Zaw Aung (Mone Yar) - Articles

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေလာင္စာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ တ႐ုုတ္ျပည္ နမူနာယူေနေသာ ျမန္မာ 
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၃
 

● တ႐ုုတ္္ျပည္မႀကီး လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈသမိုင္း
လွ်ပ္စစ္သံုးႏိုင္မွ လူမ်ား၀င္ေငြတိုးပြား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားမွ လြတ္မည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းေျပာႏိုင္သည္။ မီးလင္း၊ လွ်ပ္စစ္စက္မႈတိုးတက္ေရးအတြက္...  တ႐ုုတ္္ျပည္ၾကီးသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္ဟု ေယဘူယဆိုႏိုင္သည္။ တ႐ုုတ္္ျပည္ ၁၀ႏွစ္တာ ၂ခုအတြင္း လွ်ပ္စစ္တိုးတက္မႈတြင္ ၁၉၉၀-၂၀၀၀ အတြင္း ၁၂၈% တိုးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀-၂၀၁၀ အတြင္း ၁၉၃% တိုးတက္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း တိုးခ်ဲ႔ေနဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ယူနစ္ကို ၁၀ဆင့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တြက္ၾကည့္ပါက ျမန္မာျပည္တြင္ ၂၀၁၁ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳမႈ ႏွစ္စဥ္ ကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၂၈ ရွိပါသည္။ တ႐ုုတ္္ျပည္က ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ၄၉၄၀၀ (၄၉ ဘီလွ်ံ) ရွိျပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံက ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ၁၁၆၄၀ (၁၁ ဘီလွ်ံ) သံုးသည္။ တ႐ုုတ္္ျပည္တြင္ ထိုသို႔ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာအတြက္ ေငြအေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲရာတြင္ အၾကီးအက်ယ္ ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ဥပမာ ျမန္မာျပည္ သာေကသ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ဓါတ္အားေပးရံု ေဒၚလာသန္း၅၀၀ ပရိုဂ်က္၊  ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအား ေဒၚလာ သန္း၂၅၀ ပရိုဂ်က္မ်ားတြင္ ပရိုဂ်က္ေငြ ၁၀ပံုတစ္ပံုကို ျခစားဖို႔ အလြယ္ေလးျဖစ္သည္။  

လွ်ပ္စစ္ရင္းႏွီးမႈမ်ားမွာ အႏွစ္၄၀စီမံကိန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ကတည္းက ျခစားထားျပီျဖစ္သည္။ မည္သူက ပရိုဂ်က္ၾကီးကုန္က်စရိတ္ကို စာရင္းစစ္ေပးမည္နည္း။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အသံုးစရိတ္ကို ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားက စစ္ခြင့္မရွိေအာင္ လုပ္ထားသျဖင့္၊ အစိုးရအသံုးစရိတ္ကို အစိုးရကပဲ စာရင္းစစ္ရသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ႏိုင္ငံပိုင္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း State Power Corporation’s (SPC) တစ္ခုတည္းက ဗိုလ္က်ၾကီးစိုးေနေတာ့သည္။ ထိုဌာနရွိ ထိပ္တန္းအစိုးရအရာရွိမ်ားအဖို႔ စား၀ါးေကာင္းလွပါသည္။


● လုပ္ရပ္(၁)  - ဗိုလ္က်ၾကီးစိုး တ႐ုုတ္္အစိုးရပိုင္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ျဖိဳခြင္းျခင္း 
ထိုအားနည္းခ်က္ကို တ႐ုုတ္္အစိုးရက တိုက္ဖ်က္ရန္ ၁၀ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရပါသည္။ ၂၀၀၂တြင္ တ႐ုုတ္္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ၁၁ပိုင္းခြဲပစ္လိုက္ျပီး၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပိဳင္အဆိုင္လုပ္ေစသည္။ ထိုအခါ ျခစားမႈမ်ား အရင္ေလာက္မလြယ္ေတာ့ပါ။ ယခုအခါ အစိုးရလွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရာင္းသည့္ အၾကီးစား ကုမၼဏီၾကီး ၇ခုရိွသည္။ အားလံုး အမ်ားပိုင္ ကုမၼဏီၾကီးမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျခစားရန္ အလြန္ခဲယဥ္းသြားျပီျဖစ္သည္။ အျပိဳင္အဆိုင္လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျခစားမႈအလြန္နည္းပါးသြားရသည္။

