Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

သုခေဆးခန္း၏ ပီတိ႐ိုက္ခတ္သံ
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
ဇူလုုိင္ ၅၊ ၂၀၁၃နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ကုသုိလ္ျဖစ္ဆရာဝန္မ်ား၊ ဝန္ထမ္း မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အေရးေပၚေ႐ွးဦးသူနာျပဳအဖြဲ႔၊ လုပ္အားေပး အသင္းသား/သူမ်ားတို႔သည္ နယ္လွည့္ေဆးကုသမႈ အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေသာင္ႀကီးေက်း႐ြာသို႔၄င္း၊ ေမလတြင္ အမွတ္(၁ဝ)နယ္ေျမ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕႐ွိ ေဒသခံ “သစၥာ ေရာင္ျခည္” နာေရးကူညီမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအသင္းတို႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္၄င္း၊ ယခု ဇြန္လ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေသာင္ႀကီးေက်း႐ြာသို႔ ေဒသခံ “သက္ႀကီး႐ြယ္အိုကုသုိလ္ျပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေ႐ွာက္မႈအသင္း”၏ တတိယအႀကိမ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ၃ဝ.၆.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ၾက ေတာ့သည္။

 

သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ရန္ကုန္)သည္ လစဥ္လတိုင္း လကုန္ေနာက္ဆံုးရက္ တစ္ရက္သည္ ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေဆးခန္းအား ပိုးသတ္သန္႔စင္ျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ ႐ွိသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွစတင္ၿပီး လစဥ္လတိုင္း၏ လကုန္ေနာက္ဆံုးရက္ တစ္ရက္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ အလွမ္းမေဝးလွသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ (ေန႔ခ်င္းျပန္) ခရီးစဥ္အျဖစ္ “နယ္လွည့္ေဆးဝါးကုသမႈ အစီအစဥ္” တစ္ရပ္အား သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ကုသုိလ္ျဖစ္ ဆရာဝန္မ်ားတို႔၏ စာနာခံစားခ်က္ ကိုယ္စီျဖင့္ တူညီေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားတို႔ျဖင့္ “ျပင္းျပေသာ ဆႏၵအဟုန္သည္ အရာရာကို မၿပီးေျမာက္သည္ မ႐ွိ” မုခ် အမွန္ဧကန္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ရမည္။ ေကာက္႐ိုးမီး မျဖစ္ေစဘဲ စနစ္တက် ေရ႐ွည္တည္တံ့ သက္ဝင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုဆႏၵကိုယ္စီျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခ ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ လုပ္အားေပးဆရာဝန္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔ အသီးသီး ႏိႈးၾကား တတ္ၾကြစြာျဖင့္ ခရီးႏွင္လာခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္မွ ေညာင္တုန္း လမ္းမႀကီးအတိုင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေသာင္ႀကီးေက်း႐ြာ အဝင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဘးဝဲယာ႐ွိ တဲအိမ္ေလးမ်ားမွ ဦးေခါင္း အခ်ိဳ႕ ျပဴထြက္ႀကိဳဆိုၾကသည္။

   
 

နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆးဝါးပစၥည္း အထုပ္ ႀကီးငယ္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚမွ ေဆးကုသမည့္ ဓမၼ႐ံုေပၚသို႔ သယ္ယူေပးၾကသည့္ လူမႈေရးသမား မ်ား၏ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ၾကသည့္ လုပ္အားသည္လည္း မွတ္တမ္းတင္စရာ။ ေဆးဝါးလာေရာက္ ကုသၾကသူ မ်ားတစ္ခ်ိဳ႕၊ ကိုယ္ကာယ အားေကာင္းသူတစ္ခ်ိဳ႕ ဝုိင္းဝန္း၍ သယ္ယူလုပ္အားေပးၾကသည္။ သူတို႔လည္း သူတို႔ေပးႏိုင္တာ ျပန္လည္ကူညီေပးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚမွ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အဖြဲ႔သူ/သားမ်ားသည္ ေအာက္သို႔ဆင္း၍ ေဒသခံ လူမႈေရးသမားမ်ားတို႔မွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး မဟာပုညဘုရားႀကီးေက်ာင္းမွ ဝိသာခါဓမၼာ႐ံုႀကီးတြင္ ေဆးဝါးကုသရန္ ေရာက္႐ွိေနၾကသူမ်ား ထဲတြင္ အသက္အ႐ြယ္ အိုမင္းရင့္ေရာ္ေသာ အဘိုးအဘြားမ်ား၏ အ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္း၊ အေရလိပ္ေနေသာ လက္မ်ားပင္ ကတုန္ယင္႐ွိၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေငးေမာၾကည့္ ေနေသာ သူတို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားထဲတြင္ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ၊ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာမႈမ်ား ေရာင္စံုအရိပ္ထင္ ေနသည္။ တုန္ယင္လိႈက္လွဲေသာ ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုမႈ အဟုန္ေၾကာင့္ သူတို႔၏ မ်က္ဝန္းမ်ားထဲမွ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာ မ်က္ရည္မ်ားသည္ အျပင္မွ မိုးစက္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ စီးက်ေနသည္။ ေဒသခံလူမႈေရး အသင္းျဖစ္သည့္ “သက္ႀကီး႐ြယ္အိုကုသိုလ္ျပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအသင္း”မွ လူမႈေရးသမားမ်ား တို႔သည္ ယင္းေန႔၊ ယင္းရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ဦးေက်ာ္သူ၏ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ သုခ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား အခမဲ့ လာေရာက္၍ ေဆးဝါးကုသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္႐ြာဝင္ တစ္႐ြာထြက္၍ ႏိႈးေဆာ္ထားမႈသည္ မည္သည့္အက်ိဳးမွ် ေမွ်ာ္ကိုးသည္မဟုတ္ေသာ ႐ြာသူ/သားမ်ား သည္လည္း ပါဝင္ေပါင္းစည္းလာၾကသည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း ပမာဏထက္ မည္သည့္ အေသြးအေရာင္ စြန္းထင္းမႈမ်ားမ႐ွိေသာ အမ်ား၏ႀကီးမား မြန္ျမတ္သည့္ ပါဝင္ေပါင္းစည္းမႈ စိတ္ရင္းေစတနာမ်ား ျဖစ္သည္။

 
 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရဦးမည္။ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ နယ္လွည့္ေဆးဝါးကုသ ေပးဆပ္မႈအား ဆရာဝန္မ်ားအျဖစ္ ေဒါက္တာ ေ႐ႊထြဏ္း၊ ေဒါက္တာ လွမ်ိဳးႏိုင္၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ေသာင္း၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ေဇာ္ဦး၊ ေဒါက္တာ အိအိေထြးျမင့္၊ ေဒါက္တာ ဇာဇာေ႐ႊ၊ ေဒါက္တာ ခင္သီတာဝင္းတို႔အျပင္ သြားဆရာဝန္မ်ားအျဖစ္ ေဒါက္တာ ရဲထြန္းေက်ာ္၊ ေဒါက္တာ ဉာဏ္မင္း၊ ေဒါက္တာ လင္းထိုက္ တို႔ႏွင့္ အတူ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ားလည္း လိုက္ပါခဲ့ၾကၿပီး လူနာမ်ားတို႔၏ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကုသေပးေနရေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားတို႔၏ လက္မ်ား၊ ေဆးထိုးေပး ေနၾကသည့္ သူနာျပဳဆရာမတို႔၏ လက္မ်ား၊ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ေနအိမ္မွ ေဆးခန္း (သို႔) ေဆးခန္းမွ ေနအိမ္ (သို႔) ေဆးခန္းမွ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ လူနာအား သယ္ေဆာင္ေနသူတို႔၏ လက္မ်ား၊ ေဆးဝါး (ေသာက္ေဆး) မ်ားအား ထည့္ေပးေနၾကေသာ ဆရာမ၊ လုပ္အားေပးမ်ားတို႔၏ လက္မ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား၏ အမည္နာမအား ေခၚဆို၍ ေဆးေသာက္သံုးရန္ အၫႊန္းမ်ားအား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခ်ိန္တို႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ လက္မ်ား တုန္ယင္ေနသည္အထိ ရင္ထဲမွာ ဝမ္းသာပီတိ ႐ိုက္ခတ္ျပည့္လွ်ံ လာခဲ့သည္။ ယခုလို သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ေဆးဝါးကုသမႈ၊ ေပးဆပ္မႈျမင္ကြင္းမ်ားကိုလည္း အလွဴ႐ွင္မ်ားတို႔အား ျမင္ ေတြ႔ေစခ်င္သည္။ “အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ” က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး ဟူေသာ စကားအရ က်န္းမာျခင္းသည္ လူသားမ်ားအတြက္ အဓိကျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အတြက္ မေျပာပေလာက္သည့္ အလွဴ ပစၥည္းမ်ားသည္ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို အတိုင္းမသိ ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္႐ွိေခ်ၿပီ။


