၈ေလးလုံး ေငြရတုအခမ္းအနား က်င္းပေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ဖိတ္ၾကား

၈ေလးလုံး ေငြရတုအခမ္းအနား က်င္းပေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ဖိတ္ၾကား
၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ျငိမ္းခ်မ္း/ ပြင့္လင္း) ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၃

Comments