Tu Maung Nyo - Shwe Mann and NDC

ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ ကာလံု
တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္)
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း (ကာလံု)ကိုေတာ့ ပြဲထုတ္လာခဲ့ၿပီ။
သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိ္န္ပင္ ထုတ္မေျပာခ့ဲေသာ (ကာလံု)အေၾကာင္းႏွင့္ (ကာလံု)အစည္းအေဝးေခၚဖုိ႔စေျပာလာသူ၊ (ကာလံု) ကို ေျဗာင္ပြဲထုတ္လာသူမွာ အေမရိကန္မွပူပူေႏြးေႏြးျပန္လာသူ ဗိုလ္ေရႊမန္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္က (ကာလံု) အပါအဝင္ ေသာ့ခ်က္ေနမ်ားကို သူ႔လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလံုးကို ေျပာလုိက္တာနဲ႔ျပလိုက္တာလုိ႔ ပထမအခ်က္ အေနနဲ႔ယူဆပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ (ကာလံု) ေျဗာင္လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာတာပါပဲ။
            ၿပီးေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲမွာ ဝါစဥ္အရ  ဥကၠ႒ရာထူး ဗိုလ္ေရႊမန္းယူပါလို႔ သမၼတ(ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္က လႊဲအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလို (ကာလံု) ကိစၥေတြ အသံထြက္လာတာပါ။ ေပၚေပါက္လာတာပါ။
            ဗိုလ္သိန္းစိန္က ပါတီဥကၠ႒ရာထူးကို ဗုိလ္ေရႊမန္းကိုလႊဲေပးလုိက္ျခင္းဟာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲမွာ ဗိုလ္သိန္းစိန္အခန္းကုန္ဆံုးသြားၿပီဆုိ တဲ့အဓိပၸါယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဆိုတာအျခားေသာ ဒီမုိကေရစီပါတီေတြလို ပါတီဝင္ထုရဲ႕မဲဆႏၵနဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းက်တင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္ပံုစံအတုိင္းဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး စီနီယာကကြန္မင္ဒါ လုပ္တဲ့သေဘာပဲျဖစ္ တယ္။ (buttom up) မဟုတ္ဘူး။ (Top down) ပဲျဖစ္တယ္။ အတိတ္က (မဆလ)ပါတီလုပ္ခဲ့သလိုေပါ့။
            စီနီယာျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ေရႊမန္းဟာ ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ေနရာေတြကိုကိုင္ထားတာေတြ႔ရမယ္။
ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီဥကၠ႒
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
(ကာလံု) အဖြဲ႔ဝင္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(ဒုတိယ) သက္တမ္း အတြက္ နာယက
ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၅ မွာ “သမၼတလုပ္မည္”ဟု ေျပာထားသူ (သမၼတထက္ျမင့္တာရွိ လည္းလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာသူျဖစ္တယ္) 
က်ေနာ့္ ယူဆခ်က္ကေတာ့ပါတီဥကၠ႒ကေန အရာရာကိုစီမံကြပ္ကဲေနရာခ်ထားေနတာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သမၼတ(ဗိုလ္)သိန္းစိန္ကို ခ်ီးမြန္းေနရာကေန လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘက္ေျပာင္းခ်ီးမြန္းတာ ကို လည္းထည့္စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ထက္  ဗိုလ္ေရႊမန္းက ပိုၿပီးအခရာက်တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို  ေစာေစာရိပ္မိသြားပံုရပါတယ္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာတာေတြကိုၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကာလံုအစည္းေဝးအျမန္ေခၚေပးရန္၊ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္ ကာလအတြင္း(ကာလံု) အစည္းအေဝး တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္လုပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
၁၁ ဦးရွိတဲ့ (ကာလံု) တန္းစီဇယားအရဆုိရင္ ဗိုလ္ေရႊမန္းအထက္မွာ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးပဲ ရွိပါတယ္။
 ဒါကလည္းဖြဲ႔စည္းမႈသေဘာအရ ဟန္ျပရုပ္ျပသေဘာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ (ကာလံု)ရဲ႕ တကယ့္အာဏာနဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္က ဗိုလ္ေရႊမန္း လက္ထဲမွာ ရွိေနတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ကလုပ္ခဲ့တဲ့ (ကာလံု)အစည္းအေဝးက ကာခ်ဳပ္မပါတဲ့ (ကာလံု) အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လည္းဟာ ရင္ခြင္ပုိက္ဦးစီးခ်ဳပ္ကေလးသာျဖစ္ပါတယ္။ သူလည္းအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ တဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း အမိန္႔ကိုနာခံရပံုေပၚပါတယ္။
