Than Win Hlaing - Articles


လူငယ့္ဂုဏ္ရည္ျမင့္တက္ေစဖို႔ - အပိုင္း (၃)
သန္း၀င္းလႈိင္
ေမ ၈၊ ၂၀၁၃● စကား၏အေရးပါမႈ

လူငယ္တို႔ေရ-

ေလာကမွာ လူသားတုိင္းဟာ အေျခခံအခ်က္ႀကီးသံုးခုနဲ႔ သြားလာလႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္ေနၾကတယ္ကြဲ႕။ အဲဒီအေျခခံအခ်က္သံုးခ်က္ကေတာ့ စိတ္နဲ႔ ႀကံစည္မႈ ေခၚတဲ့ မေနာကံ၊ ႏႈတ္နဲ႔ေျပာဆိုမႈေခၚတဲ့ ဝစီကံ၊ ကိုယ္နဲ႔ျပဳလုပ္မႈ ေခၚတဲ့ ကာယကံသံုးပါးပါပဲ။

လူတုိင္းဟာ မိမိရဲ႕ မေနာကံမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္အလိုဆႏၵအရလည္းေကာင္း၊ အသိအျမင္အေတြးအေခၚ အရ လည္းေကာင္း၊ ဝစီကံ ႏႈတ္နဲ႔ ေျပာဆိုၿပီးတဲ့အခါ ကာယကံေျခလက္ကိုယ္အဂၤါနဲ႔ လုပ္ကိုင္လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္ တတ္တယ္။

အဲဒီကံသံုးပါးမွာ အေရးႀကီးဆံုးက ဝစီကံ ေခၚ ႏႈတ္ထြက္စကားပဲျဖစ္တယ္။ စကားဆိုတာ ေျပာတတ္ရင္ ေဆးတစ္ပါးပါပဲ။ ေလာကမွာ အမ်ားဆံုး မွားၿပီးဖြင့္မိတဲ့အရာကေတာ့ လူ႔ပါးစပ္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း `ဝစီေဘဒ ထိတုိင္း႐ွ´ ´ႏႈတ္ေကာင္းလွ်င္ျပည္စိုး´ ´ႏႈတ္ခ်ိဳလွ်င္ သွ်ိဳတစ္ပါး´ `ႏႈတ္ေၾကာင့္ေသ လက္ေၾကာင့္ေၾက´ ´ႏႈတ္ၾကမ္းလွ်င္ သူခြာ၊ လက္ႀကီးလွ်င္ သူလာ´ `ႏႈတ္ခ်ိဳစကား သကာမ်ား အမ်ားနာခံလို´ `မင္းတို႔စကားမိုးႀကိဳးသြား´ စတဲ႔ ဆို႐ိုးစကားေတြဟာ ဝစီကံႏႈတ္ထြက္စကားရဲ႕ သတၱိစြမ္းပကားဘယ္ေလာက္ႀကီးမား သလဲဆိုတာကို ညႊန္ျပေနမႈေတြပါပဲ။

စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးလည္းျဖစ္ေပၚတတ္သလို ေကာင္းက်ိဳးေတြလည္း ရႏုိင္တယ္ကြဲ႕။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးသူမေတြဟာ စကားေျပာဆိုရာမွာ ထိန္းသိမ္းဆင္ျခင္မႈ႐ွိရန္ ဆံုးမခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။

စကားအရာ အဂၤါ ၁၀ ပါးကိုလည္း မင္းတို႔တေတြ သိထားသင့္တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ (၁) ကာလ၀ါဒီ ေခၚတဲ့ ေျပာဆိုခ်ိန္ေျပာခြင့္သင့္မွ ေျပာဆုိျခင္း၊ (၂) ဘူတ၀ါဒီ ေခၚ ဟုတ္မွန္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆုိျခင္း (၃) ဓမၼ၀ါဒီေခၚ တရားႏွင့္စပ္သည္ကိုသာ ေျပာဆုိျခင္း (၄) အတၱ၀ါဒီ ေခၚ အက်ိဳးနဲ႔စပ္သည္ကိုသာ ေျပာဆုိျခင္း (၅) ပိယ၀ါဒီေခၚ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုျခင္း (၆) မိဟိတပုဗၺဘာဏီ ေခၚ ၿပံဳး႐ႊင္ျခင္းကို ေ႐ွးဦးျပဳ၍ ေျပာဆုိျခင္း (၇) မိတဘာဏီေခၚ မပိုမလြန္ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေျပာဆုိျခင္း (၈) အတုရိတ၀ါဒီေခၚ အေဆာတလ်င္မေျပာဆိုျခင္း (၉) ေပါရီ ေခၚ ၿမိဳ႕ႀကီးသူ ၿမိဳ႕ႀကီးသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံသို႔ လုိက္၍ ေျပာဆိုျခင္း (၁၀) ဝိသ၀ါဒီ ေခၚ သန္႔႐ွင္းေသခ်ာ အကၡရာဌာန္က႐ိုဏ္းက်ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္း စတာေတြပဲျဖစ္တယ္။

