Leçon 11 (Lesson 11 ) - Learning French

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၁၁) 
ပါရီေမာင္၊ ေမ ၃၁ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)
(မိုးမခ၏ ခ်ဳိ႔ယြင္းမႈေၾကာင့္ အပတ္စဥ္ျပတ္ေတာက္ျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ပါ)

Leçon 11      (Lesson 11 )
ေန႕မ်ား  Les jours
ရက္သတၱပါတ္၏ ေန႕မ်ား ေခၚေဝၚပံု ျဖစ္ပါတယ္
http://www.youtube.com/watch?v=roa5u2h3M0o
lundi   တနလၤာ
mardi  အဂါၤ
mercredi ဗုဒၶဟူး
jeudi  ႀကာသပေတး
vendredi   ေသာႀကာ
samedi  စေန
dimanche  တနဂၤေႏြ

ေလ့က်င့္ခန္း ()  အေျဖမ်ား

ျပီးခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာ မွာေပးထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ အေျဖမ်ား ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တလက္စထည္းပဲ အသံုးျပဳတဲ့ မူရင္းႀကိယာ ကိုေဖၚျပထားျပီး တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အရွင္းဆံုး စာေႀကာင္း ကေန ႀကိယာ ၂ခု ထပ္ သံုး စြဲပံုေတြပါ ေဖၚျပထားေပးပါတယ္။

၁။  က်ေနာ္ အလုပ္ စလုပ္ပါသည္။ (  စ သည္ ႏွင့္ လုပ္ သည္ ႀကိယာ ၂ ခု ပါရပါမည္။)
Je  travaille. ( V Inf: Travailler )  ရ ထရာဗိုင္းလ္ ။ က်ေနာ္ အလုပ္ လုပ္သည္။
Je commence à travailler. ( V inf: commencer ) ေကာန္ေမာင့္စ္ အာ ထရာဗိုင္းလ္ေရး။
က်ေနာ္ အလုပ္ စလုပ္ပါသည္။ (ဒီေနရာမွာ commencer ေနာက္က Préposition ျဖစ္တဲ့ à လိုက္ေပးရပါတယ္)

၂။ က်ေနာ္ စာအုပ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းပါသည္။
Je range les livres. ( V Inf: Ranger )   ရ ေရာန္႕ဂ်  ေလ လိဗ္ရ္

၃။ သူမ သီခ်င္းးနားေထာင္သည္။ ( သူမ အဂၤလိပ္သီခ်င္းနားေထာင္သည္။ က်ေနာ္ညတိုင္း ေရဒီယိုနားေထာင္သည္။ စသည္ျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ ေျပာဆိုနိုင္ပါသည္။)
Elle écoute la musique. ( V Inf: écouter ) အယ္ေလ ကု ထ္ လာ ျမဴးဇစ္ခ္ ။
(ဒီေနရာမွာ သရ (Voyel ) ၂ခုကပ္ေနေပမဲ့ ေရွ႕ကတခုကို မျဖဳတ္ရတာကို သတိျပဳပါ)

Elle écoute la musique anglaise. (la musique သည္ အမနာမ္ျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ နာမဝိေသသနျဖစ္ေသာ anglaise ကိုခ်ိန္ညိွေပးရပါမည္။( Accord လုပ္ေပးရပါမည္)

J'écoute la radio tous les soirs. ေရကု လာ ရာဒီယို တူးေလစြာ က်ေနာ္ညတိုင္း ေရဒီယိုနားေထာင္သည္။

၄။သူတို႕ မႏၱေလးတြင္ ေနထိုင္ႀကသည္။
Ils habitent à Mandalay. ( V Inf: habiter)  အီ ဇာ ဘိ ထ္ အာ မႏၱေလး။

၅။က်ေနာ္ တံခါးကိုပိတ္သည္။
Je ferme la porte.( V Inf: fermer ) ရ ဖဲမ္း မ္ လာ ေပါ့ထ္

၆။ ခင္ဗ်ား ကား ကိုေဆးေႀကာသည္။ ( က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ကားကို ေဆးသည္ ဟုေျပာရန္ အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ အသံုးအႏွဳးံမ်ား ပါမွ ရပါမည္)
Vous  lavez la voiture. ( V Inf: laver)  ဗူ လာေဗ လာဗြားက်ဴး

၇။ က်ေနာ္တို႕ ေစ်းထဲမွာ လွည့္ပါတ္ေနသည္။(လည္ပါတ္)
Nous tournons dans le marché. ( V Inf: tourner)  ႏ ူတူ ႏြန္ ေဒါန္း လာ မာ့ခ္ ေရွး ( visiter )

၈။ သူလွလွကို ဆက္သြယ္သည္။
Il  contacte à Hla Hla. ( V Inf: contacter ) အီလ္ ကြန္တတ္ အာ လွလွ၊
ဒီေနရာမွာ contacter ဆိုတဲ့ႀကိယာကို အဘိဓၶါန္မွာရွာလိုက္တဲ့အခါ v.t ဆိုျပီးေတြ႕ရမယ္။  ဆိုလိုတာက verbe transitif လို႕ေျပာတာပါ။ အေနာက္က တခုတခု ဆက္ျပီးေျပာမွ ျပည့္စံုပါမယ္။ Il  contacte ဆိုျပီးရပ္ထားလို႕မရပါဘူး။

