Than Win Hlaing - Articles


လူ႕ငယ္ဂုဏ္ရည္ ျမင့္တက္ေစဖို႔ - အပိုင္း (၅)
သန္းဝင္းလႈိင္
ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၃● အတတ္ပညာ
လူငယ္တို႔ေရ
ယခုေခတ္ဟာ သိစရာ တတ္စရာေတြ မ်ားလွတယ္။ ဝိဇၨာပညာလည္း ဝိဇၨာပညာအေလ်ာက္၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ လည္း သိပၸံပညာအေလ်ာက္ ေထြျပားတယ္။ လူတို႔ရဲ႕ သက္တမ္းနဲ႔ ႏႈိင္းစာရင္ သင္ယူဆည္းပူးစရာ တတ္သိပညာေတြ လြန္စြာ မ်ားလြန္းလွတယ္ ေခၚရမွာပဲ။ အလံုးစံုေသာ ပညာရပ္ကုိ မဆိုထားဘိ တစ္ခုေသာပညာရပ္ကုိပင္ တစ္ဖက္ ကမ္းခပ္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အခုေခတ္ဟာ ဘြဲ႕ေလးတစ္ခုရ႐ံု၊ ဒီဂရီကေလး တစ္ခုရ႐ံုနဲ႔ အလုပ္ရႏုိင္တာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏုိင္မယ့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျဖစ္ေပမဲ့ ပညာရပ္တစ္ခုခု ကုိ တစ္ဖက္လူနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိရန္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင္ၾကားထားဖို႔ လိုတယ္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ ဆိုတာ အသိပညာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို အတတ္ပညာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘယ္ပညာရပ္မဆို ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ယခုေခတ္ဟာ ဝိဇၨာပညာရပ္ထက္ သိပၸံပညာရပ္က လူတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကုိပိုၿပီး အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ေျခရွိတယ္။

ေရွးေခတ္က  တတ္သင့္တတ္အပ္တဲ့ပညာ  ဟူ၍ အ႒ာရသ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါး သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဆရာဦးသုခ ျပဳစုတဲ့ သုခမွတ္စုစာမ်က္ႏွာ ၂၅၇ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အ႒ာရသ (၁၈) ပါး ဆိုတာေတြကေတာ့-

(၁) သုတ = အၾကားအျမင္အတတ္၊
(၂) သမၼဳတိ = ဓမၼသတ္အတတ္၊
(၃) သခ်ၤာ = အေရအတြက္ဂဏန္းအတတ္၊
(၄) ေယာဂါ = တံစည္း စူးေဆာက္အတတ္၊
(၅) နီတိ = အက်င့္တရားကုိ ျပသဆံုးမေသာ နီတိအတတ္၊
(၆) ဝိေသသကာ = ယာယီယၾတာ စေသာ ဗ်ာက ႐ုဏ္း အတတ္၊
(၇) ဂႏၶဗၼာ = ေစာင္းျငင္းစေသာ ကဗ်ာလကၤာအတတ္၊
(၈) ဂဏိကာ = လက္ဆစ္ခ်ဳိး၍ ေရတြက္ေသာ အတတ္၊
(၉) ဓႏုေဘဒါ = ဒူးေလးအတတ္၊
(၁ဝ) ပုရာဏာ = စကားေဟာင္းအတတ္ (ေပါရာဏ)၊
(၁၁) တိကိစၧက = ေဆးအတတ္၊
(၁၂) ဣတိဟာသ = ရယ္ရႊင္ဖြယ္အတတ္၊
(၁၃) ေဇာတိ = ေဗဒင္အတတ္၊
(၁၄) မာယာ = လွည့္ပတ္မႈအတတ္၊
(၁၅) ဆႏၵတိ = ဆန္းက်မ္းအတတ္၊
(၁၆) ေကတု = သံတမန္အတတ္၊
(၁၇) မႏၲာ = မႏၲာန္အတတ္၊
(၁၈) သဒၵါ = သဒၵါက်မ္းအတတ္၊
စတာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီပညာရပ္အားလံုးကုိ ေယာက်္ားမိန္းမ ဟူသမွ်တို႔ ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္ကာလမဆို တတ္လွ်င္ ေကာင္းတာပဲ ျဖစ္တယ္ကြဲ႕။ အၾကားအျမင္အတတ္၊ အေရအတြက္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဂဏန္းသခ်ၤာအတတ္၊ နီတိက်မ္းအတတ္၊ ယာယီယၾတာ စတဲ့ ဗ်ာက႐ိုဏ္းအတတ္၊ ေစာင္းျငင္းကဗ်ာလကၤာအတတ္၊ လက္ဆစ္ခ်ဳိး၍ ေရတြက္ေသာအတတ္၊ စကားေဟာင္း အတတ္၊ ေဆးအတတ္၊ ရယ္ရႊင္ဖြယ္အတတ္၊ သံတမန္အတတ္ေတြကုိ မိန္းမမ်ားဟာ အဖ်င္းဆံုးအားျဖင့္ တတ္အပ္ တယ္။ လွည့္ပတ္တတ္ေသာ အတတ္ကုိ အထူးသင္ဖြယ္ရာလိုေသးလွ်င္ ထုိအတတ္ကိုပါ သင္သင့္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လိုမယ္မထင္ဘူး။ နဂိုရွိၿပီးသား ‘မာယာ’ေတြကပင္ မ်ားလွပါၿပီ။

ေလာကသာရပ်ဳိ႕မွာ ‘’သူေတာ္တကာ၊ တတ္စရာသား၊ အ႒ာရသ၊ သိပၸအျပား၊ အတတ္မ်ားကုိ မွတ္သားသတိ၊ ပညာရွိတို႔ တတ္သိအပ္စြာ၊ ထိုသိပၸကုိ၊ ႏွံ႔မွ်လံုးျခံဳ၊ မတတ္တံုလည္း၊ တစ္စံုတစ္ခု၊ တတ္ေအာင္ျပဳ၍၊ လူမႈကုန္ေအာင္၊ စီးပြားေလာ့’’ဟု ဆိုထားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အကုန္မတတ္ရင္ေတာင္မွ တစ္စံုတစ္ခုကုိ တတ္ေအာင္ ပညာသင္အပ္တယ္။ မ်ားမ်ားတတ္ေလ ေကာင္းေလေလပါပဲ။

အဲဒီအတတ္ (၁၈) ပါးကုိ ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္လွ်င္ လူဟာ အၾကားအျမင္မ်ားရမယ္ (သုတိ)၊ လူဟာ ေရတြက္ရမယ္ (သခ်ၤာႏွင့္ ဂဏိကာ)၊ ေဆာက္လုပ္တတ္ရမယ္ (ေယာဂါ)၊ ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ၾကံေနထုိင္ သက္ေမြးတတ္ ရမယ္ (နီတိ)၊ ေနာက္ေၾကာင္း အေထာက္အထားနဲ႔ ဆိုတတ္ ေျပာတတ္ရမယ္ (ပုရာဏာ)၊ အခ်င္းခ်င္း မႈခင္းတစ္စံု တစ္ရာျဖစ္တယ္ တရားနဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္တတ္ရမယ္ (သမၼဳတိ)၊ စိတ္ကူးဥာဏ္ အဆန္းတၾကယ္ ကစားရန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္လိုရာအတိုင္း လူတို႔လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရန္ စာစီစာကံုးေကာင္းစြာ ဖြဲ႕ႏြဲ႕တတ္ရမယ္ (သဒၵါ၊ ဆႏၵာတိ)၊ စိတ္လက္ရႊင္ပ် ႏုပ်ဳိေနေအာင္ ေဖ်ာ္ေျဖေျပာဆိုလုပ္ကုိင္ တတ္ရမယ္ (ဣတိဟာသ)၊ ယဥ္ေက်းႏူးညံ့ေသာစိတ္၊ ရႊင္လန္း ပ်ဳိေနေသာ သတၱိရွိေအာင္ ေဖ်ာ္ေျဖတီးမႈတ္တတ္ရမယ္ (ဂႏၶဗၼာ)၊ ေရာဂါဘယ မႏွိပ္စက္ေအာင္ ကာကြယ္ရန္၊ ဘယ္ေဆးဝါးနဲ႔ ၿဖိဳႏွိမ္ကုစားတတ္ရမယ္ (တိကိစၧာ)၊ ဥာဏ္ျဖင့္ မျမင္ရာေသာ အနာဂတ္ကုိျမင္ရန္ တြက္ခ်က္တတ္ရမယ္ (ေဇာတိ)၊ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အစီးအနင္း၊ အဖ်က္အဆီးနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ေသာ အဖ်က္ဆီးမ်ားကုိ ပညာနဲ႔ စီရင္ ဖယ္ရွားၿဖိဳခြင္းတတ္ရမယ္ (ဝိေသသကာ)၊ ကုိယ္မလိုရာကုိ ဖယ္ရွားၿပီး လိုရာကုိ မန္းမႈတ္ ကာ မွ်နဲ႔ ျဖစ္ေစတတ္ရမယ္ (မႏၲာ)၊ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လို႔ မိမိအား အက်ဳိးယုတ္ေစမဲ့ အေျခအေနရွိတယ္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိအား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမဲ့ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေစလိုေသာ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ရွိေနပါက ကုိယ္လိုရာကုိေရာက္ေအာင္ လွည့္ပတ္ေျပာဆိုျပဳလုပ္တတ္ရမယ္ (မာယာ)၊ ကုိယ္ျဖစ္ေစလိုေသာကိစၥကုိ ျဖစ္ရန္၊ မျဖစ္ေစလိုေသာကိစၥကုိ ေဖ်ာက္ရန္၊ အျခားသူတို႔အားျဖစ္ေစ၊ အျခားႏုိင္ငံ တိုင္းျခားတို႔အားျဖစ္ေစ သြားေရာက္၍ ေျပျပစ္က်စ္လ်စ္စြာ ကုိယ္လိုရာကုိ ဆြဲငင္ ေျပာဆို ဆက္ဆံတတ္ရမယ္ (ေကတု)၊ မိမိအား ထိပါးလာေသာ ရန္သူဟူသမွ်ကုိ ခ်ဥ္းနင္း ၿဖိဳဖ်က္ႏုိင္ရန္ အပစ္အခတ္ အတိုက္အခိုက္ကုိ တတ္ရမယ္ (ဓႏုေဘဒါ) ဆိုထားတာမို႔ အတတ္ပညာဟာ ေရွးေခတ္ကတည္းက အသိပညာထက္ ပိုမ်ားတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ ယခုေခတ္ဆို ဒီထက္ပိုမ်ားတာေပါ့။ အ႒ာရသ အတတ္ (၁၈) မ်ဳိးကုိ တူရာေတြ ေပါင္းလိုက္ ရင္ (၁) ႏႈတ္မႈပညာ (၂) လက္မႈပညာ (၃) စက္မႈပညာဆိုၿပီး ပညာရပ္သံုးမ်ဳိး ခြဲျခားႏုိင္တယ္။

အဲဒီပညာရပ္သံုးမ်ဳိးမွာ ႏႈတ္ပညာ ဆိုတာ ဝိဇၨာပညာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ပညာရပ္ေတြကေတာ့ သိပၸံပညာရပ္ထဲ အက်ဳံးဝင္တယ္။

