Nay Linn Nyi - Once a factory manager in 88 uprising


စက္ရုံမႈးတေယာက္ အေၾကာင္း
ေနလင္းညီ၊ ေမ ၁၃၊ ၂၀၁၃
၁၉၈၈ အေရးအခင္းျဖစ္ခါနီးတြင္ စာေရးသူတို႔ G.T.I ေက်ာင္းဆင္း အခ်ိဳ႔အား အမွတ္(၁) စက္မႈ႔၀န္ႀကီးဌာနက အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဌါနစိတ္မႈး(ေနာင္တြင္ ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမႈး) ရာထူးျဖစ္၏။ အေရးအခင္းႀကီး ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ ရုံးမတက္ အလုပ္မဆင္းရပဲ အေရးအခင္းႀကီးကိုသာ ေတြ႔ႀကံဳ့သိရွိေနရပါသည္။ အေရးအခင္းၿပီးမွ ရုံးခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္ဆင္းရ၏။ မၾကာမီ စက္ရုံမႈးတေယာက္ ရာထူးတဆင့္နွိမ့္ အခ်ခံရၿပီး ရုံးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ရာထူးျခင္းတူလွ်င္ပင္ စက္ရုံမႈးဟူေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ႀကီးမားသျဖင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ စက္ရုံမႈးေဟာင္းအတြက္ အလြန္ပင္ နစ္နာလွပါသည္။ စက္ရုံမႈးတာ၀န္ကလဲ အလြန္ေတာ္ဖို႔ လိုအပ္ေလရာ သူ႔ကို အဆင့္ဆင့္ေလ့က်င့္ေပးၿပီးမွ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းဟု သိရပါသည္။
စာေရးသူတို႔ လူငယ္မ်ားနွင့္ လူခ်င္းခင္မင္ရင္းနွီးလာေသာအခါ သူက စက္ရုံမႈးဘ၀၌ စုေတျပီး ကြယ္လြန္ရေလျခင္းကို ဤသို႔ ဤနွယ္ ေျပာျပပါေလ၏ သူ႔အမည္ကို ေက ဟုဆိုပါစို႔။
အေရးအခင္းႀကီးကား လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ဆိုရေလာက္ေအာင္ ကူးစက္ပ်ံနွ႔ံခဲ့ေလၿပီ။ အခ်ိဳ့ေသာ စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ား၊ ရုံးဌါနမ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ားကို မသမာသူ အခ်ိဳ႔က ဖ်က္ဆီး၀င္ေရာက္၍ ေတြ႔ရာျမင္ရာကို ယူငင္ ခိုးယူၾကေလၿပီ။ ရဲစခန္းမ်ားလည္း အလုပ္မလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ ရဲမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ဆႏၵျပေနၾကေလၿပီ။ လမ္းမ်ား ရပ္ကြက္မ်ားသည္ မိမိတို႔လံုၿခံဳေရးကို မိမိတို႔ ကို္ယ္တိုင္ တာ၀န္ယူရေသာ အေျခအေနပင္ ျဖစ္လာေလၿပီ။(သံုးသပ္ခ်က္ကို ေနာက္၌ရႈ႔)
          ေက သည္ စက္ရုံမႈး ျဖစ္ရာ စက္ရုံအတြက္ တာ၀န္ အရွိဆံုးျဖစ္သည္။ စက္ရုံမ်ားတြင္ (တစ္) အေဆာက္အဦမ်ား ရွိသည္။ (နွစ္) စက္ပစၥည္းမ်ားရွိသည္။ (သံုး) ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွိသည္။ (ေလး) ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားရွိသည္။(ငါး) စက္ရုံသံုး ရုံးသံုး ပရိေဘာဂမ်ား စာေရးကရိယာမ်ား ရွိသည္။ ထို အရာမ်ား အားလံုးသည္ မိုးေပၚက က်လာသျဖင့္ အလကား ရထားေသာ ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္။ ျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကးဘ႑ာမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူရင္းနွီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္ ျပည္သူပိုင္မ်ား အခ်ည္းနွီး အေလအလြင့္မျဖစ္သင့္။ ကာကြယ္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေက သည္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲဌါနသို႔ ဆက္သြယ္သည္ မည္သူကမွ် လံုျခံဳေရးေပးမည့္သူ မရွိေပ။ အနီးဆံုး တပ္ရင္းတခုသို႔ ဆက္သြယ္ရာ တာ၀န္ရွိသူက ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ေျဖပါသည္။