 

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ေစတနာ႐ွင္ ဆရာဝန္မ်ားတို႔၏ ကုသမႈမ်ားအျပင္ ဆရာဝန္မ်ားဖက္မွ လူနာမ်ားအား ဂ႐ုစိုက္တယ္ဆိုသည့္ ေႏြးေထြးမႈ အားေပးစကားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားၾကသည့္ က်ံဳ ေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေသာင္ႀကီးေက်း႐ြာေန ေဒသခံ လူမႈေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားတို႔သည္ ျငင္းဆန္မႈမ႐ွိ သည့္ အမူအယာ ေက်နပ္ၾကည္ႏူးသည့္ မ်က္ဝန္းမ်ား၊ ယံုၾကည္အားကိုးသည့္ မ်က္ႏွာေလးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္တု႔ံျပန္ၾကပါသည္။ လူနာမ်ားသည္ က်န္းမာေရးထိခုိက္၍ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ခႏၶာမွ ေသြးသား ေဖါက္ျပန္မႈမ်ား ေသြးသားပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ လာေရာက္၍ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါး တို႔ေၾကာင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္းမွ ေက်ာ္လႊားလြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေသဆံုးျခင္းတရားမတိုင္ခင္ က်န္းမာ ေနေကာင္းလာသူမ်ားအတြက္ သူတို႔ေတြ ႐ွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ၾကၿပီး လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ စားဝတ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစ ဟု သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆး ခန္းမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ေဒသခံ လူမႈေရးသမားမ်ားတို႔ သည္ အစြမ္းကုန္ေပးဆပ္ကုသေပးရင္းျဖင့္ ေမတၱာပို႔သ ခဲ့ပါေတာ့သည္။အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း အျပန္ခရီးအတြက္ ျပင္ဆင္ရေတာ့သည္။ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ၾကင္နာသည့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ၾကည့္လို႔။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္ဆံုေတြ႔ခြင့္ ရႏိုင္ဖို႔မလြယ္ကူေပမယ့္ အဲဒီမ်က္လံုးေတြကိုေတာ့ ဆရာဝန္မ်ား၊ အသင္းသား/သူမ်ား ေမ့ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕မွ အျပန္လမ္းတေလွ်ာက္ ဆိပ္ၿငိမ္ သည့္ လမ္းမႀကီးမွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အဖြဲ႔သားမ်ား၊ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ဆရာဝန္ မ်ားတို႔သည္ အေတြးမ်ားကိုယ္စီျဖင့္ ဘာကိုေတြးေနမွန္းမသိ တိတ္ဆိတ္လို႔။ ည (၁ဝးဝဝ) နာရီေက်ာ္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္႐ွိရာသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ နယ္လွည့္ေဆးကုသမႈ အစီအစဥ္ တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး ပမာဏအဆင့္အေနျဖင့္ အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သုခေဝဒနာ၊ ဒုကၡေဝဒနာ၊ ဥပကၡာေဝဒနာ ရင္ထဲတြင္ မိမိတို႔ ေပးဆပ္ခဲ့သမွ်အတြက္ ခ်မ္းသာပီတိ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ အလွမ္းမီ သေလာက္အတြက္သာ နယ္လွည့္ေဆးကုသမႈ အစီအစဥ္အျဖစ္ လစဥ္လတိုင္း လကုန္ေနာက္ဆံုးရက္ ေဆးခန္းပိတ္ရက္အား ေန႔ခ်င္းျပန္ ေဆးကုသမႈအျဖစ္ ကုသုိလ္ျဖစ္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ အသင္း သား/သူမ်ားတို႔မွ (အခမဲ့) လိုက္လံ၍ ေဝဒနာ႐ွင္ အမ်ားျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ က်န္းမာေရးအား တတ္စြမ္း သေ႐ြ႕ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးဆပ္လွ်က္႐ွိပါေၾကာင္း ေစတနာ႐ွင္ အလွဴ႐ွင္မ်ားတို႔အား ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါေတာ့သည္။

Comments