အတတ္ပညာေတြထဲမွာ စားေရးေသာက္ေရး ပညာရပ္ကလည္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မဟုတ္ဘူး။ လူတို႔အဖို႔ စားဝတ္ ေနေရးဆုိတဲ့ အေရးသံုးပါးမွာ စားေရးဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတယ္။ အိပ္ေထာင္တစ္ခုမွာ စားေရးေသာက္ေရး အတြက္ ေကာင္းစြာမစီမံ မခ်က္ျပဳတ္တတ္ရင္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမယ္။ အစီအမံ ညံ့ဖ်င္းရင္ ေငြကုန္မယ္။ အခ်က္ အျပဳတ္ ညံ့ဖ်င္းရင္လည္း အစားအစာ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ရာမွ အိမ္သူအိမ္သားအားလံုး မက်န္းမမာျဖစ္ၿပီး အေလအလြင့္ မ်ားမယ္။ အဲဒီလို အိမ္ေထာင္မ်ဳိးမွာ မီးဖိုေခ်ာင္ဟာ တကယ့္ ေငြယိုေပါက္ႀကီးပဲ။ ရွာသမွ် ေဖြသမွ် ပစၥည္းဥစၥာ ေငြေၾကး  ဆိုတာ မီးဖိုေခ်ာင္မွ ‘ဒလေဟာ’ ထြက္ေနမွာအမွန္ပဲ။

တကယ္လို႔ ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ခ်က္ျပဳတ္တတ္ရင္ မိသားစုဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အစာ အာဟာရကုိ မွီဝဲရလို႔ ေဆးဝါးခပင္ ကုန္က်စရာ မရွိဘူး။ ေကာင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ အစားအစာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္ကာ လွဴဒါန္းေပးကမ္းႏုိင္ေသးတယ္။ အလွဴအတန္းေတြမွာ အေကြၽးအေမြးအတြက္ အစားအစာကုိ အျပင္မွ ဝယ္ယူမဲ့အစား ကုိယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ လုပ္ကုိင္ေကြၽးေမြးႏုိင္ပါက ေငြလည္းအကုန္သက္သာ၊ အရသာလည္းပိုရွိၿပီး လာသမွ် ဧည့္သည္ေတြကုိ ဝဝလင္လင္ ေကြၽးေမြးလွဴဒါန္းႏုိင္တာေပါ့ကြာ။

အိမ္ရွင္မတစ္ဦးဟာ အခ်က္အျပဳတ္ ကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ အဝတ္အထည္တို႔ကုိ ေလွ်ာ္ဖြပ္ခ်ဳပ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ေကာင္းစြာ စုေဆာင္း သိုမွီးသိမ္းဆည္းတတ္ျခင္း၊ ပရိေဘာဂပစၥည္း အသံုးအေဆာင္တို႔ကုိ သန္႔ျပန္႔ေသသပ္လွပစြာ ေနရာခ်ထား တတ္ျခင္း၊ သားငယ္ သမီးငယ္တို႔အား က်န္းမာသန္႔ရွင္း ေရာဂါကင္းၿပီး လူေကာင္းလူေတာ္ေတြျဖစ္ေအာင္ ေကာင္းစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ျခင္း စတဲ့ အိမ္ရွင္မတို႔ တတ္အပ္တဲ့ အိမ္တြင္းမႈသိပၸံပညာ (Demestic Science) တတ္ထားရင္ ေကာင္းတာေပါ့။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ ထမင္းဟင္း ေကာင္းစြာခ်က္ျပဳတ္တတ္ျခင္း အစရွိတဲ့ အိမ္တြင္းမႈသိပၸံ ပညာကုိတတ္ေျမာက္ထားပါက  ဂုဏ္မငယ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရသူဟာ မီးဖိုေခ်ာင္ရဲ႕ ေက်းကြၽန္ (Kitchen Slave) မဟုတ္ပါဘူး။ မီးဖိုေခ်ာင္ရဲ႕ အရွင္သခင္နဲ႔ မီးဖိုေခ်ာင္မွာ မိသားစုစားသံုးရန္ အစာအာဟာရ ေဆးဝါး ေဖာ္စပ္သူ (Kitchen Chemist) သာ ျဖစ္ပါတယ္ကြာ။

အခ်ဳိ႕က စက္မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အတတ္ပညာကုိသာ အတတ္ပညာလို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အတတ္ကလည္း အတတ္ပညာတစ္ခုပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးက-

‘’အိမ္ေထာင္ဝတ္ျဖင့္၊ အမွတ္ျမဲျမံ၊ လုပ္ၾကံႀကိဳးစား၊ ကြၽဲႏြားဆိတ္ဝက္၊ ဝမ္းဘဲငွက္ႏွင့္ ၾကက္က မႂကြင္း၊ သိမ္းေမြးျပင္းလ်က္၊ မ်ားစံုစီ၊ ဖန္တီးဝယ္ေရာင္း၊ ထပ္ကာေလာင္းလ်က္၊ ပဲေျပာင္းစပါး၊ က်ီျပည့္ထား၍၊ ခြက္ျပားေရႊေငြ၊ ဆည္းပူးေထြျဖင့္၊ မ်ဳိးေဆြမွီတင္း၊ ႂကြယ္ဝမင္း’’
ေရးသားခဲ့သလို စံေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း-

‘’အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက စာေရးစာခ်ီ အတတ္၊ ပန္းတိမ္ ပန္းပဲ အတတ္စေသာ လက္အတတ္၊ စက္အတတ္ တို႔ကုိသာ အတတ္ဟူ၍မွတ္ယူ ၿပီးလွ်င္ ကြၽဲႏြားေမြးျမဴျခင္း၊ လယ္ထြန္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ ျခင္းတို႔ကုိ အတတ္ဟူ၍ မွတ္ယူေလ့မရွိၾကဘဲ ထုိအလုပ္တို႔ကုိ မည္သူမဆို လုပ္လိုက လုပ္ႏုိင္သည္ဟူ၍ အယူရွိၾက၍ တတ္ေအာင္သင္ၾကားျခင္း မရွိၾကဘဲ လုပ္ခ်င္သူတို႔က ဝင္၍ လုပ္ကုိင္ တတ္ၾကသျဖင့္ အက်ဳိးမခံစားၾကရသည့္အျပင္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ပင္ ေရာက္ၾကရကုန္သည္’’ ဟူ၍ သတိ ေပးထားတယ္။

လူငယ္တို႔ေရ-
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အတတ္ပညာကုိ ေကာင္းစြာသင္ ၾကားတတ္ေျမာက္ၾကသူေတြဟာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မပူပင္ မေၾကာင့္ၾကရဘူး။ စားဝတ္ေနမႈ ကံုလံုၿပီး လူေရးလူမႈ တို႔ကုိပင္  ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကတယ္။  ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ဳိးစီးပြားကုိလည္း ပြားစီးႏုိင္ၾကတယ္။ အတတ္ပညာနဲ႔ မျပည့္စံုသူတို႔ဟာ အစားဆင္းရဲ ျခင္း၊ အဝတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ အေနဆင္းရဲျခင္းဆိုတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းနဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳရသလို အူမမေတာင့္သျဖင့္ သီလ မေဆာက္ႏုိင္ဘဲ ကုိယ္က်င့္တရားေတာင္ ပ်က္ျပားရတဲ့ဘဝကုိ ေရာက္လာခဲ့ရတယ္။
ဒီကမၻာေလာကႀကီးမွာ အတတ္ပညာဟာ သူမ်ားကုိ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲလို႔ မကုန္ခန္းႏုိင္သလို၊ ဘယ္လူဆိုး သူခိုး တို႔မွလည္း လုယက္ဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္းမရွိဘူး။ အတတ္ပညာ တတ္သူဟာ ကုိယ္သြားေလရာ ထပ္ၾကပ္မကြာ အတတ္ပညာ ဟာ ပါလာတာေၾကာင့္ ေရာက္ရာေနရာေဒသမွာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္တာမို႔ အတတ္ပညာနဲ႔ တူတဲ့ ဥစၥာပစၥည္း ဆိုတာ မရွိဘူး ဆိုၾကတယ္ကြဲ႕။ ေရာက္ရာေနရာမွာ အတတ္ပညာသည္ဟာ အႀကီးအမွဴး၊ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးက အခုလိုေရးသားထားတယ္။

‘’အတတ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ၏အျဖစ္သည္ မင္းအျဖစ္ထက္ပင္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေခ် ေသး၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ မင္းကုိမူကား မိမိတိုင္းျပည္၌သာ ပူေဇာ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကုိ ျပဳၾက၍ အျခား တိုင္းျပည္သို႔ ေရာက္ေသာကာလ လူသာမညအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွာရ၏။ အတတ္ပညာရွိေသာသူကုိမူကား မည္သည့္ အရပ္ေဒသ၌မဆို ႏွစ္လို ၾကည္ျဖဴ ပူေဇာ္ေလးျမတ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾက၏’’
မည္သို႔ဆိုေစ ယခုေခတ္ဟာ ေလ့လာဆည္းပူးစရာ ပညာရပ္ေတြက အလြန္မ်ားျပားတာမို႔ အားလံုးကုိေတာ့ မင္းတို႔သင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ဝါသနာပါရာသန္ရာ အတတ္ပညာတစ္ခုခုကုိ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေအာင္ အထူးလိုက္ စားၿပီး သင္ယူသင့္တယ္။ ဘယ္အတတ္ပညာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ ကြၽမ္းက်င္ရင္ ဘဝမွာ မင္းတို႔ လူတစ္လံုး သူတစ္လံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီေပါ့။

ေလာကနီတိပ်ဳိ႕မွာလည္း-
‘’တသင္းမွတ္ၾက၊ လူတို႔မွ်လို႔၊ သိပၸကုိမူ၊ နည္းသည္ဟူ၍၊ မေအာက္ေမ့ႏွင့္၊ ေတြ႕ရာမွတ္သား၊ မိုးေပါက္မ်ားတယ္၊ အင္းနားေခ်ာင္းကန္၊ ျပည့္ေသာဟန္တည့္၊ မွတ္ရန္တစ္ခု၊ ႏႈတ္မႈလက္မႈ၊ အတတ္စု ကုိ၊ ငယ္ႏုေသာအား၊ မေမ့ျငားႏွင့္၊ ရင္းဖ်ားကုန္စင္၊ တတ္ ေျမာ္ျမင္က၊ တစ္ခုမွ်လက္၊ အသက္ေမြး ေၾကာင္း၊ ျဖစ္တံုေႏွာင္းေပ’’ ဟူ၍ ေဖာ္ျပတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ မင္းတို႔လူငယ္ေတြ အခ်ိန္မျဖဳန္းဘဲ အတတ္ပညာတစ္ခုခုကုိ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားပါလို႔ အစ္ကုိႀကီး တိုက္တြန္းပါရေစ။


● မိမိအလုပ္ကုိ တန္ဖိုးထားပါ
လူငယ္တို႔ေရ-
မိမိအလုပ္ကုိ တန္ဖိုးထားရမယ္။ အလုပ္ထဲမွာ မိမိရဲ႕ အလံုးစံုေသာကုိယ္စြမ္းအား၊ ဥာဏ္စြမ္းအားေတြကုိ ထည့္ ထားပါ။ အက်ဳိးေက်းဇူးတို႔ဟာ အလုပ္ရဲ႕ေနာက္မွ ထပ္ၾကပ္မကြာ ပါလာပါလိမ့္မယ္။