● အျပစ္ျဖစ္ေသာစကားမ်ား
ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ခ်ိန္ခ်ိန္ဆဆ မေျပာဘဲ စိတ္ထဲ႐ွိတဲ့အတိုင္း ဖြင့္ေျပာလုိက္မယ္ဆိုရင္ အျပစ္ျဖစ္တတ္တယ္။ အေကာင္းထင္၊ အမွန္ထင္ၿပီး ေျပာၿပီးမွ မေကာင္းေသာစကား၊ မမွန္ေသာ စကားေတြျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အသာစီးရေအာင္ေျပာရင္း ႐ႈံးနိမ့္သြားတတ္သလို လူအထင္ႀကီးေအာင္ ေျပာဆိုရင္း အထင္ေသးခံရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ႀကံဳရတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ေဖာ္ေျပာကာမွ ႐ွိတဲ့ဂုဏ္ေတာင္ ပ်က္ရတဲ့အျဖစ္ေတြလည္း ႐ွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ `ထုိင္ေနအေကာင္းသား၊ ထသြားမွ က်ိဳးမွန္းသိ´ ဆိုသလို ေျပာကာမွ အဆိုးျဖစ္ရတဲ့စကားေတြလည္း ႐ွိတယ္။ ဆိတ္ဆိတ္ေနေထာင္တန္ျဖစ္ႏုိင္ပါလ်က္ ေျပာမိဆိုမိကာမွ တန္ဖိုးမ႐ွိျဖစ္ရတတ္တယ္။

● ၀ါၾကြား၍ ေျပာဆုိျခင္း
ၾကြား၀ါျခင္းဟာ စိတ္ဓါတ္ေရးရာနိမ့္က်မႈကို ေဖာ္ျပျခင္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၀ါၾကြားခ်င္ တတ္ၾကတယ္။ အနည္းအမ်ားသာကြာမယ္။ ၾကြားဝါလိုစိတ္နဲ႔ ၾကြားဝါေျပာဆိုေနမိတတ္တယ္ကြဲ႕။ ၾကြား၀ါျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူတကာ အထင္ႀကီးခံရေအာင္ ကိုယ့္ကို ဂ႐ုစိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ `ဖ်ားနာလို႔မေသ၊ ၾကြားဝါလို႔ေသ´ ဆိုတဲ့ ဆို႐ုိးစကားေတာင္ ႐ွိတယ္မဟုတ္လား။

ဝါၾကြားေျပာဆိုေသာစကားကို လူတိုင္းစက္ဆုပ္႐ြံမုန္းၾကတယ္။ သူတပါးၾကြားဝါရင္လဲ ကိုယ္က အထင္ေသးသလို၊ ကိုယ္ ၀ါၾကြားေျပာဆိုရင္လည္း သူတပါးက အထင္ေသးမွာကို သတိထားသင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ွာလမုန္ဘုရင္ႀကီးက ပညာ႐ွိတို႔ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းဟာ ႏွလံုးသားထဲမွာ ကိန္းေအာင္းၿပီး၊ လူမိုက္ရဲ႕ ႏွလံုးသားကား သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားမွာ ႐ွိေနတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ဖူးတယ္မဟုတ္လား။

● အႏိုင္အထက္ေျပာေသာစကား
၀ါၾကြားေျပာဆိုေသာ စကားကို လူတုိင္းစက္ဆုပ္သလို အႏိုင္အထက္ေျပာေသာစကားကိုလည္း လူတိုင္းခံျပင္းၾကတယ္။ လွ်ာဆိုတာ သံုးလက္မမွ်သာ႐ွည္တယ္။ ႏို႔ေပမယ့္ အရပ္ေျခာက္ေပ႐ွည္တဲ့လူတေယာက္ ေသေအာင္ သတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဂ်ပန္စကားပံုတစ္ခုက ဆိုတယ္။ အႏုိင္အထက္ေျပာသူကို မိမိထက္ ရာထူးဌာနႏၱရ အာဏာအ႐ွိန္အ၀ါႀကီး၍ ငံု႕ခံေနေသာ္လည္း လူတုိင္းက ေက်နပ္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ကို ျပန္ၿပီးဒုကၡေပးမွာစိုးလို႔ ၿငိမ္ခံေနၾကတာ။ တနည္းေျပာရရင္ လူတိုင္းလူတုိင္းဟာ ေျမြေပြးတို႔ ေျမြေဟာက္တို႔ ခါးပိုက္ထဲ ပိုက္ထားမိရင္ ေၾကာက္ ၾကမွာ အမွန္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ အားမတန္လို႔ မာန္ေလွ်ာ့တဲ့အျဖစ္ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ခါနမ္းဆိုသလုိ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ နင့္နင့္သီးသီး ႏိုက္ထက္စီးနင္း ဘယ္သူ႔ကိုမွ်မေျပာဆိုသင့္ပါ။

ညီအစ္ကိုခ်င္း ျဖစ္ရင္ေတာင္ `မင္းထက္ ငါအရင္ေမြးထားတာ။ ငါမင္းထက္ နားလည္တယ္။ မင္းဘာမွ လူပါးဝလို႔မရဘူး။ ငါခုိင္းတာကိုသာလုပ္´ စတဲ့ ႏုိင္ထက္စီးနင္းစကားမ်ိဳး မေျပာသင့္ပါ။ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ တဖက္သားနာခံေအာင္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာေျပာသင့္တယ္။

အႏုိင့္အထက္ ေျပာဆုိေသာစကားကို လူမုန္းမ်ားသလို ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိေသာစကားေတြကိုလည္း လူတုိင္း မႀကိဳက္ၾကဘူးကြဲ႕။

ၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ေဖာ္၍ ေျပာေသာစကားေတြဟာ မေကာင္းဘူး။ ဝါၾကြားေျပာသူမ်ား၊ ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသူမ်ား၊ အႏိုင္အထက္ေျပာဆုိမႈမ်ားဟာ ေကာင္းက်ိဳးမရ႐ုံမက အထင္ေသး႐ႈတ္ခ်ျခင္း ခံရတတ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္ဂုဏ္ကို ကိုယ္ေဖာ္ၿပီး မ႑ပ္တိုင္တက္ျပေနစရာ မလုိပါဘူး။ ကိုယ္ျပဳေသာကိစၥအေလ်ာက္ မိမိရ႐ွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈအေလ်ာက္ လူသတင္းလူခ်င္းေဆာင္ၿပီး အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလာမွာ အမွန္ပါပဲကြာ။

ႏႈတ္ထြက္စကားဟာ မေနာမယပတၱျမားလို တန္ခိုးႀကီးလွတာမို႔ ဝစီဒုစ႐ိုက္ (၄) ပါး မျဖစ္ေအာင္ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ ဖို႔ လုိတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

(၁) မုသာ၀ါဒါ  - မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း (နိစၥသီလ ေခၚ ငါးပါးသီလထဲမွာပါဝင္တဲ့ ကံတစ္ပါးပါပဲ)

(၂) ပိသုဏဝါစာ  -သူႏွစ္ဦးအခ်စ္ကို ပ်က္ေအာင္ ကုန္းေခ်ာျခင္း

(၃) ဖ႐ုသာဝါစာ  - ၾကမ္းတမ္းသျဖင့္ နားမခံသာတဲ့စကားကို ေျပာဆုိျခင္း

(၄) သမၺပၸလာပဝါစာ - နိဗၺာန္မွ ဖီလာျဖစ္ေသာ သိမ္ဖ်ဥ္းေသာ စကားကို ေျပာဆုိျခင္း

ဒီတရား (၄) ပါး ကို ႏႈတ္နဲ႔ ေျပာဆုိျပဳက်င့္တဲ့အတြက္ ၀စီကံအျပစ္ ျဖစ္တတ္တယ္လို႔ ဆုိၾကတယ္။

ႏႈတ္ထြက္စကားဆိုတာ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ ဆိုးတာျဖစ္ေစ ၾကားရတဲ့သူရဲ႕ စိတ္မွာ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္သလို စြဲၿမဲသြားတတ္တယ္။ ၾကင္နာခ်ိဳသာတဲ့စကားတစ္လံုးကို ဘယ္သူမွ မေမ့ႏိုင္သလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့စကား တခြန္းကိုလည္း အသည္းစြဲနားက်ည္းသြားတတ္တယ္။ အခ်ိန္ရဲ႕ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္က ေမ့ေပ်ာက္သြားရင္ေတာင္ ႏွလံုးသားက အၿမဲသတိရေနတတ္တယ္ကြဲ႕။ ဒါ့ေၾကာင့္ `ၾကင္နာတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ ဘယ္အခါမွ် မေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္´ ဆိုတဲ့ စကားပံု႐ွိတယ္မဟုတ္လား။ `အေျပာမတတ္ရင္ ဆဲသလို´ ျဖစ္တတ္ၿပီး ကိုယ့္မိဘ ကိုေတာင္ ထိခိုက္တတ္တယ္။ အဖယုတ္က ကိုယ္အမူအရာၾကမ္းတမ္းၿပီး အမိယုတ္က ႏႈတ္ၾကမ္းတယ္လို႔ ဆို႐ိုး႐ိွတယ္မဟုတ္လား။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာ သိမ္ေမြ႕ရမယ္လို႔ ဆုိၾကတာေပါ့။

● သူတပါးစကားကို အာ႐ုံစိုက္နားေထာင္တတ္ျခင္း

လူငယ္တို႔ေရ-

လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတပါးနဲ႔ စကားေျပာလွ်င္ သူေျပာတာကို နားမေထာင္၊ သူ႔စကားဆံုးလွ်င္ ငါဘာေျပာလုိက္မယ္ဆိုတာကိုပဲ စဥ္းစားၿပီး ပါးစပ္တျပင္ျပင္နဲ႔ ေစာင့္ေနတတ္တယ္။

စကားဆိုတာ တဖက္လူနားေထာင္မွ ကိုယ္ေျပာရက်ိဳးနပ္တယ္။

စကားေျပာေကာင္းသူဟာ မိမိဘယ္လိုဥာဏ္႐ႊင္ေၾကာင္း၊ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာေၾကာင္း ျပသေလ့မ႐ွိဘူး။ စကားအမ်ားႀကီးလည္း မေျပာတတ္ဘူး။ တဖက္လူကို သူသိသမွ်ေလး ဖြင့္ဟေျပာဆုိျဖစ္ေအာင္ အစေဖာ္ေပး၊ `ဖြင့္´ ေပးတတ္တဲ့ လူမ်ိဳးသာျဖစ္တယ္ကြဲ႕။

ၿပီးေတာ့ အေရးမႀကီးတဲ့ အရာေတြကို အေသးစိတ္ဋီကာခ်ဲ႔ကားေျပာေနရင္လည္း လိုရင္းမေရာက္ဘဲ နားေထာင္သူတုိင္း စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ေဗာ္လတဲယားက -

