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးမႈမ်ားအားလည္းျပဳလုပ္ေပးကာ ေသာက္/သံုးေရရွားပါးေသာ လက္လွမ္းမွီရာ အရပ္ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါပံု၊ ဒလ၊ ပဲခူး၊ ေမွာ္ဘီ၊ ခရမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံု အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဝယ္ယူထားေသာ ေရဂါလံ (၃၆ဝဝ) ဆံ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ကာ ေရကုသိုလ္လုပ္ငန္းအား ေပးဆပ္လွ်က္ရိွသည္။


ယခုဆိုလွ်င္ ကမၻာ့ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈအား ကာကြယ္မႈျပဳရန္အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်ုင္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္လိုက္လံ၍ လမ္းေဘးတြင္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မွ စိုက္ပ်ိဳးထားေပးေသာ အရိပ္ရသစ္ပင္မ်ားအားလည္း ရွင္သန္ႀကီးထြားလာရန္အတြက္ ေရေလာင္းေပးျခင္းလုပ္ငန္းရပ္အား “အစိမ္းေရာင္ စစ္ဆင္ေရး” ဟူ၍ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ရံုးခ်ဳပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ ေပးလိုက္ေသာ အမွတ္ ၁၃/က၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္မႈတြင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာအမႈိက္မ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ႀကြပ္ႀကြပ္အိတ္ ပလပ္စတစ္မ်ား၊ ေကာ္ဗူးမ်ား၊ သံတိုသံစမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ဖံုးလႊမ္းေနေသာ (၂) ဧကေက်ာ္ေျမကြက္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳဆိုးမ်ား၏ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္၄င္း၊ ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ လူ႔စည္းကမ္း၊ ျပည္သူလူထုတုိ႔ ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ အမိူက္ပစ္မႈမ်ားအား ပညာေပးလံႈ႕ေဆာ္မႈအျဖစ္၄င္း၊ ေျမၾသဇာျဖစ္ေစမည့္အမိႈက္ႏွင့္ ျပန္လည္၍ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည့္အမိႈက္ (စကၠဴ၊ သစ္ရြက္၊ အဝတ္စုတ္ႏွင့္ ေရသန္႔ဗူးခြံ၊ သံဗူး၊ ပုလင္း၊ မီးေခ်ာင္း … ) စသည့္ စြန္႔ပစ္ အမိႈက္ မ်ားအား စနစ္တက်ခြဲျခား၍ စြန္႔ပစ္ၾကရန္ သခၤန္းစာေပးလိုသည့္ဆႏၵအရလည္းေကာင္း၊ အမိႈက္ကအစ ျပႆဒ္ မီးေလာင္မႈမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈကို ျပဳလုပ္ၾကရန္အတြက္၄င္း၊ လူဦးေရ (၅.၆) သန္းေက်ာ္ရိွေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာသန္႔ရွင္းေရး လုပ္သားဦးေရ (၅ဝဝဝ) ေက်ာ္ဟူေသာ အခ်ိဳးအစားအရ၄င္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးအား လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံထူေထာင္မႈအခ်ိန္ကာလတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ပံ့ပိုးကူညီေပးမႈအျဖစ္ ၁၁.၅.၂ဝ၁၃ စေနေန႔တြင္ ပန္းဆိုးတန္းဆိပ္ကမ္းဧရိယာအတြင္းရွိ ခရီးသည္နားေနေဆာင္ႏွင့္ ဆိပ္ခံေဗာတံတားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ လူစည္ကားသည့္ ေျမာက္ဥကၠလာပအဝိုင္း ကားမွတ္တိုင္အနီး ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ထားေသာအမႈိက္မ်ားတို႔အား ေကာက္ယူသိမ္းဆည္း ျခင္းမ်ားကိုလိုက္လံ၍ လူမႈေရးသမားမ်ားႏွင့္ အတူတကြလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ၿမိိဳ႕နယ္ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားမွာလည္း ဝမ္းသာၾကည္ႏူးစြာျဖင့္အတူလက္တြဲ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ယူခဲ့ ေသာအမိႈက္မ်ားအားလည္း ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ထားဝယ္ေခ်ာင္သုႆန္အနီး႐ွိ အမႈိက္ပံုသို႔ စနစ္တက်စည္းကမ္း ရိွစြာသြားေရာက္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုထပ္မံ၍ ၁၈.၅.