Ashin Dhamma Piya - Monks are not terrorizing Burma

ေမွာ္ဘီသံဃာ့အစည္းအေ၀းက ဘာသာေရးပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ လႈံေဆာ္ျခင္း လုုံး၀မရွိ
မီဒီယာအခ်ဳိ႔ႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔က လိုုရာဆြဲေရးသားေနျခင္းမ်ားရွိ (အရွင္ဓမၼပီယ)
မိုုးမခ၊ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၁၃
ဇြန္ ၁၃နဲ႔ ၁၄ ရက္က ေမွာ္ဘီျမိဳ့၊ ဓမၼဒူတ ေဇတဝန္ ေတာရ ေဆကိႏၵာရာမ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ၾသဝါဒခံယူပဲြႏွင့္ အႀကိဳ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ၊ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း အရွင္၀ီရသူႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားက မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒျပဌာန္းျပီး ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘာသာျခားႏွင့္ မယူရေအာင္ တားျမစ္မည္ဟုု သတင္းမ်ား၊ ေျပာဆုုိေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သိုု႔ရာတြင္ ဇြန္ ၁၄ ရက္အျပီး ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ ထုုတ္ျပန္သည့္ ညီလာခံ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္မွာ ထိုုကဲ့သိုု႔ သေဘာထားအျမင္မ်ား ထုုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေပ။ သိုု႔ပါေသာ္လည္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး၎၊ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သည္ဟူ၍၎ မီဒီယာႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ရႈံခ်မႈမ်ား၊ ညီလာခံတက္ေရာက္သည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပစ္တင္မႈမ်ား မ်ဳိးစုုံေပၚထြက္လာခဲ့ရာ သံဃာ့ညီလာခံ၏ တာ၀န္ခံဆရာေတာ္တပါးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဓမၼပီယကိုု မိုုးမခက ဆက္သြယ္ျပီး ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ခင္းက ဆရာေတာ္ဦးဓမၼပီယႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့ရာတြင္ ဆရာေတာ္က အဆိုုပါညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးစီးခဲ့ျပီး ယခုု ေဟာင္ေကာင္သိုု႔ ဓမၼဒူတခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံဃာ့အစည္းအေ၀းက သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ၂ ဘာသာျဖင့္ အေသးစိတ္ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္ရာ အထက္ပါ နားလည္မႈ လြဲမွားမႈမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာရွိ မီဒီယာမ်ား၊ ပရိသတ္မ်ား၊ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဘာသာျခားမ်ားအားလုုံး ေျဖေဖ်ာက္ ခြဲျခားႏိုုင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသည္။
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆိုုျပီး ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုုေနၾကတာထက္ မိမိတိုု႔သံဃာေတာ္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည့္အခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္စြာ ယုုံၾကည္ကိုုးကြယ္ခြင့္ရရွိေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ အကာအကြယ္ရရွိေရးတိုု႔ကိုု ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၉၆၉  လႈပ္ရွားမႈကိုု အၾကမ္းဖက္သည့္လႈပ္ရွားမႈ၊ ဘာသာျခားမ်ားကိုု တိုုက္ခိုုက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲခံေနရျခင္း၊ မသမာသူမ်ားက အလြဲသုုံးစား ျပဳလုုပ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အဆိုုပါ ၉၆၉  လႈပ္ရွားမႈဆိုုသည္မွာ မိမိတိုု႔ ဘာသာအဆုုံးအမကိုု ပညာေပးျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတိုု႔ ျပဳလုုပ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတိုု႔ သံဃာမ်ားက ရွင္းလင္းထုုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