`တဖက္လူစိတ္ညစ္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ အေသးစိတ္တစ္ခုမက်န္ေအာင္ ေျပာေပေတာ့´ လုိ႔ ဆိုခဲ့ဖူးတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာစကားေျပာရမယ္ဆိုတာ သိတဲ့သူကို သေဘာေကာင္းသူ၊ ယဥ္ေက်းေဖာ္ေ႐ြသူ၊ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသူအျဖစ္ အမ်ားက ႐ႈျမင္တတ္ၾကၿမဲျဖစ္တယ္။ အဲလိုေျပာတတ္ဆိုတတ္ တာကိုပဲ အခ်ိဳ႕က ေမြးရာပါအရည္အခ်င္းတခုလို႔ ထင္တတ္တယ္ကြဲ႕။ အမွန္က ေမြးရာမပါလည္း တမင္တကာ ဂ႐ုတစိုက္ေလ့က်င့္ရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါ။

ျမန္မာမႈမွာ စကားႀကီး ၁ဝ မ်ိဳး ေခၚ စကားေျပာထံုးနည္းဥပေဒ ၁ဝ ခု သတ္မွတ္တယ္ကြဲ႕။ အဲဒါေတြကေတာ့

(၁)ေရကူးညာတင္စကား - လိုရာဆိပ္ကမ္းကို ေရညာက တင္ႀကိဳ၍ ကူးမွေရာက္သကဲ့သို႔ `မိမိလိုရာ ေရာက္ေအာင္ႀကိဳတင္၍ စကားပိုျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း´

(၂) ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးစကား - ေကာက္ပင္ကို လက္တဖက္ျဖင့္ ၿမဲၿမံစြာဆုပ္၍ တံစဥ္ျဖင့္ အရင္းက ရိတ္ျဖတ္လွ်င္ လက္တြင္႐ွိသမွ် စပါးကို ရသကဲ့သို႔ `သူဆိုေသာ စကားမိေအာင္ ဖမ္းကိုင္ၿပီးမွ ျပတ္စဲေအာင္ေျပာဆုိျခင္း´

(၃) ေရစီးေဖာင္ဆန္စကား - လိုအင္ဆႏၵ႐ွိသမွ်ေသာအရာ၀တၳဳတို႔ကို ေဖာင္တြင္ တင္၍ ျဖည္းညွင္းစြာ ဆန္တက္သြားလွ်င္ ကိစၥၿပီးသကဲ့သို႔ `ေျခသိမ္း၊ ေခါင္းပိုက္၊ ပမာ၊ ပမည္းဟပ္ စပ္၍ ၿပီးျပတ္ေအာင္ေျပာဆိုျခင္း´

(၄) အိုးတန္ဆန္ခတ္စကား - အိုးႏွင့္ဆန္ တန္႐ုံထည့္၍ ခ်က္လွ်င္ ေကာင္းစြာ က်က္နပ္သကဲ့သို႔ `ကိုယ္ႏွင့္ဂုဏ္အင္တန္႐ုံ မယုတ္မလြန္ေျပာဆိုျခင္း´

(၅) ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႕စကား - က်ည္ေပြ႕ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ဆီပြတ္လွ်င္ ဆီထြက္၍ မိမိလိုဘတ္ကိစၥ ၿပီးသကဲ့သို႔ `လိုရာကိစၥၿပီးေစျခင္းငွာ ထိုစကားကိုပင္ အထပ္ထပ္ေျပာဆိုျခင္း´

(၆) ဆင္ေ၀ွ႕ရန္ေ႐ွာင္စကား - ဆင္ထိုးေ၀ွ႕မည္ လုိက္လွ်င္ တိမ္းေ႐ွာင္ဖယ္ေသြလြတ္ရာ၌ ေျပးလႊားကာေနရ

သကဲ့သို႔ `ကိုယ့္ထံသို႔ေရာက္မည့္စကားကို ေ႐ွာင္လႊဲ၍ ေျပာဆိုျခင္း´

(၇) ေတာင္သူယာခုတ္စကား - ေတာင္သူလယ္သမားတို႔သည္ မိမိတို႔ တည္ခုတ္မည့္ လယ္ယာေျမကြက္၌ ေ႐ွးဦးစြာ ၿခံဳပိတ္ေပါင္းႏြယ္သစ္ပင္ငယ္တို႔ကို ခုတ္ထြင္႐ွင္းလင္းၿပီးမွ သစ္ပင္ႀကီး တို႔ကို ခုတ္ထြင္ဖိလွဲသကဲ့သို႔ `စကားငယ္ (အေရးမႀကီးေသာစကား) ကို ေျပာဆို ၿပီးမွ စကားႀကီး (အဓိကေျပာမည့္စကား) ကို ဖိစီး၍ ေျပာဆိုျခင္း´

(၈) ၾကက္ခုတ္ခြပ္ပစ္စကား - ၾကက္ခြပ္ရာ၌ ေနာက္ဆုတ္ဟန္ျပဳ၍ ခြပ္သာမွ ခြပ္ပစ္သကဲ့သို႔ `သူ႔စကားအလို သို႔ လုိက္တန္ကလုိက္၍ စီးသာမွ စီးလ်က္ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္း´

(၉) ေရစစ္ပမာစကား  - ဓမၼက႐ိုက္ေခၚ ေရစစ္ကို ေရတြင္ ႏွစ္ခါ ျပည့္မွ အေပါက္ကိုပိတ္၍ ဆြဲယူလုိက္လွ်င္ေရမထြက္ႏုိင္သကဲ့သို႔`သူတပါးေျပာဆိုခြင့္မရေအာင္ပိတ္ဆို႔၍ေျပာဆိုျခင္း´