ကုမၼဏီၾကီးမ်ား SOE (State Owned Enterprise),  IPP (Independent Power Provider)  
အစိုးရပိုင္မွအမ်ားပိုင္ျဖစ္သြားသည့္ကုမၼဏီၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။

China Datang Corporation   (SEHK: 991; SSE: 601991)
China Guodian Corporation (“Guodian”)   (SSE: 600795),
China Huadian Group
China Huaneng Group  (NYSE:HNP)
China Power Investment Corporation (“CPI”)  (“CPID”, 2380.HK)
Shenhua Group  (SEHK: 1088, SSE: 601088)
China Resources Group (“Huarun”)  (“CRP”, SEHK: 836) 

အျခား ပုဂၢလိကကုမၼဏီမ်ား Secondary companies: 
Shenzhen Energy Co., Ltd. 
Guangdong Yuedian Group Co., Ltd. 
Anhui Province Energy Group Co., Ltd. 
Hebei Jiantou Energy Investment Co., Ltd. 
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. 
Shandong Luneng Taishan Cable Co., Ltd. 
Guangzhou Development Industry (Holdings) Co., Ltd. 
Chongqing Jiulong Electric Power Co., Ltd. 
Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co., Ltd. 
Shenergy Company (SSE: 600642), Shanghai. 
Shenergy Group, Shanghai. 
Sichuan Chuantou Energy Stock Co., Ltd. 
Naitou Securities Co., Ltd. 
Panjiang Coal and Electric Power Group 
Hunan Huayin Electric Power Co., Ltd. 
Shanxi Top Energy Co., Ltd. 
Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co., Ltd. 
SDIC Huajing Power Holdings Co., Ltd.[8][9] 
Sichuan MinJiang Hydropower Co., Ltd. 
Yunnan Wenshan Electric Power Co., Ltd. 
Guangxi Guidong Electric Power Co., Ltd. 
Sichuan Xichang Electric Power Co., Ltd. 
Sichuan Mingxing Electric Power Co., Ltd. 
Sichuan Guangan Aaa Public Co., Ltd. 
Sichuan Leshan Electric Power Co., Ltd. 
Fujian MingDong Electric Power Co., Ltd. 
Guizhou Qianyuan Power Co., Ltd. 

● လုပ္ရပ္(၂)  - လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းေစ်းသတ္မွတ္ေပးထားျခင္း။ 
တ႐ုုတ္္ႏိုင္ငံရဲ့ လွ်ပ္စစ္ထုတ္မႈ ၆၅% ကို ေက်ာက္မီးေသြးမွထုတ္သည္။ ၂၂% မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၼဏီၾကီး၊ေသး အားလံုးအတြက္ ေရာင္းေစ်းကို တ႐ုုတ္္အစိုးရက အေသသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ အျမက္ၾကီးစား၊ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေသာ ကုမၼဏီအားလံုးသည္ မကိုက္လွ်င္ မထုတ္ရန္သာရွိသည္။ ေစ်းတရိတ္ရိတ္တက္လာေသာ ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္ (အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သယ္ပို႔စရိတ္) ေစ်းအရမ္းတက္လာေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရာင္းသူမ်ား အျမက္နည္းလာသည္။ ယခင္အႏွစ္၂၀ကာလ အလြန္မ်ားျပားစြာ အျမက္ရခဲ့ၾကျပီး အရင္းပင္ေၾကေလာက္ေလျပီ။  