၂ဝ၁၃ စေနေန႔ ညေန (၃းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရိွ လူသြားလူလာ ရံုးတက္/ရံုးဆင္း ထူထပ္မ်ားျပားလွေသာ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ တစ္ေလွ်ာက္ လူမႈေရးသမားမ်ား၊ ဂီတပညာရွင္မ်ား၊ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ အင္တိုက္ အားတိုက္သန္႔ရွင္းမႈအား ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ဂီတပညာရွင္မ်ား၊ စာေပပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လာရျခင္းမွာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား အသိပညာေပးမႈတြင္ထိေရာက္သည့္ လက္နက္ျဖစ္ေသာ အႏုပညာ စြမ္းအားမ်ားကို တာဝန္သိသိ၊ တာဝန္ရိွရိွႏွင့္ တာဝန္ယူၾကကာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေပးဆပ္ၾကမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အနာဂတ္ကာလအတြက္ စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္း၊ ရပ္ကြက္တစ္ခု ခ်င္း၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းတစ္ခုခ်င္း၊ သန္႔ရွင္းစိုေျပလွပမႈမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္အႏို္င္ လုပ္ ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ရိွသူတစ္ဦး ေျပာၾကားခဲ့သလို “(၄) လအတြင္း စကၤာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ ရမယ္” ဟူေသာစကားမွာ မွန္ေကာင္းမွန္ေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ ၁၈.၅.၂ဝ၁၃ စေနေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ တယ္လီဖုန္း ဝင္လာသည္။ “ဦးေက်ာ္သူတို႔ အမိႈက္ေကာက္မည့္အစီအစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္” ဟူ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္ သာယာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန အရာရိွႀကီးတစ္ဦးမွ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္ၾကရန္ စုရပ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ထိပ္ရိွ “ေရႊလင္ဗန္း” လၻက္ရည္ဆိုင္သို႔သြားေရာက္ကာ အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ဂီတ၊ စာေပလူမႈေရးသမား မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းအားစိတ္ဝင္စား၍ လာေရာက္ၾကေသာ မူလတန္းအ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္၍ေခၚယူလာေသာ BG အဖြဲ႔သားမ်ားအား ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရေတာ့ သည္။ အျပန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္ေတြးေတာမိေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမႈေရးသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးၾကမည့္သူမ်ားမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္လုပ္မည့္သူမ်ား မဟုတ္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ေရျပင္အား ဂယက္ထဆူပြက္ေစမည့္ သူမ်ားမဟုတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုသာ လိုလား ၾကသည့္၊ စည္းကမ္းရိွမႈကိုသာလိုလားၾကသည့္ ေခတ္မွီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ရုပ္/စိတ္တို႔ကိုသာ လိုလားၾကသည္။ စိမ္းလန္းသာယာမႈကို လိုလားၾကသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ပညာေရးတိုးတက္မႈတို႔ကိုသာ လိုလားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈလုပ္ငန္းအား ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးမႈကို တားျမစ္ရသနည္း … ? ပိတ္ဆို႔ရသနည္း … ? ဟန္႔တားရသနည္း … ? ဤကဲ့သို႔ေသာ အေသးငယ္ဆံုး ပါမႊားလုပ္ငန္းေလးတစ္ခုကိုပင္ တား ျမစ္ခံရျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေျဖရွာမရ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအေပါင္းတို႔အား တရားဝင္ေၾကၿငာ ထားေသာ အမိႈက္ေကာက္မည့္အစီအစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းရျခင္းအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူတို႔ထံသို႔ တရားဝင္ ျပန္လည္ေျပာၾကားရမည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုအား သတင္း ပါးျခင္း၊ သတင္းပြားျခင္း၊ သတင္းဖြျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

(အမိႈက္မေကာက္ရ၍  အမိႈက္ဖြရန္မဟုတ္ ! ။ အမိႈက္မေကာက္ရ၍ သတင္းပါးျခင္း၊ သတင္းပြားျခင္း၊ သတင္းဖြျခင္း သက္သက္မွ်သာျဖစ္သည္ . . . )

Comments