Than Win Hlaing - Myanmar puppet

ျမန္မာ့ ႐ုပ္ေသးသဘင္
သန္းဝင္းလိႈင္
ဇူလုုိင္ ၂၁၊ ၂၀၁၃ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ သုခုမအႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ႐ုုပ္ေသးသဘင္သည္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္က အထူးအားေပးခ်ီးျမွင့္ ေျမွာက္ စားျခင္းခံရေသာ္လည္း ယခုအခါ တျဖည္းျဖည္းေမွးမွိန္ကာ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

● ႐ုုပ္ေသးဟူသည္
႐ုုပ္ေသးဆိုသည္မွာ ေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္စေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတို႔ကို လႈပ္ရွား၍ လူ႔သဏၭာန္ ဟန္အမူအရာႏွင့္ ကျပႏိုင္ေစရန္ စီမံျပဳလုပ္ထားေသာ အ႐ုုပ္မ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းကျပျခင္းကို ေခၚသည္။

ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးကို အင္းဝေခတ္၌`႐ုုပ္ႀကီး၊ ႐ုုပ္ငယ္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္တြင္`အ႐ုုပ္က”ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္တြင္`႐ုုပ္စုံ”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ရတနာပုံေခတ္တြင္`အျမင့္သဘင္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးစြဲ ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ ယခု အခါ ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးကို ျမန္မာ့႐ုုပ္စုံသဘင္ဟုပင္ ေခၚေနၾကသည္။ ေဝါဟာရကြဲျပားေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေဝါဟာရ ႏွစ္ခုုတြင္ တစ္ခုမွာ သစ္သား႐ုုပ္ေသးမ်ားကို ႀကိဳးတပ္ ကျပ ျခင္းအတြက္ ႐ုုပ္ေသးပညာဟုေခၚၿပီး လူ တိရစၦာန္႐ုုပ္ႏွင့္ နတ္႐ုုပ္ ဘီလူး႐ုုပ္မွအစ စုံညီစြာ ပါဝင္ကျပရေသာေၾကာင့္ အ႐ုုပ္ ေပါင္းစုံ ပါဝင္သည္ကို ႐ုုပ္စုံသဘင္ဟုေခၚသည္။ အဓိပၸာယ္ကား. ထူးမျခားနားပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္သည္ ေဖ်ာ္ေျဖရုံ သက္သက္သာမက တိုင္းေရးျပည္ရာတြင္ မေတာ္မေလ်ာ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ ပ်က္လုံး ဇာတ္ နိပါတ္ ဇာတကဝတၳဳမ်ားျဖင့္ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ေလ့ရိွခဲ့ၾကသည္။

