Tu Maung Nyo - Articles


တိုက္သြားတာလည္း ေမာင္ရင္၊ ဒီအမႈကို စစ္ေဆးတာလည္း ေမာင္ရင္ဆုိေတာ့  နဲနဲစဥ္းစားပါရေစအံုး
တူေမာင္ညိဳ
ေမ ၁၊ ၂၀၁၃“မိထၳီလာ”  ၿပီးေတာ့ “တုိက္ႀကီး”။

မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တုိင္း ဥကၠံၿမိဳ႕တြင္ သပိတ္အဖံုးက်ကြဲမႈသည္ ဗလီ ႏွင့္ဆုိင္ခန္း ၂၅ ခန္း ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ လူ ၁၀ ဦးထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ရဲက ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ခဲ့ရသည္။

ဤ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွေန၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။

မည္သည့္ေရွာင္တခင္ျဖစ္မႈ၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ မီးပြားကို ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ မီးေလာင္တုိက္သြတ္သြင္းရန္ သူတို႔အသင့္ရွိေနၾကသည္။ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ သူတုိ႔၏ “အၾကမ္းဖက္ကြန္ယက္မ်ား” ရွိေနသည္၊ ဖြဲ႔စည္းထားသည္မွာ ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ဖြယ္မရွိေတာ့ေခ်။

“အၾကမ္းဖက္သူမ်ား” သည္ စည္းကမ္းျပည့္ေဝေသာဒီမိုကေရစီေဘာင္ထဲတြင္ “စည္းကမ္းရွိသည္”။ စနစ္က်သည္။ စစ္တပ္ သဖြယ္အမိန္႔ နာခံမႈေကာင္းသည္။

“ဖ်က္ေဟ့၊ ဆီးေဟ့၊ သတ္ေဟ့၊ ျဖတ္ေဟ့၊ ရိုက္ႏွက္မီးရိႈေဟ့ ဟု အမိန္႔ေပး” လုိက္သည့္အခါ ေတာေခြးအုပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အတြဲ အဖက္ညီညာသည္ ေျခေထာက္ဆြဲသူကဆြဲ၊ ဂုတ္ခဲသူကခဲ။

 “ရပ္ၾကေဟ့”  ဟု အမိန္႔ေပးခရာမႈတ္လုိက္သည့္အခါ ထိုအၾကမ္းဖက္သမား လူရမ္းကားမ်ားသည္ ေတာေခြးအုပ္မ်ား ေတာထဲသုိ႔ဝင္ ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသလို ကုိယ္ေယာင္ေဖ်ာက္သြားၾကသည္။ ၿငိမ္သက္သြားၾကသည္။ ဤလုပ္ရပ္မ်ိဳးကို မိထၳီလာ၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ စေသာေနရာ မ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

သူတုိ႔တြင္ စနစ္တက်အမိန္႔ေပးေနသည့္“အၾကမ္းဖက္လက္မရြံ႕ဌာနခ်ဳပ္” တစ္ခုရွိေနတာေသခ်ာသည္။ မူဆလင္ဘာသာဝင္ လူနည္းစုမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ေနသည္မွာလည္း ထင္ရွားပါသည္။ ယင္းသုိ႔ အၾကမ္းဖက္ရန္ျပဳမႈကို သက္ ဆုိင္ရာေဒသလံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူထားသည့္ရဲမ်ားက မည္သုိ႔မွ်တားဆီးျခင္းမရွိဘဲ၊ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနခဲ့သည္မွာလည္း တုိင္းသိျပည္သိ ျဖစ္သည္။

ဤျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုေတြ႔ျမင္ရေသာအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ စကားေျပာစက္ကုိင္ “ႀကံ့ဖြံ႔စြမ္း အားရွင္” လူရမ္းကားအုပ္စုမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈကိုခံခ့ဲရဖူးေသာ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ေမလ၃၀ ရက္၊ “ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈ”ႏွင့္တစ္ထပ္တည္းနီးပါး တူညီေနသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။  ပစ္မွတ္ျခင္းသာကြာျခားပါသည္။ ဟုိစဥ္က ပစ္မွတ္မွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပါတီဝင္မ်ားကို ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္၊ ရန္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခုပစ္မွတ္မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ မူဆလင္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား၏ အစမီးပြားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္နီေမာ္ျဖစ္စဥ္မွ မုဒိန္းက်င့္/လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ရက္ပုိင္း အတြင္း စစ္ေဆး ၍ေသဒဏ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ကုတ္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္၊ မူဆလင္ ၁၀ ဦးအား အၾကမ္းဖက္လူရမ္းကား မ်ားက အုပ္စု ဖြဲ႔သတ္ျဖတ္ခဲ့ ေသာ အမႈ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ ထိေရာက္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမျပဳခဲ့ေခ်။ လစ္လ်ဴရႈ ေနခဲ့သည္။ အစုိးရသတင္းစာကပင္ ထိုးဆြေျမွာက္ပင့္ေရးသားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္၊ မိထၳီလာျဖစ္စဥ္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၾကမ္းခဲ့ရမ္းခဲ့သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္းအျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ။ တမင္အခ်ိန္ဆြဲထားသည္။ မိထၳီျဖစ္စဥ္၏ အစမီးပြားျဖစ္ေသာ ေရႊအေရာင္းအဝယ္ပဋိပကၡတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၃ ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္စီ အျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

  ဤသည္တုိ႔မွာ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္အားေပး အားေျမွာက္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မင္းတုိ႔ေနာက္မွာ ငါတုိ႔ရွိတယ္ ၾကမ္းၾကစမ္း၊ ရမ္းၾကစမ္း၊ သတ္ၾကစမ္း၊ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္ပင္။ “၂၀၁၅”တြင္ မီးကုန္ ယမ္းကုန္ၾကမ္းႏိုင္အတြက္ မိုက္ေသြးစမ္းေနျခင္း၊ မုိက္ေသြးတင္ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းယူဆႏုိင္ပါသည္။

ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အစုိးရ တနည္းနည္းျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။သုိ႔အတြက္ တရားခံကိုေဖာ္ထုတ္ ဖုိ႔ခက္ေနျခင္းသည္။ သုိ႔အတြက္ စစ္အုပ္စုအေမႊးရွည္အရိုးရင့္ (ဗိုလ္)ေအာင္ေသာင္းက“ဗကပယူဂ်ီေတြ”ဆုိၿပီး ထမင္းရည္ပူလာလွ်ာလႊဲ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔က “သူတို႔ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္၊ သူတုိ႔မသိ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သူတုိ႔ကယ္ထုတ္ခဲ့ရတာပါ” ဆုိသည့္ အကြက္မ်ိဳး (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ခ်ိဳးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားတြင္ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားဖြယ္ရာ အလားအလာရွိၿမဲရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္၊မူဆလင္မ်ားထူထူထပ္ထပ္ရွိေသာေဒသႏွင့္ၿမိဳ႕ရြာေက်းလက္မ်ားတြင္ပို၍သတိရွိၾကရပါလိမ့္မည္။ တဆိတ္တအိတ္ လုပ္၍လူသတ္မီးရိႈ႕အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ၾကပါလိမ့္မည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည့္စကားႏွင့္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံအစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစံုစမ္းစစ္ေဆး၊ အေရးယူေနပါသည္ ဆုိသည့္ကိစၥမ်ားကလည္း နာမည္ေက်ာ္ကာတြန္းဆရာႀကီးဦးဘဂ်မ္း၏ ကာတြန္းလက္ရာတစ္ခုထဲမွာေျပာထား သကဲ့သုိ႔ပင္ ေျပာရပါ ေတာ့မည္။

“ဟုတ္ကဲ့ေမာင္ရယ္ေျပာပါ့မယ္ ညက(ဓါးျပ)တိုက္သြားတာလည္းေမာင္ရင္၊ ဒီအမႈကိုစစ္ေဆးတာလည္း ေမာင္ရင္ဆုိေတာ့  ဘယ္လိုေျပာရမယ္ဆုိတာ နဲနဲစဥ္းစားပါရေစအံုး”