‘’အလုပ္ဟာ လူ႔ေလာကကုိ ႏွိပ္စက္ေနတဲ့ ပူေဆြးေသာကနဲ႔ ဒုကၡေဝဒနာေပါင္းကုိ ကုစားေပးႏုိင္စြမ္းေသာ မဟာ ၾသသဓ ေဆးႀကီးတစ္လက္ ျဖစ္တယ္’’ လို႔ ေသာမတ္စ္ကာလိုင္းက ဆိုခဲ့ဖူးတယ္။

ကုိယ္ဝါသနာပါတဲ့အလုပ္ဟာ ႏြမ္းနယ္ေနတဲ့စိတ္ကုိျပန္ၿပီး အားျဖည့္ေပးတဲ့ ဓာတ္အားေပးစက္ပါပဲ။
အလုပ္ႀကိဳးစားတဲ့သူကုိ အထက္လူတို႔ သေဘာက်တတ္စျမဲပဲကြဲ႕။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ကုိ အခ်ိန္ပိုႀကိဳးစားၿပီး လုပ္မယ္ဆိုက ညေနအိမ္အျပန္ ေနာက္က်ခံျခင္းထက္ နံနက္ပိုင္းမွာ သူမ်ားထက္ အခ်ိန္ေစာေစာ အလုပ္ဆင္းျခင္းက ပိုလို႔ ေကာင္းတယ္။ အလုပ္ခြင္သို႔ အခ်ိန္ေစာေစာေရာက္ျခင္းဟာ ဝီရိယရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေစၿပီး ေနာက္က်မွ ဆင္းျခင္း က ပံုမွန္အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မီမၿပီးလို႔ ေနာက္က်ခံ လုပ္ေနရတယ္လို႔အမ်ားက ထင္မွတ္စရာျဖစ္ႏုိင္တယ္။

အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ လတ္တေလာ ဆက္ဆံရသူက မိမိထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတာထက္ပို၍ လုပ္ေပးတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကုိေမြးျမဴပါ။ အမ်ားနဲ႔ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါက မိမိရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ သူတစ္ပါးထက္သာပါေစ။ မိမိတစ္ဦးတည္း လုပ္ရေသာအလုပ္ ျဖစ္ရင္လည္း မိမိခြဲတမ္းထက္ နည္း နည္းျဖစ္ေစ ပိုလြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေပးပါ။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္မွာ အႀကီးအကဲ (ဝါ) အလုပ္ သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစမဲ့ အေရးႀကီးဆံုး အေလ့အက်င့္ေတြပါပဲ။
လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ကုိယ့္အလုပ္အေပၚ သစၥာရွိရမယ္ကြဲ႕။ မိမိရဲ႕အလုပ္အေပၚ သစၥာရွိျခင္းဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ ေလးစားျခင္းပါပဲ။ မိမိကုိယ္ကုိ ေလးစားမႈမရွိတဲ့သူကုိ ဘယ္သူကမွလည္း ေလးစားမွာမဟုတ္ဘူး။

မိမိကုိယ္ကုိ ေလးစားသူ၊ မိမိရဲ႕အလုပ္အေပၚသစၥာရွိသူ၊ လုပ္ငန္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစဥ္႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္စြာ ေဆာင္ရြက္တတ္သူေတြဟာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ နာမည္ေကာင္းတစ္ခု အျမဲရရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလူမ်ဳိးကုိ ဘယ္အလုပ္ရွင္မွ လက္လြတ္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။

ဘယ္အလုပ္မဆို စလုပ္လုပ္ျခင္းေတာ့ သိပ္အက်ဳိးအျမတ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္မွငါးႏွစ္အထိ ၾကာေအာင္ေတာ့ တည္ေဆာက္ရတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကုိ မေမ့သင့္ပါ။

‘အေဝးကျမက္ ပိုစိမ္းသည္’ ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားရွိတယ္။ လက္ထဲက ပစၥည္းထက္ အေဝးမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းကုိမွ ပိုၿပီး အထင္ႀကီးတတ္သူေတြကုိ သေရာ္ထားတဲ့စကားပါပဲ။

လူငယ္အမ်ားစုဟာ လက္ရွိေနရာ၊ လက္ရွိအလုပ္ထက္ အေဝးေဒသ၊ အေဝးအလုပ္ကုိသာ ပိုၿပီး တမ္းတတတ္ၾက တယ္။ မတမ္းတခ်င္ပါနဲ႔။ ေခ်ာင္းကုိပစ္၍ ျမစ္ကုိရွာ ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတြ႕ကိန္းဆိုက္ေနဦးမယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ လူငယ္ေတြဟာ ကုိယ္ဝါသနာမပါေသာ ကုိယ့္အရည္အခ်င္းနဲ႔မဆိုင္တဲ့ အလုပ္ကုိလုပ္ေနရတတ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ မပူပါနဲ႔။ ႀကိဳးစားရွာလွ်င္ သင့္ေတာ္တဲ့အလုပ္ကို ရႏုိင္ပါတယ္။ သစ္မရွိခင္ေတာ့ ဝါးခဏကြပ္ရမွာပဲ။

ကမၻာေက်ာ္ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္ဟာ တစ္ခ်ိန္က အေရာင္းစာေရးလုပ္ခဲ့ဖူးသလို၊ ဝီလ်ံရွိတ္စပီး ယားဟာလည္း အမဲသားေရာင္းရဖူးတယ္။ သိပ္မၾကာမီ သူတို႔ အဲဒီအလုပ္က ထြက္လိုက္ၾကတယ္။ သူတို႔ အဲဒီကထြက္ တာကုိလည္း အလုပ္ရွင္က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာနဲ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ေနာက္သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ သူတို႔ဟာ စာေပနယ္မွာ အေက်ာ္ေဇယ် စာေရးဆရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။

‘ေနရာမွားေနေသာ’ လူငယ္ေတြ အမ်ားရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔လို႔ အစ္ကုိႀကီး ေျပာပါရေစ။ ကုိယ္စြမ္း ကုိယ္စ ရွိသူေတြဟာ ‘ေနရာမွန္’ကုိ ရွာေတြ႕မွာအမွန္ပဲ။ မီးတုတ္ကို ဘယ္သူမွ ေဇာက္ထိုးထားခ်င္လို႔ မရဘူး။

ရရာအလုပ္၊ ရရာေနရာက စလုပ္ပါ။ ဘာလုပ္ဆိုတာက အေရးမႀကီးပါဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္သလဲ ဆိုတာကသာ အဓိကပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ပါ။ ပို၍ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။

အလုပ္လုပ္၍ မ်က္စိကုိဖြင့္၊ နားကုိစြင့္၍ထားတတ္ေအာင္ ေလ့လာပါ။ မွတ္သားပါ။ ပိုေကာင္းေအာင္ တိုးတက္ ေအာင္ တီထြင္ပါ။

လူငယ္အမ်ားစုဟာ မိမိလုပ္ရတဲ့အလုပ္ထက္ ေသးငယ္ေနတတ္တယ္။ ဆိုလိုတာက လုပ္ေနတဲ့အလုပ္နဲ႔ ထုိက္ တန္ေသာ အရည္အခ်င္းပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အလုပ္မွာတက္လမ္း မရွိျဖစ္ေနတတ္တယ္။ တိုးတက္ခ်င္ရင္ မိမိ အရည္ အခ်င္းက အလုပ္ထက္ ႀကီးေနရမယ္။ ၁၂ ႏွစ္သားအရြယ္က မိမိဝတ္ထားေသာအက်ႌဟာ အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္မွာ က်ဥ္းသြားၿပီး ကုိယ္ခႏၶာက အက်ႌနဲ႔ မဆန္႔ေအာင္ ႀကီးထြားေနသလို ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ ဆန္႔ေအာင္ အက်ႌကုိ ႀကီးေပးရသလို အရည္အခ်င္းကုိ ျမႇင့္တင္ရတယ္။

ႀကီးပြားခ်င္တဲ့ လူငယ္တိုင္းဟာ အျမဲတမ္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာဆည္းပူးေနရမယ္။ မိမိရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရမယ္။ အဲဒါေတြဟာ ပိုေကာင္းေသာ အလုပ္အတြက္ အသင့္ႀကိဳျပင္ဆင္ထားမႈေတြပါပဲ။

လခစားျဖစ္ရင္ မိမိရဲ႕အထက္လူႀကီး သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္သေဘာက်ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္႐ံုတင္ မကဘဲ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္ပိုလုပ္ေပးပါ။ ဘဝတူ အမႈထမ္းေတြရဲ႕ အလုပ္ ကုိလည္း ကူညီလုပ္ေပးပါ။

ဒါ့ထက္ အဆင့္ျမင့္ေသာ အလုပ္မွာ မိမိလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိမဲ့ အၾကံဥာဏ္ ေတြ၊ စီမံကိန္းေတြ၊ တီထြင္မႈေတြကုိ မျပတ္ စိတ္ကူးၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ပါ။

ဒီနည္းနဲ႔ မိမိဟာ သာမန္လခစား မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္း တစ္ခုလံုးအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္ မယ္။

စီးပြားေရးမွာ အသားတင္အျမတ္ (net profit) ဟာ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္အလုပ္မဆို ကုိယ္လုပ္ေန တဲ့အလုပ္မွာ အျမတ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေပးရမယ္။ မိမိေၾကာင့္ အျမတ္မေပၚရင္ အလုပ္ျပဳတ္ဖို႔ အေသခ်ာဆံုးပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္အတြက္ အျမတ္ထြက္ဖို႔ အျမဲတမ္း ရွာေဖြၾကံဆလုပ္ကုိင္ေနပါ။

အလုပ္ခြင္မွာ မိမိဟာ စက္႐ုပ္ (Robot) လူသား မျဖစ္ေစဘဲ ေတြးေခၚဥာဏ္ရွိသူ (Creative Thinker) ျဖစ္ပါေစ။ ကုိယ့္စိတ္ကူးကုိ သူတစ္ပါး လက္ခံတာျဖစ္ေစ၊ လက္မခံတာျဖစ္ေစ တိုးတက္မႈအတြက္ ေစတနာမွန္နဲ႔ အျမဲတမ္း အၾကံ ေပးပါ။ တင္ျပပါ။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ မိမိရဲ႕စိတ္ကူး၊ အၾကံဥာဏ္ကုိ လူတိုင္းလက္ခံလာပါလိမ့္မယ္။

လူငယ္တို႔ေရ-
ယေန႔ေခတ္ဟာ သိပၸံ၊ ဝိဇၨာ ပညာရပ္ေတြ၊ အသစ္အဆန္း နည္းပညာေတြ တစ္ေန႔တျခား တိုးတက္လြန္းေန တယ္။ I.T ေခၚ သတင္းနည္းပညာဟာ အံ့မခန္း တိုးတက္ထြန္းကားေနတယ္။