● ႐ုုပ္ေသး သမိုင္းအစ
ကုန္းေဘာင္ဆက္ ပုဂံမင္းလက္ထက္၌ သဘင္ဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ`ဦးဝန္”၏ မွတ္တမ္းတြင္`႐ုုပ္ေသးအစ က်ံဳး သုံးတန္ႏွင့္ ပုဂံက”ဟု ေတြ႔ရိွရ၏။ အေနာ္ရထာမင္းေစာ (ေအဒီ.၁၀၁၄-၁၀၇၇) သည္ ဗုဒၶဝါဒီ မင္းျမတ္တပါးျဖစ္၍ ႐ုုပ္ေသး ပြဲမ်ားကို ဘာသာေရး တိုးတက္မႈ အေျခခံျဖင့္ လူထုအား ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို ၾကားသိေစရန္ စီမံဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္ေလ သည္။ ႐ုုပ္ေသးပြဲမ်ား၌ နိပါတ္ေတာ္လာ ဇာတ္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသရသည္မွာ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္မွ ယခုထက္ တုိင္ အစဥ္အလာမပ်က္ တည္ရိွခဲ့သည္ဟု ယူဆဖြယ္ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္သည္ မည္သည့္တိုင္းျပည္ကို အတုယူ၍ တီထြင္ခဲ့သည္သနည္းဟု ေျခရာေကာက္ ဆန္း စစ္ ေလ့လာပါက အတိအက် အေျဖထြက္ရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။အေၾကာင္းေသာ္ ခရစ္ႏွစ္ ၉၆ဝမွ ၁၂၇၉ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္“ဆြန္”(Song) မင္းဆက္လက္ထက္တြင္ တရုတ္ သုခုမ႐ုုပ္ေသးသဘင္မ်ား တုိးတက္စည္ကားလွ်က္ လူႀကိဳက္ အလြန္မ်ားကာ ေခတ္စားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ရာဇဝင္ မွတ္တမ္းမ်ား၌ဆုိသည္။ ထုိအခ်ိန္ကို တြက္စစ္ပါက ျမန္မာ ျပည္တြင္ ပထမ ပုဂံေခတ္ ေတာင္သူႀကီး ေစာရဟန္းမင္း (ေအဒီ ၉၄၆-၉၉၁)ႏွင့္ စုကၠေတးမင္း (ေအဒီ ၁ဝ၁၉-၁ဝ၄၄) တို႔ လက္ထက္ေလာက္က ျဖစ္သည္။ ေညာင္ဦး ေစာရဟန္းမင္း လက္ထက္၌ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာ မေရာက္ရိွေသးသျဖင့္ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ တရုတ္ဘာသာေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ၾသဝါဒကို ခံယူလွ်က္ နဂါး႐ုုပ္ႀကီးမ်ားကို ေစာရဟန္းမင္းသည္ ကိုး ကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိစဥ္က တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာတို႔ ကူးလူးဆက္ဆံေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ သဘင္ပညာမွ စ၍ ယဥ္ေက်း မႈ အႏုပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖလွယ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ တရုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း“ခ်န္”(Shan) မင္းဆက္လက္ထက္က“စင္ယွိ”ေခၚ ႐ုုပ္ေသးမ်ား ေခတ္စားခဲ့သည္ ဟုဆို၏။ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပုိင္း အက်ီ ၤတုိ တရုတ္နယ္မ်ား၌“ကုံတြဲဟီး”ေခၚ ႐ုုပ္ေသးပြဲမ်ား ထုိအခ်ိန္၌ ေခတ္စားခဲ့ေလ သည္။ ထို႔ျပင္ တရုတ္ရာဇဝင္ေဟာင္းတခုတြင္ ႐ုုပ္ေသးသဘင္သည္ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ အႏွစ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ကပင္ တရုတ္“ဟန္”(Han) မင္းဆက္လက္ထက္ကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသျဖင့္ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ ျမန္မာတို႔ ရရိွေသာ ပညာတရပ္ဟု ယူဆဖြယ္ျဖစ္ေလ သည္။သို႔ေသာ္ အိႏၵိယျပည္ဘက္မွ စတင္၍ တရုတ္ျပည္ဘက္သို႔ ထုိ႐ုုပ္ေသးသဘင္ပညာ ရပ္မ်ား ေရာက္ရိွသြားခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားတစ္ခုကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ေဝေသာ တရုတ္စာေပ (Chinese Literature)မဂၢဇင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းမဂၢဇင္း အမွတ္၄ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၄.တြင္ တရုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း“ခ်ဴ”(Chou)မင္းမ်ား အုပ္စုိးေသာ ခရစ္ ၅၅၇.မွ ၅၈၁.ခုႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယျပည္မွ ကူးလူးေရာက္ရိွလာေသာ အိႏၵိယတုိင္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပါလာရာတြင္ သဘင္အကမ်ိဳးစုံ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္“ကူခ်ံၿမိဳ႕”ႏွင့္တကြ အာရွ အလယ္ပိုင္းရိွ ႏိုင္ငံတို႔မွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံ တရုတ္ျပည္သို႔ ဝင္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ထုိအခ်ိန္ကား တရုတ္ျပည္သို႔ ဗုဒၶဘာသာ ဦးစြာ ေရာက္ရိွေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏“နစၥသွ်တၱရ”က်မ္းမ်ားအဆုိအရ ႐ုုပ္ေသးသဘင္မွာ အိႏၵိယတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ကတည္းကပင္ ထင္ရွားရိွခဲ့သည္ဟုဆို၏။ ထုိမွတပါး ခရစ္ ၁၆ ရာစုက အိႏၵိယတျပည္လုံးကို အုပ္စိုးေသာ မဂုိဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ႐ုုပ္ေသးပြဲမ်ား လြန္စြာ ေခတ္စားခဲ့ေၾကာင္း ဆုိျပန္သျဖင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ေနထုိင္ခဲ့ ၾကရေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ထံမွ ရရိွႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကျပန္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသည္ အိႏၵိယျပည္ တရုတ္ျပည္ စသည္တုိ႔မွ တိုက္ရုိက္ ဆင္းသက္လာသည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာေျမစစ္စစ္မွ ေပၚထြန္းလာေသာ ျမန္မာ့ကုိယ္ပုိင္ သုခုမအႏုပညာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေဇယ်ကလည္း…“ဤသို႔ မွတ္ၾကသည္မွာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ မွား၍ ျဖစ္ဟန္ရိွသည္။ သဘင္ဝန္ ဦးေသာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ႐ုုပ္ေသးသဘင္ပညာကို ပညာရပ္တစ္ရပ္အျဖစ္ျဖင့္ ပိုမို သားနားလာေအာင္ စည္းကမ္းဥပေဒသမ်ား တိက်ေသခ်ာစြာ လုိက္နာေစရန္ ျပဌာန္းေပးျခင္းသာျဖစ္ေလသည္”ဟု မိန္႔ဆုိ ဖူးပါသည္။

