Maung Paris - Learning French 12

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၁၂) 
ပါရီေမာင္၊ ဇြန္ ၂၂ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)
(မိုးမခ၏ ခ်ဳိ႔ယြင္းမႈေၾကာင့္ အပတ္စဥ္ျပတ္ေတာက္ျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ပါ)
Leçon 12      (Lesson 12 )
စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္း သင္ခန္းစာ ( ) 

( အသံဖိုင္ )

ဒီတပါတ္မွာေတာ့ လီဇာ တေယာက္ ေပါင္မုန္႕ဆိုင္ကို ဝယ္ဖို႕ေရာက္လာပါတယ္။ ေစ်းေရာင္းသူ အမ်ဳိးသမီးနဲ႕ ေျပာတာေတြကို နားေထာင္ႀကည့္ပါ ။

A la boulangerie-pâtisserie   ေပါင္မုန္႕၊ကိတ္မုန္႕ အေရာင္းဆိုင္

Lisa :Bonjour madame,  je voudrais une baguette bien cuite et deux croissants s'il vous plaît.
        ေကာင္းေသာေန႕ပါ ၊ ေက်းဇူးျပဳျပီး က်မကို ေပါင္မုန္႕တခုနဲ႕ croissant ၂ခုေပးပါ၊

-  Voilà la baguette mais il n'y a plus de croissant. Veux-tu autre chose à la place? Des gâteaux?
    ေဟာဒီမွာ ေပါင္မုန္႕၊ ဒါေပမဲ့ ခြါးေဆာန္႕ မရွိေတာ့ဘူး ၊ အဲဒီအစား တျခားဟာယူမလား ၊ ကိတ္မုန္႕ ေကာ ၊

Lisa :Non merci. Je ne veux pas de gâteaux.  Je préfère deux brioches.
      ဟင့္အင္း ေက်းဇူးပဲ ၊ ကိတ္မုန္႕ မလိုခ်င္ပါဘူး  brioche ၂ခကိုပဲ ပို လိုခ်င္တယ္

-  Cela fait 2 euros 85.
   အဲဒါ ေတြအတြက္  ၂ ယူရို ၈၅ ဆင့္ က်ပါတယ္။

Lisa :Je vous remercie madame, au revoir. A demain.
       ေက်ဇူးတင္ပါတယ္ madame ႏွဳတ္ဆက္ပါတယ္ ၊ နက္ျဖန္ေတြ႕ပါမယ္။

-  Au revoir,Mademoiselle.
  ႏွဳတ္ဆက္ပါတယ္ မိန္းကေလး၊

အခု ႀကားခဲ့တာေတြကို ကိုသိထားတဲ့ေဝါဟာရေတြနဲ႕႔ အစားထိုး အသံုးခ်ျပီး ေျပာႀကည့္ပါ။ တခ်ိဳ႕ ျပင္သစ္ အစားအစာအေခၚအေဝၚ ေတြကို တိုက္ရိုက္ေရးတာ ပိုသင့္ေတာ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ေဝါဟာရမ်ား Vocabulaires
baguette ။ ေပါင္မုန္႕ အရွည္တမ်ိဳးပါ ၊တေတာင္ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္၊ တဝက္လဲ ေရာင္းပါတယ္။ ဗမာလိုဆိုရင္ေတာ့ ထမင္းေနရာမွာ အစားထိုး ရမယ္ထင္တယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ လွီးထားတဲ့ အဲဒီေပါင္မုန္႕ က အခမဲ့အေနနဲ႕ခ်ေပးတာမ်ားပါတယ္။ ျပင္သစ္ေတြကေတာ့ အျပီးသတ္မွာ အဲဒီေပါင္မုန္႕နဲ႕  cheese  ကိုစားႀကပါတယ္။
bien cuite ၊ နာမ္တခုေနာက္မွာ ကပ္ျပီးသံုးထားတာျဖစ္လို႕ နာမဝိေသသနပါ။ ေကာင္းစြာက်က္ေသာလို႕ ေျပာရပါမယ္၊ (  bien  ေကာင္းေသာ )

croissant ကေတာ့ လျခမ္းပံုရွိတဲ့ ဂ်ဳံအနုစား မုန္႕ပါ၊
s'il vous plaît   တဆိတ္ေလာက္ ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ( တစံုတေယာက္ကို တခုခု လုပ္ေပးဖို႕ခိုင္းရင္ မလြဲမေသြ ယဥ္ေက်းမွဳအရ ထည့္ေျပာရပါမယ္။ ) မိသားစု ဝင္နဲ႕ ခင္တဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ s'il te plaît လို႕ေျပာရပါမယ္။
ဥပမာ ... Donnez - moi un sac , s'il vous plaît.  ဒိုေနမြား အန္ဆာ့ ၊ စီးဗူပလက္
         ေက်းဇူးျပဳ၍ အိတ္တလံုးေပးပါ။ ( ဒီေနရာမွာ သံုးထားတဲ့ ႀကိယာက donner (v/ inf:)
            " ေပးသည္ " ဆိုတဲ့ ႀကိယာျဖစ္ျပီး vous  အသံုး ျပဳေျပာဆိုထားလို႕ verbe conjugaison အေနနဲ႕ Donnez ျဖစ္ေနသလို s'il vous plaît  ပဲျဖစ္ရပါမယ္။ s'il te plaît  မျဖစ္ရပါဘူး။