(၁၀) စက္တင္ေမာင္းနင္း  - ေမာင္းနင္းေသာသူသည္ တဖက္လုိက္ပါတိမ္းေစာင္းလြန္းလွ်င္ အတင္ခက္၍မတိမ္းမေစာင္းနင္းရသကဲ့သို႔ `ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မတင္မက်ေျပာဆုိျခင္း´

စတဲ့ အခ်က္ေတြပါပဲ။

ၿပီးေတာ့ စကား ၆ ခြန္း လူ၌ထြန္း ၄ ခြန္းေ႐ွာင္ခြာ ၂ ခြန္းသာ ေျပာရမယ္လို႔ ဘုရား႐ွင္ေဟာေတာ္မူခဲ့တာကို ၀ိနည္းပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာ ပထမအုပ္ စာအမွတ္ ၈၉ မွာ ပါ႐ွိတယ္။ လူေတြေျပာေနတဲ့စကားေတြခ်ဳပ္လိုက္ရင္-

(၁) ဟုတ္မွန္၍ အက်ိဳး႐ွိၿပီး သူလည္း နာလိုေသာ စကား။

(၂) ဟုတ္မွန္၍ အက်ိဳး႐ွိၿပီး သူမ်ား မနာလိုေသာ စကား။

(၃) ဟုတ္မွန္၏။ အက်ိဳးမ႐ွိ သူမ်ားလည္း မနာလိုေသာ စကား။

(၄) မဟုတ္မမွန္ အက်ိဳး႐ွိ၍ သူမ်ားနာလိုႏွစ္သက္ေသာ စကား။

(၅) မဟုတ္မမွန္ အက်ိဳးမ႐ွိ သူမ်ားနာလိုႏွစ္သက္ေသာ စကား။

(၆) မဟုတ္မမွန္ အက်ိဳးလည္းမ႐ွိ သူမ်ားလည္း မနာလိုမႏွစ္သက္ေသာ စကား။

စတဲ့ ေျခာက္ခြန္းေသာ စကားေတြကို ရတယ္။ အဲဒီစကား ၆ ခြန္းမွာ ဟုတ္မွန္၍ အက်ိဳး႐ွိၿပီး သူလည္း နာလိုေသာ စကား နဲ႔ ဟုတ္မွန္၍ အက်ိဳး႐ွိၿပီး သူမ်ားမနာလိုေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုရမယ္လို႔ ဘုရား႐ွင္ေဟာေတာ္မူခဲ့တာပဲ။

● ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုျခင္း

ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ ခ်ီးမြမ္းသူအတြက္ အပမ္းမႀကီး ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာကုန္က်မႈမ႐ွိဘဲ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမ်ား ရႏုိင္တဲ့ကိစၥပါ။ စကားေလးတစ္ခြန္း၊ ဖုန္းကေလးတခ်က္ ေကာက္ႏွိပ္႐ုံ၊ ေလးငါးေၾကာင္းပါတဲ့ စာတိုေလးတစ္ေစာင္ ေကာက္ျခစ္႐ုံနဲ႔ ၿပီးႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီအရင္းအႏွီးေလးေသးေသးမွ ရလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခ်င့္တြက္ၾကည့္ပါ။ အေမရိကန္စာေရး ဆရာႀကီး မတ္တိြန္းက ဆို `ခ်ီးမြမ္းစကားေကာင္းေလးတစ္ခြန္းၾကား႐ုံနဲ႔ က်ေနာ္ႏွစ္လေလာက္ အသက္႐ွင္ႏုိင္တယ္´ ဟူ၍ ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။

ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုတာ လူ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားအတြက္ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ တူတယ္ကြဲ႕။ ခ်ီးမြမ္းစကားမၾကားရဘဲ ႏွလံုးသားသစ္ပင္ဟာ မ႐ွင္သန္ႏုိင္ဘူး။ ပြင့္လန္းေဝဆာျခင္းမ႐ွိႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္…. လူေတြဟာ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြကို လြယ္လင့္တကူ ေျပာၾကဆိုၾကၿပီး အျပန္အလွန္ ႏွလံုးသားညွိဳးႏြမ္းေအာင္ ဖန္တီးေနၾကတယ္။ ဘဝတူလူသားခ်င္း ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုတဲ့ ေနေရာင္ျခည္ေလးနဲ႔ ေႏြးေထြးမႈေပးရန္ တြန္႔တိုေနတတ္ၾကတယ္ကြဲ႕။ တို႔ဗမာ လူမ်ိဳးေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသလို တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က `ဗမာေတြဟာ ဗမာျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ အသံုးမခ်တတ္ဘူး။ ဗမာဗမာခ်င္း ခ်ဖို႔ မွာလုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳး ေတြလုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြလုပ္ခ်င္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အက်ိဳးမ႐ွိဘူး။ ဒီတုိင္းျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လည္မထူႏိုင္ဘူး။ ဒီတိုင္းျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္လပ္ဘူး။ လြတ္လပ္ရင္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ က်က်နနလြတ္လပ္ေရးမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။´ လို႔ မက်ဆံုးခင္ ၆ ရက္အလို ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ေျပာသြားခဲ့တယ္။