၉။ကေလးမ်ား ပံုဆြဲႀကသည္။
Les enfants dessinent. ( V Inf: dessiner ) ေလ ဇြန္ ဖြန္႕ ေဒ စီး န္

၁၀။သူမ အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ကို ႀကိဳက္သည္။( ခ်စ္သည္)
Elle aime le ciel bleu. ( V Inf: aimer ) အယ္လ္ လဲမ္း လာ ဆီး ယဲလ္ လဗ္။
J'aime la pelouse. ရဲမ္း မ္ လာ ပဲ လုစ္၊  က်ေနာ္ ျမက္ခင္း ကို သေဘာက်တယ္။

၁၁။ က်ေနာ္ ေရာ့ခ္ သီခ်င္း နားေထာင္ရတာ ႀကိဳက္တယ္။( နားေထာင္ ၊ ႀကိဳက္)
J'aime écouter la musique rock. ( V Inf: aimer , écouter ) ရန္းမ္ ေအးကူးေတး လာ ျမဴးဇစ္ ေရာ္ခ္။ verbe ၂ခုထပ္လို႕ ေနာက္တခုကို conjugaison မလုပ္ရေတာ့တာသတိျပဳပါ။
 J'aime manger la banane. ရန္းမ္ ေမာ့္ေဂ်း လာ ဘာနန္းန္။ က်ေနာ္ ေရာ့ခ္ သီခ်င္း ငွက္ေျပာသီးစား ရတာ ႀကိဳက္တယ္။
J'aime visiter les musées. ရန္းမ္ ဗီးဇီးေတး ေလ ျမဴးေဇး။ က်ေနာ္ ေရာ့ခ္ ျပတိုက္ေတြလည္ရတာ ႀကိဳက္တယ္။

J'aime voyager. ရန္းမ္ ဗြားရားေဂ်း။က်ေနာ္ ခရီးသြား ရတာ ႀကိဳက္တယ္။

J'aime voyager à l'étranger. ရန္းမ္ ဗြားရားေဂ်း အာ ေလထေရာန္ေဂ် ။က်ေနာ္ နိုင္ငံျခား ကို ခရီးသြား ရတာ ႀကိဳက္တယ္။

၁၂။ အေမ ေစ်းသို႕ သြားသည္။ ( maman  အေမ)
Maman va au marché. ( V Inf: aller ) au= à + le မာမြန္ ဗားအို မာ့ခ္ေရွး

၁၃။ ျမျမသည္ ကိုေမာင္အား ဖံုးဆက္သည္။
Mya Mya téléphone à Ko Mg. ( V Inf: téléphoner ) ျမျမ ေတေလဖြန္း အာ ကို ေမာင္

၁၄။ က်ေနာ္ ခရီးမွျပန္လာသည္။
Je rentre de voyage. ( V Inf: rentrer ) ရ ေရာန္႕ထ္ ဒ ဗြားရာ့ခ်္၊ က်ေနာ္ခရီးမွျပန္ေရာက္သည္။
အမွန္တကယ္ ေျပာဆိုေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လာျပီးျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ rentrer verbe ကို  အတိတ္ကာလ အေနႏွင့္ သံုးမွသာ သဘာဝက်ပါမည္။

၁၅။ သူမတို႕ အိမ္ထဲသို႕ ဝင္သြားသည္။
Elles rentrent dans la maison. အယ္လ္ ေရာန္႕ ဒြန္း လာ ေမဇြန္


ျပီးခဲ့တဲ့ အပါတ္ကေပးခဲ့တဲ့ စကားေျပာ သင္ခန္းစာ (၁) အတြက္ စာသားနဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ပါ။
စာသားေတြကို ႀကည့္ရင္း အသံကို ျပန္နားေထာင္ပါ။ အသံုးဝင္မဲ့ စကားလံုးေတြကို လက္ေတြ႕မွာ ေျပာဆိုသံုးႏွံုးနိုင္ပါတယ္။

စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္း သင္ခန္းစာ ( ၁ ) 

 ျမိဳ႕ထဲသြားျခင္း    En ville
လီဇာ ႏွင့္ သူမ အေမ ျမိဳ႕ ထဲသို႕ ထြက္ျခင္း

Stéphanie : Allez, Lisa , dépêche-toi, nous devons nous rendre en ville pour faire des achats.
        လီဇာ ျမန္ျမန္ လုပ္၊ ငါတို႕ ျမိဳ႕ထဲကို ေစ်းဝယ္ဖို႕ သြားရမယ္။

Lisa : Oui maman, j'arrive.  J'adore me promener au centre commercial et faire du lèche-vitrines avec toi.
        ဟုတ္ကဲ့ေမေမ လာပါျပီ၊ ကုန္တိုက္ႀကီးေတြမွာ လမ္းေလွ်ာက္ရတာ နဲ႕ ပစၥည္းေတြ ေငးရတာ သေဘာက်တယ္။