တဖန္ ျမဝတီမင္းႀကီးဦးစ တီထြင္သည္ဟုလည္း အခ်ဳိ႕ကဆိုၾကျပန္သည္။ ျမန္မာႏွစ္ ၁၁၁၉တြင္ ေရႊဘိုမင္းတရား (သာယာဝတီမင္း) အထြတ္အျမတ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ မရီးေတာ္ နန္းမေတာ္မယ္ႏု၊ စလင္းမင္းသားႀကီး ေမာင္အိုတို႔ႏွင့္ အလိုတူအလိုပါဟူ၍ သတ္မွတ္ကာ ျမဝတီမင္းႀကီးဦးစကို အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရာ ျမဝတီမင္းၾကီးသည္ အက်ဥ္းခံဘဝ၌  စိတ္ ညစ္ညူးသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔သျဖင့္လည္းေကာင္း၊အဝတ္မ်ားကို အ႐ုုပ္လုပ္ၿပီးလွ်င္ ကျပေစရာမွ ႐ုုပ္ေသး ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ကဆုိၾကျပန္သည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ပုဂံမင္းလက္ထက္ သဘင္ဝန္ႀကီး‘ဦးဝန္”၏ မွတ္တမ္းတြင္ပါရိွေသာ ‘႐ုုပ္ေသးအစ က်ဳံးသုံးတန္ႏွင့္ ပုဂံက”ဟူေသာ စာသားအတုိင္း အေနာ္ရထာမင္းေစာ(အနိရုဒၶ) (ခရစ္ ၁ဝ၁၄၊ေမ ၁-၁ဝ၇၇ ၊ဧၿပီ၁၁)အုပ္စုိးေသာ လက္ထက္ကပင္ ႐ုုပ္စုံသဘင္သည္ အေတာ္ပင္ ေခတ္စားေနၿပီဟု ယူဆ ရေပသည္။ အေနာ္ရထာမင္းေစာသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မင္းျမတ္တပါးျဖစ္၍ ႐ုုပ္ေသးပြဲမ်ားကို ဘာသာေရးတုိးတက္မႈအေျခ ခံ တရပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အားေပးခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ႐ုုပ္ေသးပြဲမ်ား၌ နိပါတ္ေတာ္လာဇာတ္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ အစဥ္အလာမပ်က္ တည္ရိွခဲ့သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရိွေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုုပ္ေသးသည္ ဇာတ္သဘင္ထက္ေစာ၍ ေရွးက်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဇာတ္သဘင္ထက္လည္း ပို၍ အႏုပညာ ေျမာက္ေလသည္။ ပို၍လည္း နက္နဲသိမ္ေမြ႔သည္။ ဇာတ္သဘင္တြင္ လူကိုယ္တုိင္ထြက္၍ ကႏိုင္၊အမူအရာ လုပ္ႏိုင္၊ ေျပာႏိုင္သျဖင့္ ပရိသတ္ပြဲက် စြဲမက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္မွာ မ်ားစြာ မခက္လွေပ။ ႐ုုပ္ေသးသဘင္ကား သက္မဲ့ အ ႐ုုပ္ကေလးမ်ား အခ်က္က်က် သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရသည္ႏွင့္အမွ် တဖက္ကလည္း လူသားအႏုပညာ ရွင္တို႔က အခ်က္ညီညီ ေျပာခါ သီဆုိေပးရေလသည္။ အ႐ုုပ္ကေလးမ်ား၏ ဟန္အမူအရာႏွင့္ ေနာက္က အေျပာအခန္း အ သီအဖြဲ႔ အတီးအမႈတ္တုိ႔ အဆက္အစပ္ မိမွသာ ပရိသတ္က စြဲမက္ႏိုင္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္မဲ့ အရပ္ကေလးမ်ားကို တကယ့္သက္ရွိ လူသားအသြင္ ထင္မွတ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးရေလရာ အလြန္သိမ္ေမြ႔ နက္နဲခက္ခဲေသာ အႏုပညာတစ္ ရပ္ျဖစ္ေလ၏။

ကြယ္လြန္သူ အာဇာနည္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ`ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ႐ုုပ္ေသးရိွေသာ္လည္း ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးႏွင့္ မတူ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသည္ ႏိုင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားက ရိုေသေလးစားၾက၍ အႏုပညာအဆင့္အတန္းတြင္ အလြန္ ျမင့္မားလ်က္ရိွေသာ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း’’မိန္႔ဆုိဖူးပါသည္။

မွန္ေပသည္။ ေရွးအခါက ႐ုုပ္ေသးသဘင္ကို အျမင့္သဘင္၊ ဇာတ္သဘင္ကို အနိမ့္သဘင္ဟု ေခၚေဝၚခဲ့ၾကၿပီး လွ်င္ ဇာတ္၊ အၿငိမ့္၊ ႐ုုပ္ေသးစသည့္ သဘင္သုံးမ်ိဳးတြင္ ႐ုုပ္စုံသဘင္သည္ အခက္ခဲဆုံး၊ အနက္နဲဆုံး၊ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ဟူ၍ ပညာ ရွင္အေပါင္းတုိ႔က မွတ္ယူထားခဲ့ၾကသည္။

● ႐ုုပ္ေသး ေလးမ်ိဳး
ကမၻာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္တြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႐ုုပ္ေသးေလးမ်ိဳး ေလးစားရိွသည္။ ယင္းတို႔မွာကား (၁) လက္သြင္း ႐ုုပ္ေသး သို႔ မဟုတ္ လက္႐ုုပ္ေသး။ (၂) ေျခ၊လက္၊ ေခါင္း၊ခါးတို႔တြင္ ႀကိဳးမ်ားတပ္ကာ ဒလက္တြင္ ခ်ည္ၿပီး ကျပရေသာ ႀကိဳးဆြဲ႐ုုပ္ေသး။(၃) အ႐ုုပ္အတြင္းသုိ႔ တုတ္တေခ်ာင္း လိႈသြင္းၿပီး ေျခလက္တို႔တြင္ နန္းႀကိဳးငယ္၊ တုတ္ေခ်ာင္းငယ္တုိ႔ တပ္ဆင္ကာ ဆြဲငင္လႈပ္ရွား ကျပရေသာ တုတ္ထိုး႐ုုပ္ေသး။(၄) ကတ္တူျပားကုိ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အ႐ုုပ္ကို စင္ေနာက္မွ မီးထုိးေပးကာ အရိပ္ကို လႈပ္ရွား ကျပရေသာ အရိပ္႐ုုပ္ေသး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