အဲဒီပညာရပ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ C.D အေခြေတြလည္း အျမဲမျပတ္ ထုတ္ေဝေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေတြလည္း အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚေပါက္ေနတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ပညာလိုခ်င္တဲ့လူငယ္ေတြနဲ႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုဆည္းပူးေလ့လာစရာ ေတြက အလွ်ံပယ္ပါပဲကြာ။ အိပ္ေနေသာ ျခေသၤ့မင္းထက္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ႂကြက္ငယ္ဟာ ပိုၿပီး အရာေရာက္တယ္ကြဲ႕။

မိမိရဲ႕ အနာဂတ္ဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္ ေလာေလာဆယ္မွာ အပင္ပန္းခံ၊ အခ်ိန္ေပး၊ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေလ့လာ ဆည္းပူးစရာ အခြင့္အလမ္းေတြက လူငယ္ေတြကုိ အျမဲလက္ယပ္ဖိတ္ေခၚေနတယ္။

တစ္နည္းဆိုရရင္ ယခုေခတ္ဟာ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္လိုတဲ့ လူငယ္တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ျပည့္လွ်ံေနတဲ့ ‘ေရႊေခတ္ႀကီး’လို႔ေတာင္ အစ္ကုိႀကီး ေခၚခ်င္တယ္။

ဒါဆို မင္းတို႔ေရႊေခတ္ႀကီးမွာ ေရႊတြင္းတူးၿပီး ေရႊရေအာင္ရွာေဖြဖို႔က မင္းတို႔တာဝန္ပဲေပါ့။ ပတၱျမားေတာင္ ထိပ္ေရာက္မွ  ပတၱျမားေက်ာက္မ်က္ကုိ  မေကာက္ဘဲ ေက်ာက္စရစ္ခဲေကာက္ၿပီး၊ ျပန္ဆင္းလာမယ္ဆိုရင္ မင္းဟာ အ႐ူး ပဲေပါ့။

● အၾကံႀကီးရမည္
လူငယ္တို႔ေရ-
အၾကံႀကီးမွ ႀကီးျမင့္ႏုိင္တယ္။ အၾကံေသးရင္ ေသးသိမ္တယ္။ အၾကံႀကီးဖို႔ရန္အတြက္လြန္စြာ ဥာဏ္ႀကီးဖို႔မလို ပါဘူး။ အလုပ္ႀကီးအကုိင္ႀကီး လုပ္ေနသူေတြဟာ ဥာဏ္ထူးသူမ်ားမဟုတ္၊ ေမြးရာထက္ျမက္ၾကသူေတြလည္း မဟုတ္ ပါဘူး။ အမွတ္သညာမ်ားျခင္း၊ မ်က္စိနဲ႔နားကုိ ဖြင့္ထားျခင္း၊ အေပါင္းအသင္း အဆက္အသြယ္ေကာင္းျခင္း၊ အက်ဳိးအျပစ္ ဆင္ျခင္၍ အရွည္ကို ျမင္တတ္ျခင္း၊ စြန္႔စားလုိစိတ္ ရွိျခင္းသာ အဓိက ျဖစ္တယ္ကြဲ႕။

ေရႊ၊ ေငြတို႔သာ အဖိုးအနဂၣထုိက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေလာကမွာ ေငြထက္အဖိုးတန္တဲ့အရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဂုဏ္သတင္း၊ အေပါင္းအသင္း၊ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အဆက္အသြယ္တို႔ဟာ အဖိုးထိုက္တန္ အရင္းအျမစ္ေတြပါပဲ။ ဘယ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲကုိသာ မၾကည့္ရဘူး။ ေငြထက္ အဖိုးထုိက္တန္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိတယ္ ဆိုတာ သေဘာေပါက္။

တစ္စံုတစ္ခုကုိ ၾကည့္ရင္ စူးစိုက္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားေသာ စိတ္နဲ႔ၾကည့္ပါက အၾကံသစ္ ဥာဏ္သစ္ကုိ ရႏုိင္တယ္။ မိမိရဲ႕အစြမ္းကုိ ယံုၾကည္ကာ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရဲေသာစိတ္ရွိက Initiative ေခၚ စထြင္တတ္ေသာ စြမ္းရည္ကုိ ရရွိႏုိင္တယ္။ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ စထြင္တတ္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိမွသာ ႀကီးပြားႏုိင္တယ္။

အလုပ္ဟူသမွ်မွာ တိုးတက္ရန္လည္း အျမဲရွိတယ္။ ကုိယ့္ဘဝ တိုးတက္လမ္းကုိ အျမဲရွာေနရမယ္။ ပ်က္မွာ ေၾကာက္အားႀကီးပါက မႀကီးပြားႏုိင္ဘူး။

မဆိုင္တဲ့အလုပ္ကုိ ဇာမခ်ဲ႕နဲ႔။ အၾကံဥာဏ္ႀကီးျခင္းဟာ စြဲျမဲျခင္း၊ ဝီရိယရွိျခင္း၊ ႏုိးၾကားျခင္း၊ စြန္႔စားျခင္း၊ မိမိကုိယ္ ကုိ ယံုၾကည္ျခင္း၊ လ်င္ျမန္စြာ ဆံုးျဖတ္တတ္ျခင္း၊ သတၱိရွိျခင္း စတဲ့ အဲဒီအစြမ္းတို႔ ေပါင္းစုျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာတတ္ တယ္။

အဲဒီအခ်က္ ျပည့္သူမွန္သမွ် သာမန္လူတို႔ထက္ ႀကီးျမင့္မွာအမွန္ပဲ။ မလုပ္ခင္ မျဖစ္ပါဘူး ဆိုတဲ့စိတ္ေတြ၊ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ကုိ မလုပ္ခင္ကတည္းက ႏုိင္မွႏုိင္ပါ့မလားဆိုတဲ့ အဖ်က္စိတ္ကုိ မေမြးရဘူး။ တကယ္ျဖစ္ရင္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတဲ့စိတ္ကုိ အျမဲေမြးရမယ္။

ႀကီးပြားလိုသူတိုင္း အျမဲႏွလံုးသြင္းရမွာက-
ငါတန္ခိုးႀကီးတယ္၊
ငါလုပ္လွ်င္ ဘာမဆို ေအာင္ျမင္မယ္၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ ငါ့အဖို႔ျဖစ္တယ္။
ဟူေသာ စိတ္ထားပဲ ျဖစ္တယ္။

လူ႔ေလာကမွာ ႀကီးပြား၊ ထင္ရွား၊ ေက်ာ္ၾကားျခင္း မျဖစ္ထုိက္သူ ဆိုတာမရွိဘူး။ သံုးမရတဲ့သစ္ပင္ မရွိသလို၊ သံုးမရတဲ့လူဆိုတာ မရွိဘူးမွတ္ပါ။ မိမိအေပၚမွာပဲတည္တယ္။ ထက္သန္စိတ္၊ ျပင္းျပေသာဆႏၵရွိသူတိုင္းဟာ ေအာင္ ျမင္သရဖူကုိ ေဆာင္းရမွာပဲ။ မင္းမရိပ္မိလို႔ မသိတာ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ဆုိတာ မင္းအနားမွာပါ။ မင္းမဆြဲမိလို႔ မရတာ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ မင္းအနားမွာပါ။ မင္းစိတ္မရွိလို႔ မျမင္တာ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ မင္းအနားမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တတိုင္းေတာ့ ဘယ္အရာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆိုတာ ရလိုေသာ ဆႏၵမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵလုိ စြမ္းအား၊ လုပ္ရပ္အားထုတ္မႈ၊ ဇြဲသတၱိ၊ ဥာဏ္ပညာေတြနဲ႔ ထည့္ေပါင္းမွ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကုိ ေရာက္မွာျဖစ္တယ္ ဆိုတာကုိေတာ့ သတိရွိပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပန္းတိုင္ မရွိေသာသူဟာ အတိတ္ လည္း အဓိပၸာယ္မရွိ၊ အနာဂတ္လည္း အခ်ည္းႏွီး၊ ပစၥဳပၸန္လည္း အလကားပါပဲ။ ဘယ္ပစ္မွတ္ကုိမွ ခ်ိန္၍ မပစ္သူဟာ ထိခ်င္ရာထိသြားမယ္။ အဲဒီလူဟာ ရည္မွန္းခ်က္မရွိ ေသာသူလည္း ျဖစ္တယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ မရွိသူရဲ႕ဘဝဟာ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ေရေမ်ာကမ္းတင္ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္လိုရင္ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ရွိရမယ္။ မိမိသြားလိုေသာ ပန္းတိုင္ကုိ အတိအက် သတ္မွတ္ရမယ္။ ပန္းတိုင္ကုိ ခ်ီတက္ရန္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ္။ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားရမယ္။ တစ္ခုကုိလိုခ်င္ရင္ တစ္ခုကုိေတာ့ေပးရမယ္။ ေလာကမွာ ဘယ္အရာမွ အလကားမရဘူး။

လူေတြမွာ အႀကီးဆံုး အားနည္းခ်က္က ‘ေၾကာက္စိတ္’ပဲ။ လုပ္ခ်င္ျဖစ္ခ်င္ပါလ်က္ မလုပ္ဝံ့ မကုိင္ဝံ့ ျဖစ္လာ တာဟာ ေၾကာက္စိတ္ပါ။ ေဝဖန္ခံရမွာ ေၾကာက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲမွာ ေၾကာက္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း တို႔ဟာ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ မထုိက္တန္သူေတြပဲ။

ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ အႁမြာညီအစ္ကုိေတာ္ေသာအျခား အဖ်က္စိတ္ကေတာ့ ‘ေသာက’ပါပဲ။ ေသာကဟာ ေၾကာက္ စိတ္ထက္ပင္ ပို၍ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသးတယ္။ သူက တေငြ႕ေငြ႕နဲ႔ လူကုိသတ္ေသာစိတ္ပဲ ျဖစ္တယ္။

ေၾကာက္စိတ္ေပ်ာက္ေအာင္ ကိုယ့္မွာ ခံယူခ်က္တစ္ခု ရွိရမယ္။ ကိုယ္ေၾကာက္တဲ့စိတ္ထက္ ပိုၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္တစ္ခုကုိ ေမြးျမဴရမယ္။ ကုိယ့္ေၾကာက္စိတ္ထက္ပိုၿပီး ျပင္းထန္တဲ့စိတ္တစ္ခုကုိ ေမြးျမဴရမယ္။ ကုိယ္ေၾကာက္တဲ့ စိတ္ထက္ ပိုၿပီးလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္က မ်ားရမယ္။ ေလာကမွာ ေၾကာက္ရမွာက ႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ တစ္ခုက မတရားတဲ့ကိစၥကုိ လုပ္ဖို႔ ေၾကာက္ရမယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက မမွန္တဲ့ကိစၥ၊ မေကာင္းတဲ့ကိစၥေတြကုိ လုပ္ဖို႔ေၾကာက္ရမယ္။ ဒီႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရမယ္ဆိုတဲ့ မင္းရဲ႕အဓိ႒ာန္ဟာ အျခားဘယ္အရာထက္မဆိုပိုၿပီး အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ မေမ့ဖို႔ အစ္ကုိႀကီး သတိေပးပါရေစ။