ခ်ီးမြမ္းစကားတစ္ခုကို လူႀကံဳနဲ႔ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ကာယကံ႐ွင္နားကိုေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးမယ့္သူရဲ႕ ေ႐ွ႕မွာ ေျပာလိုက္ျခင္းဟာ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားေစတဲ့နည္းပါပဲ။ စကားတစ္ခြန္းတည္းနဲ႔ ကာယကံ႐ွင္ဟာ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းခ်ီးမြမ္းခံရသလို ခံစားရတတ္တယ္။ ခ်ီးမြမ္းစကားဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ တူတယ္။ ကိုယ္က သူ႔အေပၚ ေမတၱာထားမွ သူ႔ေမတၱာကိုျပန္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူငယ္တုိင္းဟာ အဲဒီအခ်က္ေတြကို သတိမူၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ခ်ီးမြမ္းစကားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အခါကာလမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို ေျပာဆုိတတ္ပါက လူမႈဆက္ဆံေရးေလာကမွာ မင္းတို႔ဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီလို႔ အစ္ကိုႀကီး သတိေပးပါရေစ။

● အခ်ိန္ကိုေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း

လူငယ္တို႔ေရ-

`ဘ၀ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသလား။ သို႔ျဖစ္လွ်င္အခ်ိန္မျဖဳန္းပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမူဘဝသက္တမ္းဟူသည္ အခ်ိန္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္´ ဟူ၍ ဘင္ဂ်မင္ဖရန္ကလင္က ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။

လူ႔အသက္ဟာ အခ်ိန္ကို မွီၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဆံုး႐ႈံးသြားေသာ တစ္မိနစ္ကို မကုန္မဆံုးႏုိင္ေသာ ထာဝရအခ်ိန္သမုဒၵရာႀကီးနဲ႔ ဘယ္လိုမွ အစားထိုးလို႔မရဘူး။

အခ်ိန္ကို ေခၽြတာရင္ ေငြကိုစု၍ အတိုးခ်တာထက္ ပိုမို၍ ႀကီးမားေသာ အတိုးအျမတ္ကို ရႏုိင္တယ္။

ေနဝင္ေနထြက္ စပ္ၾကားမွာ စိန္အတိၿပီးေသာစကၠန္႔ ၆ဝ ျဖင့္ စီျခယ္ထားေသာ အခ်ိန္နာရီတစ္ခုဟာ အသံုးမခ်ရင္ ေပ်ာက္သြားႏုိင္တယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ အခ်ိန္ကို ရင္းစားျပန္မရႏုိင္။ ဆုေငြေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာခုိင္းကာ ႐ွာလို႔လည္း မရႏုိင္ပါ။

တခါက စာအုပ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကို လူတစ္ေယာက္၀င္လာၿပီး ဒီစာအုပ္တန္ဖိုး ဘယ္ေလာက္လဲလို႔ ေမးတယ္။ အေရာင္းစာေရးက ၅ ေဒၚလာလို႔ ျပန္ေျဖတယ္။ မေလွ်ာ့ႏုိင္ဘူးလားဟု ဝယ္မယ့္သူက ထပ္၍ ေျပာေသာအခါ အေရာင္းစာေရးက `ေရာင္းေစ်းအမွန္ပါပဲ´ ဟုေျပာရာ။ အဲဒီလူက `ခင္ဗ်ားတို႔ ဆုိင္႐ွင္ကို မေတြ႕ရဘူးလား´ ဟု ေမးရာ စာေရးက ဆုိင္႐ွင္မွာ အလြန္အလုပ္မ်ားေနတယ္။ အေရးႀကီးရင္ေတာ့ ေခၚေပးပါ့မယ္ ဟု ေျပာကာ ဆုိင္႐ွင္ကို သြားေခၚေပးတယ္။

ဝယ္သူက ဆုိင္႐ွင္ဖရန္ကလင္အား `ဒီစာအုပ္အဖိုးဘယ္ေလာက္လဲ´ ဟုေမးရာ ဖရန္ကလင္က `ငါးေဒၚလာခြဲ´ ဟုေျပာလုိက္ေလသည္။ ဝယ္သူက `ခင္ဗ်ားစာေရးက ငါးေဒၚလာလို႔ ေျပာပါလား´ ဟု ေျပာရာ ဖရန္ကလင္က-

`က်ဳပ္အလုပ္ကို ဖ်က္ၿပီး ခင္ဗ်ားကို စကားလာေျပာရလို႔ ေဒၚလာဝက္မက တန္တယ္´ ဟူ၍ ေျပာရာ ဝယ္သူသည္ ဖရန္ကလင္ထံမွ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးထားေသာစနစ္ကို ရ႐ွိၿပီးေနာက္ ေစ်းမဆစ္ေတာ့ဘဲ ေငြေခ်၍ စာအုပ္ကို ယူသြားပါတယ္။

ႀကီးပြားလိုသူတုိင္းဟာ ေ႐ႊပန္းထိမ္သည္ႏွင့္ တူေစရမယ္ကြဲ႕။ ေ႐ႊပန္းထိမ္သည္ေတြဟာ အေသးဆံုးေ႐ႊအစ အနကေလးမ်ားကို မေလလြင့္ေအာင္ ေနရာသတ္မွတ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးအလုပ္စားပြဲေအာက္က မိုက္ ေခၚ ေ႐ႊမႈန္ေရာစပ္ပါဝင္ေနတဲ့ ပန္းထိမ္ဖိုေျမ၊ မႈိက္သ႐ိုက္ကို က်င္၍ ေ႐ႊထုတ္ယူတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ အခ်ိန္အတိုအစ ကေလးတို႔ကို အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ အသံုးခ်ခဲ့ရင္ သံုးေလးႏွစ္အတြင္း က်င္ယူၿပီးရတဲ့ ေ႐ႊထက္ပင္ အဖိုးတန္တဲ့အရာေတြ ရပါလိမ့္မယ္။

