Tu Maung Nyo - People Desire to Change Constitution in Burma

ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေရး
တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္)
ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (ဗိုလ္)သူရဦးေအးျမင့္တို႔ေျပာေနသည့္နည္းလမ္း၊ “ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနည္းလမ္း”ျဖင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”  ျပင္ဆင္ေရးကိုစဥ္းစားၾကမည္၊ လုပ္ကုိင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ မဆံုးႏုိင္ေသာ ျပင္ဆင္ေရး သံသရာလည္ေနေပေတာ့မည္။  
            ဤနည္းလမ္းအတုိင္းသာဆုိလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္ (NLD) က လုိလားေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”  ျပင္ဆင္ေရးသည္ ျဖစ္ေျမာက္လာလိမ့္မည္မဟုတ္။ စကားကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ( NDF)ပါတီက အဆုိျပဳထားေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေခ်။
“စစ္သားအမတ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေနာက္ဆုတ္ခုိင္းဖို႔ သဘာထားရွိတယ္”ဟု (NDF)ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာေနသည္မွာ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ဒီခ်ဳပ္(NLD)ကဲ့သုိ႔ တင္းမာသူမ်ားမဟုတ္ပါ။   ေခ်ာ့ရင္ေပ်ာ့ပါတယ္/ ေျခာက္ရင္ ေၾကာက္ပါ တယ္လို႔ ႀကိဳတင္ အသနားခံေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဒီခ်ဳပ္(NLD) လိုင္းႏွင့္မတူပါလုိ႔  စစ္တပ္ကို  မ်က္ႏွာလိုအားရ သတင္းစကားပါးျခင္း လည္းျဖစ္သည္။
 “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း နည္းလမ္းတစ္ခုထဲသာ ရွိသည္ဟု ယံုမွတ္ပံုအပ္ထားၾကသူမ်ား၏ ေၾကာက္အား ငယ္ရွာသည့္ အသံလည္းျဖစ္သည္။
            (ဗိုလ္) သူရေအးျမင့္တို႔ ေျပာေနသည့္နည္းလမ္း (ဝါ) “ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနည္းလမ္း” ဆိုသည္မွာ ျပင္ဆင္ခ်င္တာမွန္သမွ် တင္ျပၾက။ တင္ျပသမွ်အားလံုးကို လက္ခံထားမည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အခန္း၊ မည္သည့္ပုဒ္မကို (တစ္ခန္းျခင္း၊ တစ္ပုိဒ္ျခင္း၊ တစ္ခုျခင္း)  မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ မည္သုိ႔ျပင္ဆင္/ ပယ္ဖ်က္မည္/ အစားထုိးမည္ကိုမူ “သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္/ေကာ္မတီ” က ေလ့လာသံုးသပ္ ၿပီး တစ္ခုခ်င္း ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဆိုသည့္နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။
 ဘယ္အခန္း၊ ဘယ္ပုဒ္မ၊ ဘယ္စာပုိဒ္ကို ဘယ္ကာလ၊ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ “သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္/ေကာ္မတီ” ကစိစစ္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ “သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္/ေကာ္မတီ” ကခ်မွတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟူသည့္သေဘာျဖစ္သည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္သံုးသပ္ၿပီး သူတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္မည္ဟူသည့္သေဘာပင္ျဖစ္ေနသည္။
(ဗိုလ္) သူရေအးျမင့္တို႔ ေျပာေနသည့္နည္းလမ္း (ဝါ) “ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနည္းလမ္း” ဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ဤလႊတ္ေတာ္တြင္းလမ္းအတုိင္းသာ သြားမည္ဆိုလွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”  ျပင္ဆင္ေရးသည္ ေရစုန္ေမ်ာေပေတာ့မည္။
“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္း တစ္ခုထဲသာ ရွိသည္မဟုတ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း/ လႊတ္ေတာ္ပ ေပါင္းစပ္ သည့္နည္းလည္းရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ပနည္းလမ္းလည္း ရွိသည္။ လူဆႏၵလူထုအင္အားျဖင့္ ဖိအားတြန္းအားေပးသည့္နည္းလမ္း လည္းရွိ သည္။ “လိုခ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရ” မည္သာျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္လုိသည္ ဟု မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနပါသည္။ သမၼတျဖစ္ရန္ အနိမ့္ဆံုး “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ျပင္ဆင္ရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲရမည္။  သမၼတျဖစ္ႏုိင္ရုံမွ်သာ ျပင္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ သမၼတသည္ ရုပ္ျပသမၼတ၊ သဝဏ္လႊာပို႔ရသည့္သမၼတ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွသမၼတမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္လွ်င္ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံ ရေသာ “ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေရးသမၼတ” မ်ိဳးသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ႏို္င္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားကိုးၾကသည္၊ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္၊ သမၼတအျဖစ္လည္း ျမင္ေတြ႔လိုၾက သည္၊ သမၼတျဖစ္ေစခ်င္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵကို လက္ေတြ႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္ေပးဖုိ႔လိုသည္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” လက္မခံႏုိင္ၾက၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ သည့္စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုသာလိုလားၾကသည္။ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။
“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”သည္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ားအားလံုး က သိျမင္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။
သူတုိ႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကိုလည္း တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာလွ်င္ “ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္”ထဲသို႔ ေျပာင္းလဲပါဝင္ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာဆႏၵရွိေနၾကသည္။
သုိ႔ပါ၍ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္  “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ကို ျပင္ဆင္ၾကမည့္အစား အသစ္ေရးဆြဲၿပီး အစားထုိးသင့္သည့္ အခ်ိန္ ေကာင္းအခါေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္းျဖစ္ေနပါသည္။
ဤေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေနသည့္ “တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္း” ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာလုိပါ သည္။ ထိုစကားကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကလည္း သံေယာင္လိုက္ ေျပာသံလိုက္ၾကားရပါသည္။
အတုိက္အခံမ်ားဘက္မွ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ  ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္လမ္း၊ ေျပလည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္း၊ ေသြးထြက္သံယိုမႈ အနည္းဆံုးလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုၾကပါသည္။ ေရြးလည္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသည္မွာဆႏၵအျဖစ္သာ ေဖၚျပခြင့္ရခဲ့ၿပီး၊ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အတုိက္အခံမ်ား/ ျပည္သူမ်ား ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္းကို အုပ္စိုးသူမ်ားဘက္ကသာ တစ္ဖက္သတ္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အတုိက္အခံမ်ားဘက္က ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနတြင္ မိမိတုိ႔ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရရာ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကရစၿမဲသာ ျဖစ္သည္။ 
 “ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားႏုိင္သည္” ဟူေသာ ေရခံေျမခံမ်ား ရွိေနသမွ်၊ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” သည္ ဒီမုိကေရစီ စံ ခ်ိန္စံၫြန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝကိုက္ညီျခင္းမရွိေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး “တည္ေဆာက္ေရးကာလ” ဟုေျပာရန္ အင္မတန္မွ ေစာလြန္းေနပါေသးသည္။
“စစ္တပ္၏ အမိ်ဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ” ဟူေသာ စာပုိဒ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး “အာဏာဖီဆန္သည့္ နည္း”၊ “ေတာ္လွန္သည့္နည္း”ကို ေရြးလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထားၿမဲထားေနရပါလိမ့္ဦးမည္။ ထိုနည္းလမ္းကို လံုးဝ ပစ္ပယ္စြန္႔လႊတ္လိုက္လွ်င္ ရသမွ်/ ေပးသမွ်ႏွင့္ တင္းတိမ္းေရာင့္ရဲေနရေတာ့မည္။ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် ၊ တည္ဆဲဥပေဒမွန္သမွ်ကို ေလးစားလိုက္နာၾကရေပေတာ့မည္။ နာခံၾကရေပေေတာ့မည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို လူထုဆႏၵခံယူခဲ့စဥ္က “ကန္႔ကြက္မဲေပး” ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို က်ေနာ္အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသည္။ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ” ဆိုသည္ကို “ယခင္၊ ယခုႏွင့္ေနာင္မွာပါ အၿမဲတန္းဆန္႔က်င္ သြားမည္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိဖူးပါသည္။ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” အေပၚ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ား အားလံုးကလည္း သူတုိ႔ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္အတူ တစ္စိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္း ရွိလိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါသည္။
သုိ႔ပါ၍ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါေကာင္းတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖင့္ “အေျခခံဥပေဒသစ္ေရး ဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္နည္းလမ္း ကို  ဒီခ်ဳပ္(NLD)က ဦးေဆာင္သင့္ပါသည္။
(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရသည္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” စတင္ေရးဆြဲစဥ္က ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထား၍ ေရး ဆြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို အာဃာတ အၫွိဳးအေတးျဖင့္မေရးဆြဲသင့္ပါ။ အုပ္စုတစ္စု၊ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေျခခံၿပီးလည္းမေရးဆြဲသင့္ပါ။ တတုိင္းတျပည္လံုးႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ေရွတို/ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေျမာ္ျမင္ ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေကာင္းျမတ္ေသာ သေဘာထားျဖင့္သာ ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။
            ဤသုိ႔ အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိအုပ္စုိးသူမ်ားအညီအမွ်ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းသင့္ပါတယ္။ ထုိေကာ္မတီမွ “တုိင္းျပဳျပည္ျပဳညီလာခံႀကီး” တစ္ရပ္ေခၚယူၿပီး အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေရးအတြက္ လမ္းၫြန္မူမ်ား၊ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။
တုိင္းျပည္ျပည္ျပဳညီလာခံႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အသီးသီး တက္ေရာက္ႏုိင္ရမည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား ၏ လိုလားခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိင္ရမည္။
ထိုညီလာခံႀကီးတြင္ တန္းတူရည္တူ၊ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးကို ျပည့္ျပည့္ဝဝအာမခံႏုိင္ေရး၊  ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊  ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရး အစရွိေသာ အေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ လမ္းၫြန္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္သြားသင့္ပါသည္။
ယင္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အၿပီးတုိင္ရပ္စဲႏုိင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ကာ တုိင္းျပည္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစပါလိမ့္မည္။
            သို႔မွသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ရရွိႏုိင္ပါ လိမ့္မည္။ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရကဲ့သုိ႔  ၁၄ ႏွစ္ အခ်ိန္ယူစရာလည္း မလိုအပ္ပါ။ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ၆ လ ခန္႔ကာလ အတြင္း အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ခု ေကာင္းမြန္စြာေရးဆြဲႏုိင္ပါသည္။            

Comments