အဆိုုပါသံဃာ့ညီလာခံတြင္ မီဒီယာသမားမ်ားကိုု လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းစုုံစမ္းခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အဆိုုတင္သြင္းမႈမ်ားကိုုလည္း လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း၊ မီဒီယာသမားအခ်ဳိ႔က သတင္းမ်ား ျပန္လည္တင္ျပရာတြင္ ျပည့္စုုံမႈ အားနည္းျခင္း၊ သူတိုု႔မီဒီယာတိုု႔၏အာေဘာ္ႏွင့္အညီ ေကာက္ႏုုတ္ေဖာ္ျပၾကျခင္းတိုု႔ေၾကာင္း ယခုုကဲ့သိုု႔ ျပင္ပတြင္ မိမိတိုု႔ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုု ေ၀ဖန္မႈ၊ ျပစ္တင္မႈမ်ား မလိုုလားအပ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ႏိုုင္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ေျပာၾကားသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ မိတၳိလာအေရးအခင္းမွာတုုန္းက သံဃာေတာ္တပါး အၾကမ္းဖက္ျပီး သတ္ျဖတ္ခံရတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သတင္းမီဒီယာအခ်ဳိ႔မွာ ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုု အတည္ျပဳျပီး ေဖာ္ျပႏိုုင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သံဃာေတာ္တပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူတာကိုု ေကာလဟာလလိုုမ်ဳိး၊ သတင္းမွားအျဖစ္ လႈံေဆာ္တယ္ဆိုုျပီး ေျပာဆုုိ ေ၀ဖန္တာ ခံခဲ့ရတယ္။ အခုက်မွ သည္ရာဇ၀တ္မႈကိုု ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူႏိုုင္ခဲ့တာကိုု ေတြ႔ရတယ္။ အဲသည္လိုုမ်ဳိးပဲ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ သံဃာေတာ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာေကာ ႏိုုင္ငံတကာမွာပါ အစြန္းေရာက္ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြလိုု႔ တဖက္သတ္ စြပ္စြဲတာေတြ၊ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္တာေတြ ျဖစ္ပြားေနတာကိုု မိမိတိုု႔ဖက္ကလည္း တရားမွ်တစြာ၊ စည္းကမ္းစနစ္က်စြာ ေျဖရွင္းႏိုုင္ဖိုု႔၊ မိမိတိုု႔သံဃာထုု သေဘာထားကိုု ျပန္ၾကားေပးႏိုုင္ဖိုု႔၊ ထုုတ္ျပန္ေပးႏိုုင္ဖိုု႔ ဆိုုတာ လိုုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုုလည္း ထုုတ္ျပန္ႏိုုင္ခဲ့တယ္ ဟုု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
ဆရာေတာ္က ေနာက္ဆုုံးမိန္႔ၾကားရာတြင္ …
“အခုု ျမန္မာျပည္ဟာ အေျပာင္းအလဲကာလကိုု ေရာက္ရွိေနတယ္။ သမိုုင္းမွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ သူမ်ားတိုုင္းျပည္ေတြပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ အေျပာင္းအလဲကာလေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြနဲ႔ တိုုင္းျပည္ေတြဟာ ေသြးေခ်ာင္းစီးၾကတယ္၊ စစ္မီးေတြ၊ အမုုန္းမီးေတြ ေတာက္ေလာက္ၾကတယ္။ အခုု ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ အဲသည္လိုု စစ္မီးေတြ၊ အမုုန္းမီးေတြ ေလာင္ျမိဳက္ေအာင္ ဆူပူလံႈေဆာ္ ဖ်က္ဆီးေနၾကတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူေတြအားလုုံးက ဒီလိုုမ်ဳိး မျဖစ္ပြားေအာင္၊ ပ်က္စီးမသြားေအာင္ အစြမ္းကုုန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတယ္ဆိုုတာကိုု သတိျပဳျပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္” ဟုု သုုံးသပ္သည္။

“အျပင္မွာ ဘယ္လိုုပဲ ေကာလဟာလေတြ ထြက္ထြက္၊ လႈံေဆာ္မႈေတြပဲ လုုပ္လုုပ္၊ ဆရာေတာ္တိုု႔ သံဃာေတာ္ေတြအေပၚမွာ တဖက္သတ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၊ အထင္အျမင္ လြဲမွားသြားတာမ်ဳိး ေျပာဆိုုတာမ်ဳိးေတြ မလုုပ္ဘဲ ဆရာေတာ္ေတြ သံဃာေတာ္ေတြကိုုယ္တိုုင္ကိုု တိုုက္ရိုုက္ေမးျမန္း ေျဖရွင္းၾကတဲ့၊ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ အျခားဘာသာ၀င္ေတြ၊ မီဒီယာသမားေတြ၊ ႏိုုင္ငံေရး လူမႈေရးသမားေတြကိုု ဆရာေတာ္က ၾကိဳဆိုုပါတယ္။ ၀မ္းသာပါတယ္လိုု႔ ေျပာေပးပါ” ဟုု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသြားသည္။

Comments