● အထက္ပါ လုပ္ရပ္၂ ခုေၾကာင့္  
တ႐ုုတ္္ျပည္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈစရိတ္မ်ားကို ေစ်းအသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္ တ႐ုုတ္္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အထူးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မ်ားမ်ားထုတ္ျပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာမွ တ႐ုုတ္္ျပည္ထုတ္ကုန္မ်ား ကမၻာႏိုင္ငံမ်ား၊ ေခါင္းတစ္လံုးအသာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတြင္ ၀ိသမ၊ ျခစားမႈမ်ား နည္းပါးေအာင္ အစိုးရမွ ၾကီးၾကပါသည္။  

လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ ဓါတ္အားဆံုးရံႈးမႈသည္ အလွ်င္းမသင့္လွ်င္ ၅၀% အထက္ ဆံုးရံႈးရပါသည္။ အလြန္ၾကီးမားေသာ ဆံုးရံႈးမႈၾကီးျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မဟာဓါတ္အားလိုင္းကို တ႐ုုတ္္အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္သည္။ ထိုအတြက္ အလြန္ၾကီးမားေသာ ေငြအရင္းအႏွီးကို စိုက္ထုတ္ရင္းႏွီးရသည္။ ေငြရင္း ၾကီးမားလြန္းလွေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီမ်ား မရင္းႏွီးရဲၾကပါ။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းတို႔မွာ အျမက္မ်ားေသာေၾကာင့္  ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရွိေသာလည္း မဟာဓါတ္အားလိုင္းတြင္ တ႐ုုတ္္ျပည္အစိုးရကသာ လုပ္ေပးရပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေသာ ေရအား၊ ေက်ာက္မီးေသြးအား ရွိရာမွ မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမ်ား သြားရသည္။ အထူးသျဖင့္ Transmission Loss ဓါတ္ၾကိဳးတြင္ဆံုးရံႈးသြားေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ နည္းပါးရန္ ultra-high voltages (UHV) of 800kV သံုးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၆၆ကီလိုဗို႔ လိုင္းအထိသာ သံုးၾကသည္။ ယခု ၂၀၁၃တြင္ ျမန္မာအလည္ပိုင္း ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၅၀၀ကီလိုဗီု႔ ပထမဆံုးဓါတ္အားလိုင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေဆာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဗို႔အားမ်ားမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မွ ထုတ္သမွ်လွ်ပ္စစ္ ဆံုးရံႈးမႈအလြန္နည္းပါသြားမည္။ ဇယားကို ၾကည့္ပါက တ႐ုုတ္္၊အေမရိကန္၊စင္ကာပူမ်ားတြင္ ၁၀% ေအာက္သာ ဆံုးရံႈးေသာ္လည္း ျမန္မာက ၃၀-၃၅ရာႏႈံး ဆံုးရံႈးေရသည္။ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ပါက အလြန္ေစ်းၾကီးလွေသာ လွ်ပ္စစ္မီးခလုပ္ၾကီးမ်ား Electric Switch Gear လိုမည္ျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ ABB မွ ၂၀၁၃တြင္ ေရာင္းခ်၊တပ္ဆင္ေပးရန္ ကန္ထရိုက္ရရွိထားပါသည္။ 

