Shwe Nya Wah Sayadaw on recent arguments on monks discussion

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္က ဇြန္ ၁၆ ေန႔စြဲျဖင့္ သံဃာ့ညီလာခံ၊ ၉၆၉ နဲ႔ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚက အျငင္းပြားမႈမ်ား အေပၚ သေဘာထားမိန္႔ၾကား
မိုးမခရုပ္သံ၊ ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၃ 

Comments