Saw Ngo - No Religion No Race, As long as it can have "sex" from Burma, u r welcome ...

ကာတြန္း ေစာငိုု - “လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေတြ” မခြဲျခား၊ “အမ” ျဖစ္လိုု႔ကေတာ့ လာထားပဲတဲ့ ... ဟိတ္ ...
ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၃

Comments