“က်ေနာ္တို႔ကို အထက္က အမိန္႔ ေပးမထားလို႔ ဘာမွ လုပ္ေပးလို႔ မရပါဘူး” တဲ့။
ေက က စဥ္းစားသည္ အသက္အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔ ေနသူသည္ အသက္ရွင္ဖို႔ ဆိုလွ်င္ အဂၤါေျခလက္ ဆံုးရႈံးခံသင့္သည္။ အဂၤါေျခလက္ဆံုးရႈံးနိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ကို ႀကံဳေတြ႔ေနသူသည္ အဂၤါေျခလက္ မပ်က္စီးဖို႔ စည္းစိမ္ ဥစၥာကို ဆံုးရႈံးခံသင့္သည္။ ဥစၥာစည္းစိမ္မ်ားစြာ ဆံုးရႈံးနိုင္ေသာ အေျခအေန ႀကံဳေတြ႔ေနသူသည္ ထိုသို႔ မျဖစ္ေလရေအာင္ အနည္းငယ္ေသာ စည္းစိမ္ တို႔ကို အဆံုးရႈံးခံသင့္သည္။
          တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါး ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာ ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၌ ပစၥည္းယူရုံမက အမိုးသြပ္ကိုပါ ခြါယူၾကေလ၏ အမိုးသြပ္ခြာတာ လြယ္သေလာက္ ျပန္မိုးလွ်င္ အဘယ္မွ် လက္၀င္ခက္ခဲေၾကာင္း မစဥ္းစားၾက နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေစ်းႀကီးေပး ၀ယ္ထားရေသာ အခ်ိဳ႔ေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားကို ယူငင္ေရာင္းစားသူ (သို႔) လက္ခံထားသူတို႔ ဘယ္လိုသံုးရမွန္း မသိ၍ ေမ်ာက္ အုန္းသီးရသလို ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလဲ ရွိေသး၏။
          အျခားတဖက္က ၾကည့္လွ်င္ လူသည္ ေလာဘသားျဖစ္ရာ အျခားသူေတြ လြတ္လပ္စြာ ယူငင္ေနပါလွ်က္ မိမိကေကာ ဘာသားနွင့္ ထုထားတာမို႔လို႔လဲဟု ေတြးသည္။ မိုးခါးေရေသာက္ေပါ့ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔က ေရာေယာင္မွားရွာၾကျခင္းျဖစ္၏။
          ေက သည္ သူ႔စက္ရု့ တည္ရွိရာ ရပ္ကြက္ေန ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိုေခၚသည္။ ကုန္ေခ်ာ ပိတ္အုပ္မ်ားကို အဖိုးအခ အျဖစ္ သေဘာထား၍ အေဆာက္အဦ ပရိေဘာဂ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း စက္ပစၥည္းတို႔ကို ကာကြယ္ေပးပါ ဟု အနူးအညြတ္ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက သေဘာတူၿပီးလွ်င္ ရဲရင့္သူမ်ားက ဦးေဆာင္၍ စက္ရုံကို ကာကြယ္ေပးၾကသည္။ ၁၈.၉.၈၈ ေန႔တြင္ (တပ္မေတာ္)က အာဏာသိမ္းခ်ိန္ထိ ထိုစက္ရုံမွာ မဲွ႔တေပါက္ မစြန္းခဲ့ေပ။
အျခားေသာ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ ရုံးဌါနမ်ားစြာတို႔သည္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ရစရာ မရွိေအာင္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း ေက၏ စက္ရုံမွာမူ ခလုပ္မထိ ေဘးမျငိပဲ အိုေကမွာ စိုေျပေန၏ ထိုသို႔ စိုေျပေနျခင္းေၾကာင့္ ေကအား အထူးတလည္ဂုဏ္ျပဳ၍ ထူးခၽြန္စက္ရုံမႈးဆု (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီဂုဏ္ရည္ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္ ဟု သင္ထင္လွ်င္ အမွားႀကီးမွားသြားမည္။ ထိုသို႔ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း မျပုရုံမက သူ႔ကို စက္ရုံမႈးတာ၀န္မွ ရုတ္သိမ္း၍ တဆင့္နိမ့္ရာထူးျဖင့္ ရုံးခ်ဴပ္သို႔ ပို႔လိုက္ေလသည္။ PE DE ဖြဲ႔၍ ဌါနတြင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ႔ကိုပင္ ခံေနရ၏။
