Zaw Aung (Moneyar) - Articles

ကမာၻ႔အျမန္ဆံုးအင္တာနက္ပိုင္သူမ်ား - ကိုးရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ ျမန္မာအလားအလာ...
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၃ျမန္မာဒီဂ်စ္တယ္ဖိုရမ္ကို ေမလ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ထရိတ္ဒါးဟိုတယ္မတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။  ျမန္မာစြမ္းအင္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ၊ ျမန္မာ့ ေက်ာက္ျမတ္ ..ဖိုရမ္ၾကီးမ်ားကဲ့သို႔၊ ႏိုင္ငံတကာက ကုမၸဏီးအၾကီးစားေတြနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို ေဒၚလာ၂ေထာင္၊ ၃ေထာင္ အကုန္ခံျပီးလာစရာမလိုပါ။ ၀ါသနာပါသူမ်ားလူငယ္မ်ား စုစည္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲေလးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ လူၾကီးမ်ားနဲ႔၊ လူငယ္မ်ားစြာ တက္ေရာက္ၾကသည္။ MRBC မွ စည္းရံုးက်င္းပခဲ့သည္။ စင္ကာပူ myanmarsme.com မွလူငယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္နားေထာင္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ အိုင္တီပညာရပ္ပိုင္း တြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦး လံုး၀မရွိေသးေသာေၾကင့္၊ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အေျခအေနမရွိေသးေၾကာင္း၊ စင္ကာပူပညာရွင္ လူငယ္မ်ားကေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိုင္တီပညာကိုသံုးသည့္ အၾကီးဆံုး တဟုန္ထိုးတက္ေနေသာလုပ္ငန္းမွာ အင္တာနက္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားျမွတ္ႏွံမႈ၊ အၾကီးက်ယ္၀င္ေနပါတယ္။ ဗြီဒီယို၊ ေၾကာ္ျငာရိုက္ကူးသူ ျမန္မာပရိုဖက္ရွင္နယ္မ်ား ၀င္ေငြအလြန္ေကာင္းပါသည္။ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေၾကာ္ျငာ၊ ဒီဇိုင္းမ်ားကို တီဗြီ၊ သတင္းစာ၊ ကုမၼဏီလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ကုမၸဏီေၾကာ္ျငာ၊ စာေစာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာမီဒီယာ ပရိုဖက္ရွင္နယ္မ်ား၏ ဗြီဒီယို၊ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းရွင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားစြာ အလုပ္ကိုင္ေကာင္းပါသည္။ ျပည္တြင္း သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာပင္လွ်င္ အင္တာနက္သံုးျပီး သတင္းေထာက္၊ အယ္ဒီတာအလုပ္ကိုင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနပါျပီ။ ျမန္မာအစိုးရက အင္တာနက္ကို ျပည္သူမ်ားအား ဖြင့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ လူငယ္မ်ားစြာ အလြန္အက်ိဳးရွိသြားပါသည္။

 ႏိုင္ငံျခား တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီၾကီးမ်ားစြာ အၾကိတ္အနယ္၊ ေစ်းကြက္ရဖို႔ ျပိဳင္ဆိုင္၊ ေငြရင္းႏွီးမႈေတြ လုပ္ကိုင္ရာမွ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန လပ္စားမႈၾကီးေပၚေပါက္လာရသည္။  ေငြမ်ားမ်ားသံုးစြဲသည့္ ေနရာတြင္ အညွီရွိရာယင္အံု ဆိုသကဲ့သို႔ လပ္စားမႈမ်ားပါသည္။ အစိုးရမွ လပ္မစားႏိုင္ေအာင္ ေငြမ်ားစြာသံုးစြဲသည့္ အစိုးရဌာနလူၾကီး၊မိသားစုမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေရးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။

အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္လစ္စ္ ေသာမတ္ဖရက္မင္ Thomas Friedman ၏  World is Flat စာအုပ္ကို ဆရာေက်ာ္၀င္းက ကမၻာၾကီးျပားျပီ ..စာအုပ္ျဖင့္ ျမန္မာျပန္ခဲ့သည္။ The Lexus and the Olive Tree ေမာင္စြမ္းရည္ ဘာသာျပန္ေပးေသာစာအုပ္ကို အေမရိကန္သံရံုးမ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားသည္ အိုင္တီပညာေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးတိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ား၏ အမုန္းတရား၊ ငါ၀ါဒမ်ားက ကမၻာၾကီးကို ပ်က္စီးရန္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း...ဖတ္ရပါသည္။ 