● စီမံကိန္းၾကီးမ်ားမွ ဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ တ႐ုုတ္္ျပည္ 
တ႐ုုတ္္ျပည္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးအသစ္ေျပာင္းသြားတိုင္း တ႐ုုတ္္ျပည္မွ သူေဌးၾကီးမ်ား ျပိဳလဲပ်က္စီး၊ ဒုကၡေရာက္ၾကသည္္။ တ႐ုုတ္္သူေဌးၾကီးမ်ားက်ိန္စာသင့္ျခင္း ျပဳစုခ်က္တြင္၂၀၀၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၈ႏွစ္ကာလအတြင္ တ႐ုုတ္္ျပည္မွ သန္းရာႏွင္ခ်ီ ခ်မ္းသာေသာ သူၾကြယ္သူေဌး ၇၂ဦးအေၾကာင္း သုေတသနျပဳမွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား ဇတ္သိမ္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၌ ၁၅ဦး အသတ္ခံရသည္။ ၁၇ဦးက မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသၾကသည္။ ေငြခ်မ္းသာမႈက လူကို စိတ္ခ်မ္းသာမႈမေပးပါ။ ၇ဦးက သကၤာမကင္းဘြယ္ေသဆံုးရသည္။ ၁၄ဦးက ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရကာ ေသဒဏ္ေပးခံလိုက္ရသည္။ ၁၉ဦး ေရာဂါဆိုးႏွင့္ေသၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၾကြယ္၀၍အရက္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ မတရားေမထုန္လိုက္စားျပီး ေသၾကရသည္။ ၇၂ဦးစလံုး ဇတ္သိမ္းမလွၾကပါ။ 
Liu Han—a Sichuan mining billionaire ကေဋၾကြယ္သူေဌးၾကီး March-2013 မွာေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္္။ Xu Ming, a real estate billionaire အိမ္ေျမလုပ္ငန္းရွင္ဘီလွ်ံနာလည္း April 2013 မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္။ သူ႔တို႔အားကိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွိသူ အျငိမ္းစားေပးခံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုုတ္္ျပည္မွာ သိပ္မထူးဆန္းပါ။ သူေဌးၾကီးဘ၀ ႏွစ္တိုတိုအတြင္းျဖစ္လာသလဲ သံုသပ္လွ်င္ ျခစားမႈမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ဟု လို႔ေျပာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္ေသာအခါ ၀ိသမေလာဘသား သူေဌးၾကီးမ်ားကို မြဲသြားေအာင္ တ႐ုုတ္္ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားက လုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္၊ တ႐ုုတ္္ႏိုင္ငံအခြန္ေငြမ်ားစြာရရွိကာ ႏိုင္ငံ၀င္ေငြပိုမိုရရွိလာပါသည္။ ေသဒဏ္ေပးခံရမည္ကိုပင္ မေၾကာက္ေသာ ေလာဘမွာ အံ့ၾသစရာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Global Financial Integrity (GFI)  မွ ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၂က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၁၀ႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကန္ေဒၚလာ ၆၀ဘီလွ်ံ ဆံုးရံႈးသည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုုတ္္ျပည္တြင္ ျခစားရရွိေငြမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ အဆမ်ားစြာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းျပန္လည္ျမွတ္ႏွံေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျခစားေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ 

● ရင္းႏွီးေငြမ်ား ၃ႏွစ္အတြင္းျပန္ယူသြားနည္း 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အၾကီးမားဆံုးကုန္က်စရိတ္မွာ တာဘိုင္ၾကီးေတြ၊ ဂ်င္နေရာတာၾကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ တာဘိုင္တစ္လံုးကို ေဒၚလာ သန္းေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီ တန္ဖိုးရွိျပီး စက္ပစၥည္းတန္ဘိုး Depreciation ရွိသည္။ ေဒၚလာသန္း၁၀၀ စက္ကို ႏွစ္၃၀သံုးရမည္္ဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ကို ၃.၃သန္း ႏွင့္ ဘဏ္တိုးေငြေပါင္း လစဥ္ျပန္ႏႈတ္ရပါသည္။ တကယ္ေတာ့ BOT Investor သည္ အႏွစ္၃၀ ေငြမေခ်းပါ။ ၃ႏွစ္အတြင္း တိုးရင္းေငြ ျပန္ရေအာင္ လုပ္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။  

ဥပမာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးရံုတစ္ခု ကိုးရီးယားသာေကတ ဓါတ္အားစက္ရံုကို ၅၀၀ မဂၢ၀ပ္၊ ေဒၚလာ သန္း၅၀၀ သံုး ဘီအိုတီ BOT Build Operate Transfer ႏွစ္၃၀ ပါမစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုလွွ်င္...။ 