လူ႔အေရးအရာတုိင္းမွာ အခါရာသီဥတုဆိုတာ ႐ွိတယ္။ ဒီေရတက္ခုိက္မွာ အမိအရ ယူမိခဲ့ရင္ ကံၾကမၼာအက်ိဳးေပး ေကာင္းနဲ႔ ႀကံဳရတတ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ အခြင့္သာခိုက္မယူလုိက္မိရင္ေတာ့ ဘဝခရီးတေလွ်ာက္ စည္းတိမ္ေသာင္ခံုမ်ားနဲ႔တိုးကာ ဆင္းရဲဒုကၡေတြနဲ႔သာ ႀကံဳရလိမ့္မယ္လို႔ ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး ၀ီလွ်ံ႐ွိတ္စပီးယားက ဆိုခဲ့ဖူးတယ္။

ယေန႔ဆံုး႐ႈံးသြားတဲ့ အခ်ိန္နာရီဟာ ထာဝရဆံုး႐ႈံးသြားၿပီ။ မနက္ျဖန္မွာ မင္းတို႔ ေနာက္ထပ္ ၂၄ နာရီ ရ႐ွိပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ မေန႔က ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အခ်ိန္ေတာ့ တစ္နာရီမွ်ပင္ ျပန္မရနိုင္ေတာ့ပါ။

ဘဝဆိုတာလည္း အဲဒီလုိပါပဲ။ တစ္ႀကိမ္ၿပီးလွ်င္ ၿပီးၿပီ။ ျပတ္ခဲ့ၿပီ။ မင္းေနခဲ့ၿပီးတဲ့ဘဝ မင္းေနာင္တရခ်င္ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဂုဏ္ယူခ်င္ယူမိလိမ့္မယ္။ ႏို႔ေပမယ့္ ဘဝကို တစ္ကျပန္စခ်င္လို႔ေတာ့ မရေတာ့ဘူး။

တစ္ေန႔ခ်င္းဟာ ဘဝငယ္တစ္ခုစီပါပဲ။ လူသက္တမ္းဟာ ႏွစ္ ၇ဝ ႐ွိတယ္ဆိုပါစို႔။ ဒါေပမယ့္ တို႔ေတြ တကယ္ပိုင္တာ အခ်ိန္နည္းနည္းေလးပါ။ အိပ္ခ်ိန္၊ စားခ်ိန္၊ နားခ်ိန္၊ အဝတ္လဲခ်ိန္၊ ခရီးသြားခ်ိန္၊ အာလပသလႅာပ စကားေျပာခ်ိန္ စတာေတြႏႈတ္ပယ္လုိက္ရင္ တို႔ေတြသံုစြဲစရာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္က်န္မလဲ ေတြးၾကည့္ေပါ့။

ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးက အခုလို ဆိုတယ္။ `ေန႔စဥ္ နံနက္တုိင္း ငါသည္ သင္တံခါးဝ၌ ရပ္ကာ သင့္အား ထေလာ့၊ တုိက္ေလ့ာ၊ ေအာင္ပြဲခံေလာ့ ဟု ႏႈိးေဆာ္၏။ ခံယူျခင္း မခံယူျခင္းကား သင့္ရဲ့အပိုင္းျဖစ္ေပသည္´ လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။

အခ်ိဳ႕က ဘာပဲလုပ္လုပ္ `မနက္ျဖန္စလုပ္မယ္´ လို႔ အၿမဲတမ္းေျပာေလ့႐ိွတယ္။

မွန္တယ္။ အၿမဲတမ္း မနက္ျဖန္ပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ `ယေန႔´ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ေခ်။

သူတို႔မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထူးျခားေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးလမ္းညႊန္ေျမပံု႐ွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ ခရီးစတင္ျခင္းမ႐ွိဘူး။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အေဆာက္အဦပံုစံႀကီးေတြ သူတို႔ေရးဆြဲၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါမွ မတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ ႐ွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့ဘူး။ အခ်ိန္ကုန္ရင္းနဲ႔သာ ဘဝဇာတ္သိမ္းသြားၾကတယ္။

အခ်ိန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာေက်ာ္နာရီထုတ္လုပ္ခဲ့သူ `ေအာ္ဗီးလ္အာဟာဂန္´ ကလည္း တခါက အခုလို ေျပာဖူးတယ္။

`အခ်ိန္ဟာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ရတနာပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္တို႔က အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးမထားၾကဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ မကုန္ႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းလို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ အသံုးခ်ေနၾကတယ္။ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ ဒီေန႔ကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီး ပစ္လုိက္ၿပီး မနက္ျဖန္မွာ ပိုၿပီး တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ ဒီေန႔၊ ဒီအခ်ိန္ဟာ ဘာမွ အသံုးမခ်လုိက္ရဘဲ အဆံုးမ႐ွိတဲ့ သမုဒၵရာထဲ က်သြားတဲ့ ရတနာနဲ႔ အတူတူပဲဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ မသိၾကဘူး´

တဖန္ ကမၻာေက်ာ္တက္က်မ္းဆရာႀကီး ေအာ္ရစ္ဆိြမာဒင္ကလည္း-

`အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္ႏုိင္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ အနိမ့္ဆံုးကို လုပ္ေနတာဟာ လူေတြရဲ႕ ဝမ္းနည္းစရာအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရပ္ပါပဲ´ တဲ့။