အိုင္တီပညာသည္ ၂၀၀၀ေနာက္ပိုင္းတြင္ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ရာတြင္၊ အထူးသျဖင့္ Knowledge Share လုပ္ရတြင္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ျဖက္ကနဲ႔၊ အားလံုးကသိသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အင္တာနက္နည္းပညာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အင္တာနက္နည္းပညာသည္ ဆက္သြယ္ေရး စီးပြားလုပ္ငန္းတြင္ အက်ံဳး၀င္ေနသျဖင့္၊ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူး၀င္ေငြေကာင္းေသာ ေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အစိုးရက တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရသည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို သူေဌးၾကီးမ်ားက ၀င္ေရာက္အပိုင္စီးလာလွ်င္ တိုင္းျပည္အလြန္ နစ္နာသြားေလ့ရွိသည္။

ႏိုင္ငံအစိုးရတိုင္း အင္တာနက္ကို ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုး၊ အျမန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးထားရသည္။ သို႔မွသာ တီထြင္ၾကံဆသူ၊ ပညာထူးခြ်န္၊ စီးပြားထူးခြ်န္၊ လူငယ္မ်ား၊ တိုးတက္ၾကီးပြားလာမည္။ လူငယ္မ်ား တိုးတက္ၾကီးပြားမွ ႏိုင္ငံစည္ပင္သာယာ လာမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအင္အားကို ၾကည့္ပါ။ စစ္ျဖစ္လွ်င္လည္း လူငယ္မ်ား၊ အားကစား၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္ ထိပ္သီးမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လူငယ္မ်ားသာ ရွိသည္။ လူၾကီးမ်ားက လူငယ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရပါသည္။ 