လူငယ္တို႔ေရ-
ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလုိသူတိုင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမဲ့ အခ်က္ေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ မိမိဘဝ မတိုးတက္ေအာင္ ပိတ္မိေနတဲ့သေဘာထား အက်င့္စ႐ိုက္ဆိုးေတြပါပဲ။

အေတြးအေခၚမွားျခင္း
မေအာင္ျမင္သူတို႔ဟာ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ဘဝအေျခအေန အျဖစ္သနစ္အေပၚ အျမဲတမ္း လွည့္စားၿပီးေနတတ္ တယ္။ သာမန္အားျဖင့္ မ႐ိုးသားေသာ သူတို႔ဟာ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ ၾကဟု ေတြးထင္စရာ ရွိေသာ္လည္း အမွန္မွာ ဆက္ဆံ ေရးမွာ မ႐ိုးသားေသာသူမ်ားဟာ ယုတ္စြအဆံုး ေငြေၾကးအားျဖင့္ေတာ့ ရရွိႏုိင္ေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္ မိမိဘဝမွာ ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေနမွန္းမသိ၊ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ဘာကုိလုပ္လို႔ လုပ္ရမွန္းမသိ၊ ဘယ္အခ်က္မွာ မိမိအားနည္းေနမွန္းမသိတဲ့ သူေတြဟာ မိမိကုိယ္ကုိလွည့္ျဖားရင္း အေရွ႕ကုိ ဇြတ္မွိတ္၍ တိုးေနတာမို႔ ေအာင္ျမင္မႈလမ္း ပိတ္ဆို႔ေနတတ္တယ္ကြဲ႕။
အလုပ္မျဖစ္ျခင္း
အသံုးတည့္တဲ့ အတတ္ပညာမ်ဳိးကုိ မည္မည္ရရ မတတ္ေျမာက္သူတို႔နဲ႔ မၾကာခဏ စကားေျပာဖူးတယ္။ သူတို႔ ဟာ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ကုိယ္ကလုပ္ကုိင္တတ္မွ သူမ်ားက အခေၾကးေငြေပးလိုၿပီး ဝင္ေငြရႏုိင္ တယ္ ဆိုတဲ့အေျခခံအခ်က္ကေလးကုိမွ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနတတ္တယ္။ မ်ားမ်ားလုပ္မွ မ်ားမ်ားရမယ္ဆုိတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲအခ်က္ကုိလည္း နားမလည္က်ဘူး။ ေဆးပညာျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒပညာျဖစ္ေစ၊ အႏုပညာလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ လူအမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ (ဝါ) ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွ အက်ဳိးအျမန္ရမွာ ဆိုတာကုိ သေဘာေပါက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုသူတိုင္းဟာ မိမိကတစ္စံုတစ္ရာကုိ ဖန္တီးေပးမွ ထုတ္လုပ္ေပးမွ ရႏုိင္မယ္ဆိုတာကုိ နားလည္ထားရမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ရာမွာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ထဲမွာသာမဟုတ္၊ တကယ္လက္ေတြ႕ အျခားသူေတြရဲ႕ဆႏၵ ကုိ ျပည့္ဝစြာ အက်ဳိးရွိေအာင္ မိမိကလုပ္ေဆာင္ျပႏုိင္ရမယ္။

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးက ဘဝမွာ အက်ဳိးရလာဘ္ ျဖစ္ေပၚေစတာက ေငြေၾကးအရင္းနဲ႔ လူအရင္းအႏွီးတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမွာ အေမြရေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ လက္ဝယ္ေရာက္ခ်င္ေရာက္လာပါ ေသာ္လည္း မေသခ်ာဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူအရင္းအႏွီးကေတာ့ ေလ့က်င့္အားထုတ္ရင္ ရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ မေအာင္ျမင္သူတို႔ဟာ အဲဒီအခ်က္ကုိ မ်က္ႏွာလြဲၿပီး မသိက်ဳိးကြၽံ ျပဳေနေလ့ရွိတယ္။

မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အျပစ္ဖို႔ျခင္း
မေအာင္ျမင္ေသာသူတို႔ဟာ ငရဲပန္းကုိ ေရႊပန္းထင္ၿပီး မိမိအားလိမ္စားညာစား၊ သာယာစီးသမားမ်ား ေနာက္ကုိသာ လိမ္မွန္းညာမွန္းမသိ တတြဲတြဲ လုပ္ေနတတ္သလို၊ မိမိကုိ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ေက်းဇူးရွင္ကုိ ေက်းစြပ္တတ္ ေသးတယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းကုိ တန္ဖိုးမထား တတ္ျခင္းဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အက်ဳိးယုတ္ေအာင္ လုပ္ေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။

မဖြယ္ရာေသာ အမူအရာရွိျခင္း
မေအာင္ျမင္ေသာ သူတိုင္းဟာ ႐ိုင္းပ်ေသာ စ႐ိုက္ရွိ တတ္တယ္။ ခ်ိန္ထားေသာေနရာသို႔ အခ်ိန္မွန္ မလာျခင္း၊ ေပးကမ္းသူတို႔အား လက္ေဆာင္အတံု႔အျပန္ မျပဳျခင္း၊ မိမိရဲ႕ မွားယြင္းခြၽတ္ေခ်ာ္မႈအတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္ တိုးလွ်ဳိး ေတာင္းပန္မႈ မျပဳတတ္ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြရွိတယ္။

ေအာင္ျမင္ႀကီးမားေနေသာ အလုပ္ႀကီးအကုိင္ႀကီးလုပ္ၿပီး တာဝန္ႀကီးႀကီးမားမား ယူထားေသာ သူတို႔ဟာ ဖိတ္ၾကား ခ်ိန္းဆိုထားရာေနရာကုိ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေရာက္လာတတ္ေသာ္လည္းလုပ္စရာ မည္မည္ရရ ဘာမွမရွိတဲ့သူေတြ ဟာ အဲဒီလို ဖိတ္ၾကားခံရရင္ အလြန္ေနာက္က်ၿပီးမွျဖစ္ေစ၊ လံုးလံုးေပၚမလာဘဲျဖစ္ေစ လုပ္တတ္တယ္။

အေကြၽးအေမြးနဲ႔ ဧည့္ခံရင္လည္း အစားအေသာက္ကုိ ေခ်းမ်ားတတ္ေသးတယ္။  ျပန္ခါနီး  အိမ္ရွင္ကုိေတာင္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိတဲ့လူစားမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူမ်ားေတာ့ အိမ္ရွင္လို ၾကည္ရႊင္ ေပ်ာ္ပါးစြာနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးမွ ထြက္ခြာသြားတတ္ၾကတယ္။

ဝတ္စားပံုမတင့္တယ္ျခင္း
တစ္ခါက အစ္ကုိႀကီးရဲ႕ မိတ္ေဆြတစ္ဦးဟာ ေခ်ာေမာလွေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးအား အလုပ္အကုိင္ေကာင္း တစ္ေနရာရရွိေရးအတြက္ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲတစ္ဦးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးဖူးတယ္။ ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးမွာ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးဟာ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ၊ တီရွပ္နဲ႔ ေဒါက္ဖိနပ္စီးဝတ္စားၿပီး အင္တာဗ်ဴး သြားေျဖတာသိလိုက္ရတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဝတ္စားပံုကုိ ျမင္ျမင္ ခ်င္းပဲ အလုပ္ခန္႔မဲ့ မန္ေနဂ်ာက မႀကိဳက္ျဖစ္သြားတယ္။ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြခမ်ာမွာလည္း မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

မေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြဟာ ‘ကာလံေဒသံ အဂၣံဓနံ’ ဆိုသလို အခ်ိန္အခါ ေနရာေဒသနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ ဝတ္စား ဆင္ယင္ျခင္း မျပဳတတ္ဘူးကြဲ႕။ အက်အနဝတ္စားရမဲ့ လူႀကီးလူေကာင္းပြဲသဘင္၌ ကုတ္အက်ႌဝတ္စံုတို႔အၾကား ဂ်င္းေဘာင္း ဘီတကားကား တီရွပ္ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ားနဲ႔ အျမင္မေတာ္ဆင္ေတာ္နဲ႔ ခေလာက္ ဆိုသလို ကန္႔လန္႔ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ သူတို႔အဖို႔ ဖက္ရွင္လုပ္ျပလိုက္ရလို႔ ေက်နပ္ေကာင္း ေက်နပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိရဲ႕ တန္းမဝင္မႈကုိ ျပသ႐ံုသာမက လူႀကီးလူေကာင္း ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းကုိ ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳရာလည္းေရာက္ ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိခ်င္မွသိမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ‘လူမွာအဝတ္၊ ေတာင္းမွာအကြပ္’ လို႔ ဆိုၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈက ေနရာဌာနနဲ႔ အံဝင္မႈ မဝင္မႈကုိ ခ်င့္တြက္ရတယ္။ အလုပ္အကုိင္ကိစၥနဲ႔ သြားလာရင္ပိုၿပီး ဆင္ျခင္သင့္တာ ေပါ့ကြာ။

မေကာင္းေသာစ႐ိုက္
မေအာင္ျမင္သူတုိ႔မွာ အဆိုးျမင္ ႐ႈေထာင့္မ်ား ရွိတတ္တယ္။ သူတို႔ဟာ မိမိအလုပ္ကုိလည္း မေပ်ာ္ပိုက္၊ ေလာက ႀကီးကုိမႏွစ္ၿခိဳက္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူအမ်ားကုိလည္း ထီမထင္သေဘာထား တင္းမာၾကတတ္ၾကေသး။ သူတို႔ရဲ႕ အေကာင္းမျမင္တတ္တဲ့ စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့မႈဟာ သူတစ္ပါးကုိပင္ ကူးစက္သြားတတ္တယ္။ သူတို႔ ေဘးထုိင္ ဘိုင္က်၊ ဘုေတာကာ တစ္ရြာလံုး ရန္ျဖစ္ေနခ်င္ၾကတယ္။ ဘာကုိမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္စရာမရွိ ဟူေသာ အစြဲနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ ေပ်ာက္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ ေဝဒနာဒုကၡကုိ လူတကာေတြ႕တုိင္း ညည္းျပတတ္တယ္။ အဲဒီလို ျပဳမူေနျခင္းဟာ မိမိတို႔ဟာ ဘဝရဲ႕အ႐ႈံးသမားျဖစ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေၾကာ္ျငာေနတယ္ဆိုတာကုိ သတိျပဳမိပံု မေပၚ ဘူး’’