လက္သြင္း႐ုုပ္ေသး သို႔မဟုတ္ လက္႐ုုပ္ေသးဆိုသည္မွာ ေခါင္းတခုထဲတြင္သာ သစ္သားထည့္တပ္ၿပီးလွ်င္ က်န္ အစိပ္အ ပိုင္းတို႔တြင္ ပိတ္စတုိ႔ျဖင့္ အဆက္စပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားသည္။ အ႐ုုပ္၏အတြင္းပိုင္းသည္ အေခါင္းေပါက္ျဖစ္၏။ လက္ သြင္းေသာအခါ လက္ညိႈးက ေခါင္းေပါက္အတြင္းသို႔ သြင္းရသည္။ လက္သြင္း႐ုုပ္ေသးတြင္ ႐ုုပ္ေသးစင္ ပါေသာ္လည္း စင္ တင္ ၾကမ္းျပင္ မလုိေခ်။ ေနာက္ခံကားႏွင့္တကြ ေရွ႕ကာကားကိုသာ ထားရိွရသည္။ကျပေသာအခါ ႐ုုပ္ေသး႐ုုပ္၏ အလယ္ ပိုင္းသာ ေပၚေနၿပီးလွ်င္ အ႐ုုပ္ကိုင္သူက ေအာက္ဘက္က ေနရသည္။ ႐ုုပ္ေသးစင္တြင္ ထြန္းထားသည့္ မီးသည္ အ႐ုုပ္ႏွင့္ ေနာက္ခံကားေပၚသုိ႔ တည့္တည့္ က်ေနရန္လိုသည္။

တုတ္ထိုး႐ုုပ္ေသးဆုိသည္မွာ အ႐ုုပ္အတြင္း ဇက္အထိ တုတ္ေခ်ာင္းႀကီး တစ္ေခ်ာင္း လွ်ိဳသြင္းထားသည္။ ေျခ၊ လက္၊ အေတာင္၊ႏႈတ္သီး စသည္တုိ႔ကို တုတ္ေခ်ာင္းငယ္ သို႔မဟုတ္ နန္းႀကိဳးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွား ကျပရသည္။ စင္မွာ လက္ထုိး႐ုုပ္ေသး ကျပေသာ ႐ုုပ္ေသးစင္မ်ိဳးႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အရိပ္႐ုုပ္ေသးဆုိသည္မွာ တုတ္ထုိး႐ုုပ္ေသးႏွင့္ ပုံစံတူ၍ ကျပပုံေလာက္သာ ကြာျခားသည္။ အ႐ုုပ္တုိ႔မွာ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ကတ္ထူျပားကို ညွပ္ကာ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တုတ္ႀကီး တပ္ဆင္ကာ ေခါင္း၊ခါး၊ေျခလက္တုိ႔ကို တုတ္ ေခ်ာင္းငယ္ နန္းႀကိဳးငယ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားပုံမွာ တုတ္ထိုး႐ုုပ္ေသးအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ငွက္႐ုုပ္ဆုိလွ်င္ ႏႈတ္သီးသာ ျပသည္။ အေတာင္ခတ္ျပသည္။ အၿမီခါျပသည္။ ေျခလွမ္းျပသည္။ စင္ျပင္ဆင္ထားပုံမွာ ေရွ႕တြင္ ပိတ္ျဖဴကားႀကီး ခ်ထား ၿပီးလွ်င္ ပိတ္ျဖဴကားေနာက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ အ႐ုုပ္ထားသည္။ အ႐ုုပ္ေနာက္က မီးထုိးေပးသည္။ အရိပ္ကို ပိတ္ျဖဴကား ေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ႀကိဳးဆြဲ႐ုုပ္ေသးမွာမူ အ႐ုုပ္ကုိ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္၍ ေတာက္ေျပာင္ေသာ ဖဲကတၱီပါစ မ်ားျဖင့္ ဝတ္ဆင္ေပးထား သည္။ ေျခဆစ္ လက္ဆစ္ ခါးဆစ္ စသည္တုိ႔ကို လုိသလုိ ခ်ိဳးႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာ၊ ေျခလက္စသည္တို႔ကို ေဆးခ်ယ္ရသည္။ ေျခႀကိဳး လက္ႀကိဳး ခါးႀကိဳးစသည္တုိ႔ကို ဒလက္တြင္ ခ်ည္ကာ ကၽြမ္းက်င္စြာ ကျပ အသုံးေတာ္ခံႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြမ္း က်င္မႈကို လြယ္လင့္တကူ မရႏိုင္ေပ။ အေလ့အက်င့္မ်ားစြာလိုသည္။ ႐ုုပ္ေသးေလးမ်ိဳးတြင္ အခက္ခဲဆုံး အမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသည္ ဤကမၻာ့႐ုုပ္ေသး အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သည္။

● ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္သည္ အလြန္စည္းကမ္း ကလနားႀကီးေသာ သဘင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းမင္းလက္ထက္ (ခရစ္ ၁၈၁၉-၁၈၃၇)တြင္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕စား သဘင္ဝန္ ဦးေသာ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အျမင့္သဘင္ေခၚ ႐ုုပ္ေသးသဘင္ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၃.ခု တေပါင္းလဆန္း ၆ ရက္၊ (ခရစ္ ၁၈၂၂.ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆.ရက္)အဂၤါေန႔တြင္ အ ျမင့္သဘင္ကို ‘႐ုုပ္ေသး”ဟုေခၚတြင္ရမည္။ ႐ုုပ္ေသး ကျပရမည္။ ပညာသည္မ်ားမွာ ေယာက်္ား ပညာတတ္မ်ားသာ ကျပရ မည္။ မည္သည့္ မိန္းမမွ် မပါဝင္ရ။ ႐ုုပ္ေသးမွာ ၅၅ဝ-နိပါတ္၊ ရာဇဝင္၊ မဟာဝင္၊ ဇင္းမယ္စေသာ ဇာတ္မ်ား၊ သိုက္ခြင္ ဝတၳဳ မ်ား၊ ဘုရားသမိုင္းမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသႏိုင္၏။ ႐ုုပ္ေသးတြင္ အ႐ုုပ္ေပါင္း ၃၆-႐ုုပ္ ပါဝင္ရမည္။    ကျပမည့္ ေနရာဌာနတြင္