စာေရးသူ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ မေရာက္ဖူးပါ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုးရီးယားမ်ား ကမၻာေက်ာ္ျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကိုးရီးယား ဆမ္ေဆာင္း၊ ဟြန္ဒိုင္း၊ အယ္ဂ်ီ၊ ေဒ၀ူး စသည့္ နာမည္မ်ား Brands ေက်ာ္ၾကားလာသည္။ အားကစား၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ သိပၸံပညာ၊ စာေပ စသည့္ ဘက္စံုထူးခြ်န္သူမ်ားစြာ ေပၚလာသည္။ ကုလအၾကီးအကဲပင္လွ်င္ ကိုးရီးယားလူမ်ိဳးျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာလူဦးေရမွ်သာရွိေသာ ကိုးရီးယားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေရာက္လာပါသလဲ။ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အနီးကပ္ျခိမ္းေခ်ာက္မႈကို အေမရိကန္၊တရုပ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ စိုးရိမ္မႈကို၊ အလုပ္မ်ားစြာလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖေျဖာက္ျပီး၊ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ေဘာင္သြားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္နည္းပညာတြင္ ကမၻာ့နံပါတ္(၁)၊ အျမန္ဆံုး အင္တာနက္လိုင္းကို ေတာင္ကိုးရီးယားျပည္သူမ်ား ရရွိထားသည္မွာ အံ့ဘြယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃တြင္ ေဟာင္ေကာင္က နံပါတ္(၁)ကို ရယူသြားပါသည္။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ရွိသူမ်ားအဆိုအရ အေမရိကန္ျမိဳ႔ၾကီး၊ျမိဳ႔ေလးမ်ားတြင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို တစ္ခုမွတစ္ခု ကလစ္လုပ္လိုက္တိုင္း ျဖတ္ကနဲ၊ ျဖတ္ကနဲ ကူးေျပာင္းသြားသည္မွာ လွ်ပ္ပစ္သလို ျမန္ဆန္လွသည္။ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္စဥ္ကလည္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ကလစ္လုပ္လိုက္ပါက အသင့္တင့္ျမန္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တရုပ္ျပည္ၾကီးလည္း အင္တာနက္ေတာ္ေတာ္ျမန္သည္။ စင္ကာပူ၊ေဟာင္ေကာင္၊ကိုးရီးယားမ်ားသည္ အလြန္ျမန္ေသာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ရွိသျဖင့္ လူငယ္မ်ား၊ ေငြေၾကးကိစၥ၊ ပညာရပ္ကိစၥမ်ားကို အဟုန္လွ်င္ျမန္စြာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အျမန္ဆံုး နံပါတ္(၁)၊ (၂) တို႔မွာ  ေဟာင္ေကာင္-တရုပ္ (54.1 Mbps), ေတာင္ကိုးရီးယား၊ (48.8 Mbps) ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူက အဆင့္-၁၀ (30.7 Mbps). အေမရိကန္က နံပါတ္-၁၄ျဖစ္ျပီး၊ ဥေရာပႏိုင္ငံၾကီးမ်ား ဂ်ာမဏီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ စပိန္၊ ဆြဒ္ဇာလန္..မ်ားက ထိပ္ပိုင္းတြင္မရွိၾက၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက အဆင့္-၁၆ (28.1 Mbps) ျဖစ္သည္။ ေနာက္က် က်န္ေနရစ္ျပီ..ဆိုသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာျပည္ ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနသနည္း ဆိုသည္မွာ၊ မေရးေတာ့ပါ။ ေတာ္ေတာ္ေလး တိုးတက္လာပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္က အင္တာနက္ကေဖးကို သာမန္လူတစ္ေယာက္ သံုးဖို႔ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္မွ ယခု၊ လူတိုင္း အင္တာနက္ကေဖးဆိုင္သို႔ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ထိုင္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တစ္မိနစ္ ၂က်ပ္ႏႈန္း ဖုန္းေျပာ၊ အင္တာနက္ၾကည့္ႏိုင္သည္မွာ အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ဆက္လက္ ေစ်းခ်ိဳျပီး၊ ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အနည္းဆံုး ဗီယက္နမ္ေလာက္ေတာ့ အင္တာနက္ျမန္ဆန္လိုပါသည္။ ယူၾကဳ၊ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ၾကည့္လိုပါသည္။ စာေရးသူမွာ ျပႆနာတစ္ခုေတြ႔လွ်င္ ဂူဂယ္၊ ယူၾတဳ Google, Youtube အင္တာနက္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား အခမဲ့တင္ေပးေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ရယူေလ့ရွိသူျဖစ္သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး မ်ားစြာ အေထာက္ကူရခဲ့ပါသည္။ အာရွတိုက္တြင္ ကမၻာ့အျမန္ဆံုး အင္တာနက္ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ရွိသလို ကမၻာ့အေႏွးဆံုး အင္တာနက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိပါသည္။ ျမန္မာတို႔ အင္တာေႏွး ဘ၀မွ၊ ျမန္မာေဟ့ ေၾကြးေၾကာ္ျပီး အျမန္ဆံုးမလုပ္ေစလိုပါ။ ေမ်ာက္ အုန္းသီးရသလို ဒုကၡေရာက္သြာႏုိုင္သည္။  ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီယားကို မီရန္သာ ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီးၾကီးမ်ားက ေဒၚလာသံုး၊ ေလး၊ ငါးေထာင္ အထက္ လစာေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္၊ အိုင္တီပညာရွင္ လခစားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါကလည္း အေျခခံအေဆာက္အဦးမရွိေသး၊ ေစ်းၾကီးေနသည္။ မိမိအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းမည့္ Data Center မရွိေသး။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအေသးစား လုပ္ကိုင္ပါက ဥပမာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စာစီစာရိုက္အလုပ္မ်ား၊ ဘာသာျပန္အလုပ္မ်ားလည္း မ်ားစြာလိုအပ္ေနသည္။ အင္တာနက္ကေဖးဆိုင္တစ္ခု တစ္လ က်ပ္၁၀သိန္းမွ် ၀င္ေငြရပါသည္။ ဗီဒီယိုအယ္ဒစ္လုပ္သူတစ္ဦးလည္း တစ္လ ၁၀သိန္းအထက္ ၀င္ေငြရွိေနသည္။  ရိုးရိုး ေၾကာ္ျငာ၊ဒီဇိုင္းလုပ္သူပင္ ၁၀သိန္းေက်ာ္ ၀င္ေငြရေနသည္။ လူစည္ကားရာေနရာတြင္ လုပ္ႏိုင္ပါက ၅ဆ၊ ၁၀ဆ ၀င္ေငြတိုးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိုင္ခန္းငွားခ ေစ်းၾကီးေသာေၾကာင့္ မစြန္႔စားရဲၾက။ အင္တာနက္ တယ္လီဖုန္း၊ ကြန္ျပဴတာ တပ္ဆင္ေပးသူမ်ားလည္း အလြန္အလုပ္ျဖစ္ေနသည္။ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ပိုျပီးတြက္သားကိုက္ေသာ္လည္း ေငြရွင္ၾကီးမ်ားက လက္၀ါးအုပ္ထားပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား Crowd Funding, Advertising, IT Help Desk စသည့္ အဆင့္ႏိုမ့္လုပ္ငန္းမ်ားစြာလိုအပ္ေနသည္။ အဆင့္ႏိုမ့္ေသာ္လည္း ၀င္ေငြမဆိုးလွပါ။ 

ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွအဆင့္၊ ျမန္ဆန္သည့္ ေစ်းသက္သာသည့္၊ အင္တာနက္လိုင္းကို ျမန္မာအစိုးရမွ ဆက္လက္ပံ့ပိုးသြားဖို႔၊ တနည္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ၾကီး၊ ဒု၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဦးေဆာင္ညြန္မႈး၊ ဌာနမႈးမ်ား၊ လိုင္စင္ခ်ေပးသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ..အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းတိုးတက္မႈ ေအာင္ျမင္ပါေစ။

MDG Series

Reference


Comments