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား ႏုိးႏုိးၾကားၾကားရွိၾကပါ။

Comments

Unknown said…
ေအာ္.....အဲ့လိုလား
Unknown said…
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္က ပဲခူးမွာ ဗလီေတြကို ဘုန္းၾကီးေတြက ၀င္ဖ်က္ေတာ့ က်ေနာ္ အဲဒီမွာ ရွိေနတယ္။ ဘုန္းၾကီးေတြ အုပ္လိုက္ၾကီး ျမိဳ႔ပါတ္ဘတ္(စ)ကား (၂)စီး နဲ႔ ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔ထဲမွာ ဖ်က္တဲ့အုပ္စုက ဖ်က္။ ဘယ္ဖက္ကေန၀င္ ဘယ္လိုဖ်က္ဆိုျပီး ေနာက္က အမိန္႔ေပးေနတဲ့ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ပါလာတယ္။ ထူးဆန္းတာက အဆိုပါ ဘုန္းၾကီးလက္ထဲမွာ ေ၀ၚလ္ကီေတာ္ကီ ပါလာတာဘဲ။ တစ္ခ်ိန္လံုး အဆိုပါစက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေနျပီး၊ ၄င္းက ရပ္ေတာ့ ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖ်က္ဆီးတာေတြ ရပ္ျပီး၊ ျပန္ဆုတ္သြားၾကတယ္။ မႏွစ္က ဖားကန္႔ ဆိုင္းေတာင္မွာ ဗလီျဖိဳေတာ့ ေဒသခံစစ္တပ္က ကာကြယ္ေပးထားတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ဖ်က္တဲ့ အုပ္စုမွာ ပါလာသူက ရဲကို ေနာက္ဆုတ္လို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တာနဲ႔ ရဲက ေနာက္ဆုတ္ေပးရတယ္လို႔ သိရတယ္။
စကားစပ္မိလို႔ ေမာင္ကာလုဆိုတာ ဘာေကာင္လည္း ဆိုတာကို တပ္မေတာ္ေန႔မွာ သူတင္တဲ့ ပို႔စ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ ခန္႔မွန္းလို႔ ရတယ္။ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို သူတို႔ကို ေ၀ဘန္လို႔ ဟိုးေလးတေၾကာ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ေမာင္ကာလု နဲ႔ ဖက္ဆစ္ကတံုးကိစၥ ယေန႔အထိ ဘယ္သူမွ ေလသံမဟၾကတာကလည္း အံ့ၾသစရာ အေတာ္ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ဘဲ...
မိတၳီလာကိစၥမွာ ေတာင္သာတပ္မေတာ္ဆိုတာ အသံထြက္လာခဲ့ျပီး၊ မၾကာမီ အားလံုးေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ေနၾကေတာ့တယ္။
ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာေတာ့ ဦးေအာင္ေသာင္း နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ အဓိကရုဏ္းကိစၥ အခ်င္းမ်ားျပီး၊ ေအာင္ေသာင္းက ေရွ႔ေလွ်ာက္ ကုလားမ်ိဳးတုန္းေအာင္ လုပ္ဦးမယ္ဆိုျပီးၾကံဳး၀ါးတယ္ ဆိုျပီး ေကာလဟလတစ္ခုက ျပန္႔ေနတယ္...
က်ေနာ္တို႔လို႔ လူသာမာန္ေတြထက္စာရင္ သတင္းရင္းျမစ္ေတြကို လက္လွမ္းပိုမွီတဲ့ မင္းကိုႏိုင္က မိတၳိလာကိစၥမွာ စစ္တပ္က ပါ၀င္ပါတ္သက္မႈ ရွိတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်တာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႔ကို သိလို႔သာ ေျပာတယ္လို႔ ယူဆစရာရွိတယ္...
Anonymous said…
May be Another Possibility , Do You Agree ???