Stéphanie : Fais attention et respecte les feux !  Lisa, n'oublie pas que l'on ne dois jamais
        ဂရုစိုက္ပါ ျပီးေတာ့ မီးပြိဳင့္ေတြကို သတိျပဳပါ လီဇာ၊ ဘယ္ေတာ့မွ 
traverser en dehors des passages cloutés. Il y a beaucoup de circulation !
မ်ဥ္းႀကား ေတြရဲ႕ အျပင္ကမျဖတ္ရဘူး ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႕။ ကားအသြားအလာ မ်ားတယ္။


Lisa : Je sais, je sais, maman.
        က်မသိတယ္၊ က်မသိတယ္ ေမေမ။
ေဝါဟာရမ်ား Vocabulaires

jamais (adv:)  ဘယ္ေတာ့မွ
dehors (adv:)  အျပင္ဘက္
circulation (noun )  ယဥ္အသြားအလာ
beaucoup (adv:)  အမ်ားႀကီး
passages clouté (noun )  လူကူးမ်ဥ္းႀကား

ႀကိယာမ်ား Verbes
dépêcher ( se dépêcher ) -  ေဒပက္ေရွ အျမန္လုပ္သည္။
devoir - ဒဗြား ။ မျဖစ္မေန ( အဂၤလိပ္လို must ႏွင့္ ေျပာရပါမည္- ေနာက္က ႀကိယာ တခုခု ႏွင့္တြဲသည္)
rendre- ေရာန္႕ ဒ္ရ္၊( စာေႀကာင္းကိုလိုက္၍ အဓၶိပၸါယ္မ်ားပါသည္။) လည္ပါတ္သည္၊ ျပန္ေပးသည္ဟု အလြြယ္မွတ္ပါရန္။
arriver - အာရိေဗး ၊  ေရာက္ရွိသည္။
adorer - အာ ဒို ေရ ၊ အရမ္းႀကိဳက္သည္၊ ျမတ္ႏိုးသည္။ ( admire )
promener ( se promener ) စ ပေရာမ္ မ ေန၊ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္သည္။
respecter - စပက္ေတ ရိုေသသည္။ လိုက္နာသည္ ။ ဂရူစိုက္သည္ ။
oublier - အူ လီေရး ေမ့ ေလ်ာ့ သည္။
traverser -  ထရာ ဗက္ေစ ။ ျဖတ္ကူးသည္။

သံုးစြဲပံုမ်ား Expressions
faire des achats - ေစ်းဝယ္ျခင္း
faire du lèche-vitrines - ပစၥည္းမ်ားကို မဝယ္ပဲ  ေငးႀကည့္ျခင္း
Fais attention - ဂရုစိုက္ပါ ၊ သတိထား
Il y a -  ရွိတယ္၊ ရွိႀကတယ္ ( အသံုးမ်ား လွပါတယ္ ၊ တခုခု ရွိျခင္းကို ေျပာဆိုရာမွာ သံုးပါတယ္ )

Il y a un livre dans le sac.  ိတ္ထဲမွာ စာအုပ္ တအုပ္ရွိတယ္။
Il y a  des étudiants dans la classe. အတန္းထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြရွိတယ္။

မွတ္ရန္ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ေျပာဆိုရန္
dépêche-toi ဆိုတာက မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း ေတြေျပာဆိုတဲ့  tu  အတြက္ pronom personnel ျဖစ္တယ္။ (သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ထဲကို ေျပာဆိုရန္သံုးသည္)
dépêchez-vous  ( ေဒပက္ေရွ ဗူ ) ဆိုရင္ေတာ့ လူ အမ်ား၊ မခင္တဲ့ တေယာက္ကို ေျပာ တာပါ
faire des achats ( ဖဲ ေဒ ဇာ ရွား) ေစ်းဝယ္ ထြက္ျခင္း (faire ဆိုတဲ့ Verbe ကေတာ့ အသံုးမ်ားလွပါတယ္)
Je fais la valise pour un voyage. ခရီးတခုအတြက္ က်ေနာ္ အဝတ္အစား အိတ္ျပင္တယ္။( ထည့္တယ္)

Je monte la valise. က်ေနာ္ အိတ္ကို တင္သည္။( ကိုယ္တိုင္ တင္ သည္ )
Je fais monter la valise. က်ေနာ္ အိတ္ကို တင္ခိုင္းသည္။

Je  cherche le livre. က်ေနာ္ စာအုပ္ကို ရွာသည္။ ( ကိုယ္တိုင္ ရွာသည္ )

Je fais chercher le livre. က်ေနာ္ စာအုပ္ကို ရွာခိုင္းသည္။
အဓိက သံုးသည့္  Verbe  ေရွ႕တြင္ faire ကို ထည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ တစံုတေယာက္ကို လုပ္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သြားပါတယ္။

Fais attention သတိထား  ( tu  အတြက္ )
Faites attention သတိထား  ( vous  အတြက္ ) တခုခု အႏၱရာယ္ ရွိတာ ကို သတိေပးတဲ့ အခါေျပာတာပါ။


                                                A bientôt

Comments