ကာတြန္းေစာမင္းေ၀၊ ကဗ်ာ မင္းလူ - ၁၉ ၇၉ တုုန္းက ... ေမွာင္ခ်ထားေသာသတင္းတပုုဒ္
ဇြန္ ၈၊ ၂၀၁၃ (ေစာမင္းေ၀ေဖ့စ္ဘြတ္က ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

Comments