Voilà ေဟာဒီမွာ ၊ေတြ႕လား၊ ေရာ့  (ေနရာအလိုက္ အစံုေျပာနိုင္ပါတယ္)
à la place အဲဒီေနရာမွာ ၊ အဲဒါအစား ( ဥပမာ - A la place de café, je prends du thé ေကာ္ဖီအစား လဘက္ရည္ ယူမယ္)
brioche ကေတာ့ ေပါင္မုန္႕အနုစားပါ
Cela fait က်သင့္ေငြက ၊ အဲဒါက ျဖစ္ေစတယ္ ( ça fait  လို႕လဲေျပာပါတယ္)
Je vous remercie မင္းကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ( ဒီအသံုးက အသံုးမ်ားပါတယ္)
   ဥပမာ... Je vous écoute. ရဗူေဇကု ၊ မင္းကိုငါနားေထာင္ေနတယ္
             Je vous attends. ရဗူ ဇာေတာန္း ၊ မင္းကို ငါေစာင့္တယ္
             Je vous donne + Noun  . ရဗူ ဒြန္း+ နာမ္ ၊ မင္းကို ငါ ... ေပးတယ္
au revoir  ႏွဳတ္ဆက္ပါတယ္ ( ျပန္ခါနီး)  ( Good bye )

ႀကိယာမ်ား Verbes

Vouloir (v/ inf:)  - ဗူးလြား ၊ လိုခ်င္သည္။  ( အသံုးမ်ားေသာႀကိယာျဖစ္သည္။ )
 je voudrais  ဆိုေသာ ေနရာတြင္ voudrais  သည္  Vouloir  ႀကိယာ၏ ပံုစံတမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းေသာအသံုးပံုစံျဖစ္သည္။ je voudrais  ေနာက္တြင္ နာမ္၊ ႀကိယာ မူရင္းပံုစံ လိုက္နိုင္သည္။
            ဥပမာ .. je voudrais un gâteau. က်ေနာ္ ကိတ္မုန္႕ လိုခ်င္ပါတယ္
                  je voudrais sortir au dehors. က်ေနာ္ အျပင္ထြက္ခ်င္ပါ တယ္
préférer (v/ inf:)  ပေရေဖေရ  ပိုျပီးႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ( ဒီႀကိယာရဲ႕ ခက္ခဲတာက အေပၚက ေနာက္ပစ္လိုသေကႍတေတြ ဟိုဘက္ေစာင္း၊ ဒီဘက္ေစာင္း မတူတာေတြပဲ )

ပံုမွန္ မဟုတ္ပဲ ခက္ခဲ ျပီး အသံုးလဲမ်ားလွတဲ့ ႀကိယာ ၂ ခုရဲ႕ verbe conjugaison ကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေက်ညက္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။

Vouloir ( verbe conjugaison )  လိုခ်င္တယ္
Je veux ရဗက္၊ ငါလိုခ်င္တယ္        
tu veux က်ဴဗက္၊  မင္းလိုခ်င္တယ္
il/elle veut အီလ္၊ အယ္လ္ ဗက္၊  သူ၊သူမလိုခ်င္တယ္
nous voulons နူဗူလြန္၊  ငါတို႕လိုခ်င္တယ္
vous voulez  ဗူ ဗူေလ ၊  မင္းတို႕လိုခ်င္တယ္
ils/elles veulent အီလ္၊ အယ္လ္ ဗက္၊  သူ၊သူမတို႕လိုခ်င္တယ္

préférer ( verbe conjugaison ) ပိုႀကိဳက္တယ္
Je préfère ပေရဖဲ၊   က်ေနာ္ပိုႀကိဳက္တယ္
tu préfère က်ဴပေရဖဲ၊  မင္း ပိုႀကိဳက္တယ္
il/elle préfère   ils/elles préfèrent    အီလ္ပေရဖဲ၊ အယ္လ္ပေရဖဲ၊ သူ၊သူမ ပိုႀကိဳက္သည္
nous préférons နဴပေရေဖရြန္၊  က်ေနာ္တို႕ပိုႀကိဳက္တယ္
vous préférez  ဗူပေရေဖေရ၊   မင္း၊ခင္ဗ်ားတို႕ ပိုႀကိဳက္တယ္
ils/elles préfèrent  အီလ္ပေရဖဲ၊ အယ္လ္ပေရဖဲ၊   သူ၊သူမတို႕ ပိုႀကိဳက္သည္။

အုပ္စု (၁) ရဲ႕ ႀကိယာေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္ျပီး  verbe conjugaison ကို လုပ္နိုင္ျပီဆိုရင္ေတာ့
အုပ္စု (၂ ) နဲ႕ အုပ္စု (၃) မွာပါဝင္တဲ့ ႀကိယာေတြ ရဲ႕ verbe conjugaison ေတြကို ဆက္ေပးသြာဖို႕ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီတပါတ္ကေတာ့ အလုပ္မ်ားလို႕ သင္ခန္းစာေတြ ႀကာသြားပါတယ္။


                                             A bientôt   မႀကာခင္ျပန္ဆံုမယ္

Comments