ေခ်းေငြႏွစ္စဥ္ျပန္ဆပ္ျခင္း (Principle & Interest) =  ၃.၃ သန္း (အျမတ္ရရင္၊ ရသလို ပိုထုတ္သြားမည္။ ၃ႏွစ္ Free Tax ျဖစ္သည္)။ 
တစ္ယူနစ္ကုန္က်စရိတ္ (Operation, Maintenance, Fuel) = ၄.၄ ဆင့္ (0.044 usd per 1kWh) 
တစ္ယူနစ္ေရာင္းရမည့္ေငြ (Selling to Power Grid) = ၁၂.၅ ဆင့္  (0.125 usd per 1kWh) 

● တစ္ႏွစ္ ေရာင္းရမည့္ေငြကိုတြက္လွ်င္ 
သီအိုရီဓါတ္အားယူနစ္ = 500 mW x 24 hr x 365 days x 0.80 capacitor factor = 3504000 x1000 kWh  
လက္ေတြ႔တြင္ တ၀က္မွ်သာ ထုတ္ႏိုင္မယ္သတ္မွတ္ပါက? ေရာင္းရမည့္ဓါတ္အားယူနစ္ (50%) = 2752000 x 1000 kWh 
တစ္ႏွစ္ေရာင္းရေငြ = 2752000 x 1000 x 0.125 = 343 million usd  

၃ႏွစ္နဲ႔ ရင္းႏွီးေငြကို ျပန္ထုတ္ယူခ်င္လွ်င္ ရပါျပီ။ ပထမ၃ႏွစ္ ကိုးရီးယားအင္ဂ်င္နီယာေတြခ်ည္း စနစ္တက် လုပ္ကိုင္သြားလွ်င္ တစ္ႏွစ္ကိုအျမက္ သန္း၃၀၀ေက်ာ္ရမည္။ ၃ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ကိုးရီးယားမ်ား အတိုးနဲ႔အရင္း အားလံုးေက် ရရွိသြားပါျပီ။ ျခစားလိုမႈအတြက္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ ရွိဦးမည္။ ၃ႏွစ္ျပီး၊ က်န္တဲ့ႏွစ္မ်ားတြင္ စက္ရဲ့စြမ္းေဆာင္မႈအား က်သြားသည့္္အတြက္ အရင္ေလာက္အျမက္မရေတာ့ပါ။ ကိုစၥမရွိပါ။ ေနာက္ထပ္၂ႏွစ္ကို ကိုးရီးယားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ျမန္မာဖက္စပ္ကုမၼဏီ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို တြဲေခၚသင္ၾကားရင္း အတူလုပ္ကိုင္ေသာအခါ ကိုးရီးယားမ်ား ျမတ္ျမတ္ကေလး ထပ္ရႏိုင္ပါေသးသည္။ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ျပီဆိုေတာ့ စက္က ေတာ္ေတာ္ပ်က္စီးလာပါျပီ။ လွွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံရင္ ၅ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အျမတ္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံျခား  ကုမၼဏီၾကီးမ်ား၏ အဓိကထားေသာ အျမက္အစြန္းမွာ အိမ္ေျမေစ်းျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဇံုမွအျမတ္အစြန္းထက္ အဆမ်ား စြာ အျမတ္ထြက္သည့္ အိမ္၊ေျမေစ်းကြက္မွာ အႏွစ္၆၀ ျဖစ္သည္။  