ဗုိလ္ေရႊမန္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ်က္ေတြက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာ သံုးစြဲေနတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ေနပါတယ္။
ဗုိလ္ေရႊမန္းက သူ႔ အာေဘာ္ကိုအခုလုိ ေဖာ္ထုတ္ထားပါတယ္။
 “အခ်ိဳ႕ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ားအတြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြင္း တင္ျပလာမႈမ်ားရွိပါသည္” တဲ့။ 
ျပည္သူေတြကဘယ္လိုတင္ျပသလဲ။ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္သူက ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြ နဲ႔ တင္ျပလာသလဲဆုိတာရွင္းျပဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္းအေနနဲ႔ ဟုိလိုလုိ ဒီလိုလို ေျပာေနမယ့္အစား  တည့္တည့္တန္းတန္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဖုိ႔လို ပါတယ္။ သမၼတလုပ္ခ်င္တယ္လုိ႔ေျပာသလို မ်ိဳး ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္းေျပာေစခ်င္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးလိုလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကုိယ္စား ေမးခြန္းထုတ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ၾကဖို႔နဲ႔ သေဘာထားအျမင္ေတြထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကဖုိ႔လိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟုိေကာ္မတီက ႀကိဳးကုိင္စီမံေနတာပဲျဖစ္ ပါတယ္။  အဲဒီ ဗဟုိေကာ္မတီ (၁၁) ဦး ထဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းလည္း တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။
အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ေအာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္မင္းဟာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီထဲမွ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား အနက္တစ္ဦးသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။
 ဗိုလ္ေအာင္မင္းနဲ႔ သူ႔ေနာက္ေတာ္ပါ (MPC)ရံုးက ရံုးလုလင္ေတြဟာလည္း တစ္ခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီေရးေအာ္ခဲ့သူေတြ၊  (ABSDF) မွာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူေတြျဖစ္တယ္။ (MPC)ရံုးဆိုတာလည္း ႏုိင္ငံျခားဒိုနာေတြရဲ႕ ပရိုပိုဆယ္ေငြနဲ႔ဖြင့္ထားတာပဲ။
ဒါေၾကာင့္ဦးေအာင္မင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊(MPC)ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ (MPC)က ရံုးလုလင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗဟိုေကာ္မတီက ၫြန္ၾကားတာ/ခုိင္းတာ လုပ္ရတာပဲ။ သူတို႔သေဘာနဲ႔သူတုိ႔ ထြင္ၿပီးေျပာလုိ႔၊လုပ္လု႔ိရတာမဟုတ္ပါဘူး။ မဆုိင္တာေျပာမိ/ လုပ္မိတာနဲ႔အလုပ္က ျပဳတ္သြားမွာေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ဗိုလ္ေအာင္မင္း မဂၤလာယူေနတာေတြ၊ ဗုိလ္ေအာင္မင္းရဲ႕အာလူး ေတြကို ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘဝင္မက်ေလသလား။
သုိ႔မဟုတ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတုိ႔ ေလပစ္ေနၾကတဲ့ “တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ ( Nationwide  Ceasefire  Accord ) ကိစၥ” ကို ဗိုလ္ေရႊမန္း မလိုလားေလသလား။
ဦးေအာင္မင္းကလႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ “တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္” ကိစၥကို သမၼတ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လစဥ္ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္မေျပာသြားတာကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။
ဒါ့အျပင္ လတ္တေလာေပၚေပါက္လာတဲ့ (UWSP) စစ္ေရးတင္းမာလာမႈကလည္း “တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္” မျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခ်ိန္ကုိက္ေဖာ္ထုတ္လာတဲ့ အဖုအထစ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။

  ဒီအဖုအထစ္ကိုဖန္တီးေဖာ္ထုတ္လာသူဟာစစ္တပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ (ကာလံု) အစည္းအေဝးမွာေျပာတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း အလိုမက်မႈ ဘယ္အတုိင္းအတာထိ ဆက္စပ္ေနသလဲ။

Comments