အစ္ကုိႀကီးအသိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဆိုရင္ အလုပ္ခြင္ေရာက္တာနဲ႔ ႐ံုးခန္းက အိုက္လြန္းတယ္၊ လူေတြဟာ ကုိယ့္ အတၱပဲသိတယ္။ သူ႔ဘက္ကုိနည္းနည္းမွ မစဥ္းစားဘူး၊ အထက္လူႀကီးကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ညံ့ဖ်င္းေၾကာင္းနဲ႔ အလုပ္ခြင္ ညံ့ဖ်င္းေၾကာင္းေတြကုိ အမနာပေျပာဆိုေလ့ရွိတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းကုိလည္း ဒီလိုအလုပ္မ်ဳိး လုပ္ေနတာ အခ်ိန္အလဟႆျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာတတ္တယ္။ ေနာက္မၾကာမီမွာပင္ သူအလုပ္ကေန ထြက္သြားတာ သိလိုက္ရတယ္။ ၃ ႏွစ္အတြင္း သူ အလုပ္ငါးခု ေျပာင္းခဲ့တယ္။ အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္လည္း သူ႔အက်င့္စာရိတၱ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘယ္အလုပ္ရွင္ကမွ ေထာက္ခံခ်က္ေကာင္းေကာင္း မေပးလိုက္ၾကဘူး။ ျမန္ျမန္ ထြက္ရင္ေအးေရာပံုစံနဲ႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြ ကုိသာျမန္ျမန္ ထုတ္ေပးလိုက္ၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ သူ႔ဘဝဟာ ဆင္းရဲျခင္း သံသရာနဲ႔ လံုးခ်ာလိုက္ေနေလရဲ႕။

● မလိုအပ္ဘဲျငင္းခုန္ျခင္း
မေအာင္ျမင္ေသာသူတို႔ဟာ ျငင္းခုန္ရျခင္းကုိ သေဘာေတြ႕ၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ ျငင္းခုန္ေျပာဆိုတတ္ၾကတယ္။ ျငင္းခုန္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာအခ်ီအခ် ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူတုိ႔ ဘယ္လိုအကင္းပါးေၾကာင္း၊ လိမၼာေၾကာင္း ေဘးလူကုိ ေျပာျပ ေနတတ္တယ္။

‘သင့္ျမတ္လိုလွ်င္ အလိုက္သင့္ျပဳပါ’ ဆို႐ိုးစကားရွိတယ္ကြဲ႕။ အရာရာကုိ ဘယ္သူက ဘာေျပာေျပာ လိုက္ေလ်ာ ရမယ္လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းနဲ႔ ခိုက္ရန္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ထံမွ အကူအညီ ေမွ်ာ္လင့္ ႏုိင္ေတာ့ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အလုပ္ၿပီးေအာင္ လုပ္သူေတြဟာ ဘယ္သူနဲ႔မွ မလိုအပ္ဘဲ ျငင္းခုန္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့မရွိၾကဘူး။ သူတို႔ကုိ ရန္လုပ္ရင္လည္း ေရွာင္သြားတတ္ၾကတယ္။ ခ်ိတ္ခ်ိတ္ျခင္း ခ်ိပ္သလို ကုိယ္က အခ်ိပ္မခံရင္ ဘယ္သူမွ လာပတ္သက္လို႔ မရသလို ျပႆနာလည္း ရွာလို႔မရဘူးေပါ့။

● ဦးစားေပးသင့္သည္ကုိ ေနာက္မွလုပ္ျခင္း
မေအာင္ျမင္သူတိုင္းဟာ အလုပ္ကုိ အေရးႀကီးမႈအလိုက္ ဦးစားေပး၍ မလုပ္တတ္ၾကဘူး။ အားလံုးဟာ အဓိကက် တယ္ဆိုရင္ အားလံုးဟာ သာမည ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ အဓိကနဲ႔ သာမည ခြဲတတ္ဖို႔ေတာ့လိုတယ္။

တခ်ဳိ႕ဟာ အဓိကလုပ္ရမဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြကုိ လက္လႊတ္ၿပီး၊ ဝါသနာအရ လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းကေလးေတြ နဲ႔သာ ဘဝကုိ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကတယ္။ ေျပာျပလွ်င္လည္း ဆင္ေျခဆင္လက္နဲ႔ ဆိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ဘယ္သူကမွ အၾကံ မေပးၾကေတာ့ဘူး။ ေပ်ာ္သလိုသာ ေနေပေတာ့ဆိုၿပီး ေပကလ်ာကံ ျပဳထားၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ သူတို႔ဟာ သာမန္ဘဝနဲ႔ပဲ ဘဝဇာတ္သိမ္းသြားၾကတာ မ်ားတယ္။

အမွန္အားျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္သမွ် အရာအားလံုးကုိ ဘယ္သူမွ လုပ္ကုိင္ဖို႔ အခ်ိန္ရၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ဦးစား ေပးရမဲ့ အလုပ္ကုိ ေရွ႕ကထားၿပီး လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သူတို႔သေဘာမေပါက္ၾကဘူး။ သေဘာေပါက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ ဘဝ ေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္သြားၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးမပါေသာ အေသးအဖြဲ ကိစၥေလးေတြကုိ မလုပ္ ဘဲ ေနရျခင္းဟာ စြန္႔လႊတ္သင့္တာကုိ စြန္႔လႊတ္ရမယ္ ဆိုတာကုိ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္။ ေလာကမွာ ဦးစားေပးသင့္ တာကုိ ဦးစားေပးၿပီးလုပ္မွ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိႏိုင္တယ္ကြဲ႕။

● မွားမွာေၾကာက္သည့္စိတ္
အမွားလံုးဝက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မရွိသူဟာ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ခဲ့သူသာျဖစ္တယ္။ လုပ္၍မွားတတ္ပါတယ္။ အမွား ဆိုတာ အမွန္ရဲ႕လမ္းစမို႔ အမွားတကာ့အမွားထဲမွာ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ခဲ့ျခင္းဟာ အႀကီးမားဆံုး အမွားပါပဲကြာ။

● ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဟာ  လူတစ္ေယာက္ရဲ႕  ဘဝ အဆင္ေျပေရးအတြက္ လူဟာေမြးကတည္းက ေကာင္းေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးနဲ႔ မေကာင္းေသာ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား ပါလာတယ္။ အသက္ႀကီးရင့္လာတဲ့အခါ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြးဟာလည္း ႀကီးထြားရင့္က်က္လာတတ္တယ္။ ေကာင္းေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ရရန္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ယူ ရမယ္။ Personalityကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဟာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းနဲ႔ သဏၭာန္တူတယ္။ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမဆိုတာ ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳစုရင္ ပန္းမ်ားနဲ႔ သီးႏွံမ်ားေဝဆာစည္ပင္ေနလိမ့္မယ္။ မျပဳစုဘဲ ပစ္ထားရင္ေတာ့ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေတာထေနပါ လိမ့္မယ္။

ေကာင္းေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဟာ ‘သံလိုက္ ဓာတ္’လိုပါပဲ။ လူတကာကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တယ္။ မိတ္ေဆြ ေပါၿပီး တပည့္လက္သား မ်ားေစႏုိင္တယ္။

မေကာင္းေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ရွိရင္ေတာ့ ‘လူ မုန္းေဆး’ပါပဲ။ လူတိုင္းက ေဝးေဝးေရွာင္ေျပးမွာပဲ။ လူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဆိုတာ အဂၤလိပ္စကားလံုး Personality ကုိ ဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မူရင္းစကားလံုးဟာ အဂၤလိပ္စကားလံုး မဟုတ္ဘူး။ ဂရိစကားလံုး Persona မွ ဆင္းသက္လာၿပီး မ်က္ႏွာဖံုး (Mask) လို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ အက်င့္စာရိတၱ၊ ဥပဓိ႐ုပ္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ စ႐ိုက္၊ ဥာဏ္ရည္နဲ႔ အက်င့္သိကၡာတို႔ကုိ ေပါင္းစပ္ေခၚ လိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။

ေကာင္းေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးရွိသူဟာ ၾကင္နာ သနားတတ္တယ္။ တက္ႂကြလန္းဆန္းမႈ ရွိတယ္။ အရာရာ ကုိ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွ ၾကည့္ၿပီး အေကာင္းျမင္တတ္တယ္။

မေကာင္းေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ရွိသူကေတာ့ အၾကင္နာတရားမရွိသလို၊ အရာရာကုိ မေကာင္းဘက္မွ တရားေသ၊ ဆုပ္ကုိင္တတ္သလို အဖ်က္သေဘာပဲ ၾကည့္႐ႈတတ္တယ္။

● က်န္းမာေရးသည္အဓိက
အသက္ရွည္ရွည္နဲ႔ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ က်န္းမာေရးကုိ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ က်န္းမာမွသာ ကုိယ္ျဖစ္တာ ကုိ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါၿပီး စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။

က်န္းမာရန္ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသစာ ေရွာင္ၾကဥ္၍ အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္ပါ။ အိပ္ေရးပ်က္မခံပါနဲ႔။ ေၾကညက္ လြယ္ေသာအစာကုိ ညက္ညက္ဝါးစားပါ။ အဆီေလ်ာ့ၿပီး လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားမ်ားစားပါ။ ကုိယ္တြင္း ကုိယ္ပ သန္႔ရွင္းေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေလေကာင္း ေလသန္႔႐ွဴၿပီး၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ ေသာက္ပါ။ က်န္းမာရန္ အျမဲ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုခုလုပ္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ လမ္းမ်ားမ်ား ေလွ်ာက္ေပးေပါ့။ စီးပြားဥစၥာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္းဟာ ဆိုးဝါးတယ္။ ထုိ႔ထက္ က်န္းမာေရး ဆံုး႐ႈံးျခင္းက ပို၍ ဆိုးတာကိုသတိျပဳပါ။

● သတၱိေမြးပါ
လူငယ္ဆိုတာ သတၱိရွိရမယ္။ သတၱိဆိုတာ မေၾကာက္တာဟာ တကယ့္သတၱိမဟုတ္ဘူး။ ေၾကာက္လ်က္နဲ႔ ကုိယ္ လုပ္သင့္တာလုပ္ထုိက္တာကုိ လုပ္တာဟာ တကယ့္သတၱိပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒူးတုန္တုန္နဲ႔ လုပ္တဲ့သူဟာ ေတာ္ေတာ္သတၱိ ရွိတယ္လို႔ ေခၚရမွာပဲလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဖူး တယ္။

သတၱိကုိ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲထားတယ္။ စိတ္ဓာတ္သတၱိနဲ႔ ကာယသတၱိပဲ။ စိတ္သတၱိ ဆိုတာမေကာင္းတာ၊ မမွန္တာ မလုပ္ဘဲ ေနရဲၿပီး အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရဲတာဟာ စိတ္ဓာတ္သတၱိ ရွိတာပဲ။ ကာယသတၱိဆိုတာ အမွန္တရား လုပ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္အခြင့္အေရး၊ ကုိယ္ခႏၶာ နာက်င္ထိခိုက္သြားမွာကုိ မမႈဘဲ ခံရဲတယ္ဆိုတဲ့သတၱိပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူငယ္တို႔ဟာ အမွန္တရားကုိလုပ္ရဲတဲ့ သတၱိနဲ႔ အမွားတရားကုိ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ နစ္နာ လာမယ့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ရင္ဆိုင္ခံရဲတဲ့ သတၱိရွိဖို႔လိုတယ္။

● ဘဝရည္မွန္းခ်က္
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လူ ၁ဝဝ မွာ ၉၅ ေယာက္ဟာ တိက်တဲ့ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ မရွိၾကဘူးကြဲ႕။ ေန႔စဥ္ လုပ္စရာ ရွိတဲ့ သမား႐ိုးက် အလုပ္ကေလးေတြလုပ္ၿပီး စားလိုက္ အိပ္လိုက္ ေပ်ာ္လိုက္ ပါးလိုက္နဲ႔သာ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသြား ၾကတယ္။