 အေၾကာင္းကေတာ့ ေကသည္ အထက္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္တစံုတရာမရပဲ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားကို အျခားသူတို႔အား ေပးအပ္၍ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ဆံုးရႈံးေစမႈ႔ပါတဲ့ ခင္ဗ်ာ။
          အေရးအခင္း၌ လက္လြတ္စြန္႔ခြါသျဖင့္ အေတာ္ေလး ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားေသာ စက္ရုံမ်ား၏ စက္ရုံမႈးမ်ားသည္ မ်က္ေစာင္းထိုးပင္ မခံရပဲ စက္ရုံကို စြမ္းအားရွိသေရြ႔ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႔ ကာကြယ္ေပးခဲ့သူ ေက အား အေရးယူသည္ … ဆိုေတာ့ ေက တေယာက္ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္ရေလသည္။
ထိုကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၾကရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။
(က) တပ္မေတာ္သည္ အာဏာသိမ္းလိုသည္ျဖစ္ရကား သူတို႔မသိမ္းလွ်င္ မျဖစ္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေနဆိုးရြားေနေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ေရွ႔မွဦးေဆာင္လွ်က္ ဂိုေဒါင္ေသာ့ကို ရိုက္ဖြင့္၍ ပစၥည္းမ်ားကို ယူငင္သြားသျဖင့္ ပြင့္ေနေသာ ဂိုေဒါင္ကို လူအုပ္က ၀င္ယူျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေရးအခင္းကာလက ထုတ္ေ၀ေသာ ဂ်ာနယ္စာေစာင္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးသူ အခ်ိဳ႔ရွိပါသည္။
(ခ) စက္ရုံမႈး ေက သည္ သူ႔ ဟာသူ ေနလွ်င္ သူ႔ စက္ရုံထိခိုက္ပါက အာဏာသိမ္းလိုသူတို႔အႀကိဳက္ျဖစ္၍ ျပႆနာ မတက္နိုင္။ လွ်ာရွည္၍ စက္ရုံကို ကာကြယ္လိုက္သျဖင့္ ဒီယုန္ျမင္၍ ဒီခ်ဳံထြင္လိုသူေတြအတြက္ မွန္းခ်က္နွင့္ နွမ္းထြက္ မကိုက္ေတာ့ေပ။ ေက သည္ အမွန္ေတာ့ (မင္းပရိယာယ္ ငတင့္တယ္ နား၀ယ္မလည္ရွာ) ဆိုသလို ျဖစ္သြားေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးသူ အခ်ိဳ႔ရွိပါသည္။
(ဂ) အေရးအခင္း ကာလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ လုယက္ေဖါက္ထြင္းမႈ႔မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမ်ိဳးမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္သာ မဟုတ္ ကမၻာ့တိုင္းျပည္မ်ား၌ ႀကံဳခဲ့ဖူးသည္သာ ျဖစ္၏။ ေကက ေစတနာျဖင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ေဖၚကိုင္မ်ား၊ အထက္လူႀကီးမ်ားကသိလွ်င္ ထိုသို႔အေရးယူမည္ မထင္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အဆင္မေျပ၍ ျဖစ္နိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) လူမႈ႔ေရးကို မၾကည့္ပဲ စည္းမ်ဥ္းကိုသာ ဖက္တြယ္ထားေသာ စာအုပ္ႀကီးသမားေတြ ေၾကာင့့္လည္း ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးသူ အခ်ို႔ လည္းရွိပါသည္။
(ဃ) ဥပေဒ စည္းမဥ္းစည္းကမ္းမွာ ေစတနာအမွားလို႔ အေၾကာင္းျပ၍မရ။ ပိတ္ေခ်ာမ်ားမွာ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္၍ စစ္ေဆး အေရးယူခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းခိုးသူကို မမိ၍ အမႈ႔ပိတ္သိမ္းရတာမ်ိဳးရွိနိုင္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းခိုးသူကိုမိလွ်င္ အေရးယူရမည္သာ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆးအေရးယူတာ မွန္ကန္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးသူ အခ်ိဳ႔ရွိပါသည္။
