U Wirathu on Times

အၾကမ္းဖက္ဗုဒၶဘာသာ၏မ်က္ႏွာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တိုင္းမဂၢဇင္းက အဖုံးထုတ္
ႏိုင္ငံတကာသာဂိ၊ ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၃
ျမန္မာျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာမ်ားအေရးကို အေလးေပး တရားေဟာသည့္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ၏ မ်က္ႏွာဖုံးေဖာ္ျပထားျပီး ေခါင္းစဥ္မွာ အၾကမ္းဖက္ဗုဒၶဘာသာ၏မ်က္ႏွာဟု ေပးထားသည့္ ဇူလိုင္လထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္းၾကီး၏ အာရွႏွင့္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း၊ ဥေရာပထုတ္ပုံႏွိပ္ျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စာေရးသူမွာ Hannah Beech ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္၏ တရားမ်ားမွာ လူနည္းစု မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို႔ကို ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၾကားရသူတို႔ကို ေသြးဆူေစသည္ဟု သူမက သုံးသပ္ထားသည္။ အရွင္၀ီရသူသည္ ဘာသာေရးသူရဲေကာင္း၀ါဒီ၊ လူနည္းစု မူဆလင္တို႔အေပၚ တင္းမာသည့္ သေဘာထားရွိသူဟု ေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဦး၀ီရသူက လူနည္းစုမူဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြက ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းဖို႔ ၾကိဳးစားေနတယ္။ သူတို႔လူဦးေရပြားႏႈန္းက အရမ္းျမန္တယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကို ခိုးေနတယ္၊ မုဒိန္းက်င့္ေနတယ္ဟု သူမကို ေျပာၾကားသည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ အာရွတြင္ ပ်ံႏွံ႔ေနေၾကာင္း၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ သံဃာမ်ားက လူနည္းစု ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ကန္႔သတ္ေၾကာင္း၊ ႏွိမ္နင္းေၾကာင္း သူမ၏ အျမင္ကို ေရးထားသည္။
ထိုကဲ့သို႔ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္းျဖင့္ မေလးရွားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာတို႔ကို လက္တံု႔ျပန္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရသည္ဟု မေလးရွားအာဏာပိုင္တို႔က ေျပာသည္ဟု သူမက ေရးသားထားသည္။
အဆိုပါေရးသားခ်က္မ်ားအျပင္ စာေရးသူက ဘုန္းေတာ္ၾကီးကို ျမန္မာဘင္လာဒင္ဟု အမည္ေပးလိုက္ေသးသည္။ ၀ီရသူက သမၼတအိုဘားမားကို မူဆလင္ေသြးေႏွာဟု ဆုိေၾကာင္း၊ အာရပ္ကမာၻက ကုလသမဂၢကို ျပန္ေပးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာမူဆလင္အမ်ားစုမွာ အစြန္းေရာက္ လူဆိုးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။ မူဆလင္လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းမႈျဖင့္ ဆရာေတာ္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ က်ခဲ့ေၾကာင္း သူမက ေထာက္ျပထားသည္။ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္လည္း ဘာသာျခားတို႔ကို ဖယ္က်ဥ္ထားရန္ ေျပာသည္ဟု ေရးထားသည္။ ျမန္မာမ်ားက ျပည္ပမူဆလင္ကမာၻမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား ျမန္မာမူဆလင္မ်ားထံ ၀င္ေရာက္ေနသည္ဟုလည္း အေျခအျမစ္မရွိပဲ စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္း၊ လႈံေဆာ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေနသည္ဟု သူမေဆာင္းပါးတြင္ ေရးထားသည္။
သူမက သုံးသပ္ရာတြင္ ၂၀၁၁ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ စတင္ကတည္းက စစ္တပိုင္းအစုိးရသည္ အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မသိက်ဳိးက်င္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔က မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို႔ကို တိုက္ခိုက္သျဖင့္ လူ ၇၀ ေသဆုံးေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိထၳိလာတြင္လည္း မူဆလင္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးသားထားသည္။
သူမက နိဂုံးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေရးသားထားသည္။ မူဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အတိုက္ခိုက္ခံရေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္း မူဆလင္မ်ား၏ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔မွာ လက္နက္အင္အား အသာစီးရေနျပီ ျဖစ္သျဖင့္ မူဆလင္တုိ႔မွာ အကာအကြယ္မဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
အေမရိကန္ျပည္၏ ထင္ရွားေသာ တိုင္းမဂၢဇင္းၾကီးက ျမန္မာျပည္၏ ဘာသာေရးအျငင္းပြားမႈ၊ အေရးအခင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္တပါးကို အၾကမ္းဖက္သူ ဘင္လာဒင္အျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္လိုက္ျခင္း၊ လူမ်ားစုတို႔က လူနည္းစုတို႔ကို တဖက္သတ္ အၾကမ္းဖက္ အႏိုင္က်င့္ေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ေရးသားလိုက္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာရွိ ဘာသာမတူသူ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးအတြက္ ေတြးစရာ၊ ေျပာစရာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားစရာ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။Comments