ဘုရားပူေဇာ္ပြဲ၊ ဇာတ္ပြဲျဖစ္လွ်င္ ၃.ေတာင္ ၉.ခန္းရိွေသာ စင္ျမင့္၊ မ်က္ႏွာသာတြင္ ၁၈.ေတာင္မွ်ေသာ အတုိင္းအရွည္ျဖင့္ ၂၁ မိုက္မွ် ျမင့္ေသာ လက္ရုံးတန္း ပါရိွေစရမည္။ ၎တန္းေရွ႕တြင္ ၅.မိုက္မွ် ရိုင္ခင္းထားရမည္။ မ်က္ႏွာသာ အလယ္တိုင္မွ ေနာက္သို႔ ၃.ေတာင္ ၄.ခန္း ယူ၍ ၃.ခန္း ၂.ခန္း ၁.ခန္း အဝန္း ညီမွ်ေစရမည္။ တစင္လုံး၏ အခန္းမွာ ၁၈.ခန္း ရိွရမည္။

ဝါးသက္ငယ္မွတပါး ႐ုုပ္ေသး႐ုုပ္စင္ မျဖစ္ရ။ ပြဲမွာ ေတာင္ေျမာက္စေသာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင့္ တည့္မတ္စြာ မ လွည့္ရ။ ဝါးမွာ ၾကေသာင္းဝါး၊ ၾကခတ္ဝါးမ်ားကို အသုံးရ။ ဝါးအဖ်ားက်ိဳး သက္ငယ္ထိပ္ဘက္ မုိုးျခင္း၊ ကာျခင္းမျပဳရ။ ရိုင္ ဖ်ာကို လက်္ာဘက္မွ ခ်၍ လက္ဝဲဘက္သို႔ မင္းရမည္။ ပြဲရွင္က အုန္းငွက္ေပ်ာဖီးဆုိင္၊ ေဘာ္တစ္မတ္၊(ေငြတစ္မတ္)ကုိ က ျပေစလုိသည့္ ဇာတ္လမ္းကို ထုတ္ကာတင္သရမည္။ ေရွ႕တပြဲေနာက္တပြဲေပးရမည္။(ေနာက္ဆုိသည္မွာ ဆုိင္းကိုဆုိလို သည္။) ပြဲမွာ သုံးညဥ့္ ကျပရမည္။ အစညဥ့္တြင္ ေရွးဦးစြာ ဆိုင္းမွ(ေလ၊မီး၊မိုဃ္း၊)ဟု သုံးႀကိမ္ တီးၿပီးမွ နတ္မိန္းမ စ၍ ထြက္ရမည္။ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း လက်္ာထြန္းျခင္းေၾကာင့္ လက်္ာဘက္မွ စ၍ ထြက္ရမည္။ ပထမ စင္တိုင္၊ ဒုတိယ နယ္ရွင္တိုင္၊ တတိယပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ကို တိုင္တည္ရမည္။သို႔ တုိင္တည္ရာတြင္ မင္းသားလုပ္သူ မင္းသမီးလုပ္သူ ႏွစ္ဦးမွတပါး အျခား သူ သီဆုိျခင္း မျပဳရ။ ဆုိင္းဆရာမ်ားက တီးခြင့္ရိွေသာ ၃၇.ခ်င္း၊ သံခ်ပ္ႀကီးမ်ားကို တီးမႈတ္၍ ဆုံးလွ်င္ လက္ရုံးတန္း အ ထက္သို႔ အထိအခိုက္ မရိွေအာင္ မ,၍တင္ရမည္။ ၎ေနာက္ ေတာ ၃.ေတာင္ရိွသည္ကို ရည္ရြယ္၍ ေတာပင္ သုံးပင္ စိုက္ ရမည္။ ေတာပင္မွာ ဓာတ္နံေကာင္းေသာ သစ္ပင္မွ ယူရမည္။ ႏြယ္စသည္တို႔ကို မယူရ။ ေတာပင္ကို စၾကဝဠာ တံတုိင္းကို ရည္ရြယ္၍ ကာရံထားေသာ လက္တန္း အဝတ္ေအာက္မွ အထက္သို႔ ထူစိုက္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ နဂါး ဂဠဳန္ထြက္ရမည္။ န ဂါးမွာ ေအာက္မွအထက္သို႔ ဂဠဳန္မွာ အထက္မွေအာက္သို႔ ထြက္ျပရမည္။ ေဘးမွ မထြက္ရ။ ထုိ႔ေနာက္ ယကၡ၊ က ုမ ၻာန္ကုိ ျပရမည္။ ယကၡမွာ  လက်္ာ၊ ကုမ ၻာန္မွာ လက္ဝဲဘက္ ထြက္ရမည္။ ေမ်ာက္ထြက္လွ်င္ ေတာပင္ထိပ္မွ ေၾကာက္လန္႔သည့္ပုံ ျပရမည္။ ထို႔ေနာက္ ဆင္ က်ား၊ ဆင္မွာ လက္ဝဲ၊ က်ားဆြဲ လက်္ာ၊ထြက္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမင္းထြက္ရမည္။ ျမင္းမွာ နန္း တည္ရာဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ပထမေဘးလက္၊ ဒုတိယ ဆင္းရဲ၊ တတိယ ဒုန္းဟု ၃.မ်ိဳး ကျပရမည္။ ၎ေနာက္ နန္းရိွရာ ဘက္သို႔ ဝင္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဝိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ ဟူေသာ ေဇာ္ဂ်ီကို ျပရမည္။ ေဆးႀကိတ္ဟန္၊ ေဆးၾကဴးဟန္ ျပဳ၍ လွပေသာ ကကြက္မ်ားျဖင့္သာ ျပရမည္။ ေဇာ္ဂ်ီမွာ လယ္မင္းေပါက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္တန္းေပၚကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထြက္ဝင္ ကျပခြင့္ရိွသည္။ ၎ေနာက္ ကျပမည့္ ဇာတ္အေလွ်ာက္ ထီးနန္းကို လက်္ာဘက္တြင္ ခ်ရမည္။

