Letter to Moemaka - Buddhist is not Terror

BUDDHIST is NOT TERROR
ေဇာ္ေအာင္ (မုုိးမခေပးစာ)
ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၁၃ကြ်ႏ္ုပ္နာက်ည္းမႈမရွိ၊ စိတ္ႏွလံုးက်ိဳးပဲေက်မြေနသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ ယခု အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ လူၾကီးမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ျခစားေနျခင္းအတြက္ အထူး၀မ္းနည္းမိပါသည္။ စစ္အစိုးရေဟာင္းမ်ားကို နာက်ည္းမႈမရွိပါ။ အမ်ားစုက အျပစ္၀န္ခံခိုင္း၊ တရားစြဲ အျပစ္ဒဏ္ေပးလိုေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၊ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္မႈယူထားသည္မွာ .. ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ မလွည့္ ..ဟူသတည္း။ သို႔ေသာ္ မၾကာခင္က ဒုသမၼတၾကီးစိုင္းေမာက္ခမ္းက သတင္းမီဒီယာႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာလပ္စားမႈ International Corruption Index တြင္ အႏိုမ့္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ လူအားလံုး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပ်က္စီးေနသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာ ေျပာဆိုပါသည္။ ရွစ္ေလးလံုးေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္က စင္ကာပူတြင္က်င္းပေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ အစိုးရကလည္းျငိမ္ေန၊ ပညာတတ္မ်ားကလည္း ျငိမ္ေနၾကသည္။ ေခါင္းရြက္ေစ်းသယ္မ်ားကပဲ လပ္စားမႈအေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာေျပာေနၾကသည္။ ပညာတတ္မ်ားက ဦးေဆာင္ျပီး တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ရမွာ ဘာေၾကာင့္ပညာတတ္မ်ားက ျငိမ္ေနရတာလဲ...ဟု ေမးခြန္းထုတ္ပါသည္။ တိုက္ပိတ္နည္း ၂ခုရွိေၾကာင္း၊ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးတိုက္ပိတ္ေသာနည္းႏွင့္ လပ္ေပး၊ပါးစပ္ေပါက္ပိတ္နည္း ..နည္းလမ္း၂ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာတတ္မ်ား ဒုတိယနည္းလမ္း အစသို႔ ေရာက္ေနျပီလား။

ယခု အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ စစ္တပ္ ထိပ္တန္းအရာရွိၾကီးမ်ား အားလံုးနီးပါးသည္ ပညာတတ္ မ်ားျဖစ္သည္ကို ျငင္းမရပါ။ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိၾကီးမ်ား အားလံုးနီးပါးလည္း အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ တစ္ခုေတာ့ ပိုင္ဆိုင္သူ ပညာတတ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုပညာတတ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးမလံုေလာက္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ တိုက္ႏွင့္ကားႏွင့္၊ မိသားစုမ်ား ႏိုင္ငံျခားအလုပ္လုပ္သူ၊ ျပည္တြင္းတြင္လည္း သူတို႔မိသားစု စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စီးပြားအဆင္ေျပသူ အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ 

● ေငြမ်ားမ်ားသံုးသည့္က႑၊ ျခစားမႈမ်ားသည္
ယခု တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေသာအခါ ... အဓိက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားစြာ ေငြထုတ္ပိုက္ျပီးေရာက္လာသည္။ သူတို႔ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တိုးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးထုတ္လုပ္မႈ GDP US$ 57 billion တြင္၊  ကုန္သြယ္မႈ 11 billion (မ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔ဦးမည္)၊  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 2.5 billion (မ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔မည္), ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 7.3 billion, ဆက္သြယ္ေရး 1.1 billion (ဘီလွ်ံမ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔မည္),  သားငါးက႑ 4.7 billion, ငွားရမ္း၀န္ေဆာင္မႈ (1.1 billion - အိမ္ေျမ၊ကား ေရာင္း၀ယ္မႈ) စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လပ္စားမႈေျမာက္မ်ားစြာ တဟုန္ထိုးေျပး၀င္လာေတာ့သည္။ အစိုးရကလည္း အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီတင္သြင္းျခင္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း၊ ေက်ာက္ျမတ္၊ကြ်န္းသစ္၊ဓါတ္ေငြ စသည့္သယံဇာတမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္၀န္ထမ္း မ်ား လပ္စားမႈမရွိရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ရသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မရေသာ လယ္ယာ (14 billion) ႏွင့္စက္မႈ၊လွ်ပ္စစ္ (12.7 billion လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျခစားမႈနည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္ရံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား အစိုးရကို ေစ်းၾကီး ၾကီးနွင့္ေရာင္းခ်မည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားက လပ္ေပးရန္ၾကိဳးစာေနၾကျပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ လူနည္းစု အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ မ်ားကလည္း ေတာင္းတာေတာင္း ..ဟူေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီမ်ားထံ ေတာင္းေနၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ အရာရွိၾကီးမ်ားမွာ ေပးပါ။တစ္စာစာေတာင္းသည္၊ မေပးရင္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေရြ႔ဆိုင္းမယ္ ဆိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္ရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ားတြင္ လုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ပိုမိုကုန္က်ေငြကို ဘတ္ဂ်က္တင္ျပေတာင္းခံရသည္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လပ္ေပးေငြကိုမရွိ၊ ဖိတ္ေခၚ၊ေၾကြးေမြး၊ လက္ေဆာင္ ေဒၚလာေထာင္၊ ေသာင္းဂဏန္းေပး၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားမွာထား...စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသာ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ လွ်ိဳ႔၀ွက္စြာ လပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔ရင္းႏွီးေငြကို မက္ေမာျပီး ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္လြတ္ ႏွစ္မ်ားစြာေပးရသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အိမ္ေျမေဆာက္ခြင့္မ်ားကို ေပးရသည္။

● ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ဦး၊ အၾကမ္းဖက္သမားစာရင္းသြင္း
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္တက္လာျပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အံ့မခန္းလုပ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား စတင္ခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၁တြင္ တရုပ္အစိုးရ၏ ကန္ေဒၚလာ ၆ဘီလွ်ံ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေသာေၾကာင့္ ရပ္နားလိုက္သည္။ ထိုမွစျပီး ၁၇ႏွစ္တာ ျငိမ္းခ်မ္းေနေသာ ကခ်င္လူနည္းစုႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျပည္တြင္းစစ္ အၾကီးက်ယ္တိုက္ခဲ့ရာ၊ တပ္မေတာ္မွ စစ္ေလယာဥ္မ်ားကို သံုးသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၃တြင္ မူဆလင္လူနည္းစုကို အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ရခိုင္၊ မထၳီလာနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးမွာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ခ်ိန္ အစိုးရသစ္နဲ႔ျပည္သူလူထု၊ မီဒီယာမ်ားထိန္းသိမ္းေနရသည္။ ကခ်င္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၃ မတ္လတြင္ ျပန္စႏိုင္ခဲ့သည္။ မူဆလင္ေနအိမ္မ်ားကို မီရိႈ႔ဖ်က္ဆီးျပီးရာတြင္ လွ်ိဳ႔ေဆာင္သူ ဟုသတ္မွတ္သူ ဘုန္ၾကီး U Wirathu တိုင္းမ္မဂဇင္း ဇြန္လထုတ္စာေစာင္မ်က္ႏွာဖံုး BUDDHIST TERROR အျဖစ္ ထုတ္ေ၀လိုက္ေသာအခါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြားသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း သတင္းဌာနမ်ားက ကိုယ္တိုင္မေရးရဲသည့္ Buddhist Terror ကို အေမရိကန္စာေစာင္က ေရးလိုက္ေသာအခါ အျပဳသေဘာ ေထာက္ခံၾကသည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ Buddhist is not Terror!!! Please Reevaluate July Issue Time Cover Story Title ဆိုသည့္ Petition တစ္ခု နာမည္ေက်ာ္ AVVAZ.org တြင္ ေပၚလာေသာအခါ၊ ျမန္မ်ားမ်ားစြာ ေထာက္ခံဆိုင္းထိုးၾကသည္။ တရက္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ခံမႈ ၂ ေသာင္းရရွိသြားျပီး၊ ၂ ရက္အတြင္ ၅ ေသာင္းေက်ာ္သြားသည္။ ျမန္မာအင္တာနက္ ပရိတ္သတ္က မူဆလင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ ဘာလက္နက္မွ မကိုင္ထားေသာ ျမန္မာဘုန္းၾကီးတစ္ပါးအား BUDDHIST TERROR ဟုေဖၚျပျခင္းကို ကန္ကြက္ၾကသည္။ 

● ဒီေတာ့ ဘယ္လိုပါလိမ့္
ေသခ်ာသည္မွာ ျမန္မာမ်ား၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္က အျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒါသစိတ္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးစိတ္ဓါတ္ အလြန္ၾကီးေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပမယ္။

