Ngar Nhyii Ya Thar - Articles


ငါးညွီရျပည္ေရႊဘို
ငါးညွီရသား
ေမ ၇၊ ၂၀၁၃
ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကို ေတာင္အရပ္ကဝင္သည္ရွိေသာ္ ခမ္းနားေသာမုခ္ဦးႏွင့္ ႀကိဳဆိုမည္။ တဆက္တည္း ေရႊဘုရင္မဘီအီးစက္ရုံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ၊ တခ်က္ရွဴလိုက္လွ်င္ပင္ မူးေနာက္ရီေဝသြားေစေသာဘီအီးအနံ႔သုုိးႀကီးႏွင့္ဧည့္ခံမည္။

 ေျမာက္အရပ္ကဝင္သည္ရွိေသာ္ မဟာနႏၵာကန္ေတာ္ရွဳခင္းသာႏွင့္ ႀကိဳဆုိမည္။ တျပဳိင္တည္း ကန္ပတ္လည္ႏွင့္ ကန္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ငါးညွီနံႏွင့္ဧည့္ခံမည္။

အေရွ႕အရပ္ကဝင္သည္ရွိေသာ္ ဂဳဏ္ယူဖြယ္ကုန္းေဘာင္ေရႊျပည္ေခတ္ကၿမိဳ႕တြင္းက်ဳံးႀကီးႏွစ္ခုျဖင့္ မင္းၾတားႀကီးဦးေအာင္ေဇ်ယ်ကိုယ္တိုင္ႀကိဳဆိုမည္။ တျပဳိင္တည္း က်ဳံးတြင္းမွ ငါးကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအထူးေဖၚစပ္ထားေသာငါးညွီနံ႔ဆိုးႀကီးျဖင့္ဧည့္ခံမည္။

အေနာက္အရပ္ကဝင္သည္ရွိေသာ္ ဂဳဏ္ယူဖြယ္ကုန္းေဘာင္ေရႊျပည္ေခတ္ကၿမိဳ႕ျပင္က်ဳံးႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳဆိုမည္။ က်န္အရပ္ေဒသမ်ားႏွင့္အျပဳိင္ပထမတန္းစားငါးညွီနံ႔ျဖင့္ဧည့္ခံပါမည္။

ရွဴ႕လွည့္၊ ရွဴလည့္ၾကရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္ခင္ဗ်ား။

အနံ႔ဆိုးမ်ားဝန္းရံထားေသာၿမိဳ႕ကို ေရႊဘုိၿမိဳ႕ဟုေခၚပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေခတ္မီစြ၊ ေခတ္ေနာက္မက်။ ရန္ႀကီးေအာင္၊ ကုန္းေဘာင္၊ ရတနာသိခၤ၊ မုဆိုးဖုိ၊ ေရႊဘုိဟူ၍ ငါးမည္ရေရႊဘိုဆိုသည္ကား အတိတ္ကအရာ၊ အတိတ္ကိုေရႊထီးျပန္ေဆာင္း၍ အခ်ိန္ကုန္ခံမည့္သူေတြမဟုတ္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနေလၿပီ။ ယင္းဦးေအာင္ေဇယ်လက္သစ္မ်ားသည္ ငါးမည္ရေရႊဘုိၿမိဳ႕ႀကီးကို ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္က်ဴံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မဟာနႏၵာကန္ေတာ္တေလ်ွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ လယ္ေျမမ်ားကိုငါးကန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲ၍လည္းေကာင္း၊ ငါးၾကင္း၊ ငါးဒန္၊ ငါးအံုတံု၊ ငါးမုတ္၊ စလားဗီးယားငါးမ်ားႏွင့္ ငါးညွီရေရႊဘိုၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ အသစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံလိုုက္ေပသည္။

ယင္းဖန္တီးရွင္မ်ားကား ေရႊဘိုၿမိဳ႕အေၾကာင္းနကန္းတလံုးမွမသိဘဲ မိုးက်ေရႊကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ တပ္ထဲကျပဳတ္က်လာေသာ၊ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ႏွင့္ ပသို႔မွ် မသက္ဆိုင္ေသာ၊ ဘယ္အရပ္ေဒသေမြးမွန္းမသိေသာ ခယက၊ မယက၊ စည္ပင္ဗိုလ္မွဴး၊ ရဲမွဴးဆိုသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖစ္ေပသတည္း။

နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆက္ေၾကးေပးရသလို ေရႊဘိုၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားကို ဖုန္းလိုလွ်င္လည္း ဖုန္းဆက္ေၾကးေပးရ၊ ေရလိုလွ်င္လည္း ေရဆက္ေၾကးေပးရ၊ မီးလိုလွ်င္လည္း မီးဆက္ေၾကးေပးရ၊ ဘာမဆိုဆက္ေၾကးေပးၾကရသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးေအာင္ေဇယ်ေက်းဇူးႏွင့္ မဟာနႏၵာကန္ေတာ္ႀကီးသည္ ေရႊဘိုနယ္တဝိုက္ လူေရာလယ္ပါ ေသာက္သံုးေရအတြက္ ပူပင္စရာမရွိေခ်။ နဝတ၊ နအဖ၊ သမတေခတ္ဦးေအာင္ေဇယ်လက္သစ္မ်ားေၾကာင့္ မဟာႏၵာ၊ ကန္သာယာသည္၊ မ်ားစြာကုလား၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဌာနခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ေနေပၿပီ။ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းသူတပ္ေရာ၊ ျမန္မာမ်ားေရာလည္း ပါၾကသည္။ ေသာက္သံုးေရသည္ အႏၱရာယ္မကင္းေသာအေျခအေနမွာရွိေနသည္မွာ ၾကာေပၿပီ။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းႀကံရာသီေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးကုန္းသၾကားႏွင့္ အီသေနာစက္ရုံမွ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားလည္း ကန္ေတာ္ေျမာင္းတြငး္ သြင္းလုိက္ေပေသးသည္။ MEC ကား ေဒသတခုလံုးကို ေျမသိမ္းလယ္သိမ္းႏွင့္ဒုကၡပင္လယ္ေဝေစရုံတင္မက ေရေကာင္းေရသန္႔ေလးပါ ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္လိုက္ေပေသးသည္။

ငါးညွီရ အဲအဲ ငါးမည္ရျပည္ေရႊဘိုသည္ ဘယ္ၿမိဳ႕မွာမွ မရွိႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပင္က်ဳံး၊ ၿမိဳ႕တြင္းက်ဳံးမ်ားႏွင့္ အလြန္သာယာေသာၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိယဥ္ေက်းမႈတန္ဆာ မဂၤလာယူစရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအပန္းေျဖ နားေနရမည့္အရာမ်ား၊ ဂဳဏ္ယူဝံ့ၾကြားစရာမ်ားအျဖစ္ ေရာက္မလာဘဲ ၿမိဳ႕ကို ငါးညွီနံ႔ႏွင့္ဖံုးအုပ္ရာ၊ မသမာသူမ်ား၏စီးပြားေရးကြန္ခ်က္ခ်ရာေနရာမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ်ားဆက္ေၾကးေကာက္ရာအထူးေဒသႀကီးလည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အပန္းေျဖ နားေနရာပန္းၿခံဆိုလွ်င္လည္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအပန္းမေျဖ အနားမေနရဘဲ စည္ပင္မွ ရုံးခန္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားဝင္ေဆာက္၊ အရက္ဆိုင္ေတြအငွားခ်၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖကလည္း ရုံးခန္းဝင္ဖြင့္ထားၾကရာ အရက္သူ အရက္သားမ်ားအယားေျဖရာေနရာျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ေရႊဘုရင္မစက္ရုံမွ ထုတ္လုပ္ေသာဘီအီးနံ႔မ်ားသည္ အနီးနားရြာေတြကလူေတြ ဘယ္မွ်ဒုကၡေရာက္ၾကမည္မသိ၊ ေလေၾကာင္းသင့္လွ်င္ တညတေလၿမိဳ႕တြင္းအလည္ဝင္လာေသာအနံ႔ကိုကပင္ ေအာ့အန္မူးေမာ္သူေတြ မ်ားလွၿပီ။ အင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။ မည္သူမွ် ေလေကာင္းေလသန္႔မရွဴၾကရေခ်။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံေနရရွာေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားက မည္မွ်ပင္ အတိုင္အေတာလုပ္ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားမွာ ႏွာေခါင္းမပါ၊ ပါးစပ္သာပါေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ခံရၿမဲခံေနရေပသည္။ က်န္စက္ရုံမ်ား စက္မႈဇုန္အကုန္ေရာက္သြားေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေလလားမသိိ၊ ဘီအီးေသရည္စက္ရုံမွာ မေရႊ႕ေျပာင္းရေပ။ အမွန္ပင္ စြဲေသာက္လွ်င္ ေျခာက္လမေက်ာ္ေစရဟု အာမခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက အရက္ခ်က္စက္ရုံဟုမေျပာၾကေတာ့ဘဲ ေသရည္ခ်က္စက္ရုံဟုေျပာၾကဆုိၾကသည္။ ယင္းစက္ရုံမွထုတ္လုပ္ေသာဘီအီးအမႈံ႕ကိုေဖ်ာ္ေသာက္သူမ်ား လပိုင္းအတြင္းေသၾကရသည္မွာ အနီးနားရြာမ်ားတြင္ပင္ လက္ေတြ႔ရွိေပသည္။ သုေတသနစစ္တမ္းလုပ္ဖုိ႔ပင္ေကာင္းေလသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ သူတုိ႔ခ်ည္းဘဲ ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ အသက္စြန္႔တုိက္ၾကရသည္ထင္ေပသည္၊ ၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားလည္း ၿမိဳ႕ထဲရြာထဲတြင္ပင္ အသက္စြန္႔ကာအလုပ္လုပ္ၾကရေၾကာင္းသိေစခ်င္ေပသည္။ ဤသို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို တရိရိသတ္ပိုင္ခြင့္ကို တနည္း ေသရည္ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို အဘယ္သူက ခ်ေပးထားသည္မသိရေပ။ တခ်ဳိ႕ကားသမားမ်ားကေတာ့ ဘီအီးစက္ရုံသုိ႔ ေျမဆီအိပ္မ်ားေန႔စဥ္ကားႏွင့္သြင္းေနသည္ဟုေျပာၾကသည္လည္းရွိသည္။ ယခုအခါတြင္ ယင္းတရားနည္းလမ္းမက်ေသာ ေရႊဘုရင္မဘီးအီးစက္ရုံမွ အီးပုတ္နံ႔ဆိုးႀကီးကို ဆက္လက္မခံႏိုင္ၾကေတာ့သည့္အေလ်ာက္ စက္ရုံရပ္ဆိုင္းရန္၊ သို႔ ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အနီးနားရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚေနလူအမ်ားသည္ ဆႏၵျပၾကေတာ့မည္ဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေပၿပီ။