Reference 
US Government Websites: www.energy.gov   www.eia.gov 

● ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေန 
ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုးတက္ရန္ အစိုးရသစ္က FDI Foreign Direct Investment မ်ားစြာ ၀င္လာရန္ေမွ်ာ္လင့္ၾကိဳးစားေနသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းခ်ိဳ၊အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ  ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ၀ိသမေလာဘသားအုပ္စုေၾကာင့္ အိမ္ေျမေစ်းၾကီးျခင္းကို ၾကံဳေတြ႔လာရသည္။ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားက လက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ကို ခုခံ၊တြန္းလွန္ရန္ တခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား Small & Median Enterprises SME စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေသာဥပေဒကို ယခုႏွစ္မကုန္မီ အျမန္ဆံုးအတည္ျပဳမည္။ သယံဇာတေရာင္းစားျခင္းလုပ္ငန္းမွာ လူၾကိဳက္မ်ားသျခင့္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက သင့္တင့္ေသာေ၀စုအတြက္ သူတို႔အမ်ိဳးသားေရးျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္မူက်င့္သံုးရန္ ယခု စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္း မွတ္ပံုတင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အစုိးရသစ္က အားေပးေနေသာ္လည္ ေႏွးေကြးေနသည္။  

လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတြင္ ျပည္နယ္တိုင္း၊ ေဒသၾကီးမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အာမခံေပးႏိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ Local Investment Law မ်ားကို ျပဌာန္း၊ က်င့္သံုးခ်ိန္တြင္  တ႐ုုတ္္ျပည္တြင္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္ၾကီးလာေသာေၾကာင့္ ေလရဟတ္စြမ္းအင္၊ ေရစြမ္းအင္၊ ဘိုင္အိုမက္စ္ (စပါးခြံ႔)စြမ္းအင္၊ ေနေရာင္ျခင္စြမ္းအင္၊ ဒီေရစြမ္းအင္ စသျဖင့္ Alternate Energy မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာရသည္။ တ႐ုုတ္္ျပည္မွ ေလရဟတ္၊ ေနေရာင္ျခင္၊ ဘိုင္အိုမက္စ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္မ်ား ေစ်းသက္သာစြာထုတ္လုပ္ျပီး၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနာင္၅ႏွစ္အတြင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ျမိဳ႔ရြာမ်ားအတြက္ ေက်းလက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အေသးစားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ခြင့္ရခ်ိန္တြင္၊  ထင္း၊ စပါးခြံဓါတ္ေငြ ့ Biogas , SNG ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထိုမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္တက္ျပီး အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရံုမ်ားကိုပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အင္အားျဖင့္သာ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။  

ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္လည္း တ႐ုုတ္္ျပည္ၾကီးကဲ့သို႔ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို အနည္းဆံုး၊ ၃၊၄ခု ခြဲလိုက္ျပီး၊ အျပိဳင္အဆိုင္လုပ္ေစပါက ျခစားမႈမ်ားနည္းသြားျပီး၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာလာႏိုင္ပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံထြက္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ျဖင့္ ဓါတ္ေငြတာဘိုင္စက္ရံုၾကီးမ်ားစြာကို ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အျမန္ဆံုးေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာပါမည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆြဲကိုင္ထားလူသည့္ ေခါင္းမာလူတန္းစားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းဖို႔ ၾကိဳးစားရပါဦးမည္။   ေဇာ္ေအာင္ 

မွတ္ခ်က္။
ဟန္ေလး သရုပ္ေဖၚကာတြန္း။  စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား အရပ္သားအျဖစ္ေျပာင္းလဲျပီး၊ တ႐ုုတ္္ျပည္သို႔ေလာင္စာ၊ လွ်ပ္စစ္မ်ားေရာင္းခ်ကာ လူထုမွာ၊ ေလာင္စာႏွင့္လွ်ပ္စစ္အတြက္ ေစ်းၾကီးေပးေနရပံုသရုပ္ေဖၚျဖစ္သည္။ 

● မွီျငမ္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားဇယား
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္၊အသံုးျပဳမႈ ႏိုင္ငံအလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္စာရင္း  www.eia.org 

လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ ဆံုးရံႈးေသာဓါတ္အားႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္  www.indemundi.comComments