(င) ဇာတ္နိပါတ္တခုတြင္ ဘုရင္ကိုယ္တုိင္က ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူ၍ သူခိုးကို ဖမ္းေပးပါဟု ေျခရာခံအတတ္ကို တတ္ေသာ ပညာရွိအား အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခဲ့ဖူးရာ ပညာရွိကသိေသာ္လည္း မေျဖလို၍ သြယ္၀ိုက္ေျပာဆိုခဲ့ရသည္။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ လူေတြမေျပာရဲ၍သာ ေနရမည္၊ မသိ၍ကားမဟုတ္ဟု သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးသူ အခ်ိဳ႔ ရွိပါသည္။
(စ) ထစ္ကနဲဆိုလွ်င္ စစ္တပ္ကိုသာ အျပစ္ပံုခ်ျခင္းမွာ မသင့္ပါ ဂိုေဒါင္စေဖါက္သူက စစ္၀တ္စံု ၀တ္ထားျခင္းမွာ စစ္သားအေယာင္ေဆာင္၍ စစ္တပ္ကို ခုတံုးလုပ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္နို္င္ဘူးလား သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ထားေသာ ဓါတ္ပံုကိုသံုးခဲ့ျခင္းေကာ မျဖစ္နိုင္ဘူးလားဟု သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးသူ အခ်ိဳ႔ရွိပါသည္။
စာဖတ္သူကေကာ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ စာဖတ္သူက စာေရးသူ၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို သိလိုေကာင္း သိလိုေပမည္။ စာေရးသူကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေျပာလိုေပ။ ေျပာလိုက္လွ်င္ မေတာ္ … ေနာက္ျပန္လွည့္သြားပါက ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ ေျပာသလို "ေျပးေပါက္မွား …" ေနဦးမည္။  
စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေပးလိုက္ကာမွ စာေရးသူက ပိုေၾကာက္ေနသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာက မွန္ေနသည္ပဲ ထားဦး၊ ဥစၥာရွိသူ အာဏာရွိသူက တရားစြဲလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္မည္။ ဦးေႏွာက္ေျခာက္မည္။ တရားေရးမ႑ိဳင္ မေတာင့္တင္းလွ်င္ ငါးပါးေမွာက္မည္။ တရားေရးမ႑ိဳင္ ခိုင္မာ၍ စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာကို အနိုင္ေပးသည့္တိုင္ အလုပ္ရႈပ္တာပဲ အဖတ္တင္မည္။ မီဒီယာသမားေတြကို လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ေပးမႈ႔ မျပဳမခ်င္း စာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေရးဖို႔ စိတ္မကူးေသး။ စာေရးသူမွာ အေၾကာက္ေရာဂါရွိေနသည္။
          “ေဟ့လူ … အပိုေတြေျပာမေနနဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေတာ့ေပးဗ်ာ” ဟု သင္ေျပာနိုင္ပါသည္။
ဒါဆိုလွ်င္ေတာ့ စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေပးပါမည္။ ေတာထဲမွာ အပ်ိဳႀကီးကို လူပ်ိဳႀကီးက မေတာ္တေလွ်ာ္ ပုဆိုးလွန္ျပသည္ဟု အပ်ိဳႀကီးက သူႀကီးကို တိုင္၏။ လူပ်ိဳႀကီးက မဟုတ္ရပါေၾကာင္း ေျဖရွင္း၏။ ၂ ဦးစလံုး နဂိုကတည္းက တည့္သူေတြ မဟုတ္ၾက။ မ်က္ျမင္သက္ေသကလဲ မရွိ။ သူႀကီးက ေျပာသည္ “ဒီအျဖစ္မွန္ကို ကာယကံရွင္ေတြ အသိဆံုးျဖစ္မည္” တဲ့။  စာေရးသူကလဲ သူႀကီးလိုပဲ ေျပာခ်င္ပါသည္။
ကာယကံရွင္ေတြကပဲ အျဖစ္မွန္ကို အသိဆံုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
(မွတ္ခ်က္။    ။ ၂၀၀၁ ခုနွစ္ေလာက္တြင္ စာေရးသူသည္ ေကနွင့္ အမွတ္မထင္ေတြ႔၍ စကားစျမည္ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုကိစၥကို စာေရးသူက အစ ေဖၚ ေဆြးေႏြးရာ ေကက ဘာမွ်မသိေတာ့သလို ႏႈတ္ဆိတ္သြားပါသည္။ ဘယ့္နယ္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္ေနာ္)
(ဧျပီၤလ ၂၄၊ ၂၀၁၃)

Comments