ေရႊဘုရင္မ၏အီးပုတ္နံ႔ကဲ့သို႔ပင္ ငါးညွီနံ႔ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ျပႆနာႀကီးထြားလာေပၿပီ၊ ေရႊဘိုအေနာက္ပိုင္းႏွမစရစ္စေသာရြာေတြဘက္တြင္ ကုလားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လယ္ေျမမ်ားကို ငါးကန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္သည့္အတြက္ က်န္လယ္မ်ားေရမသြင္းႏုိင္ၾကဘဲ ဒုကၡေရာက္ၿပီးျပႆနာျဖစ္ေနသည္မွာၾကာၿပီ။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖစ္ေနေသာဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း၏ေရေသာက္ျမစ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသို႔အာဏာပိုင္အကူအညီမ်ားရယူၿပီး ေငြမ်ား၊ မတရားႏုိင္အမႈမ်ားသည္ ေနရာတုိင္းျဖစ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာေလာက္ေပၿပီ။ ယင္းသို႔ေသာအစိုင္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရး၊လူမ်ဳိးေရးဘက္ဆီသို႔ႏြယ္သြားၿပီး အဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ႀကိဳက္ရာတရားရုံးသြားၾကည့္ပါ၊ ႀကိဳက္ရာအမႈအခင္းသြားၾကည့္ပါ၊ ကုလားႏွင့္ျဖစ္ေသာအဘယ္အမႈအခင္းမွ် ျမန္မာဆင္းရဲသားမ်ားႏုိင္သည္မရွိပါ။ ယခုအခါ ယင္းမေက်နပ္မႈမ်ားသည္ ဘာသာေရးအသြင္မတူညီမႈဆီ ေခါင္းစည္းတပ္၍ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ႏွစ္ဘက္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားေရာ၊ အာဏာပိုင္မ်ားပါသတိခ်ပ္ၾကေစခ်င္သည္။ ျဖစ္သမွ် အေရးအခင္းမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ႔ဖ်င္းမႈမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တုိင္၏အသိဥာဏ္ႏုံ႔နဲမႈမ်ားကို အေျခခံေနပါသည္။ ယင္းအဂတိမႈမ်ားသည္လည္း အထက္အထက္အရာ့အရာရွိႀကီးအဆင့္ဆင့္၏မတရားဝါးမ်ဳိမႈမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အားက်၍၊ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ား၏ နည္းလမ္းမက်၊ တရားမမွ်တမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္ရာ လက္ရွိအာဏာပိုင္မ်ားသည္လည္း ယခင္အာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္နည္းတူ ကိုယ့္ေပါင္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာမာဆတ္လုပ္ရုံတင္မက ကိုယ့္ဗိုက္ကိုပါ ေသခ်ာခြဲၾကည့္သင့္ၾကေပသည္။

ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖကိစၥႏွင့္တစပ္တည္း တာဝတႎသာၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကိုမာဃကို တင္ျပစရာရွိေပသည္။

ငါးညွီရျပည္ေရႊဘို၌ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ႀကီး ၉ ပါးရွိေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါ ထုိ ၉ ပါးႏွင့္ ၿမိဳ႕ကို ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆစရာမ်ားရွိလာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းနတ္မင္းႀကီးတုိ႔သည္ ေရႊဘုရင္မဘီအီးႏွင့္ နတ္သက္ေစ့မေနၾကရေတာ့ဘဲ မၾကာခင္ နတ္နန္းျပန္စံရမည့္အေျခအေနမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အႏို႔သုိ႔မို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္မ်ားလဲလွယ္ေပးရန္ႏွင့္ နတ္အသစ္မ်ားကို တာဝတႎသာမွ အသူရာရာမ္ကိုသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကဲ့သုိ႔ သီးသန္႔ေသာက္ေတာ္မူရန္ အမိန္႔ထုတ္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါေၾကာင္း။

Comments