ရေသ့ေက်ာင္းပါမူ ထုိနန္းႏွင့္အတူ ခ်ရမည္။ ၎ေနာက္ (၁)နန္းရင္းဝန္ (၂)တရားဝန္(၃) ဝန္ေထာက္မင္း (၄) ၿမိဳ့ ဝန္မင္း ဟူေသာ အစဥ္အတုိင္း လက္ဝဲမွယာသုိ႔ သိမ္ေမြ႔စြာ ညီလာခံဝင္ရမည္။ညီလာခံ မစုံမီ ဓမၼသတ္၊ရာဇသတ္၊ ျဖတ္ထုံး မ်ားကို တည္ၾကည္ေလးနက္ေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိရမည္။

ထုိ႔ေနာက္ စမုတ္ခံကို တီး၊ ထြက္စည္ယြန္းၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဘုရင္ထုိင္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။ ၎ေနာက္ ညီလာခံ ၿပီးလွ်င္ ဇာတ္ပႏၷက္ကို ရိုက္ရမည္။ မည္သည့္ဇာတ္ကို ကျပသည္ျဖစ္ေစ နန္းေပၚမွ ေန၍ ရွင္ဘုရင္ ငိုခ်င္း မျပဳရ။ ရာဇ ဣေျႏၵႏွင့္သာ ေျပာဆုိရမည္။ ၎ေနာက္ ဇာတ္ေၾကာင္းကို အသင့္ျဖစ္ေအာင္ ညႊန္၍ ေလေျပခ်။ ေလေျပမွာ သိုက္တေပါင္ စေသာ လကၤာမ်ား ပထမညတြင္ ရြတ္ဆုိျခင္း မျပဳရ။ ေနာက္ညဥ့္မွသာ ရြတ္ဆုိရမည္။ ဇာတ္လမ္းအေလွ်ာက္ ကျပရမည့္ပြဲ မွာ မည္သည့္အခါမဆုိ (၃)ညဥ့္ ကျပရမည္။ (မွတ္ခ်က္). (၁) နတ္သိၾကား ျဗဟၼာ ဝိဇၨာ ေဇာ္ဂ်ီစေသာ အ႐ုုပ္မ်ားမွာ လက္ တန္းမွ ေက်ာ္၍ ျပရမည္။ မင္းေပါက္ ဝဲယာမွ မထြက္ မျပရ။ ရိုင္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် ေျခႏွင့္ မထိေစရ။(၂) ေရေန သတၱဝါ ငါး၊ လိပ္၊ မိေက်ာင္းတို႔မွာ ရိုင္မ်ားမွ အထက္သို႔ ေျခလြတ္သည့္တိုင္ေအာင္ မၾကြရ။(၃) နတ္၊ဂဠဳန္၊ ျခေသၤ့ စေသာ ေတာေနမ်ားကို လက္ဝဲဘက္မွသာ စ၍ ထြက္ခြင့္ျပဳသည္။ (၄) အ႐ုုပ္မ်ားမွာ လူ၊ ျမင္း၊ နတ္႐ုုပ္မ်ားမွာ ေရမေနသား၊ သစ္ မဥၨဴသားမ်ားကို ထုလုပ္ရမည္။ က်န္အ႐ုုပ္မ်ားမွာ လက္ပံ သံသတ္ပင္မ်ားသာ ထုလုပ္ရမည္။ မည္သည့္အ႐ုုပ္မဆုိ အဂၤါခုံ ပါေစရမည္။(၅) ျပသ ေျပာဆုိ သီကုံးရာတြင္ သာသနာ ရာဇာ ဘသာမ်ားကို မထိပါးေစရ။ ပ်က္လုံးမ်ားမွာ ရဟန္းပုဏၰား ၾကားမေကာင္းေသာ ပ်က္ရယ္မႈ မျပဳရ။ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာသူအား ကုိယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ကုိေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လွ်ာကိုေသာ္လည္းေကာင္း လွီးျဖတ္ခြင့္ ရိွေစရမည္။ (၆)ဆုိင္းမွာ ဆိုင္းေတာ္ႀကီးမွတပါး မွန္စီျခင္း၊ ေရႊခ်ျခင္းမ်ား မလုပ္ရ။ ဆုိင္းဆရာ မင္းသား စင္အုပ္တုိ႔က လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား ရိုက္ပိုင္ခြင့္ ေထာင္ထားပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ အ သက္ႀကီးသူမ်ား ပညာငယ္လွ်င္ ငယ္သည့္အေလွ်ာက္ ဆုံးမခံၾကရမည္။ (၇) ျပည့္ရွင္မင္း၊ မိဖုရား၊ အိမ္ေရွ႕မင္းမွ လြဲလွ်က္ ပြဲကသည့္အတြက္ အခေၾကးေငြကို ေပးေခ်ၾကရမည္။ သဘင္ဆရာတုိ႔က ေက်နပ္မွသာ အဖုိးအခ မရိွဘဲ ကျပႏိုင္သည္။ ဘု ရားပူေဇာ္ပြဲ နတ္ပြဲမွတပါး ၿမိဳ႕ဝန္အမိန္႔ မရိွပဲ ကျပျခင္း မျပဳရ။