သူတို႔ဘဝဟာ မနက္ျဖန္ ဒီအတိုင္းပဲ၊ သန္ဘက္ခါလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ေသတဲ့အထိ ဒီလိုပံုစံ နဲ႔ပဲ စခန္းသြားၾကတယ္။
လူတစ္ေယာက္ အလုပ္လုပ္႐ံု သက္သက္နဲ႔ေတာ့ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားစရာ မရွိပါဘူး။ လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရ ဘဝေတြပါပဲ။ မလုပ္တဲ့တစ္ေန႔ စားစရာမရွိေတာ့ ေခ်းငွားသံုးနဲ႔။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ အေႂကြးသံသရာလည္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ပါပဲ။ ေလာကမွာအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရၾကသူေတြ တစ္ပံုႀကီးရွိတယ္။ အမွန္ကစဥ္းစား ဥာဏ္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္တယ္။ တို႔ေတြလက္ေတြ၊ ေျခေတြကတို႔ရဲ႕ ‘ဦးေႏွာက္အလုပ္’ကုိ အကူအညီ ေပးဖို႔သာ ျဖစ္သင့္တယ္။

တစ္ခါက လူတစ္ေယာက္ဟာ ေငြသိန္း ၅ဝ အေမြရ လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ လူစားဆုိေတာ့ အဲဒီေငြကုိ အက်ဳိးရွိေအာင္ မသံုးစြဲတတ္။ ဟိုလူက ေခ်းလိုက္၊ သည္လူက ေခ်းလိုက္၊ ဟိုလူေျပာတာလိုက္လုပ္လိုက္၊ သည္လူေျပာတာ လိုက္လုပ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး ေလးငါး ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အေမြရတဲ့ေငြအားလံုး ေျပာင္တလင္းခါသြား ေတာ့တယ္။

လူအမ်ားစုဟာ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တယ္၊ ဘာလိုခ်င္တယ္ ဆိုတာကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား မသိၾကဘူးကြဲ႕။ သူတို႔ဟာ ေန႔စဥ္သမား႐ိုးက် ရရစားစားဘဝနဲ႔ပဲ လံုးေထြးရစ္ပတ္ရင္း ဘဝသံသရာလည္ကာ ပန္းတိုင္ေပ်ာက္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ ဟာ ေရစကူးေသာသူနဲ႔ တူေနၾကတယ္။ ခြန္အားေတြကုိ အမ်ားႀကီးသံုးၿပီး ကူးခပ္ေသာ္လည္း ဘယ္မွမေရာက္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္က စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမရွိ။ လမ္းညြန္ခ်က္မရွိ၊ ဘဝလမ္းျပေျမပံုမပါ၊ ပန္းတိုင္မရွိ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဖာင္စီးေရငတ္ဆိုသလို ေမွ်ာ္မွန္းရာကုိ မေရာက္ဘဲ လမ္းခုလတ္မွာ အေမာဆို႔ကာ ျပည္ဖံုးကားခ်သြားရရွာ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ကုိ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ပါလို႔ အစ္ကုိႀကီး ေျပာပါရေစ။

● လြဲမွားေနေသာမာန
မာနဆိုတဲ့ ပါဠိေဝါဟာရ ေထာင္လႊားျခင္း၊ ေမာက္မာျခင္း၊ စိတ္ႀကီးဝင္ျခင္းတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သွ်င္မဟာရ႒သာရရဲ႕ ‘ကုိးခန္းပ်ဳိ႕’မွာ ‘ဇာတိပုည၊ ဂုဏ္မာနျဖင့္၊ သိပလံုးစံု၊ ဘက္မဲ့ၾကံဳသား’ စပ္ဆိုထားသလို၊ တြင္း သင္းတိုက္ဝန္ မဟာစည္သူရဲ႕ ‘မဟာဇနကပ်ဳိ႕’ နိဂံုးမွာ ‘ငါစာဆိုဟု၊ ကုိယ္ကုိႀကိမ္းပ၊ ထင္မွတ္ၾကလ်က္၊ မာနေထာင္ ေစာက္၊ ေဘာင္ရွည့္ေျမာက္သား၊ လက္ေအာက္ခံတန္း၊ ပညာဝန္ေပါ့’ဟူ၍ စပ္ဆိုထားတယ္။

မာနသံုးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ေရးသားျပဳစုတဲ့ ‘မေနရထပူရဏီက်မ္း’စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မွာ-

‘’ဤမာနသည္ ေသယ်မာန္၊ သဒိသမာန္၊ ဟိန မာန္ဟူ၍ သံုးပါးအျပားရွိ၏။ ထုိသံုးပါးတြင္ ငါအား ဤသူတို႔ထက္ အမ်ဳိးအားျဖင့္ျမတ္၏။ အက်င့္အားျဖင့္ ျမတ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတတ္ ပညာအားျဖင့္ျမတ္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေထာင္လႊားျခင္းသည္ ‘ေသယ်မာန္’ျဖစ္၏။ ငါသည္ အမ်ဳိးအား ျဖင့္ အက်င့္အားျဖင့္ အတတ္ပညာအားျဖင့္ ဤသူႏွင့္တူ၏ ဟူ၍ေထာင္လႊားျခင္းသည္ ‘သဒိသမာန္’ မည္၏။ ငါသည္ အမ်ဳိးအားျဖင့္ အက်င့္အားျဖင့္ အတတ္အားျဖင့္ ညံ့ေသာ္လည္း ဤသူလို မကဲ့ရဲ႕သင့္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မေထမဲ့ မျပဳသင့္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေထာင္လႊားျခင္းသည္ ဟိနမာန္မည္၏’’ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားတယ္။

မာနဟာ လူတိုင္း၌ ရွိတတ္တယ္။ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၊ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္၊ ဘယ္သူမဆို မာနရွိတယ္။ ခ်မ္းသာသူ၊ ရာထူးဂုဏ္ျဖင့္ သူ႔မွာသာ ရွိတယ္လို႔ မယူဆအပ္ေပ။ ဆင္းရဲ သူဂုဏ္နိမ့္သူတို႔မွာလည္း သူ႔မာနနဲ႔သူရွိၾကတယ္။ မာန ပုံစံ ျခင္းသာ ကြဲခ်င္ကြာမယ္ ပုထုဇဥ္မွန္သမွ်မွာ မာနရွိတယ္။

‘’သင္းတို႔က ဇိမ္နဲ႔ေနရမွ ေနႏုိင္တာ၊ တို႔လုိ ပဲျပဳတ္စားၿပီး တဲကုပ္မွာေနႏုိင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး’’ဟူေသာ ဆင္းရဲသား မာနမ်ဳိးဟာ ရွာေနစရာ မလိုေအာင္ပင္ ေပါမ်ားလွတယ္။

မာနကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ မခ်ဳိးႏွိမ္ႏုိင္သမွ် အက်ဳိးမက်ေပ။ သူတစ္ပါးက နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႏွိမ္တယ္ဆိုရင္ ႏွိမ္ေလ ေလ၊ မာနဟာ မာနရွင္ရဲ႕ ရင္ထဲမွာတက္၍ေနလိမ့္မယ္။ အခါအခြင့္မသင့္လို႔ အျပင္သို႔ထြက္မျပသာ ျဖစ္ေနခ်င္ျဖစ္မယ္။ သူ႔မာနက်ဳိးေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်ဳိးႏွိမ္မယ္လို႔ သေဘာထားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ႈတ္ခ်၊ ႏွိပ္ခတ္၊ ခ်ဳိးႏွိပ္ေစကာမူ မာနဟာ မေပ်ာက္ ပ်က္သြားဘူး။

မာန္စြယ္ခ်ဳိးတယ္ဆိုရာမွာ ဘုရားရွင္ေသာ္မွ အာဠာဝကဘီလူးကုိ ဦးစြာအၾကမ္းဖက္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အခ်ည္းႏွီး ကိစၥလို ျပၿပီးလွ်င္ တရားျပမွ မိမိမာနဟာ မိုက္မဲ၍ အခ်ည္းႏွီးပါတကားဟု အာဠာဝက ကုိယ္တုိင္သေဘာ ေပါက္လာေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့တယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အာဠာဝက ဘီလူးဟာ မိမိရဲ႕ မာနကုိ မိမိကုိယ္တိုင္ သိျမင္ၿပီး ကုိယ္တိုင္႐ိုက္ခ်ဳိးမွ မာနက်ဳိးသြားခဲ့ရတယ္။ သူတစ္ပါးက မာနရဲ႕မိုက္မဲျခင္း၊ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ျခင္းကုိျပ၍ ဆံုးမႏုိင္႐ံုမွ်သာ တတ္ႏုိင္တယ္ကြဲ႕။

လူတိုင္းဟာမာနကုိ မိမိကုိင္တိုင္ ခ်ဳိးႏွိမ္ပစ္ဖို႔ဆိုတာ အေတာ္မလြယ္တဲ့ကိစၥပဲ။ တကယ္ေတာ့ မာနဆိုတာ ေလာဘနဲ႔ေဒါသ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းလိုပါပဲ။ အတၱစိတ္ ႀကီးမားမႈလို႔ ဆိုႏုိင္တယ္။ ငါပိုင္တယ္၊ ငါဆိုင္တယ္၊ ငါေတာ္ ငါထက္၊ ငါေျပာတာမွ မွန္တယ္၊ ငါလုပ္တာ တရားတယ္၊ အဲဒီလို သေဘာထားေတြဟာ မာနရဲ႕သ႐ုပ္ေတြပဲေပါ့။

ၿပီးေတာ့ မာနဟာ ေလာဘရဲ႕သား ျဖစ္တာမို႔ရွိၿပီး တာကုိရွိေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ပါးရဲ႕ အထင္ႀကီးမႈကုိ လိုခ်င္ ေသာဆႏၵ၊ မရွိေသး မရွိႏုိင္တာကုိ ရွိၿပီးေလဟန္ျပဳ၍ အထင္ႀကီးျခင္းကုိ လိုခ်င္ေသာဆႏၵ။ အဲဒီဆႏၵေတြရဲ႕ ျပယုဂ္ေတြပါ ပဲ။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လြဲမွားတဲ့ မိုက္မာနကုိေတာ့ မထားသင့္ဘူးေပါ့။ မိမိရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ မိမိဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ ထားသင့္တဲ့မာနမ်ဳိးလည္း ရွိသင့္ပါတယ္။ အစ္ကုိႀကီးက ထုိက္တန္တဲ့မာနကုိ ေခၚခ်င္တယ္။ သူတကာ တတ္ႏုိင္လွ်င္ ငါလည္း ႀကိဳးစားရင္ ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့  မာနဟာ အားမာန္လိုျဖစ္ေစေသာ၊ ဇြဲကုိျဖစ္ေစေသာ တိုးတက္ မႈ လႈံ႕ေဆာ္ေသာ မွန္ကန္တဲ့မာနမ်ဳိးကုိေတာ့ လူတိုင္းတားသင့္တာေပါ့။

တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ မာန္ေခၚမာနဟာ အားကုိျဖစ္ေစသင့္တယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ ေမာက္မာမႈ၊ ႂကြားဝါမႈကုိ ႀကီးထြားရင္မာနမွာ အစြယ္ေပါက္လာတတ္တယ္။ အဲဒီအစြယ္ကုိ တပ္ေပးတဲ့အရာက ေအာင္ျမင္မႈပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသူတိုင္း သတိနဲ႔ ပညာတို႔က ထိန္းမေပးရင္ အစြယ္ေပါက္လာေသာ ဘီလူးေတြ ျဖစ္လာတတ္တယ္ကြဲ႕။

ဒီေနရာမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟူသည္ အျမဲမဟုတ္။ မျမဲေသာတရား။ ေလာကဓံရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမွ် ဆိုတာကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္လာေအာင္ သတိမူေနႏုိင္မွ မာန္စြယ္မေပါက္ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္။ ‘ႏွိမ္ခ်ျခင္း’ ေခၚ ‘နိဝါတ’ မ်ားဟာ အေကာင္းဆံုးေျဖေဆးမို႔ အျမဲစားသံုးသင့္တာေပါ့။

အစ္ကုိႀကီး ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာ မာနဆိုတာ ပင့္ေပးေလတက္ေလပဲ။ ႏွိမ္ႏုိင္သေလာက္ ႏွိမ္ၿပီး အားတက္ဖို႔ ဘက္မွာ သံုးတတ္ဖို႔လိုတယ္။ မာနဆိုတာ ရယ္စရာလည္း ေကာင္းတယ္၊ ေၾကာက္စရာလည္း ေကာင္းတယ္၊ ရြံ႕စရာ လည္းေကာင္းတယ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ မာနေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းႏုိင္ငံေတြ လူမ်ဳိးေတြမွာ မာနေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ၊ ကမၻာနဲ႔ခ်ီတဲ့ စစ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေနၾကတာ မ်က္ျမင္မို႔ မာနကုိ အထူးျပဳဖို႔ေတာ့ လိုတယ္ေပါ့ကြာ။

● ကုိယ့္တန္ဖိုးကုိယ္သိပါ
ကုိယ့္တန္ဖိုး  ကုိယ္မသိတဲ့လူဟာ  ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ဘူး။ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ မင္းေရွာင္ကြန္နရီ ျဖစ္ခ်င္ တယ္။ ျဖစ္လို႔ရသလား။ ဂ်က္လီျဖစ္ခ်င္လို႔ ရမလား။ ေက်ာ္ဟိန္းျဖစ္လို႔ ရမလား။ ကုိယ့္တန္ဖိုးကုိမွ ကုိယ္မသိဘဲ တျခား သူရဲ႕ဘဝကုိမွ အားက်ေနလို႔မျဖစ္ဘူး။

မင္း ခ်မ္းသာခ်င္သလား။
မင္း ေအာင္ျမင္ခ်င္သလား။
မင္း ေက်ာ္ၾကားခ်င္သလား။
တျခားလူေတြကုိ သြားအတုမခိုးနဲ႔။ အားမက်နဲ႔။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သိေအာင္လုပ္။ ကုိယ့္ရဲ႕အဆင့္ကုိ သိေအာင္လုပ္။ လိုေနတာကုိ ထပ္ျဖည့္။ သိလာတဲ့၊ ျပည့္လာတဲ့ မင္းကုိမင္း ေက်နပ္ပါ။ လက္ခံပါ။

မင္းဟာ မင္းပဲ အျခားသူမဟုတ္ဘူး။
မင္းဟာ မင္းပဲျဖစ္ပါေစ။

● သူ႔ေပတံႏွင့္သာ တိုင္းတာပါေစ
ေအာင္ျမင္လိုသူတိုင္း တစ္ဖက္လူနဲ႔ စကားေျပာရာမွာ သူနားမလည္ႏုိင္ေသာေဝါဟာရ၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ဥပမာ၊ ဥပေမယ်မ်ားကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မသံုးပါနဲ႔။ သူ႔အလုပ္၊ သူ႔ အေျခအေနနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားလို႔သာသံုးပါ။

ကုိယ့္ပစၥည္း၊ ကုိယ့္အယူအဆ၊ ကုိယ့္အျဖစ္အပ်က္ကို တစ္ဖက္လူအား တင္ျပရာမွာ အဲဒီလူရဲ႕ဝါသနာ၊ အေတြ႕ အၾကံဳ၊ လုပ္ငန္းတို႔နဲ႔ နီးစပ္ပတ္သက္တဲ့ အေျပာအဆို၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပႏုိင္မွသာလွ်င္ ကုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ဖက္လူနဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရင္ ‘ကုိယ့္ ေပတံ၊ ကုိယ့္အထြာ’နဲ႔ တိုင္းတာေျပာဆိုျခင္း မျပဳပါနဲ႔၊ ‘သူ႔ေပတံ’နဲ႔သာ တိုင္းတာေျပာဆိုပါေစ။

ေရထဲက ငါးဟာ တီေကာင္ႀကိဳက္တယ္။
ေတာထဲက က်ားဟာ အသားႀကိဳက္တယ္။
ျခံထဲက ႏြားဟာ ျမက္ႀကိဳက္တယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ငါးမွ်ားရင္ ငါးစာအျဖစ္ တို႔ေတြ တီေကာင္ကုိ သံုးၿပီးမွ်ားမွ ငါးမိပါလိမ့္မယ္။
ဒီတိုင္းပဲ။
လူေတြကုိ ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဆိုတာသူတို႔ ႀကိဳက္တာကုိ ခ်ေရြးမွကုိယ့္ဘက္ပါလာေအာင္ လုပ္လို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။

လူတိုင္းဟာ ကုိယ့္ဆႏၵကုိပဲ အေလးထားတယ္။ အျခားကုိယ့္ေဘးက လူေတြ ဘာလိုခ်င္ေနတယ္ဆိုတာ မသိၾက ဘူး။ စိတ္မဝင္စားၾကဘူး။ ကုိယ္လုိ ခ်င္တာကုိပဲ ေျပာဆိုေနေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ကုိယ့္ဘက္ပါလာေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ သူ႔အေျခခံဆႏၵက ဘာလဲဆိုတာ ပထမဆံုးသိ ေအာင္ လုပ္ရမယ္။

ကမၻာေက်ာ္ သူေဌးႀကီး အင္ဒ႐ူးကာနယ္ဂ်ီဟာ ငယ္စဥ္ကအလြန္ ဆင္းရဲခဲ့ဖူးတယ္။ တစ္နာရီလုပ္ခ ၂ ဆင့္ ေလာက္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရဖူးတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔ သူ႔ဟာ ေဒၚလာ ၂၆၅ သန္းကုိ လွဴပစ္ႏုိင္တဲ့ဘဝအထိ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝခဲ့တယ္။

သူ ဘာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာခဲ့သလဲ။

အေျဖက ႐ိုးစင္းလွပါတယ္။

အဓိကက အရည္အေသြးက လူေတြကုိ သူ႔ဘက္ ပါေအာင္ စည္း႐ံုးႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိလို႔ပါပဲ။

‘’ခင္ဗ်ားေျပာတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာျပမယ္’’ ဟူေသာ စကားမ်ဳိးသြားသံုးရင္ တစ္ဖက္လူက ကုိယ့္ကုိ ဆန္႔က်င္သြားလိမ့္မယ္။ သူ႔ကုိယ္သူ အထင္ႀကီးၿပီး ဘဝင္ျမင့္ေနသူ ဆိုလွ်င္ ဆက္ဆံရတာ အခက္ခဲဆံုးေပါ့။

‘’ဒီမွာမိတ္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြေျပာသြားတာေတြဟာ အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ မိတ္ေဆြေျပာတာကုိ နားေထာင္ရင္း ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ကူးတစ္ခု ရလာတယ္။ မိတ္ေဆြ သိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ ေမ့ခ်င္ေမ့ေနလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ကူးမိတာက ဒီလိုပါ’’
ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိးနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္လိုက္္ပါက ကုိယ့္စကားကုိ အာ႐ံုစိုက္လာလိမ့္မယ္။ သူမသိေသးေသာ စိတ္ကူးတစ္ခုကုိ တင္ျပလွ်င္လည္း သူေမ့ေနတာကုိ ျပန္ေျပာျပတဲ့ အေနမ်ဳိးျဖင့္ တင္ျပမွသာ သူက ကုိယ့္ကုိ လက္ခံ လာပါလိမ့္မယ္ဆိုတာ မေမ့ဖို႔ေျပာပါရေစ။

လူငယ္တို႔ေရ-
ေနာက္ဆံုး အစ္ကုိႀကီး ေျပာျပခ်င္တာကေတာ့ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားခ်င္သူတိုင္းဟာ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ ေသာ့ ခ်က္ေတြ၊ ဗိုလ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္နည္း၊ ကုိယ္ဘာကုိ အလိုရွိသလဲ၊ ဘယ္လိုဘဝမ်ဳိး တည္ေဆာက္မွာလဲ၊ တည္ၾကည္ ျခင္း၊ ဆႏၵ၊ မိမိအေပၚ ယံုၾကည္မႈ၊ စကားရဲ႕ အေရးပါမႈ၊ အျပစ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ား၊ ဝါႂကြားေျပာဆိုျခင္း၊ အႏုိင့္အထက္ ေျပာ ေသာ စကား၊ သူတစ္ပါးစကားလို အာ႐ံုစိုက္နားေထာင္တတ္ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုျခင္း၊ အခ်ိန္ကုိ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ အတတ္ပညာ၊ မိမိအလုပ္ကုိ တန္ဖိုးထားပါ။ အၾကံႀကီးရမည္၊ အေတြးအေခၚမွားျခင္း၊ အလုပ္မျဖစ္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို အျပစ္ဖို႔ျခင္း၊ မဖြယ္ရာေသာ အမူအရာရွိ ျခင္း၊ ဝတ္စားပံု မတင့္တယ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ စ႐ိုက္၊  မလိုအပ္ဘဲ ျငင္းခံုျခင္း၊ ဦးစားေပးသင့္သည္ကုိ ေနာက္မွလုပ္ျခင္း၊ အေၾကာက္စိတ္၊ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး၊ က်န္းမာေရးသည္ အဓိက၊ သတၱိေမြးပါ၊ ဘဝရည္မွန္းခ်က္၊ လြဲမွားေန ေသာမာန၊ ကုိယ့္တန္ဖိုးကုိ သိပါ။ သူ႔ေပတံႏွင့္သာတိုင္းပါေစ စတဲ့ က႑ေတြမွာပါတဲ့ ေဆာင္သင့္ ေရွာင္သင့္ အခ်က္ေတြကုိ အခ်ိန္ရရင္ရသလို တစ္ေန႔ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုဖတ္ၿပီး က်င့္ၾကံအားထုတ္ရင္ မင္းတို႔ဟာ မ်ားမၾကာမီအတြင္း ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား ထြန္းေပါက္တဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္ၿပီ ဆိုတာကို အစ္ကုိႀကီး အတိအက် ေျပာလိုက္ေတာ့မယ္။

လူငယ္တိုင္းႀကီးပြားတိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြရႏုိင္ပါေစလို႔ အစ္ကုိႀကီး ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္ကြာ။

Comments