ေကာင္းၿပီ။

အျမင့္ဆံုးအလုပ္ကို လုပ္ႏုိင္ပါလ်က္နဲ႔ အနိမ့္ဆံုးအလုပ္ကို လူေတြဘာေၾကာင့္လုပ္ေနၾကသလဲ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိႏုိင္ေသာ္လည္း အဓိကကေတာ့ အခ်ိန္ကို အက်ိဳး႐ွိစြာ အသံုးမခ်တတ္ျခင္းပါပဲ။

တို႔ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုက္ဆံကို အဓိပၸါယ္မ႐ွိ အက်ိဳးမဲ့မသံုးၾက။ အဲဒီလိုသံုးစဲြသူကိုလည္း `လူမိုက္´ လို႔ သမုတ္တတ္ၾကတယ္။ `လူမိုက္နဲ႔ေငြ အတူမေန´ လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။

ဒါဆို အခ်ိန္ကို အက်ိဳးမဲ့ အလဟႆ ျဖဳန္းတီးပစ္သူကိုေရာ ဘယ္လိုသေဘာထားၾကမလဲ။ ဘယ္လိုေခၚရင္ ေကာင္းမလဲ။

ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္ရင္ တို႔ေတြဟာ မိမိတို႔ ရ႐ွိႏိုင္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ၂၅၊ ၅ဝ၊ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အက်ိဳးမဲ့ အလဟႆ လႊင့္ပစ္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရတတ္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ အျခားေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ `အခ်ိန္´ ဆိုတဲ့ `အရင္းအႏွီး´ ကို အက်ဳိး႐ွိေအာင္ မရင္းႏွီးတတ္လို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ စင္စစ္ အခ်ိန္ဟာ လူတေယာက္ အဖို႔ တန္ဖိုးအ႐ွိဆံုး ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာပစၥည္းျဖစ္တယ္ကြဲ႕။

အခ်ိန္ကို အသိတရားနဲ႔ အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ အသံုးခ်တတ္ရင္ ေလာကမွာ ဘာကိုမဆို ရႏုိင္ပါတယ္။

လူတိုင္းလိုလုိ ေငြစုတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္အခါအခြင့္အလမ္းကိုကား လူတုိင္းမယူတတ္ၾကဘူး။ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳး႐ွိေအာင္ အခ်ိန္ကို အသံုးခ်တတ္သူမ်ားသာ အခြင့္အလမ္းကို မလြတ္တမ္းအရယူ တတ္ၾကတယ္။

တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြဟာ ဘိန္းစားအိပ္မက္မက္သလို ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျဖစ္ေစ သူတပါးကိုျဖစ္ေစ`ငါေတာ့ တေန႔ခ်မ္းသာမွာပဲ။ တေန႔ေတာ့ႀကီးပြားမွာ ေသခ်ာတယ္´  ဟု ေျပာတတ္ၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ေတြသာ တတိတိ ကုန္ဆံုးသြားတယ္။ အဲဒီလူငယ္ေတြဟာ ဘာမွ ျဖစ္မလာၾကဘူး။

လူ႔ဘဝဆိုတာ စစ္တုရင္ ကစားပြဲနဲ႔ တူတယ္။ တို႔နဲ႔အတူ ၿပိဳင္ကစားမယ့္ တဖက္လူက အျခားသူမဟုတ္ဘူး။ `အခ်ိန္´ ပဲျဖစ္တယ္။ တို႔က အခ်ိန္ဆြဲေနရင္ အခ်ိန္က တို႔ကို အႏုိင္ယူသြားမယ္။ အခ်ိန္ဟာ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာ ျခင္း၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းကို လံုးဝသည္းမခံေသာ တို႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္တယ္။

`လူ႔ဘဝဆိုတာ တိုတိုကေလးပါ´ လုိ႔ လူတုိင္းေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တဖက္က အဲဒီလိုေျပာၿပီး တဖက္ကက်ေတာ့ အခ်ိန္ကို အလဟႆျဖဳန္းတီးပစ္ေနတယ္။ အသက္တစ္ေထာင္ေနရေတာ့မယ့္အတုိင္း ေပါ့ေပါ့ေန၊ ေပါ့ေပါ့စားနဲ႔ အလကားအခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈရခ်င္ရင္ အခ်ည္းအႏွီး အခ်ိန္ျဖဳန္းမေနပါနဲ႔လို႔ အစ္ကိုႀကီးသတိေပးပါရေစ။ `အခ်ိန္ဆြဲျခင္း´ ဆိုတဲ့ ဘဝဖ်က္ အနီးဆံုးရန္သူကို အျမန္ဆံုးေမာင္းထုတ္ပစ္ပါ။ `အခ်ိန္နဲ႔ဒီေရဟာ လူကိုမေစာင့္´ ဆိုတယ္မဟုတ္လား။

ဒါ့ေၾကာင့္ အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းကို အခုခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပ။ လုပ္စရာ႐ွိတာကို ယခု ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါ။ မနက္ျဖန္ဆိုတာ ေသခ်ာတာမဟုတ္ဘူး။ ယေန႔ဟာ မနက္ျဖန္ထက္ အဖိုးတန္တယ္ဆိုတာကို ႏွလံုးသြင္းၿပီး အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးထားပါလို႔ အစ္ကိုႀကီးသတိေပးပါရေစ။

Comments