ဤကဲ့သို႔အားျဖင့္ သဘင္ေခၚ ႐ုုပ္ေသးသဘင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရင့္အလုိေတာ္က် စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ျပဳလုပ္ ထားသျဖင့္ ႐ုုပ္ေသးပြဲမ်ားမွာ ျမန္မာ့သုခုမ အႏုပညာသဘင္ပညာရပ္သည္ အထက္တန္းက်ေသာ စည္းစနစ္က်ေသာ ပညာရပ္ဟု မွတ္ယူရေပမည္။

● ႐ုုပ္ေသးသဘင္တြင္ ပါဝင္ရမည့္ အ႐ုုပ္မ်ား
ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္တြင္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္လာ ဥပါဒါ႐ုုပ္ ၂၄ ပါးႏွင့္ ဘူတ႐ုုပ္ ၄ပါး ေပါင္း၍ ႐ုုပ္၂၈ပါးကို အစြဲျပဳၿပီး လွ်င္ အ႐ုုပ္(၂၈)႐ုုပ္ ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁)နတ္ကေတာ္႐ုုပ္(၂)ဆင္(၃)ျမင္း(၄)က်ား(၅)ဆင္ထိန္း(၆)ကု မၻာန္(၇)ဘီ လူး႐ုုပ္(၈)ၾကက္တူေရြး(၉)ငွက္႐ုုပ္(၁၀)ဂဠဳန္(၁၁)နဂါး(၁၂)ေဇာ္ဂ်ီ(၁၃)သူေဌး(၁၄)စုန္းမ(၁၅)နတ္(၁၆)ေနရာထိုင္ခင္းအ႐ုုပ္(၁၇)ရွင္ဘုရင္(၁၈)ေရႊနန္းဆက္ မိဖုရား(၁၉)မင္းသားလတ္(၂၀)မင္းသာအ႐ုုပ္(၂၁)မင္းသမီး(၂၂)သံခ်ိဳလက္စြဲ(၂၃)သံပ် က္လက္႐ုုပ္(၂၄)မင္းႀကီးသက္ေတာ္ရွည္(၂၅)ေရႊတိုက္ဝန္(၂၆)ဝန္ေထာက္(၂၇) ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္႐ုုပ္(၂၈)ပုဏၰား သို႔မဟုတ္ ဆရာေတာ္႐ုုပ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဆရာဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ိဳ၏ ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးေဆာင္းပါးတြင္မူ (၁)နတ္ကေတာ္႐ုုပ္၂ (၂)ျမင္း႐ုုပ္.၁ (၃)ဆင္ျဖဴဆင္မဲ ၂. (၄)က်ားရပ္.၁ (၅)ေမ်ာက္႐ုုပ္.၁ (၆)ၾကက္တူေရြး.၁ (၇)နဂါး႐ုုပ္.၁(၈)ဘီလူး႐ုုပ္.၂ (၉)ေဇာ္ဂ်ီ.၁(၁၀)ဝန္ႀကီး.၄ (၁၁) မင္း သား.၁ (၁၂)ရွင္ဘုရင္.၁(၁၃)မင္းသမီး.၁(၁၄)မင္းသားႀကီး မ်က္ႏွာနီႏွင့္ မ်က္ႏွာျဖဴ.၂.(၁၅) ပုဏၰား.၁(၁၆)ရေသ့.၁ (၁၇)နတ္.၁(၁၈) ျဗဟၼာ.၁(၁၉)အမယ္အို.၁(၂၀)လူပ်က္.၂ ဟူ၍ အ႐ုုပ္ေပါင္း.၂၈ ႐ုုပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အ႐ုုပ္မ်ား ထုလုပ္ရာတြင္ လူ ျမင္း နတ္႐ုုပ္မ်ားကို ယမေနသား၊ သစ္မဥၨဴသားမ်ားျဖင့္ ထုလုပ္ရသည္။ က်န္အ႐ုုပ္ မ်ားကို လက္ပံ သံသတ္ပင္မ်ားျဖင့္ ထုလုပ္ရသည္။ မည္သည့္အ႐ုုပ္မဆို အဂၤါစုံ ပါေစရမည္ဟုဆုိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယမေနသားကို မင္းသမီး႐ုုပ္ ထုရာတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရိွသည္။ ရွင္ဘုရင္႐ုုပ္ မင္းသား႐ုုပ္တုိ႔ကို ထုလုပ္ေသာအခါ ဧကရာဇ္ သားကုိ အသုံးျပဳသည္။ ဝန္ႀကီး လက္စြဲေတာ္႐ုုပ္တုိ႔ကို လက္ပံသား ပုန္းဆဲသား မအူသားမ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ အ႐ုုပ္ေတာ္အျမင့္မွာ တေတာင့္ထြာ၊ တေတာင့္ တမိုက္သာ ရိွေလသည္။