သမၼတႏွင့္ဒုသမၼတ ၂ ဦးမွာ အလုပ္မ်ားလြန္းလွေသာေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုးေက်ကြဲ၊ ၀မ္းနည္းခ်ိန္နည္းပါမည္။ အင္အယ္ဒီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ လည္း အလုပ္အင္မတန္မ်ား၊ ၾကံခိုင္ေရးပါတီဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းလည္း အလုပ္အင္မတန္မ်ား၊ သူတို႔မွာ အားလပ္ခ်ိန္၊ ေထာက္ခံ၊ အားေပးသူ၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၊ ပန္းကံုးစြပ္သူမ်ားၾကားတြင္ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ေက်ကြဲ၊၀မ္းနည္းခ်ိန္မရွိပါ။ အထက္ ေဖၚျပပါ ျခစားလို႔ေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း၊ ေငြေၾကးကိစၥ၊ ကုမၸဏီကိစၥမ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေန မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ကြဲ၀မ္းနည္းခ်ိန္မရွိပါ။ 

AVVAZ.org တြင္ Buddhist Terror မသံုးရန္ ကန္႔ကြက္လႊာကို ျမန္မာ ၅ ေသာင္းခန္႔ ၂ ရက္အတြငး္ Online Petition လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျပီး၊ ျမန္မာမ်ား အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ၾကီးမားေၾကာင္း ပိုမိုသိရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ျပည္သူလူထုသံုး ဘတ္စကားမ်ားကို စီးနင္း၊ ခရီးသြားစဥ္ လူငယ္အသက္၂၀ အရြယ္မ်ားက ျမန္မာေတြစည္းကမ္းရွိၾကပါ။ အခ်င္းခ်င္းေလးစားၾကပါ။ အႏိုင္မက်င့္ၾကပါနဲ႔၊ တန္းစီၾကပါ၊ အခြင့္အေရးပိုမယူပါနဲ႔ ..ေျပာဆိုသံမ်ားႏွင့္၊ တကယ္လည္း လက္ေတြ႔၊ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ကူညီ၊ေစာင္မၾကပါသည္။ ထိုလူငယ္အမ်ားစု ယခု Online Petition ကို လက္မွတ္ထိုးၾကသည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ထို ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို ထပ္မံေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ၊ ေနာက္ထပ္ Online Petition တစ္ခု AVVAZ.org မွာထပ္လုပ္ေပးပါ။

Facts
* AVVAZ.org started in 2007. In October more than 800,000 members signed a petition in support of monks and pro-democracy activists demonstrating in Burma. 
* In 2009, When the Burmese government prevented aid workers from providing need relief supplies after Cyclone Nargis, 25,000 Avaaz members from 125 countries donated $2 million to support monks’ relief efforts.
* In July 2010, Avaaz members rallied behind an anti-corruption bill in Brazil known as Ficha Limpa. It was the largest online campaign in Brazilian history, culminating in a petition of 2 million signatures.


ျခအၾကီးစားမ်ားသို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္
Petition (amendment required)
* In June 2013, Myanmar want peace and does not like “Buddhist Terror”.. in 48 hours, almost 50,000 signed.
* Myanmar people are in poverty by military dictatorship. Myanmar is the most corrupted country as per Corruption Index by Transparency International. Some new government leaders are corrupting in many government reform project. Request government top officers to stop corruption and declare their properties to public as soon as possible. 

We see, how our internet user “Myanmar Youth” response this?

ကြ်ႏ္ုပ္နာက်ည္းမႈမရွိ၊ စိတ္ႏွလံုးက်ိဳးပဲေက်မြေနသည္။ မ်က္ရည္က်မိပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလူမ်ား .. အစိုရနဲ႔ဌာနဆိုင္ရာ ပညာတတ္၊ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိၾကီးမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားေနျခင္း မျပင္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား၊ မရွိလို႔ လပ္စားမိတဲ့ အရာရွိငယ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေသာ္လည္း၊ ဒီအၾကီးစား ျခၾကီးမ်ား ေနာင္တရျပီး သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တရား၀င္ေက်ျငာေပးၾကပါလို႔... Sai Thiha Z ကို ေတာင္းဆိုပါသည္။ 

ယခုေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ေကာက္ရိုးမီးလို၊ ျပီးမသြားပဲ၊ ေရရွည္ ဥပေဒႏွင့္ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ား ျခစာမႈ (အက်င့္ပ်က္မႈ) ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ထြက္ရမည္။ လိုက္နာရမည္၊ တကယ္အေရးယူရမည္။ ISO ကဲ့သို႔ တရား၀င္ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။

If  Myanmar youth not interested in Corruption Petition, I believe, reform Burmese program will not work.

Reference:

Comments