Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,


(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္းတို႔၏ ကူးတို႔ယဥ္အလွဴ

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၃
ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို လက္ခံယံုၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္သလို အလွဴဒါန တြင္လည္း ေမြးရာပါသဒၵါတရားေၾကာင့္ ရက္ေရာစြာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း တက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္ေသာ အလွဴဒါနေကာင္းမႈတို႔အျပင္ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေမြးေန႔မ်ား၊ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္၊ ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီျဖစ္ေသာ မိမိတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ ႏွမ စသည့္တ႔ို၏ ရက္လည္၊ လလည္၊ ႏွစ္လည္ အစရွိသည့္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ထူးထူးျခာျခား အလွဴဒါနကို ပိုမိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔အျခားေသာ အလွဴဒါနမ်ားႏွင့္မတူ ထူးျခားေသာ ေမြးေန႔အလွဴတစ္ခုအား ၁ဝ.၄.၂ဝ၁၃  ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္၌ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ရုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ အမွတ္(၁၃/က) ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ (၄၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အလွဴရွင္ျဖစ္ေသာ ေမြးေန႔ရွင္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၏ (၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီး အလွဴရွင္အေပါင္းတို႔မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ Nissan AD Van (2008 – Model) အမ်ိဳးအစား ကားတစ္စီး လွဴဒါန္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါလွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ အလွဴရွင္ ေဒၚတင္တင္ေထြးမိသားစုႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီး အလွဴရွင္မ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ၿပီး အလွဴရွင္မွ “နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခ်င္ေသာ္လည္း  ပါဝင္ကူညီရန္မွာ မိမိတို႔အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ယခုလိုေမြးေန႔မွာ (၇) ရက္ သားသမီးအလွဴရွင္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ လက္တြဲၿပီး တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္သည့္အေနျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)တြင္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ AD Van ကားတစ္စီးအား လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။  ထို႔ေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လွဴဒါန္းေပးျခင္းစာခ်ဳပ္အား အလွဴရွင္ ေဒၚတင္တင္ေထြးႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္ တို႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့ၾကၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြတ္စာတမ္းမ်ားအား အလွဴရွင္မွ ေပးအပ္ရာ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားတို႔မွ လက္ခံရယူၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားရာတြင္ “နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သက္တမ္း (၁၂) ေက်ာ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္ တြင္ ယခုလို လူမႈေရးလုပ္္ငန္းမ်ား တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ပိုမိုတိုးတက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အလွဴရွင္ အ ေပါင္းတို႔၏ ေစတနာသဒၵါတရား ထက္သန္စြာ ပံ့ပိုးမႈတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ နာေရးကူညီမႈ (၃၅ - ၅ဝ) ဝန္းက်င္ခန္႔အထိ ကူညီမႈေပးေနရၿပီး ရာသီဥတု ပူျပင္းခ်ိန္တြင္ ရံဖန္ရံခါ (၇ဝ) ဦးေက်ာ္ခန္႔အထိ ကူညီေပးေနရေၾကာင္း ယခု အလွဴရွင္မ်ားတို႔မွ လွဴဒါန္း လိုက္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အသင္းအတြက္လြန္စြာမွ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖဴစင္လြန္းလွ သည့္ အျပစ္မဲ့ကေလးသူငယ္ေလးမ်ား၏  ဈာပနမ်ား သယ္ယူသၿဂႋဳလ္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း” ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမြးေန႔ရွင္ (အလွဴရွင္) ေဒၚတင္တင္ေထြးႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားမွ စုေပါင္းလွဴဒါန္းေသာ နိဗၺာယာဥ္ငယ္ေလးသည္ ရခဲလွစြာေသာ လူဘဝသို႔ ခဏတာေရာက္ရွိၿပီး လူ႔ေလာကတြင္ အကုသိုလ္ဟူ၍ ျမဴမႈံငယ္ေလးမွ်ပင္ မျပဳလုပ္ရပါပဲ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးဆက္တို႔ေၾကာင့္ လူ႔ေလာကႀကီးမွ ထြက္ခြာသြား ရရွာေသာ အျပစ္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား၏ တစ္ဘဝတာ ေဖာင္ကူးတို႔အား ေဆာင္ပို႔စရာ ကူးတို႔ယာဥ္ကေလး လည္းျဖစ္သည္။ ထုိျဖဴစင္လွေသာ အျပစ္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ အျပန္ခရီးတြင္ ေခ်ာေမြ႔ လြယ္ကူစြာ ကူးတို႔ပို႔ႏိုင္ေစရန္ လြန္စြာမွပင္ အသံုးဝင္လွသလို က်န္ရစ္သူ မိဘေဆြမ်ိဳး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ အပူမီးအားလည္း တစိတ္တေဒသ ေျပေပ်ာက္ၿငိမ္းေအးေစမည္ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ယာဥ္ လွဴဒါန္းရေသာ ေကာင္းမႈအက်ိဳးဆက္တို႔ေၾကာင့္ ဤသံသရာတြင္ က်င္လည္ေနသမွ် ကာလပါတ္လံုး က်န္းမာျခင္းသုခ၊ ခ်မ္းသာျခင္းသုခတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ နိဗၺာန္ကူးတို႔ ေဆာင္ပို႔ေပးေစႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္ အုတ္ျမစ္အဟုန္တို႔ေၾကာင့္ သံသရာမွ ကၽြတ္လြတ္ၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း နိဗၺာန္ေခမာ ေသာင္ကမ္း သာသို႔ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိႏိုင္ၾကပါေစသားဟု ဆုမြန္ေျခြလိုက္ရပါေတာ့သည္။

အလွဴရွင္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီးအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာႏိုင္ၾကပါေစ။

Comments