႐ုုပ္စုံထြက္ေသာအခါတြင္လည္း သူ႔အ႐ုုပ္ႏွင့္ သူ႔တီးကြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္တြင္ ႐ုုပ္ေသးစင္မ်ားကို (၁) စင္ေတာ္ႀကီး (၂) စင္ေတာ္ကေလး (၃) သမီးေတာ္စင္ (၄)ဝင္းစင္ ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ စင္ေတာ္ႀကီး ဆိုသည္မွာ မင္း၏အမိန္႔ျဖင့္သာ တည္ေထာင္ထားေသာ ႐ုုပ္ေသးအဖြဲ႔ျဖစ္ သည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ပညာသား ပါပါကျပ အသံုးေတာ္ခံႏိုင္ေသာ ပညာသည္မ်ားကိုသာ ၿမိဳ႔စား၊ ရြာစား ခ်ီးေျမွာက္ ေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးတြင္ ႀကိဳးဆြဲပညာသည္ တန္ဖိုးအရွိဆံုးႏွင့္ အခက္ခဲဆုံးျဖစ္သည္။႐ုုပ္ေသး႐ုုပ္မ်ားကို လူအမူအရာ ႏွင့္ ပကတိတူေအာင္ သဘာဝက်ႏိုင္သမွ် က်ေအာင္ အ႐ုုပ္ႀကိဳးတပ္၍ ဆြဲရသည္။ ႐ုုပ္ေသးေခတ္ေကာင္းစားခဲ့စဥ္က အပ်ိဳ ေတာ္တြင္ ႀကိဳးေပါင္း ၆ဝ ထက္မနည္း ရိွသည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္မွ ကဟန္အခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ သည္တုိ႔က မွီး၍ အ႐ုုပ္ဟန္ သက္သက္အက( စင္ေတာ္မင္းသား၊ စင္ေတာ္မင္းသမီးဟန္ အ႐ုုပ္ႏွင့္ လူေပါင္းစပ္ကာ ယုိးဒ ယားသူ သို႔မဟုတ္ ေရွးျမန္မာအကတြင္ အ႐ုုပ္ဟန္ ေပါင္းစပ္ထာားဟန္ စသည္ျဖင့္ ကဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။

ႀကိဳးဆြဲရာတြင္လည္း မင္းသမီးအ႐ုုပ္ကို ႀကိဳးဆြဲအေကာင္းဆုံးသူကသာ ဆြဲရသည္။ အဆြဲရခက္သည့္အ႐ုုပ္မွာ ႀကိဳးနည္းၿပီး ကဟန္မ်ားမ်ား ဆြဲရသည့္ ေဇာ္ဂ်ီ႐ုုပ္ျဖစ္သည္။ ႐ုုပ္ေသးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တြင္ တဦးေကာင္း တေယာက္ေကာင္းႏွင့္ မၿပီးေခ်။ ႀကိဳးဆြဲဆရာက မည္မွ်ပင္ေကာင္းေနေစကာမူ အတြင္းမွာ ေျပာ၊ ဆုိ၊ ငို ၊လြမ္းရသူ ႐ုုပ္ေသး မင္းသမီး မင္းသားတို႔ တစုံတရာ ခ်ိဳ႕ယြင္း ည့ံဖ်င္းေနပါက ထို႐ုုပ္ေသးအဖြဲ႔မွာ တုိးတက္မႈ မရိွႏိုင္ေခ်၊ ထို႔အတူ ေျပာ ဆုိ ငို လြမ္းသူ မင္းသား မင္း သမီးက ေကာင္းၿပီး ႀကိဳးဆြဲမ်ား ည့ံဖ်င္းေနျပန္ကလည္း လႈပ္ရွားဟန္ ကခုန္ဟန္ အဆင္မေျပ၍ ပရိသတ္အႀကိဳက္ မေတြ႔ တတ္ေပ။

တနည္းဆုိေသာ္ ႐ုုပ္ေသးပညာမွာ ႀကိဳးဆြဲဆရာႏွင့္ မင္းသမီးမင္းသားလုပ္သူတုိ႔ တက္ညီလက္ညီ ေကာင္းေနရ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုပညာအား`ႏွစ္ကိုယ့္တစိပ္’ ပညာဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။

ဤသို႔အဆင့္အတန္း ျမင့္မား၍ သိမ္ေမြ႔နက္နဲခက္ခဲလွေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာ႐ုုပ္ေသးသဘင္သည္ ယခုအခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ကာ တိမ္ျမဳတ္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးနီး အေျခသို႔ ေရာက္ရိွေနသည္မွာ ႏွေျမာဝမ္းနည္း ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအား လုံး ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

● ကိုးကားေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ား.
၁။ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ.၁၁ စာေပဗိမာန္၊၁၉၇၇။
၂။ ပန္တ်ာျမင့္ေအာင္၊ ျမန္မာ့အကသမိုင္း၊ ႏွလုံးလွစာေပ။ ၁၉၆၉။
၃။ ေမာင္သိန္းႏိုင္ ျမန္မာ့႐ုုပ္စုံသဘင္၊ စာေပဗိမာန္၊ ျပည္သူ႔လက္တြဲစာစဥ္၊ ၁၉၇၁၊
၄။ လွသမိန္၊ ျမန္မာ့႐ုုပ္ေသးသဘင္၊ ေလာကအျမင္စာေပ၊၁၉၆၈
၅။ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ အလကၤာဂီတ၊ နံသာစာေပတုိက္၊ ၁၉၆၆
၆။ ကေမၻာဇ ျမင့္လြင္၊ ျမန္မာ့႐ုုပ္စုံသဘင္၊ လင္းေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္း၊ တြဲ.၄. အမွတ္.၇(၁၉၆၂. ေဖေဖာ္ဝါရီ)
၇။ ဒဂုံနတ္ရွင္၊ ျမန္မာ့သုခုမ ႐ုုပ္စုံသဘင္၊ လင္းေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္း၊တြဲ.၄ အမွတ္.၁၀(၁၉၆၃. ေအာက္တိုဘာ)

၈။ ေစာမႈံညင္း၊ ႐ုုပ္စုံသဘင္၊ ျမဝတီမဂၢဇင္း၊ ၁၉၅၉၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

Comments