Profile of Min Zeya (88 Generation Student Leader)

မင္းေဇယ် (၈၈ မ်ဳးိဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)
ကိုုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ဇူလိုုင္ ၂၊ ၂၀၁၃

မိသားစုုဘ၀
အမည္ရင္း မင္းေဇယ်၊ မိဘမ်ားမွာ ဦးဘရင္၊ ေဒၚခ်စ္ဖြားျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ ၈ ေယာက္တြင္ တတိယေျမာက္ျဖစ္သည္။ ဇာတိမွာ မြန္ျပည္နယ္၊ မုုဒုုံျမိဳ့နယ္၊ ကမာ၀က္ေက်းရြာမွ ျဖစ္ျပီး မြန္လူမ်ဳိး၊ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္တဦး ျဖစ္သည္။ ဇနီးမွာ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ၀င္း၊ အလယ္တန္းျပဆရာမျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုုန္တိုုင္း၊ ဒဂုုံျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုုင္း၊ ၂၄ ရပ္ကြက္၊ ငုု၀ါလမ္းတြင္ ေနထိုုင္လ်က္ရွိသည္။

ပညာေရးေနာက္ခံ
၁၉ ၇၄ တြင္ မုုဒုုံျမိဳ့နယ္ ကမာ၀တ္ေက်းရြာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၉  တန္းေအာင္သည္။
၁၉ ၈၂ - ၈၃ တြင္ အင္းစိန္ အထက ၂ တြင္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္သည္။
၁၉ ၈၃ - ၈၄ တြင္ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ ဥပေဒ ပထမႏွစ္ကုုိ စတင္ တက္ေရာက္သည္။
၁၉ ၈၈ တြင္ ဥပေဒေနာက္ဆုုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသားတဦးအျဖစ္ ပညာသင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား
၁၉ ၈၇ စက္တင္ဘာ၊ ေငြေၾကးအေရးအခင္းမွ စ၍ ၁၉ ၈၈ မတ္လ ရန္ကုုန္စက္မႈတကၠသိုုလ္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းတြင္ စတင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
၁၉ ၈၈ မတ္လ ၁၇ ၊ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္တြင္ ပထမဆုုံး စတင္ဖြဲ႔စည္းေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ “တိုုးတက္ေသာတကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (တသဖ) တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။
၁၉ ၈၈ မတ္လ ၂၇ တြင္ စတင္အဖမ္းခံရျပီး ၁၉ ၈၈ ဇူလိုုင္ ၇ တြင္ အင္းစိန္သီးသန္႔မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၉ ၈၈ ဇူလိုုင္ ၂၅ တြင္ ေတာင္ဥကၠလာႏွင့္ မတ္အေရးအခင္း၊ ဇြန္အေရးအခင္းတြင္း ဦေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားစုုေပါင္းကာ “ျမန္မာႏိုုင္ငံလုုံးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အစည္းအရုုံး (မကဒ)” ကိုု ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။
ဒုုတိယအၾကိမ္ ၾသဂုုတ္လ ၆ ရက္တြင္ ထပ္မံအဖမ္းခံရျပီး ၾသဂုုတ္ ၂၅ တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

၈ေလးလုုံး ဒီမိုုကေရစီအေရးေတာ္ပုုံကာလအတြင္း မကဒ ဥကၠဌအျဖစ္၎၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလုုံးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မီတီ (မကသဖ) တြင္လည္း ဥကၠဌအျဖစ္၎ တာ၀န္ယူလႈပ္ရွားခဲ့သည္။၁၉ ၈၈ ႏိုု၀င္ဘာတြင္ ထုိင္းႏိုုင္ငံသိုု႔ ထြက္ခြာရန္ ၾကိဳးစားစဥ္ တတိယအၾကိမ္ အဖမ္းခံရျပီး ၃ ပတ္ ၾကာျမင့္ကာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ဒီမိုုကေရစီေရး ဆက္လက္လႈပ္ရွားစဥ္ ၁၉ ၈၉  ၾသဂုုတ္လတြင္ စတုုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ အဖမ္းခံရကာ ေထာင္ ၈ ႏွစ္ က်ျပီး သရက္ေထာင္မွ ၁၉၉ ၅  ႏိုု၀င္ဘာလတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၉ ၉ ၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပဥၥမအၾကိမ္ အဖမ္းခံရျပီး ၃ လခန္႔ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ၂၆ တြင္ အထိန္းသိမ္းခံေနခဲ့ရသည္။ ၁၉ ၉ ၉  စက္တင္ဘာတြင္ ၉ ေလးလုုံး အၾကိဳအျဖစ္ ဆ႒မအၾကိမ္ အဖမ္းခံရကာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ (၂၆) တြင္ ၂ လ ခန္႔  ၾကာခဲ့ျပန္သည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

၂၀၀၄ ခုုႏွစ္ ေနာင္းပိုုင္းတြင္ ေထာင္တြင္းေရာက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုုံး နီးပါးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လညေသာအခါ ဒီမိုုကေရစီေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ စုုစုုစည္းစည္း လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ဗကသ၊ မကသ၊ ရကသ၊ တကသ၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ အားလုုံးကိုု တစုုတစည္းတည္း စုုစည္းျပီး ၈၈ မ်ဳးိဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

၂၀၀၆ စက္တင္ဘာတြင္ သတၱမအၾကိမ္အျဖစ္ SB ဌာနခ်ဳပ္ ေအာင္သေျပတြင္ ၄ လခန္႔ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

အဌမအၾကိမ္  အျဖစ္ ၂၀၀၇ ၾသဂုုတ္လတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုုံးနီးပါး အဖမ္းခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရျပီး၊ ၅ ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ထိုုသိုု႔လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔တိုုင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ျပည္တြင္း ျမန္မာျပည္အႏွံ လွည့္လည္၍ မိမိတိုု႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း လိုုက္လံေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္ပသိုု႔ လိုုက္လံေဆြးေႏြး ေတြ႔ဆုုံျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္လ်က္ရွိသည္။


(ဓာတ္ပုုံ - (ကိုုပန္းသီး) ဇြန္ ၂၈၊ ဆန္ဖရန္ေလဆိပ္၊ ကိုုမင္းေဇယ်ကိုု ၾကိဳဆိုုေနသူမ်ား၊ ညေန ၅ နာရီခြဲတြင္ ေရာက္ရမည့္ ခရီးစဥ္ မေမ်ာ္လင့္ပဲ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရာ ည ၉  နာရီမွာ ေလယာဥ္ဆိုုက္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြမ်ားက ေစာင့္ဆုုိင္းျပိး ၾကိဳဆိုုခဲ့ၾကသည္)

Comments